Piątek, 1 Grudnia 2023 r.
Imieniny: Eligiusza i Natalii

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego...

Starosta Kolski działając na podstawie art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023r., poz. 344, z późn. zm.) przekazuje do publicznej wiadomości: Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Miejscowość

(obręb

ewidencyjny)

Adres

nieruchomości

Nr

działki

Nr księgi

wieczystej

Nr księgi

wieczystej

Cena sprzedaży

Obręb: 300909_2.0021,

 

Zawadka

Gmina Olszówka

Zawadka

 

gmina Olszówka

206/1

ark. m. 2

0,3056 ha

KN1K/

00004852/6

15 000,00 zł

Zw.

 

Przeznaczenie nieruchomości.

Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z postanowieniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Olszówka zatwierdzonego Uchwałą nr XI/64/2019 Rady Gminy Olszówka
z dnia 04.11.2019r. działka 206/1 jest położona na obszarze przeznaczonym pod tereny rolnicze.

 

Sposób zagospodarowania nieruchomości.

Zgodnie z ewidencją gruntów przedmiotowa działka jest wykorzystywana jako grunty orne. Obecnie nie jest użytkowana i zagospodarowana, porośnięta roślinnością trawiastą.

 

Opis nieruchomości.

Działka o nr 206/1 to nieruchomość niezabudowana, posiada dość atrakcyjną lokalizację i regularny kształt. Jest to teren równinny. Przedmiotowa nieruchomość stanowi grunty rolne, będące dobrej jakości pod względem urodzajności i możliwości produkcyjnych zakwalifikowane do klasy IIIb.

 

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. od dnia 14.03.2023r. do dnia 03.04.2023r.

 

Osoby, którym na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami przysługuje pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowej nieruchomości winny złożyć wniosek w terminie 6-ciu tygodni licząc od dnia podania wykazu do publicznej wiadomości.

 

 

 

 

Osoba wyznaczona do kontaktu:

Julia Marciniak

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

tel. 63 26 17 846

Data utworzenia: 14 Marzec 2023  13:52:38  Ostatnia edycja: 14 Marzec 2023  14:17:58  Autor: Katarzyna Nowicka

Turystyka
w Powiecie Kolskim

Najbliższe wydarzenia

Multimedia wideo

Pamięci Pracowników ​Starostwa Powiatowego w Kole

Dodane:01 Grudzień 2023  10:10:57  |  Inne

Przydatne linki

(063) 26 -17 -836     starostwo@starostwokolskie.pl    www.starostwokolskie.pl

Starostwo Kolskie

 • ul. Sienkiewicza 21/23
  62-600 Koło
 • Sekretariat (063) 26 -17 -836
  Biuro podawcze (063) 26-17-841
  fax: (063) 27- 25- 825
 • starostwo@starostwokolskie.pl
 • poniedziałek- piątek
  godz. 7:30 – 15:30
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Realizacja: F&A MEDIA