Niedziela, 26 Czerwca 2022 r.
Imieniny: Jana i Pawła

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do użyczenia

Starosta Kolski działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2021r., poz.1899, z późn. zm.) przekazuje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do użyczenia.

Miejscowość (obręb ewidencyjny)

Adres nieruchomości

Nr

działki

Powierzchnia działki

Nr księgi

wieczystej

Wartość nieruchomości

Obręb : 300904_5.0004,

Chełmno Parcele

Gmina Dąbie

Chełmno Parcele

Gmina Dąbie

64/4 ark. m. 1 0,35ha

KN1K/

00068875/9

52 535,00 zł

Przeznaczenie nieruchomości.

 

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego gminy Dąbie uchwalonym Uchwałą nr XVI/111/2004 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 12 maja 2004r., działka gruntu położona w obrębie Chełmno Parcele oznaczona nr 64/4 o pow. 0,35 ha, przeznaczona jest pod WZ- ujęcia wody i stacje uzdatniania.

 

Sposób zagospodarowania nieruchomości.

Zgodnie z ewidencją gruntów przedmiotowa działka jest wykorzystywana jako tereny przemysłowe.

 

Opis nieruchomości.

Działka zabudowana jest budynkiem stacji uzdatniania wody wraz z towarzyszącą infrastrukturą technologiczną.

Nieruchomość  ta jest częściowo ogrodzona oraz utwardzona. Na jej obszarze znajdują się lampy oświetleniowe i pojedyncze nasadzenia ozdobne. Przedmiotowa działka gruntu posiada kształt trapezu prostokątnego, ukształtowanie terenu jest lekko nachylone w kierunku północno- zachodnim. W południowo zachodniej części gruntu przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna
wraz ze słupową stacją transformatorową. Działka jest uzbrojona w sieć wodociągową i telekomunikacyjną. Posiada dostęp do drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej.

 Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni, t.j. od dnia 12.04.2022r. do dnia 02.05.2022r.

 

 

 

 

Osoba wyznaczona do kontaktu:
Julia Marciniak
Wydział Gospodarki Nieruchomościami
tel. 63 26 17 846

Data utworzenia: 12 Kwiecień 2022  08:09:20  Ostatnia edycja: 12 Kwiecień 2022  08:28:26  Autor: Katarzyna Nowicka

Turystyka
w Powiecie Kolskim

Najbliższe wydarzenia

Multimedia wideo

DZIEŃ BABCI I DZIADKA!!!

Dodane:25 Czerwiec 2022  20:12:57  |  Inne

Przydatne linki

(063) 26 -17 -836     starostwo@starostwokolskie.pl    www.starostwokolskie.pl

Starostwo Kolskie

 • ul. Sienkiewicza 21/23
  62-600 Koło
 • Sekretariat (063) 26 -17 -836
  Biuro podawcze (063) 26-17-841
  fax: (063) 27- 25- 825
 • starostwo@starostwokolskie.pl
 • poniedziałek- piątek
  godz. 7:30 – 15:30
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Realizacja: F&A MEDIA