Niedziela, 26 Czerwca 2022 r.
Imieniny: Jana i Pawła

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży

Starosta Kolski działając na podstawie art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2021r., poz.1899, z późn. zm.) przekazuje do publicznej wiadomości.

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

 

           
           

Przeznaczenie nieruchomości .

Gmina Babiak nie posiada  obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego dla  działki oznaczonej numerem 161/2 położonej w obrębie Kiejsze. W aktualnie obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego uchwalonego Uchwałą nr XXIII/207/17 Rady Gminy Babiak z dnia 26.04.2017r. dla obszaru, na którym znajduje się opisana nieruchomość przewidziano tereny upraw rolnych.

 

Sposób zagospodarowania nieruchomości .

Zgodnie z ewidencją gruntów przedmiotowa działka jest wykorzystywana jako grunty orne. Obszar działki jest utrzymany w dobrej kulturze agrotechnicznej.

Opis nieruchomości .

Działka nr 161/2 położona jest na płaskim terenie, posiada foremny i regularny kształt, przylega bezpośrednio do drogi publicznej.

Przedmiotowa nieruchomość stanowi grunty rolne, będące dobrej jakości pod względem urodzajności i możliwości produkcyjnych zakwalifikowane do klasy IIIa.

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni, t.j. od dnia 22.02.2022r. do dnia 14.03.2022r.

Osoby, którym na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami przysługuje pierwszeństwo w nabyciu  przedmiotowej nieruchomości winny złożyć  wniosek w terminie 6-ciu tygodni licząc od dnia podania wykazu do publicznej wiadomości.

 

Osoba wyznaczona do kontaktu:

Julia Marciniak

tel. 63 26 17 846

Data utworzenia: 22 Luty 2022  08:41:12  Ostatnia edycja: 22 Luty 2022  09:11:39  Autor: Katarzyna Nowicka

Turystyka
w Powiecie Kolskim

Najbliższe wydarzenia

Multimedia wideo

DZIEŃ BABCI I DZIADKA!!!

Dodane:25 Czerwiec 2022  20:12:57  |  Inne

Przydatne linki

(063) 26 -17 -836     starostwo@starostwokolskie.pl    www.starostwokolskie.pl

Starostwo Kolskie

 • ul. Sienkiewicza 21/23
  62-600 Koło
 • Sekretariat (063) 26 -17 -836
  Biuro podawcze (063) 26-17-841
  fax: (063) 27- 25- 825
 • starostwo@starostwokolskie.pl
 • poniedziałek- piątek
  godz. 7:30 – 15:30
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Realizacja: F&A MEDIA