Środa, 7 Czerwca 2023 r.
Imieniny: Roberta i Wiesława

XLV sesja Rady Powiatu Kolskiego - porządek obrad

W dniu 28 października 2021r. o godz. 900 w sali 102 Starostwa Powiatowego w Kole przy ul. Sienkiewicza 21/23. odbędzie się XLV Sesja Rady Powiatu Kolskiego.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady Powiatu.
 2. Powitanie.
 3. Stwierdzenie quorum.
 4. Przyjęcie protokołu z XLIV sesji.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Informacja Starosty z działalności międzysesyjnej Zarządu.
 7. Zapytania i interpelacje.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2021r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2021-2027.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2021 Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia NMP w Grzegorzewie.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Kolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/270/2021 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie ustalenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji  Osób Niepełnosprawnych przypadających na realizację określonych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Kolskim w 2021r.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska dla Powiatu Kolskiego do roku 2024 z perspektywą do roku 2030” oraz „Prognozy oddziaływania na środowisko Programu ochrony środowiska dla Powiatu Kolskiego do roku 2024 z perspektywą do roku 2030”
 14. Raport z wykonania „Programu ochrony środowiska Powiatu Kolskiego na lata 2017-2020”
 15. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.
 16. Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok 2020/2021 w szkołach na terenie powiatu kolskiego.
 17. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
 18. Wolne głosy i wnioski.
 19. Zamknięcie obrad.

 

                                                                                               Przewodniczący

                                                                                           Rady Powiatu Kolskiego

                                                                                               /-/Marek Świątek

 

 

W związku z trwającym stanem epidemii w obradach sesji uczestniczyć będą jedynie osoby, których obecność jest wymagana wyłącznie w zakresie procedowania uchwał. Zainteresowani mogą śledzić przebieg obrad za pośrednictwem transmisji on-line dostępnej na stronie Biuletynu Informacji  Publicznej Starostwa Powiatowego w Kole
w zakładce  "Rada Powiatu Kolskiego" oraz stronie  internetowej Starostwa Powiatowego w Kole w zakładce SAMORZĄD - "Transmisja Sesji".

Data utworzenia: 25 Październik 2021  09:16:52  Ostatnia edycja: 28 Październik 2021  09:19:09  Autor: Katarzyna Nowicka

Turystyka
w Powiecie Kolskim

Najbliższe wydarzenia

Multimedia wideo

Uroczyste otwarcie wyremontowanych sal porodowych

Dodane:07 Czerwiec 2023  21:09:32  |  Kronika wideo

Przydatne linki

(063) 26 -17 -836     starostwo@starostwokolskie.pl    www.starostwokolskie.pl

Starostwo Kolskie

 • ul. Sienkiewicza 21/23
  62-600 Koło
 • Sekretariat (063) 26 -17 -836
  Biuro podawcze (063) 26-17-841
  fax: (063) 27- 25- 825
 • starostwo@starostwokolskie.pl
 • poniedziałek- piątek
  godz. 7:30 – 15:30
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Realizacja: F&A MEDIA