Wtorek, 25 Czerwca 2024 r.
Imieniny: Doroty i Łucji

XXXV Sesja Rady Powiatu Kolskiego

W dniu dzisiejszym tj. 28 stycznia 2021 r. o godz. 10:00 odbędzie się w trybie zdalnym XXXV sesja Rady Powiatu Kolskiego.

Porządek obrad :

 

1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady Powiatu.

2. Powitanie.

3. Stwierdzenie quorum.

4. Przyjęcie protokołu z XXXIII i XXXIV sesji.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Informacja Starosty z działalności międzysesyjnej Zarządu.

7. Zapytania i interpelacje.

8. Sprawozdanie z działalności  Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2020r.

9. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Powiatu Kolskiego za 2020r.

10. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Kolski w 2020 roku.

11.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2021 Gminie Przedecz na realizację zadania z dziedziny upowszechniania dóbr kultury wykonywanego przez Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury w Przedczu.

12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Powiat Kolski na 2021r.

13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Osiek Mały

14. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2021r.

15. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2021-2027

16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

17. Wolne głosy i wnioski.

18. Zamknięcie obrad.

                                                                                     Wiceprzewodniczący

                                                                                   Rady Powiatu Kolskiego

                                                                                   /-/ Ryszard Kasiorek

 

Zainteresowani mogą śledzić przebieg obrad za pośrednictwem transmisji on-line dostępnej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kole w zakładce "Rada Powiatu Kolskiego"

oraz stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Kole w zakładce "Transmisje on-line". Sprawy, które chcieliby Państwo poruszyć na sesji, można przesłać na adres e-mail: brz@starostwokolskie.pl.

Zachęcamy także do kontaktu telefonicznego: 63/ 26 17 863

Data utworzenia: 28 Styczeń 2021  08:50:19  Ostatnia edycja: 28 Styczeń 2021  08:57:35  Autor:

Turystyka
w Powiecie Kolskim

Najbliższe wydarzenia

Multimedia wideo

XXIII POWIATOWE ZAWODY STRZELECKIE O PUCHAR STAROSTY KOLSKIEGO

Dodane:25 Czerwiec 2024  10:46:28  |  Wydarzenia

Przydatne linki

(063) 26 -17 -836     starostwo@starostwokolskie.pl    www.starostwokolskie.pl

Starostwo Kolskie

 • ul. Sienkiewicza 21/23
  62-600 Koło
 • Sekretariat (063) 26 -17 -836
  Biuro podawcze (063) 26-17-841
  fax: (063) 27- 25- 825
 • starostwo@starostwokolskie.pl
 • poniedziałek- piątek
  godz. 7:30 – 15:30
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Realizacja: F&A MEDIA