Niedziela, 14 Kwietnia 2024 r.
Imieniny: Justyna i Waleriana

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

Informacja o wyniku przetargu nieruchomości gruntowej będącej własnością Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Kiejsze, gmina Babiak.

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września  2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021r. poz. 2213), podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu 28 czerwca 2022 roku  w budynku Starostwa Powiatowego w Kole przy ul. Sienkiewicza 21/23 odbył się I Przetarg Ustny Nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej będącej własnością Skarbu Państwa,  położonej w miejscowości Kiejsze, gmina Babiak, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 161/2,  ark. m. 1 o pow. 0,50 ha, ujawnionej  w księdze wieczystej nr KN1K/00004370/3.

Do uczestnictwa w przetargu została dopuszczona jedna  osoba, która wpłaciła wadium w kwocie 2 850,00 zł.

- cena wywoławcza nieruchomości wynosiła  28 500,00 zł, 

-  cena  osiągnięta w przetargu   -  28 800,00  zł.

Cenę tą zaproponował Pan Jakub Urbański i został Nabywcą  przedmiotowej  nieruchomości.

Data utworzenia: 06 Lipiec 2022  15:08:39  Ostatnia edycja: 06 Lipiec 2022  15:13:11  Autor:

Turystyka
w Powiecie Kolskim

Najbliższe wydarzenia

Multimedia wideo

Konferencja "Standardy Ochrony Małoletnich"

Dodane:13 Kwiecień 2024  20:17:36  |  Wydarzenia

Przydatne linki

(063) 26 -17 -836     starostwo@starostwokolskie.pl    www.starostwokolskie.pl

Starostwo Kolskie

 • ul. Sienkiewicza 21/23
  62-600 Koło
 • Sekretariat (063) 26 -17 -836
  Biuro podawcze (063) 26-17-841
  fax: (063) 27- 25- 825
 • starostwo@starostwokolskie.pl
 • poniedziałek- piątek
  godz. 7:30 – 15:30
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Realizacja: F&A MEDIA