Środa, 7 Czerwca 2023 r.
Imieniny: Roberta i Wiesława

Zarząd Powiatu Kolskiego ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych

Zarząd Powiatu Kolskiego ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Kolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok.”

1. Przedmiot konsultacji:
Roczny Program Współpracy Powiatu Kolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok.

2. Termin konsultacji: od 14 września do 9 października 2022 r.

3.Zasięg terytorialny: Powiat kolski.

4. Forma konsultacji:Wypełniony formularz należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 9 października 2022 roku (liczy się data wpływu) w jeden z wymienionych niżej sposobów:

 1. osobiście w godzinach: 7:30 – 15:30 w biurze podawczym Starostwa Powiatowego
  w Kole, ul. Sienkiewicza 21/23 (parter),
 2. drogą elektroniczną na adres e-mail: op@starostwokolskie.pl,
 3. za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres: Starostwo Powiatowe
  w Kole, Wydział Oświaty, Kultury i Promocji, ul. Sienkiewicza 21/23, 62-600 Koło.

 

Projekt rocznego programu współpracy Powiatu Kolskiego z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok oraz formularz konsultacji projektu dostępne są w Wydziale Oświaty, Kultury
i Promocji Starostwa Powiatowego w Kole, budynek A, pokój 113 oraz na stronie internetowej i BIP Starostwa.

Data utworzenia: 07 Wrzesień 2022  13:57:49  Ostatnia edycja: 07 Wrzesień 2022  14:06:17  Autor: Katarzyna Nowicka

Turystyka
w Powiecie Kolskim

Najbliższe wydarzenia

Multimedia wideo

Uroczyste otwarcie wyremontowanych sal porodowych

Dodane:07 Czerwiec 2023  21:09:32  |  Kronika wideo

Przydatne linki

(063) 26 -17 -836     starostwo@starostwokolskie.pl    www.starostwokolskie.pl

Starostwo Kolskie

 • ul. Sienkiewicza 21/23
  62-600 Koło
 • Sekretariat (063) 26 -17 -836
  Biuro podawcze (063) 26-17-841
  fax: (063) 27- 25- 825
 • starostwo@starostwokolskie.pl
 • poniedziałek- piątek
  godz. 7:30 – 15:30
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Realizacja: F&A MEDIA