Wtorek, 25 Czerwca 2024 r.
Imieniny: Doroty i Łucji

Porządek obrad XL sesji Rady Powiatu Kolskiego

XL sesja Rady Powiatu Kolskiego

 

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady Powiatu.
 2. Powitanie.
 3. Stwierdzenie quorum
 4. Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Informacja Starosty z działalności międzysesyjnej Zarządu.
 7. Zapytania i interpelacje.
 8. Sprawozdanie z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole za 2020 r.
 9. Informacja z działalności Powiatowego Inspektora Sanitarnego  za 2020 r.
 10. Ocena zagrożeń i przestępczości wśród dzieci i młodzieży.
 11. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za 2020 r.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie  zasad używania herbu i flagi Powiatu Kolskiego
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wynajęcia pomieszczeń w przyziemiu budynku sterylizatorni na świadczenie kompleksowych usług utrzymania czystości w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kole.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2021r.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2021-2027.
 16. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
 17. Wolne głosy i wnioski.
 18. Zamknięcie obrad.

 

 

 

                                                                                                       Przewodniczący

                                                                                                  Rady Powiatu Kolskiego

                                                                                                      /-/ Marek Świątek

 

W związku z trwającym stanem epidemii w obradach sesji uczestniczyć będą jedynie osoby, których obecność jest wymagana wyłącznie w zakresie procedowania uchwał.

Zainteresowani mogą śledzić przebieg obrad za pośrednictwem transmisji on-line dostępnej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kole w zakładce "Rada Powiatu Kolskiego"

oraz stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Kole w zakładce "Transmisje on-line". Sprawy, które chcieliby Państwo poruszyć na sesji, można przesłać na adres e-mail: brz@starostwokolskie.pl.

Zachęcamy także do kontaktu telefonicznego: 63/ 26 17 863.

Data utworzenia: 27 Maj 2021  09:32:06  Ostatnia edycja: 27 Maj 2021  09:35:55  Autor:

Turystyka
w Powiecie Kolskim

Najbliższe wydarzenia

Multimedia wideo

XXIII POWIATOWE ZAWODY STRZELECKIE O PUCHAR STAROSTY KOLSKIEGO

Dodane:25 Czerwiec 2024  16:30:01  |  Wydarzenia

Przydatne linki

(063) 26 -17 -836     starostwo@starostwokolskie.pl    www.starostwokolskie.pl

Starostwo Kolskie

 • ul. Sienkiewicza 21/23
  62-600 Koło
 • Sekretariat (063) 26 -17 -836
  Biuro podawcze (063) 26-17-841
  fax: (063) 27- 25- 825
 • starostwo@starostwokolskie.pl
 • poniedziałek- piątek
  godz. 7:30 – 15:30
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Realizacja: F&A MEDIA