Wtorek, 30 Maja 2023 r.
Imieniny: Ferdynanda i Feliksa

Uwaga! 10 czerwca koniec naboru

Szanowni Państwo informujemy, że w dniu 10 czerwca 2021 r. upływa termin naboru wniosków w ramach art. 15zzd, art. 15zzda, art. 15zzc, art. 15zzb, art. 15zze, art. 15zze2 ustawy o COVID-19.

Powiatowy Urząd Pracy w Kole przypomina, iż 10 czerwca 2021 r. upływa termin składania wniosków w ramach Tarczy Antykryzysowej na niżej wymienione instrumenty:
 

 • Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców (art. 15zzd)
 • Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla organizacji pozarządowych (art. 15zzda)
 • Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych (art. 15zzc)
 • Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców (art. 15zzb)
 • Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych (art. 15zze)
 • Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne dla kościelnej osoby prawnej działającej na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, oraz jej jednostce organizacyjnej (art. 15zze2).

 
Wnioski złożone po tym terminie będą rozpatrywane negatywnie.

Wnioski dostępne są na portalu praca.gov.pl

Jednocześnie informujemy, że w/w wsparcie może być udzielone do dnia 30 czerwca 2021 r.

Data utworzenia: 04 Czerwiec 2021  12:45:41  Ostatnia edycja: 04 Czerwiec 2021  12:46:25  Autor: Artur Szafrański

Turystyka
w Powiecie Kolskim

Najbliższe wydarzenia

Multimedia wideo

Uroczyste otwarcie wyremontowanych sal porodowych

Dodane:30 Maj 2023  06:47:35  |  Kronika wideo

Przydatne linki

(063) 26 -17 -836     starostwo@starostwokolskie.pl    www.starostwokolskie.pl

Starostwo Kolskie

 • ul. Sienkiewicza 21/23
  62-600 Koło
 • Sekretariat (063) 26 -17 -836
  Biuro podawcze (063) 26-17-841
  fax: (063) 27- 25- 825
 • starostwo@starostwokolskie.pl
 • poniedziałek- piątek
  godz. 7:30 – 15:30
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Realizacja: F&A MEDIA