Piątek, 1 Grudnia 2023 r.
Imieniny: Eligiusza i Natalii

XXXVIII sesja Rady Powiatu Kolskiego

Informujemy, iż XXXVIII sesja Rady Powiatu Kolskiego – odbędzie się 25 marca 2021r., o godz. 9:00 w trybie zdalnym.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady Powiatu.
 2. Powitanie.
 3. Stwierdzenie quorum.
 4. Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Informacja Starosty z działalności międzysesyjnej Zarządu.
 7. Zapytania i interpelacje.
 8. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Kole za 2020r.
 9. Informacja z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kole za 2020r.
 10. Sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodziny pieczy zastępczej za rok 2020.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających na realizację określonych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Kolskim w 2021r.
 12.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Powiatu Kolskiego.
 13.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu Kolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie za 2020r.”
 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2021 Gminie Miejskiej Koło na realizację zadania z dziedziny upowszechniania dóbr kultury wykonywanego przez Muzeum Technik Ceramicznych w Kole.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kolskiego na 2021r.
 16.  Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej powiatu kolskiego na lata 2021-2027.
 17.  Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
 18.  Wolne głosy i wnioski.
 19.  Zamknięcie obrad.

                                                                                                                                                                  Przewodniczący

                                                                                                                                                            Rady Powiatu Kolskiego

                                                                                                                                                                 /-/ Marek Świątek

 

W związku z trwającym stanem epidemii w obradach sesji uczestniczyć będą jedynie osoby, których obecność jest wymagana wyłącznie w zakresie procedowania uchwał.

Zainteresowani mogą śledzić przebieg obrad za pośrednictwem transmisji on-line dostępnej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kole w zakładce "Rada Powiatu Kolskiego"

oraz stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Kole w zakładce "Transmisje on-line". Sprawy, które chcieliby Państwo poruszyć na sesji, można przesłać na adres e-mail: brz@starostwokolskie.pl.

Zachęcamy także do kontaktu telefonicznego: 63/ 26 17 863.

Data utworzenia: 24 Marzec 2021  11:01:17  Ostatnia edycja: 24 Marzec 2021  11:13:32  Autor: Katarzyna Nowicka

Turystyka
w Powiecie Kolskim

Najbliższe wydarzenia

Multimedia wideo

Pamięci Pracowników ​Starostwa Powiatowego w Kole

Dodane:01 Grudzień 2023  05:52:13  |  Inne

Przydatne linki

(063) 26 -17 -836     starostwo@starostwokolskie.pl    www.starostwokolskie.pl

Starostwo Kolskie

 • ul. Sienkiewicza 21/23
  62-600 Koło
 • Sekretariat (063) 26 -17 -836
  Biuro podawcze (063) 26-17-841
  fax: (063) 27- 25- 825
 • starostwo@starostwokolskie.pl
 • poniedziałek- piątek
  godz. 7:30 – 15:30
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Realizacja: F&A MEDIA