Wtorek, 30 Maja 2023 r.
Imieniny: Ferdynanda i Feliksa

PUP W KOLE, NABÓR WNIOSKÓW – KOLEJNA WAŻNA ZMIANA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW!!!

NOWE ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI Powiatowy Urząd Pracy w Kole informuje, że do 31 sierpnia 2021 r. trwa nabór wniosków o udzielenie dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców na zmienionych zasadach. Z dotacji w ramach Tarczy antykryzysowej możne skorzystać dodatkowych 17 nowych branż

1).   Instrument ten wchodzi w życie od 26.04.2021 r. i wprowadzony został na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz. U. z 2021 r. poz. 713).


2).   Dotacja z Funduszu Pracy może zostać udzielona mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy, o których mowa odpowiednio w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, którzy na dzień 31 marca 2021 r. prowadzili działalność gospodarczą, oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności kodami:

a).           47.41.Z, 47.42.Z, 47.43.Z, 47.51.Z, 47.52.Z, 47.53.Z, 47.54.Z, 47.59.Z, 47.64.Z, 47.65.Z, 47.75.Z, 47.77.Z, 77.29.Z, 77.39.Z, 96.02.Z, 96.09.Z;

 – dla w/w działalności dotacja może być udzielona JEDNOKROTNIE;

b).           47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z;

– dla w/w działalności dotacja może być udzielona DWUKROTNIE;

c).           47.71.Z, 47.72.Z;

– dla w/w działalności dotacja może być udzielona TRZYKROTNIE;

d).           91.02.Z;

– dla w/w działalności dotacja może być udzielona CZTEROKROTNIE;

e).        49.39.Z, 51.10.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01 Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z;

- dla w/w działalności dotacja może być udzielona PIĘCIOKROTNIE;


i których przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub w lutym 2020r. lub we wrześniu 2020 r.
 

UWAGA!

 1. Liczbę dotacji, jaką może łącznie otrzymać mikroprzedsiębiorca albo mały przedsiębiorca (wymienioną w pkt 2) pomniejsza się o liczbę dotychczas otrzymanych dotacji na podstawie rozporządzenia z dnia 19 stycznia 2021 r. i 26 lutego 2021 r.
 2. Jeśli mikroprzedsiębiorca albo mały przedsiębiorca złożył już wniosek w kwietniu br. przed wejściem w życie w/w rozporządzenia, nie może złożyć ponownie w miesiącu kwietniu br. drugiego wniosku.


3). W przypadku gdy dotacja została udzielona na podstawie wniosku, w którym wskazano miesiąc, w którym nastąpił spadek przychodów, ten sam miesiąc nie może zostać wskazany we wniosku o kolejną dotację.

4).   Dotacja nie może być udzielona mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy, którzy na podstawie ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców zawiesili wykonywanie działalności gospodarczej na okres obejmujący dzień 31 marca 2021 r. 

5).   Oceny spełnienia warunku w zakresie oznaczenia prowadzonej działalności gospodarczej według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007 dokonuje się na podstawie danych zawartych w rejestrze REGON w brzmieniu na dzień 31 marca 2021 r.


6).   Wniosek mikroprzedsiębiorca i mały przedsiębiorca składają wyłącznie w formie elektronicznej do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na swoją siedzibę. 

 
 
Aby uzyskać  dotację mikroprzedsiębiorca lub mały przedsiębiorca powinien złożyć wniosek wraz z załącznikami poprzez portal:

 
Szczegółowe informacje dotyczące zasad i warunków udzielenia pomocy w formie dofinansowania dostępne są na stronie: 

https://kolo.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/rr3-koszty
 
Wszelkich informacji udzielają pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Kole:

- Renata Kędzierska – tel. 63 22 81 223;

- Irena Radys – tel. 63 22 81 228;

- Karolina Gadomska – tel. 63 22 81 228.

 

źródło: PUP w Kole

Data utworzenia: 26 Kwiecień 2021  11:55:25  Ostatnia edycja: 26 Kwiecień 2021  12:03:01  Autor: Katarzyna Nowicka

Turystyka
w Powiecie Kolskim

Najbliższe wydarzenia

Multimedia wideo

Uroczyste otwarcie wyremontowanych sal porodowych

Dodane:30 Maj 2023  06:47:35  |  Kronika wideo

Przydatne linki

(063) 26 -17 -836     starostwo@starostwokolskie.pl    www.starostwokolskie.pl

Starostwo Kolskie

 • ul. Sienkiewicza 21/23
  62-600 Koło
 • Sekretariat (063) 26 -17 -836
  Biuro podawcze (063) 26-17-841
  fax: (063) 27- 25- 825
 • starostwo@starostwokolskie.pl
 • poniedziałek- piątek
  godz. 7:30 – 15:30
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Realizacja: F&A MEDIA