Wtorek, 25 Czerwca 2024 r.
Imieniny: Doroty i Łucji

Porządek obrad XXXVII sesji Rady Powiatu Kolskiego

25 lutego 2021 r., o godz. 9:00 odbędzie się w trybie zdalnym XXXVII sesja Rady Powiatu Kolskiego.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady Powiatu.
 2. Powitanie.
 3. Stwierdzenie quorum.
 4. Przyjęcie protokołu z XXXV i XXXVI sesji.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Informacja Starosty z działalności międzysesyjnej Zarządu.
 7. Zapytania i interpelacje.
 8. Informacja na temat bieżącej sytuacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
  w Kole.
 9. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu Kolskiego w 2020r.
 10. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kole z realizacji zadań
  w 2020r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej w interesie publicznym.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Powiatu Kolskiego.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Powiatu Kolskiego.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2021r.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2021-2027.
 16.  Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
 17.  Wolne głosy i wnioski.
 18.   Zamknięcie obrad.

 

 

                                                                                                                                                    Przewodniczący

                                                                                                                                               Rady Powiatu Kolskiego

                                                                                                                                                    /-/ Marek Świątek

 

 

 

 

W związku z trwającym stanem epidemii w obradach sesji uczestniczyć będą jedynie osoby, których obecność jest wymagana wyłącznie w zakresie procedowania uchwał.

Zainteresowani mogą śledzić przebieg obrad za pośrednictwem transmisji on-line dostępnej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kole w zakładce "Rada Powiatu Kolskiego"

oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Kole w zakładce "Transmisje on-line". Sprawy, które chcieliby Państwo poruszyć na sesji, można przesłać na adres e-mail: brz@starostwokolskie.pl.

Zachęcamy także do kontaktu telefonicznego: 63/ 26 17 863.

Data utworzenia: 23 Luty 2021  07:59:06  Ostatnia edycja: 23 Luty 2021  08:11:27  Autor:

Turystyka
w Powiecie Kolskim

Najbliższe wydarzenia

Multimedia wideo

XXIII POWIATOWE ZAWODY STRZELECKIE O PUCHAR STAROSTY KOLSKIEGO

Dodane:25 Czerwiec 2024  16:30:01  |  Wydarzenia

Przydatne linki

(063) 26 -17 -836     starostwo@starostwokolskie.pl    www.starostwokolskie.pl

Starostwo Kolskie

 • ul. Sienkiewicza 21/23
  62-600 Koło
 • Sekretariat (063) 26 -17 -836
  Biuro podawcze (063) 26-17-841
  fax: (063) 27- 25- 825
 • starostwo@starostwokolskie.pl
 • poniedziałek- piątek
  godz. 7:30 – 15:30
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Realizacja: F&A MEDIA