Środa, 31 Maja 2023 r.
Imieniny: Anieli i Petroneli

Uroczyste otwarcie pracowni Endoskopii w SP ZOZ w Kole!!!

Dzisiaj tj. 6 lipca br., w w SP ZOZ w Kole odbyło się uroczyste przecięcie wstęgi przez Sekretarza Stanu Zastępcę Szefa w Kancelarii Rady Ministrów Zbigniewa Hoffmanna, Wojewodę Wielkopolskiego Michała Zielińskiego, Wicewojewodę Wielkopolskiego Anetę Niestrawską, Posła na Sejm RP Leszka Galembę, Starostę Kolskiego Roberta Kropidłowskiego, Dyrektora SP ZOZ Iwonę Wiśniewską oraz Kierownika pracownii Macieja Goździkowskiego.

Wartość inwestycji: 681.741,24 zł, z czego 496.368,00 zł pochodzi z budżetu Państwa, 185.373,24 zł z budżetu powiatu kolskiego

 • wyposażenie - 620.460,00 zł
 • remont - 61.281,24 zł

Należy zaznaczyć, że podstawowym celem zakupu sprzętu do pracowni endoskopii była poprawa i zwiększenie dostępności mieszkańców powiatu kolskiego do wysokiej jakości usług opieki zdrowotnej. Doposażenie w sprzęt, urządzenia i aparaturę medyczną ma na celu rozwój specjalistycznych świadczeń medycznych. Obecna baza sprzętowa wymagała wymiany wieloletniego i już wyeksploatowanego sprzętu oraz aparatury medycznej – powiedział Starosta Kolski Robert Kropidłowski. 

Inwestycja ta poprawi bezpieczeństwo pacjentów i personelu szpitala i w bardzo znacznym stopniu poprawi warunki i standardy leczenia oraz trwale przyczyni się do podniesienia rozwoju oraz konkurencyjności kolskiego szpitala. Zakup sprzętu endoskopowego usprawni pracę w pracowni, a także pozwoli na zwiększenie ilości badań zwłaszcza ambulatoryjnych, co pozwoli na przeniesienie ciężaru z opieki szpitalnej na ambulatoryjną opiekę specjalistyczną. Okres oczekiwania na badanie ambulatoryjne w pracowni endoskopii wynosił ok. 50 dni. W przypadku SPZOZ w Kole wpływ na okres oczekiwania na badanie wynika często z ograniczonej ilości posiadanego sprzętu, który jest wyeksploatowany i ulega częstym uszkodzeniom, a okres naprawy wydłuża czas oczekiwania pacjentów na termin badania. Zakup sprzętu endoskopowego spowoduje skrócenie kolejek oczekujących pacjentów na diagnostykę przewodu pokarmowego – dodała Dyrektor SP ZOZ w Kole Iwona Wiśniewska.

Data utworzenia: 06 Lipiec 2021  13:15:37  Ostatnia edycja: 07 Lipiec 2021  07:44:51  Autor: Katarzyna Nowicka

Turystyka
w Powiecie Kolskim

Najbliższe wydarzenia

Multimedia wideo

Uroczyste otwarcie wyremontowanych sal porodowych

Dodane:30 Maj 2023  06:47:35  |  Kronika wideo

Przydatne linki

(063) 26 -17 -836     starostwo@starostwokolskie.pl    www.starostwokolskie.pl

Starostwo Kolskie

 • ul. Sienkiewicza 21/23
  62-600 Koło
 • Sekretariat (063) 26 -17 -836
  Biuro podawcze (063) 26-17-841
  fax: (063) 27- 25- 825
 • starostwo@starostwokolskie.pl
 • poniedziałek- piątek
  godz. 7:30 – 15:30
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Realizacja: F&A MEDIA