Niedziela, 24 Września 2023 r.
Imieniny: Gerarda i Teodora

Porządek obrad LXVI sesji Rady Powiatu Kolskiego

Zapraszamy do śledzenia przebiegu obrad LXVI sesji Rady Powiatu Kolskiego, która rozpocznie się dziś tj. 23 lutego o godzinie 12.00 za pośrednictwem transmisji on-line dostępnej na stronie: https://starostwokolskie.pl/strona/80/transmisje-sesji

LXVI sesja Rady Powiatu Kolskiego odbędzie się w dniu 23 lutego 2023 r. o godz. 12 00
w sali 102 Starostwa Powiatowego w Kole przy ul. Sienkiewicza 21/23.

Porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady Powiatu.
 2. Powitanie.
 3. Stwierdzenie quorum.
 4. Przyjęcie protokołów z LXIV i LXV sesji.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Informacja Starosty z działalności międzysesyjnej Zarządu.
 7. Zapytania i interpelacje.
 8. Informacja na temat bieżącej sytuacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole.
 9. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kole z realizacji zadań w 2022r
 10. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu Kolskiego w 2022r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kolskiego na 2023r.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2023-2030
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/114/2016 z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Kolski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 14. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
 15. Wolne głosy i wnioski.
 16. Zamknięcie obrad.

 

                                                                                                                      Przewodniczący
                                                                                                                Rady Powiatu Kolskiego

                                                                                                                     /-/ Marek Świątek  

Data utworzenia: 23 Luty 2023  11:24:36  Ostatnia edycja: 23 Luty 2023  11:33:27  Autor: Katarzyna Nowicka

Turystyka
w Powiecie Kolskim

Najbliższe wydarzenia

Multimedia wideo

Starosta Kolski o ostatnich inwestycjach drogowych

Dodane:24 Wrzesień 2023  05:38:29  |  Wydarzenia

Przydatne linki

(063) 26 -17 -836     starostwo@starostwokolskie.pl    www.starostwokolskie.pl

Starostwo Kolskie

 • ul. Sienkiewicza 21/23
  62-600 Koło
 • Sekretariat (063) 26 -17 -836
  Biuro podawcze (063) 26-17-841
  fax: (063) 27- 25- 825
 • starostwo@starostwokolskie.pl
 • poniedziałek- piątek
  godz. 7:30 – 15:30
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Realizacja: F&A MEDIA