Piątek, 1 Marca 2024 r.
Imieniny: Antoniny i Albina

LXIII sesja Rady Powiatu Kolskiego

LXIII sesja Rady Powiatu Kolskiego odbędzie się dzisiaj 22 grudnia 2022 r. o godz. 10.30 w sali 102 Starostwa Powiatowego w Kole przy ul. Sienkiewicza 21/23.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady Powiatu.

2. Powitanie.

3. Stwierdzenie quorum.

4. Przyjęcie protokołu z LXI i LXII sesji.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Informacja Starosty z działalności międzysesyjnej Zarządu.

7. Zapytania i interpelacje.

8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2022r.

9.  Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2022-2027.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu kolskiego na lata 2023-2030.

      a) przedstawienie projektu uchwały przez Starostę Kolskiego,

      b) odczytanie opinii stałych Komisji Rady Powiatu, w tym opinii Komisji Budżetu i Finansów,

c) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,

d) przedstawienie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wniosku o wprowadzenie poprawek do projektu wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2023-2030,

e)  dyskusja,

f) głosowanie w sprawie poprawek do projektu wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2023-2030,

g) głosowanie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata

        2023-2030 wraz z poprawkami.

      11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Kolskiego na 2023r.

a)  przedstawienie projektu uchwały budżetowej przez Starostę Kolskiego,

b) odczytanie opinii stałych Komisji Rady Powiatu, w tym Komisji Budżetu i Finansów,

c) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,

d)  przedstawienie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wniosku o wprowadzenie poprawek do projektu budżetu Powiatu Kolskiego na 2023r.

e) dyskusja,

       f) głosowanie w sprawie poprawek do projektu budżetu Powiatu Kolskiego na 2023r.

       g) głosowanie w sprawie projektu uchwały budżetowej wraz z poprawkami.

12.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kolskiego na 2023r.

      13. Podjęcie uchwały w sprawie rocznego planu pracy Rady Powiatu Kolskiego na 2023r.

 14. Podjęcie uchwały w sprawie rocznego planu pracy stałych Komisji Rady Powiatu Kolskiego na 2023r.

      15. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

      16. Wolne głosy i wnioski.

      17. Zamknięcie obrad.

 

                                                                                                                      Przewodniczący
                                                                                                                Rady Powiatu Kolskiego

                                                                                                                     /-/ Marek Świątek  

 

Zainteresowani mogą śledzić przebieg obrad za pośrednictwem transmisji on-line dostępnej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kole w zakładce
"Rada Powiatu Kolskiego"
oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Kole w linku:

https://starostwokolskie.pl/strona/80/transmisje-sesji
Sprawy, które chcieliby Państwo poruszyć na sesji, można przesłać na adres e-mail: brz@starostwokolskie.pl.

Zachęcamy także do kontaktu telefonicznego: 63/ 26 17 863

Data utworzenia: 22 Grudzień 2022  08:23:58  Ostatnia edycja: 22 Grudzień 2022  08:29:41  Autor:

Turystyka
w Powiecie Kolskim

Najbliższe wydarzenia

Multimedia wideo

Konferencja "Standardy Ochrony Małoletnich"

Dodane:29 Luty 2024  10:57:01  |  Wydarzenia

Przydatne linki

(063) 26 -17 -836     starostwo@starostwokolskie.pl    www.starostwokolskie.pl

Starostwo Kolskie

 • ul. Sienkiewicza 21/23
  62-600 Koło
 • Sekretariat (063) 26 -17 -836
  Biuro podawcze (063) 26-17-841
  fax: (063) 27- 25- 825
 • starostwo@starostwokolskie.pl
 • poniedziałek- piątek
  godz. 7:30 – 15:30
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Realizacja: F&A MEDIA