Poniedziałek, 24 Czerwca 2024 r.
Imieniny: Jana i Danuty

XLX sesja Rady Powiatu Kolskiego

Dzisiaj tj. 24 lutego 2022 r. o godz. 10.30 odbędzie się XLX sesja Rady Powiatu Kolskiego w trybie zdalnym.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady Powiatu.
 2. Powitanie.
 3. Stwierdzenie quorum.
 4. Przyjęcie protokołu z XLVIII sesji.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Informacja Starosty z działalności międzysesyjnej Zarządu.
 7. Zapytania i interpelacje.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielopolskiego zadań z zakresu administracji rządowej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wytypowania przedstawiciela podmiotu tworzącego w skład komisji konkursowej do wyboru kandydata na stanowisko zastępcy dyrektora do spraw lecznictwa w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kole.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2022r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2022-2027.
 12. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kole z realizacji zadań w 2021r.
 13. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu Kolskiego w 2021r
 14. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
 15. Wolne głosy i wnioski.
 16. Zamknięcie obrad.

                                                                                                                     Radny Powiatu Kolskiego

                                                                                                                         /-/ Marek Świątek  

 

Zainteresowani mogą śledzić przebieg obrad za pośrednictwem transmisji on-line dostępnej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kole w zakładce
"Rada Powiatu Kolskiego"
oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Kole w zakładce
"SAMORZĄD → Transmisja Sesji".
Sprawy, które chcieliby Państwo poruszyć na sesji, można przesłać na adres e-mail: brz@starostwokolskie.pl.

Zachęcamy także do kontaktu telefonicznego: 63/ 26 17 863

Data utworzenia: 24 Luty 2022  08:37:06  Ostatnia edycja: 24 Luty 2022  08:39:44  Autor:

Turystyka
w Powiecie Kolskim

Najbliższe wydarzenia

Multimedia wideo

XXIII POWIATOWE ZAWODY STRZELECKIE O PUCHAR STAROSTY KOLSKIEGO

Dodane:24 Czerwiec 2024  07:39:05  |  Wydarzenia

Przydatne linki

(063) 26 -17 -836     starostwo@starostwokolskie.pl    www.starostwokolskie.pl

Starostwo Kolskie

 • ul. Sienkiewicza 21/23
  62-600 Koło
 • Sekretariat (063) 26 -17 -836
  Biuro podawcze (063) 26-17-841
  fax: (063) 27- 25- 825
 • starostwo@starostwokolskie.pl
 • poniedziałek- piątek
  godz. 7:30 – 15:30
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Realizacja: F&A MEDIA