Wtorek, 25 Czerwca 2024 r.
Imieniny: Doroty i Łucji

Starosta Kolski podsumował mijający 2022 rok

W ostatni czwartek roku 2022 w Starostwie Powiatowym w Kole odbyło się spotkanie świąteczno – noworoczne, podczas którego Starosta Kolski podsumował mijający rok.

Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego Marek Świątek powitał przybyłych gości, podziękował za dobrą współpracę i życzył wszelkiej pomyślności. Wśród gości znaleźli się Wicewojewoda Wielkopolski Aneta Niestrawska, w imieniu Ministra – Członka Rady Ministrów, Sekretarza Komitetu Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego i spraw Obronnych Zbigniewa Hoffmanna, Dyrektor Biura Joanna Lachowicz, Radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Robert Popkowski, Prezes Kutnowskiej Hodowli Buraka Cukrowego ze Straszkowa Grzegorz Fiałkowski, ks. Radosław Kobiela, Radni Powiatu Kolskiego, Burmistrzowie i Wójtowie z terenu powiatu kolskiego, Komendanci, Dyrektorzy i Kierownicy służb, inspekcji, jednostek organizacyjnych, placówek oświatowych, instytucji oraz urzędów, Przedstawiciele związków, firm i stowarzyszeń.

W czasie spotkania Starosta Kolski podziękował za wszelkie wsparcie dla Powiatu Kolskiego ze strony Rządu oraz ogrom pracy włożony w 2022 roku przez pracowników .  Słowa uznania za działania Powiatu na ręce Starosty Kolskiego skierowali: Wicewojewoda Wielkopolski, Dyrektor Biura Członka Rady Ministrów, Radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, Prezes Kutnowskiej Hodowli Buraka Cukrowego odczytał list w imieniu nieobecnego Posła na Sejm RP Leszka Galemby. Uroczyste spotkanie uświetniły piękną oprawą muzyczną Amelia i Oliwia Biernat, uczennice z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole.

W roku 2022 do Starostwa Powiatowego w Kole wpłynęło 24.000 spraw,

Wydano:

 • 43 Zarządzenia Starosty
 • 207 upoważnień Starosty 
 • 20 pełnomocnictw Starosty 

Podjęto:

 • 178 uchwał Rady Powiatu Kolskiego
 • 80 uchwał Zarządu Powiatu Kolskiego

 

Wpłynęło 3.273 spraw do Wydziału Architektury i Budownictwa

 • 545 wydanych pozwoleń na budowę
 • 47 przeniesień pozwolenia na budowę
 • 23 pozwolenia na rozbiórkę
 • 588 zarejestrowanych dzienników budowy
 • przyjęto 465 zgłoszeń dotyczących wymiany pokrycia dachowego z azbestu
 • przyjęto 879 zgłoszeń robót nie wymagających pozwolenia na budowę

 

W Wydziale Komunikacji i Ruchu Drogowego:

 • wydano 19.902 decyzji dot. rejestracji pojazdów    
 • wydano 3.607 decyzji uprawnień do kierowania pojazdami    
 • zarejestrowano 9.173 pojazdów
 • wyrejestrowano na stałe  1.212 pojazdów
 • wydano 2.894 prawa jazdy
 • zatrzymano i cofnięto 585 uprawnień do kierowania pojazdem
 • rozpatrzono 171 projektów stałej i czasowej
  zmiany organizacji ruchu
 • przyjęto 6.572 zawiadomień o zbyciu pojazdu oraz 5.868 zawiadomień o nabyciu pojazdu.

 

W Wydziałach: Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska zostało:

 • 212 wydanych kart wędkarskich
 • zarejestrowano  26 jednostek pływających
 • 850 wydanych zaświadczeń ws. gruntów objętych uproszczonym planem urządzenia lasu
 • 150 świadectw legalności pozyskania drewna w lasach
 • 38 wydanych decyzji i 316 zaświadczeń dot. wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej
 • 356 załatwionych wniosków dot. uzgodnienia inwestycji w zakresie ochrony gruntów  rolnych
 • 61 decyzji na usunięcie drzew.

