Wtorek, 30 Maja 2023 r.
Imieniny: Ferdynanda i Feliksa

XLIII sesja Rady Powiatu Kolskiego - porządek obrad

W dniu dzisiejszym tj. 26 sierpnia br. o godz 9:00 w sali 102 Starostwa Powiatowego w Kole przy ul. Sienkiewicza 21/23 odbędzie się XLIII sesja Rady Powiatu Kolskiego.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady Powiatu.
2. Powitanie.
3. Stwierdzenie quorum.
4. Przyjęcie protokołu z XLI i XLII sesji.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Informacja Starosty z działalności międzysesyjnej Zarządu.
7. Zapytania i interpelacje.
8. Informacja na temat bieżącej sytuacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole
9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2021r.
10.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2021-2027.
11. Podjęcie uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno- finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole za rok 2020.
12.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wytypowania przedstawiciela podmiotu tworzącego w skład komisji konkursowej do wyboru kandydata na stanowisko ordynatora oddziału wewnętrznego I w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kole.
14. Informacja z działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kole.
15. Informacja z działalności Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole w 2020r.
16. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
17. Wolne głosy i wnioski.
18.  Zamknięcie obrad.

 

                                                                                                 Przewodniczący

                                                                                           Rady Powiatu Kolskiego

                                                                                               /-/Marek Świątek

 

W związku z trwającym stanem epidemii w obradach sesji uczestniczyć będą jedynie osoby, których obecność jest wymagana wyłącznie w zakresie procedowania uchwał. Zainteresowani mogą śledzić przebieg obrad za pośrednictwem transmisji on-line dostępnej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kole w zakładce  "Rada Powiatu Kolskiego" oraz stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Kole w zakładce "Transmisje on-line".

Data utworzenia: 26 Sierpień 2021  07:03:15  Ostatnia edycja: 26 Sierpień 2021  07:07:56  Autor: Katarzyna Nowicka

Turystyka
w Powiecie Kolskim

Najbliższe wydarzenia

Multimedia wideo

Uroczyste otwarcie wyremontowanych sal porodowych

Dodane:30 Maj 2023  06:47:35  |  Kronika wideo

Przydatne linki

(063) 26 -17 -836     starostwo@starostwokolskie.pl    www.starostwokolskie.pl

Starostwo Kolskie

 • ul. Sienkiewicza 21/23
  62-600 Koło
 • Sekretariat (063) 26 -17 -836
  Biuro podawcze (063) 26-17-841
  fax: (063) 27- 25- 825
 • starostwo@starostwokolskie.pl
 • poniedziałek- piątek
  godz. 7:30 – 15:30
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Realizacja: F&A MEDIA