Niedziela, 24 Września 2023 r.
Imieniny: Gerarda i Teodora

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego...

działając na podstawie art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023r., poz. 344, z późn. zm.) przekazuje do publicznej wiadomości: Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Miejscowość

(obręb

ewidencyjny)

Adres

nieruchomości

Nr

działki

Powierzchnia działki

Nr księgi

wieczystej

Cena sprzedaży

Obręb: 300910_2.0013,

 

Maciejewo

Gmina Osiek Mały

Maciejewo

gmina Osiek Mały

105/1

ark. m. 1

0,12 ha

KN1K/

00001926/5

4 800,00 zł

Zw.

Przeznaczenie nieruchomości.

Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z postanowieniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Osiek Mały zatwierdzonego Uchwałą nr 51/2007 Rady Gminy Osiek Mały
z dnia 07.09.2007r. działka nr 105/1 jest położona na obszarze przeznaczonym w części pod tereny lasów i zadrzewień, natomiast w części (od drogi publicznej) pod tereny wielofunkcyjnego rozwoju gminy (usługi, zabudowę mieszkaniową, mieszkaniowo- usługową i działalność gospodarczą). 

 

Sposób zagospodarowania nieruchomości.

Zgodnie z ewidencją gruntów przedmiotowa działka jest wykorzystywana jako grunty orne. Obecnie nie jest użytkowana i zagospodarowana, porośnięta samosiejkami olszyny i sosny oraz krzewami.

 

Opis nieruchomości.

Działka o nr 105/1 jest położona w strefie pośredniej wsi Maciejewo, przy drodze o nawierzchni gruntowej w bezpośrednim sąsiedztwie gruntów leśnych, zadrzewionych i zakrzewionych. Lokalizacja nieruchomości została określona jako średnio korzystna. Teren nieruchomości płaski, posiadający regularny kształt rozłogu. Przedmiotowa nieruchomość stanowi grunty rolne, będące słabej jakości pod względem urodzajności i możliwości produkcyjnych zakwalifikowane do klasy VI. Na całej powierzchni występują zadrzewienia i zakrzewienia w postaci dziko rosnącego drzewostanu.

 

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. od dnia 14.03.2023r. do dnia 03.04.2023r.

 

Osoby, którym na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami przysługuje pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowej nieruchomości winny złożyć wniosek w terminie 6-ciu tygodni licząc od dnia podania wykazu do publicznej wiadomości.

 

Osoba wyznaczona do kontaktu:

Julia Marciniak

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Data utworzenia: 14 Marzec 2023  14:18:11  Ostatnia edycja: 14 Marzec 2023  14:36:47  Autor: Katarzyna Nowicka

Turystyka
w Powiecie Kolskim

Najbliższe wydarzenia

Multimedia wideo

Starosta Kolski o ostatnich inwestycjach drogowych

Dodane:24 Wrzesień 2023  05:38:29  |  Wydarzenia

Przydatne linki

(063) 26 -17 -836     starostwo@starostwokolskie.pl    www.starostwokolskie.pl

Starostwo Kolskie

 • ul. Sienkiewicza 21/23
  62-600 Koło
 • Sekretariat (063) 26 -17 -836
  Biuro podawcze (063) 26-17-841
  fax: (063) 27- 25- 825
 • starostwo@starostwokolskie.pl
 • poniedziałek- piątek
  godz. 7:30 – 15:30
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Realizacja: F&A MEDIA