Niedziela, 14 Kwietnia 2024 r.
Imieniny: Justyna i Waleriana

Porządek obrad LXIV sesji Rady Powiatu Kolskiego

26 stycznia 2023 roku w sali 102 Starostwa Powiatowego w Kole o godz. 11.00 odbędzie się LXIV sesja Rady Powiatu Kolskiego.

Porządek obrad :

 1.  Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady Powiatu.
 2. Powitanie.
 3. Stwierdzenie quorum.
 4. Przyjęcie protokołu z LXIII sesji.
 5.  Przyjęcie porządku obrad.
 6.  Informacja Starosty z działalności międzysesyjnej Zarządu.
 7.  Zapytania i interpelacje.
 8.  Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2023r.
 9.  Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2023-2030.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Powiat Kolski na 2023r.
 11.  Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole.
 12.  Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego  Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole.
 13.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadań z zakresu administracji rządowej.
 14. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Kolski w 2022r.
 15.  Sprawozdanie z działalności  Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2022r.
 16.  Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Powiatu Kolskiego za 2022r.
 17.   Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 18.  Wolne głosy i wnioski.
 19. Zamknięcie obrad.

                                                                                      

                                                                                                Przewodniczący

                                                                                          Rady Powiatu Kolskiego

                                                                                                /-/ Marek Świątek  

 

Zapraszamy do śledzenia przebiegu obrad za pośrednictwem transmisji on-line dostępnej na stronie: https://starostwokolskie.pl/strona/80/transmisje-sesji

Data utworzenia: 25 Styczeń 2023  13:00:02  Ostatnia edycja: 25 Styczeń 2023  13:14:09  Autor:

Turystyka
w Powiecie Kolskim

Najbliższe wydarzenia

Multimedia wideo

Konferencja "Standardy Ochrony Małoletnich"

Dodane:13 Kwiecień 2024  20:17:36  |  Wydarzenia

Przydatne linki

(063) 26 -17 -836     starostwo@starostwokolskie.pl    www.starostwokolskie.pl

Starostwo Kolskie

 • ul. Sienkiewicza 21/23
  62-600 Koło
 • Sekretariat (063) 26 -17 -836
  Biuro podawcze (063) 26-17-841
  fax: (063) 27- 25- 825
 • starostwo@starostwokolskie.pl
 • poniedziałek- piątek
  godz. 7:30 – 15:30
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Realizacja: F&A MEDIA