W Wydziale Oświaty, Kultury i Promocji:

 • zawarto 71 umów z organizacjami pozarządowymi
 • udzielono 1.200 porad zakresu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej
 • wydano  49 opinii z zakresu kształcenia i zajęć dydaktycznych
 • wyremontowano starą oraz oddano do użytku nową salę gimnastyczną w ZST w Kole 

W Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru zostało:

 • 14.960 wydanych wypisów i wyrysów z rejestru gruntów oraz wypisów z kartoteki budynków i lokali
 • 3.557 wydanych kopii map zasadniczych i ewidencyjnych
 • 9.420 wprowadzonych zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków 
 • 2.140 przyjętych zgłoszeń prac geodezyjnych
 • 2.042 przyjętych operatów technicznych
 • 5.540 zarejestrowanych pism i wniosków w Wydziale Geodezji 

 Powiatowy Zarząd Dróg w Kole wypracował:

 • 78 postępowań przetargowych i zapytań ofertowych dot. budowy i remontów dróg
 • 48 zadań inwestycyjno-remontowych na drogach powiatowych 
 • 347 decyzji uzgodnień lokalizacyjnych
 • 506 decyzji na zajęcie pasa drogowego
 • 388 wezwań do zapłaty za umieszczone urządzenia w pasach drogowych

Zakupiono:

701 ton piasku płukanego

326 ton soli drogowej

do zimowego utrzymania dróg.

 

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Kole zostało:

 • 5.853 wydanych decyzji administracyjnych
 • 2.095 zarejestrowanych bezrobotnych

 

 • 2.480 bezrobotnych wyrejestrowanych

Stopa bezrobocia w Powiecie Kolskim 3,1%

Aktualna liczba bezrobotnych wynosi 853 osób.

 

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kole zostało:

 • 1.475 wypłaconych świadczeń rodzinom zastępczym oraz osobom usamodzielnianym
 • 77 wydanych decyzji w zakresie działań związanych z domami pomocy społecznej
 • wypłacono dofinansowanie dla 678 osób  niepełnosprawnych
 • wypłacono 303 dofinansowania na turnusy rehabilitacyjne 
 • 205 wypłaconych świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej.

 

Od 21 marca 2022 r. obywatele Ukrainy są zakwaterowani w Bursie Szkolnej w Kole, a przez cały ten okres rotacyjnie mieszkało w niej 118 osób.

Obecnie kwaterujemy 39 osób, w tym 21 dorosłych i 18 dzieci.

Według stanu na dzień 19.12.2022 r. na terenie powiatu kolskiego przebywało ok. 375 obywateli Ukrainy, z czego w mieście Kole ok. 310 osób.

Powiat Kolski w ramach środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy przeznaczył na pomoc 418 614,46 zł.

Data utworzenia: 30 Grudzień 2022  14:02:41  Ostatnia edycja: 30 Grudzień 2022  14:06:01  Autor:

Turystyka
w Powiecie Kolskim

Najbliższe wydarzenia

Multimedia wideo

XXIII POWIATOWE ZAWODY STRZELECKIE O PUCHAR STAROSTY KOLSKIEGO

Dodane:25 Czerwiec 2024  16:30:01  |  Wydarzenia

Przydatne linki

(063) 26 -17 -836     starostwo@starostwokolskie.pl    www.starostwokolskie.pl

Starostwo Kolskie

 • ul. Sienkiewicza 21/23
  62-600 Koło
 • Sekretariat (063) 26 -17 -836
  Biuro podawcze (063) 26-17-841
  fax: (063) 27- 25- 825
 • starostwo@starostwokolskie.pl
 • poniedziałek- piątek
  godz. 7:30 – 15:30
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Realizacja: F&A MEDIA