Wtorek, 30 Maja 2023 r.
Imieniny: Ferdynanda i Feliksa

XLIV Sesja Rady Powiatu Kolskiego

W dniu 30 września 2021r. o godz. 900 w sali 102 Starostwa Powiatowego w Kole przy ul. Sienkiewicza 21/23 odbędzie się XLIV Sesja Rady Powiatu Kolskiego.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady Powiatu.
 2. Powitanie.
 3. Stwierdzenie quorum.
 4. Przyjęcie protokołu z XLIII sesji.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Informacja Starosty z działalności międzysesyjnej Zarządu.
 7. Zapytania i interpelacje.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2021r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2021-2027.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Powiatu Kolskiego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Powiatu Kolskiego.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kolskiego.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi go kategorii dróg powiatowych.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia drogi dotychczasowej kategorii drogi powiatowej.
 16. Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu kolskiego, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu kolskiego na lata 2021-2027 oraz wykonaniu planu finansowego SP ZOZ w Kole za I półrocze 2021 roku.
 17. Informacja Dyrektora PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Kole na temat melioracji w powiecie kolskim.
 18. Informacja z działalności Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kole.
 19. Informacja Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o wynikach kontroli obiektów na terenie powiatu kolskiego za 2020 rok.
 20. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
 21. Wolne głosy i wnioski.
 22. Zamknięcie obrad.

 

                                                                                               Przewodniczący

                                                                                           Rady Powiatu Kolskiego

                                                                                               /-/Marek Świątek

 

W związku z trwającym stanem epidemii w obradach sesji uczestniczyć będą jedynie osoby, których obecność jest wymagana wyłącznie w zakresie procedowania uchwał. Zainteresowani mogą śledzić przebieg obrad za pośrednictwem transmisji on-line dostępnej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kole w zakładce  "Rada Powiatu Kolskiego" oraz stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Kole w zakładce "Transmisje on-line".

Data utworzenia: 29 Wrzesień 2021  11:12:34  Ostatnia edycja: 29 Wrzesień 2021  11:19:11  Autor: Katarzyna Nowicka

Turystyka
w Powiecie Kolskim

Najbliższe wydarzenia

Multimedia wideo

Uroczyste otwarcie wyremontowanych sal porodowych

Dodane:30 Maj 2023  06:47:35  |  Kronika wideo

Przydatne linki

(063) 26 -17 -836     starostwo@starostwokolskie.pl    www.starostwokolskie.pl

Starostwo Kolskie

 • ul. Sienkiewicza 21/23
  62-600 Koło
 • Sekretariat (063) 26 -17 -836
  Biuro podawcze (063) 26-17-841
  fax: (063) 27- 25- 825
 • starostwo@starostwokolskie.pl
 • poniedziałek- piątek
  godz. 7:30 – 15:30
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Realizacja: F&A MEDIA