Piątek, 1 Grudnia 2023 r.
Imieniny: Eligiusza i Natalii

Rozstrzygnięcie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Kolskiego w 2023r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. ( Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) oraz art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.)

Zarząd Powiatu Kolskiego ogłasza wyniki dotyczące rozstrzygnięcia i przyznania wsparcia finansowego w konkursach ofert na wykonanie zadań publicznych, związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w roku 2023 w zakresie:

 1. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,

 2. w zakresie rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

 3. w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.
   

Data utworzenia: 09 Marzec 2023  14:34:02  Ostatnia edycja: 09 Marzec 2023  14:49:14  Autor: Katarzyna Nowicka

Turystyka
w Powiecie Kolskim

Najbliższe wydarzenia

Multimedia wideo

Pamięci Pracowników ​Starostwa Powiatowego w Kole

Dodane:01 Grudzień 2023  10:10:57  |  Inne

Przydatne linki

(063) 26 -17 -836     starostwo@starostwokolskie.pl    www.starostwokolskie.pl

Starostwo Kolskie

 • ul. Sienkiewicza 21/23
  62-600 Koło
 • Sekretariat (063) 26 -17 -836
  Biuro podawcze (063) 26-17-841
  fax: (063) 27- 25- 825
 • starostwo@starostwokolskie.pl
 • poniedziałek- piątek
  godz. 7:30 – 15:30
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Realizacja: F&A MEDIA