Czwartek, 8 Czerwca 2023 r.
Imieniny: Maksyma i Seweryna

100 – lecie OSP w Białkowie Kościelnym

16 lipca 2022 r. w Kościele Parafialnym pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika z udziałem druhów z OSP Białków Kościelny i ich rodzin odbyła się msza św. w intencji 100. Rocznicy powstania tej białkowskiej jednostki.

Mszę św. celebrował  ksiądz proboszcz Stanisław Cyl. W trakcie mszy poświecił on figurkę św. Floriana  przekazaną  przez Samorząd Gminy Kościelec. Poczet sztandarowy tworzyli: Kacper Ćwiek, Leszek Góralczyk, Jan Kiciński. Już po mszy św. na miejscowym cmentarzu parafialnym zapalono znicze na grobach zmarłych w minionych latach druhów. Już przy remizie   druhowie Mirosław Bartosik, Józef Góralczyk, Szymon Sobolewski i Mateusz Biernat  na jej ścianie w specjalnej oszklonej gablocie umieścili poświęconą figurkę  św. Floriana. Obecny na tej uroczystości Członek Zarządu Wojewódzkiego  ZOSP RP w Poznaniu Ryszard Kasiorek dokonał dekoracji  sztandaru jednostki złotym Znakiem Związku. Dowódcą obchodów 100 – lecia OSP w Białkowie Kościelnym był  k-dt Gminny ZOSP RP w Kościelcu Marek Straszewski  a honorowym gościem był prezes ZG ZOSP RP w Kościelcu Józef Pacholski.

A zaczęło się tak....

Była niedziela 16 lipca 1922 roku ,kiedy to zebrali się mieszkańcy Białkowa i Leszcz ( gmina Kościelec) żeby założyć  Ochotniczą Straż Pożarną w Białkowie Kościelnym, na co też przystano jednomyślnie .Zaraz też wybrano zarząd straży. Prezesem został jednogłośnie ksiądz Józef Zagner, wiceprezesem Walenty Banak, naczelnikiem Feliks Wituła ,sekretarzem Józef Grzymski, skarbnikiem Andrzej Jarecki.....czytamy zapis w kronice jednostki....Przed pałacem w Kościelcu zorganizowano majówkę wraz z loterią fantową. Pozwoliło to na zakup wszystkim członkom mundurów i czapek już w pierwszym roku działalności. Przyszedł czas ażeby pomyśleć o budowie remizy strażackiej. Z pomocą przyszedł członek OSP Józef Szymański ,który ofiarował plac pod budowę. W  1923 roku naczelnik Józef Wituła zrobił wóz strażacki nie biorąc za niego zapłaty. Wóz ten był użytkiem dla straży ponad 40 lat. W roku 1924 przystąpiono do budowy remizy. W roku 1925 wybrano nowy zarząd spowodowany odejściem z parafii księdza proboszcza a zarazem prezesa straży. Wybrano nowy zarząd , Prezesem został Andrzej Jarecki, wiceprezesem Feliks Wituła ,naczelnikiem Czesław Sochacki ,sekretarzem Józef Siwek a gospodarzem Józef Szymański. W 1927 roku założono grupę teatralną która dawała dwa razy w roku przedstawienia. Opiekę nad nią sprawował Jan Łukasik. W roku 1931 wybrano nowy zarząd .Prezesem został ksiądz Antoni Samulski ,wiceprezesem Stanisław Góralczyk ,naczelnikiem Władysław Wróblewski, sekretarzem Wacław Maciejewski, skarbnikiem Józef Siwek a gospodarzem Czesław Szymański .W roku 1933 po odejściu księdza Samulskiego z parafii nowym prezesem został Feliks Borucki. Po drugiej wojnie światowej  reaktywację jednostki OSP w Białkowie Kościelnym podjęto dopiero na przełomie lat 1945/1946. Wybrano nowy zarząd a na jego czele stanął ksiądz Józef Niedzielski. Naczelnikiem Władysław Wróblewski, sekretarzem Władysław Szymański, skarbnikiem Edmund Kokociński zaś gospodarzem Czesław Szymański. Ze względów politycznych ksiądz Józef Niedzielski musiał ustąpić a jego miejsce zajął Edmund Kokociński. W tym też okresie  zaczęto doposażać strażnicę. Pozyskano sikawkę ręczną, bosaki i drabiny. Popularne stały się imprezy z dochodami na zakup sprzętu i rozbudowę strażnicy.
W 1956 nastąpiły zmiany w składzie zarządu jednostki  sekretarza objął Stanisław Banak a skarbnikiem został Józef Mielczarek. W roku 1968 dokonano kolejnej zmiany w składzie zarządu. Prezesem wybrano Feliksa Góralczyka, wiceprezesem Zdzisława Tomczyka, naczelnikiem Stanisława Szymańskiego ,sekretarzem Zygmunta Wróblewskiego, skarbnikiem Kazimierza Wróblewskiego a gospodarzem  Czesława Szymańskiego.  Rok 1978 przyniósł kolejne zmiany w składzie Zarządu OSP w Białkowie Kościelnym. Prezesem został Zdzisław Tomczyk, wiceprezesem Feliks Góralczyk ,naczelnikiem Stanisław Szymański, sekretarzem Stanisław Bartoszek, skarbnikiem Leszek Góralczyk,  gospodarzem Leszek Bartkowski. Nowy zarząd z organizowanych zabaw i imprez rozrywkowych  wyremontował dach na remizie , wymienił belki i kozły a także założył nową podłogę na sali tanecznej. Powstała 16 osobowa Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza. W 1984 udało się nabyć samochód bojowy marki  ŻUK na którego zakup w kwocie 674 tys. zł. strażacy z Białkowa pozyskali sami.  2 lutego 1991 r. na walnym zebraniu  sprawozdawczo - wyborczym ponownie prezesem wybranym został Zdzisław Tomczyk. A w skład zarządu weszli Wiceprezes Jan Bartkowski, naczelnik Ryszard Żurawik, skarbnik Leszek Góralczyk, sekretarz Henryk Stefaniak oraz gospodarz Zbigniew Łukasik. Komisji rewizyjne przewodził Jan Kostrzewa..

