Wtorek, 25 Czerwca 2024 r.
Imieniny: Doroty i Łucji

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.

Starosta Kolski działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023r., poz.344, z późn. zm.) przekazuje do publicznej wiadomości: Wykaz nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.

Miejscowość

     (obręb

ewidencyjny)

  Adres

nieruchomości

 Nr

 działki

 

Powierzchnia działki

Nr księgi

wieczystej

Cena sprzedaży

Obręb: 300901_1.0001,

Koło

ul. Rawity- Witanowskiego

68/3

ark. m. 52

0,0176 ha

KN1K/

00069248/2

8 800,00 zł

Zw.

         
           

Przeznaczenie nieruchomości.

Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z postanowieniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Koła, zatwierdzonego uchwała nr LI/484/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 31 stycznia 2018 r., działka nr 68/3 jest położona na obszarze przeznaczonym pod teren usług.

Sposób zagospodarowania nieruchomości.

Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków przedmiotowa działka jest wykorzystywana jako grunty orne. Obecnie nie jest użytkowana.

Opis nieruchomości.

Działka nr 68/3 usytuowana jest na obrzeżu miasta Koła w rejonie ulicy Rawity- Witanowskiego. Położona jest w sąsiedztwie obwodnicy miasta Koła, Kanału Ruszkowskiego, obiektu gastronomicznego i handlowego oraz w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz terenów zielonych. Lokalizacja nieruchomości została określona jako średnio atrakcyjna. Nieruchomość nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Kształt nieruchomości określa się jako dość korzystny, położona jest na terenie płaskim w znacznym zaniżeniu w stosunku do dróg publicznych przy ulicach Bogumiła i Rawity- Witanowskiego.

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. od dnia 14.03.2023r. do dnia 03.04.2023r.

 

Osoby, którym na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami przysługuje pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowej nieruchomości winny złożyć wniosek w terminie 6-ciu tygodni licząc od dnia podania wykazu do publicznej wiadomości.

 

 

 

 

 

Osoba wyznaczona do kontaktu:

Julia Marciniak

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

tel. 63 26 17 846

 

Data utworzenia: 14 Marzec 2023  12:41:58  Ostatnia edycja: 14 Marzec 2023  13:51:41  Autor:

Turystyka
w Powiecie Kolskim

Najbliższe wydarzenia

Multimedia wideo

XXIII POWIATOWE ZAWODY STRZELECKIE O PUCHAR STAROSTY KOLSKIEGO

Dodane:25 Czerwiec 2024  16:30:01  |  Wydarzenia

Przydatne linki

(063) 26 -17 -836     starostwo@starostwokolskie.pl    www.starostwokolskie.pl

Starostwo Kolskie

 • ul. Sienkiewicza 21/23
  62-600 Koło
 • Sekretariat (063) 26 -17 -836
  Biuro podawcze (063) 26-17-841
  fax: (063) 27- 25- 825
 • starostwo@starostwokolskie.pl
 • poniedziałek- piątek
  godz. 7:30 – 15:30
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Realizacja: F&A MEDIA