Wtorek, 30 Maja 2023 r.
Imieniny: Ferdynanda i Feliksa

Zarząd Powiatu Kolskiego ogłosił konkursy na wykonanie zadań publicznych

Zarząd Powiatu Kolskiego:

 1. Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2020 poz. 1057 z późn. zm.) ogłasza konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, w roku 2021 w zakresie:
 • wspierania rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, gdzie na realizację tego zadania zgodnie z budżetem Powiatu Kolskiego na 2021 rok przeznacza się: 32.000,00 zł,
 • wspierania działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, gdzie na realizację tego zadania zgodnie z budżetem Powiatu Kolskiego na 2021 rok przeznacza się: 23.000,00 zł,
 • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, gdzie na realizację tego zadania zgodnie z budżetem Powiatu Kolskiego na 2021 rok przeznacza się: 80.000,00 zł,

Oferty należy składać osobiście w biurze podawczym Starostwa Powiatowego w Kole lub za pośrednictwem poczty polskiej na adres Starostwo Powiatowe w Kole, ul. Sienkiewicza 21/23, 62-600 Koło  w terminie

do 10 lutego 2021 r. do godziny 15:30

 

          2. Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2020r. Poz. 1057 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Kolskiego        zaprasza do zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych, zwanych dalej kandydatami, na członków komisji konkursowej, w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, w roku 2021
w zakresie:

 • wspierania rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 • wspierania działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci
  i młodzieży,
 • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Nabór Kandydatów na członków Komisji Konkursowej trwa do 29 stycznia 2021 r., do godz. 15:30.

 

Wszelkie niezbędne dokumenty potrzebne do złożenia ofert znajdują się w BIP pod linkiem:

https://www.bip.starostwokolskie.pl/75,ogloszenia-i-komunikaty

 

Data utworzenia: 19 Styczeń 2021  09:02:55  Ostatnia edycja: 19 Styczeń 2021  09:50:41  Autor: Katarzyna Nowicka

Turystyka
w Powiecie Kolskim

Najbliższe wydarzenia

Multimedia wideo

Uroczyste otwarcie wyremontowanych sal porodowych

Dodane:30 Maj 2023  06:47:35  |  Kronika wideo

Przydatne linki

(063) 26 -17 -836     starostwo@starostwokolskie.pl    www.starostwokolskie.pl

Starostwo Kolskie

 • ul. Sienkiewicza 21/23
  62-600 Koło
 • Sekretariat (063) 26 -17 -836
  Biuro podawcze (063) 26-17-841
  fax: (063) 27- 25- 825
 • starostwo@starostwokolskie.pl
 • poniedziałek- piątek
  godz. 7:30 – 15:30
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Realizacja: F&A MEDIA