28 lipca 2000 roku w wypadku samochodowym zginął prezes Zdzisław Tomczyk. Dokonano wtedy ( 13 .01. 2001 r.) zmian w zarządzie jednostki. Prezesem wybrano Józefa Góralczyk, wiceprezesem Ryszarda Borysiewicza, naczelnikiem został Ryszard Żurawik, jego zastępcą   Roman Mańka ,skarbnikiem Leszek Góralczyk, sekretarzem Henryk Stefaniak ,gospodarzem Henryk Zielecki. A szefem komisji rewizyjnej Stanisław Szymański i członkami Lesław Szymański oraz Dariusz Dobroszewski.

11 lutego 2006 r. kolejne wybory w OSP Białków Kościelny. nowym prezesem został wybranym Henryk Stefaniak , wiceprezesem Ryszard Borysiewicz, w-ce prezesem / naczelnikiem Mirosław Bartosik, zastępcą naczelnika Daniel Dużyński ,skarbnikiem Leszek Góralczyk, sekretarzem Andrzej Stefaniak, gospodarzem Stanisław Szymański, Natomiast komisję rewizyjna tworzyli  Lesław Szymański, Artur Wojciechowski i Piotr Kaczmarek. 5 marca 2011 r. na walnym zebraniu wybrano zarząd w składzie : prezes Daniel Dużyński, w-ce prezes / naczelnik Mirosław Bartosik, skarbnik Leszek Góralczyk, sekretarz Andrzej Stefaniak, gospodarz Stanisław Szymański. 1 maja 2013 roku wraz z obchodami gminnymi Dnia Strażaka druhowie z Białkowa Kościelnego obchodzili swoje 90 lecie. 6 lutego 2016 r. wybrano nowy zarząd jednostki . Prezesem został Mirosław Bartosik,  wice prezesem /naczelnikiem  Kacper Ćwiek ,sekretarzem Andrzej Stefański ,skarbnikiem Leszek Góralczyk, gospodarzem Damian Kostrzewa. Komisje rewizyjna w składzie Lesław Szymański, Piotr Kaczmarek, Dariusz Dobroszewski. Obecny Zarząd ukonstytuował się 10 lipca 2021 r.  w składzie : prezes Mariusz Stefański, naczelnik Kacper Ćwiek, sekretarz Daniel Dużyński, skarbnik Leszek Góralczyk, gospodarz Patryk Janicki. Komisja rewizyjna Piotr Kaczmarek, Łukasz  Błaszczyk, Dariusz Dobroszewski.

źródło tekstu i fot.: Ryszard Borysiewicz

Data utworzenia: 20 Lipiec 2022  13:28:46  Ostatnia edycja: 20 Lipiec 2022  13:40:00  Autor: Katarzyna Nowicka

Turystyka
w Powiecie Kolskim

Najbliższe wydarzenia

Multimedia wideo

Uroczyste otwarcie wyremontowanych sal porodowych

Dodane:07 Czerwiec 2023  21:09:32  |  Kronika wideo

Przydatne linki

(063) 26 -17 -836     starostwo@starostwokolskie.pl    www.starostwokolskie.pl

Starostwo Kolskie

 • ul. Sienkiewicza 21/23
  62-600 Koło
 • Sekretariat (063) 26 -17 -836
  Biuro podawcze (063) 26-17-841
  fax: (063) 27- 25- 825
 • starostwo@starostwokolskie.pl
 • poniedziałek- piątek
  godz. 7:30 – 15:30
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Realizacja: F&A MEDIA