Piątek, 1 Marca 2024 r.
Imieniny: Antoniny i Albina

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego...

Starosta Kolski działając na podstawie art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2021r., poz.1899, z późn. zm.) przekazuje do publicznej wiadomości: Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Miejscowość

(obręb

ewidencyjny

Adres

nieruchomości

Nr

działki

Powierzchnia działki

Nr księgi

wieczystej

Cena sprzedaży

Obręb : 300902_2.0021,

 

Zawadka

Gmina Olszówka

Zawadka

gmina Olszówka

206/1

ark. m. 2

0,30ha

KN1K/

00004852/6

15 000,00 zł

Zw.

 

Przeznaczenie nieruchomości.

Gmina Olszówka nie posiada  obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego dla  działki oznaczonej numerem 206/1 położonej w obrębie Zawadka. W aktualnie obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego uchwalonego Uchwałą nr XI/64/2019 Rady Gminy Olszówka z dnia 04.11.2019r. dla obszaru, na którym znajduje się opisana nieruchomość przewidziano tereny rolnicze.

 

Sposób zagospodarowania nieruchomości.

Zgodnie z ewidencją gruntów przedmiotowa działka jest wykorzystywana jako grunty orne. Stopień kultury rolnej został określony jako przeciętny.

Opis nieruchomości .

Działka o nr 206/1  to nieruchomość niezabudowana, posiada dość atrakcyjną lokalizację i regularny kształt. Jest to teren równinny.

Przedmiotowa nieruchomość stanowi grunty rolne, będące dobrej jakości pod względem urodzajności i możliwości produkcyjnych zakwalifikowane do klasy IIIb.

 

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni, t.j. od dnia 15.03.2022r. do dnia 04.04.2022r.

 

Osoby, którym na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami przysługuje pierwszeństwo w nabyciu  przedmiotowej nieruchomości winny złożyć  wniosek w terminie 6-ciu tygodni licząc od dnia podania wykazu do publicznej wiadomości.

 

 

 

 

Osoba wyznaczona do kontaktu:
Julia Marciniak
Wydział Gospodarki Nieruchomościami
tel. 63 26 17 846

Data utworzenia: 15 Marzec 2022  11:16:33  Ostatnia edycja: 15 Marzec 2022  11:34:15  Autor:

Turystyka
w Powiecie Kolskim

Najbliższe wydarzenia

Multimedia wideo

Konferencja "Standardy Ochrony Małoletnich"

Dodane:29 Luty 2024  10:57:01  |  Wydarzenia

Przydatne linki

(063) 26 -17 -836     starostwo@starostwokolskie.pl    www.starostwokolskie.pl

Starostwo Kolskie

 • ul. Sienkiewicza 21/23
  62-600 Koło
 • Sekretariat (063) 26 -17 -836
  Biuro podawcze (063) 26-17-841
  fax: (063) 27- 25- 825
 • starostwo@starostwokolskie.pl
 • poniedziałek- piątek
  godz. 7:30 – 15:30
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Realizacja: F&A MEDIA