Wtorek, 25 Czerwca 2024 r.
Imieniny: Doroty i Łucji

Publiczny transport zbiorowy na terenie Powiatu Kolskiego!

Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Kolskiego na rok 2023.

Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 1 oraz ust. 2 i 3 w związku z art. 22 ust. 1 pkt. 1 ustawy
z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (j.t: Dz. U. z 2021r., poz. 1371) oraz art. 7 ust. 2 Rozporządzenia (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 23 października 2007r. dotyczące usług publicznych w zakresie kolejowego
i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylające rozporządzenia
Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70 (Dz.U.UE.L.2007.315.1 ze zm.).
Powiat Kolski ogłasza zamiar bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług
w zakresie powiatowych autobusowych przewozów pasażerskich na terenie powiatu Kolskiego.
Treść Ogłoszenia znajduję się w załączniku do niniejszej informacji.

Miejsce publikacji ogłoszenia:
•    Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu (https://www.bip.starostwokolskie.pl/)
•    Tablica informacyjna w budynku głównym Starostwa Powiatowego w Kole
•    Strona internetowa organizatora ( https://starostwokolskie.pl/)
•    Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - ogłoszenie nr 569925-2021

 

Data utworzenia: 12 Listopad 2021  10:02:28  Ostatnia edycja: 12 Listopad 2021  10:09:28  Autor:

Turystyka
w Powiecie Kolskim

Najbliższe wydarzenia

Multimedia wideo

XXIII POWIATOWE ZAWODY STRZELECKIE O PUCHAR STAROSTY KOLSKIEGO

Dodane:25 Czerwiec 2024  16:30:01  |  Wydarzenia

Przydatne linki

(063) 26 -17 -836     starostwo@starostwokolskie.pl    www.starostwokolskie.pl

Starostwo Kolskie

 • ul. Sienkiewicza 21/23
  62-600 Koło
 • Sekretariat (063) 26 -17 -836
  Biuro podawcze (063) 26-17-841
  fax: (063) 27- 25- 825
 • starostwo@starostwokolskie.pl
 • poniedziałek- piątek
  godz. 7:30 – 15:30
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Realizacja: F&A MEDIA