Poniedziałek, 6 Grudnia 2021 r.
Imieniny: Jaremy i Mikołaja

Prządek obrad XLVI ssja Rady Powiatu Kolskiego.

W dniu 25 listopada 2021r. o godz. 9.00 w sali 102 Starostwa Powiatowego w Kole odbędzie się XLVI sesja Rady Powiatu Kolskiego.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady Powiatu.
 2. Powitanie.
 3. Stwierdzenie quorum.
 4. Przyjęcie protokołu z XLV sesji.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Informacja Starosty z działalności międzysesyjnej Zarządu.
 7. Zapytania i interpelacje.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie opłat za usuwanie i parkowanie pojazdów na parkingach strzeżonych na terenie Powiatu Kolskiego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o dopłatę ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na linie komunikacyjne objęte dopłatą w 2022r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Starosty Kolskiego.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2021r.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2021-2027.
 15. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zarządu Dróg w Kole za 2021r.
 16. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
 17. Wolne głosy i wnioski.
 18. Zamknięcie obrad.

                                                                                                Przewodniczący

                                                                                           Rady Powiatu Kolskiego

                                                                                               /-/Marek Świątek

 

 

W związku z trwającym stanem epidemii w obradach sesji uczestniczyć będą jedynie osoby, których obecność jest wymagana wyłącznie w zakresie procedowania uchwał. Zainteresowani mogą śledzić przebieg obrad za pośrednictwem transmisji on-line dostępnej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kole w zakładce  "Rada Powiatu Kolskiego" oraz stronie  internetowej Starostwa Powiatowego w Kole w zakładce "Transmisje on-line"

Data utworzenia: 22 Listopad 2021  13:15:14  Ostatnia edycja: 22 Listopad 2021  13:23:07  Autor: Katarzyna Nowicka

Turystyka
w Powiecie Kolskim

Najbliższe wydarzenia

Multimedia wideo

Przekazanie wozu bojowego dla OSP Grzegorzew!!!

Dodane:06 Grudzień 2021  09:20:58  |  Wydarzenia

Przydatne linki

(063) 26 -17 -836     starostwo@starostwokolskie.pl    www.starostwokolskie.pl

Starostwo Kolskie

 • ul. Sienkiewicza 21/23
  62-600 Koło
 • Sekretariat (063) 26 -17 -836
  Biuro podawcze (063) 26-17-841
  fax: (063) 27- 25- 825
 • starostwo@starostwokolskie.pl
 • poniedziałek- piątek
  godz. 7:30 – 15:30
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Realizacja: F&A MEDIA