Czwartek, 8 Czerwca 2023 r.
Imieniny: Maksyma i Seweryna

Nieodpłatna pomoc prawna Zarząd Powiatu Kolskiego ogłosił konkurs

Na podstawie art. 11 ust. 2 oraz 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2019r., poz. 294 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Kolskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, mediacji oraz edukacji prawnej na terenie powiatu kolskiego w 2021 roku.

Konkurs ma na celu wyłonienie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego, która w ramach działalności statutowej będzie prowadziła w 2021 roku w powiecie kolskim dwa punkty przeznaczone na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej , świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, mediacji oraz realizowała zadania z zakresu edukacji prawnej.

 

Na realizację zadania w 2021 r. przeznaczona została kwota w wysokości 126.060,00 zł brutto, z tego:
120.120,00 zł -na prowadzenie dwóch punktów (60.060,00 zł na punkt)
5.940,00 zł -na realizację zadania z zakresu edukacji prawnej.

 

Oferty należy składać osobiście w biurze podawczym Starostwa Powiatowego w Kole lub za pośrednictwem poczty polskiej na adres Starostwo Powiatowe w Kole, ul. Sienkiewicza 21/23, 62-600 Koło  w terminie do 27 listopada 2020r. do godziny 15.00

 

Wszelkie niezbędne dokumenty potrzebne do złożenia oferty znajdują się w BIP pod linkiem:

https://www.bip.starostwokolskie.pl/75,ogloszenia-i-komunikaty

Data utworzenia: 06 Listopad 2020  17:29:37  Ostatnia edycja: 06 Listopad 2020  17:41:22  Autor: Artur Szafrański

Turystyka
w Powiecie Kolskim

Najbliższe wydarzenia

Multimedia wideo

Uroczyste otwarcie wyremontowanych sal porodowych

Dodane:07 Czerwiec 2023  21:09:32  |  Kronika wideo

Przydatne linki

(063) 26 -17 -836     starostwo@starostwokolskie.pl    www.starostwokolskie.pl

Starostwo Kolskie

 • ul. Sienkiewicza 21/23
  62-600 Koło
 • Sekretariat (063) 26 -17 -836
  Biuro podawcze (063) 26-17-841
  fax: (063) 27- 25- 825
 • starostwo@starostwokolskie.pl
 • poniedziałek- piątek
  godz. 7:30 – 15:30
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Realizacja: F&A MEDIA