Środa, 31 Maja 2023 r.
Imieniny: Anieli i Petroneli

LXIX sesja Rady Powiatu Kolskiego

25 maja 2023r. o godz. 9.00 w sali 102 Starostwa Powiatowego w Kole przy ul. Sienkiewicza 21/23 odbędzie się LXIX sesja Rady Powiatu Kolskiego .

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady Powiatu.
 2. Powitanie.
 3. Stwierdzenie quorum
 4. Przyjęcie protokołu z LXVIII sesji.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Informacja Starosty z działalności międzysesyjnej Zarządu.
 7. Zapytania i interpelacje.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2023r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2023-2030.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu Kolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2022r.”
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę części działki 56/12 ark. mapy 50, na cele garażowe i parkingowe.
 12. Informacja z działalności Powiatowego Inspektora Sanitarnego za 2022r.
 13. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
 14.  Wolne głosy i wnioski.
 15. Zamknięcie obrad.

                       Przewodniczący

                                                                                           Rady Powiatu Kolskiego

                                                                                               /-/ Marek Świątek

 

Data utworzenia: 22 Maj 2023  15:02:40  Ostatnia edycja: 22 Maj 2023  15:19:37  Autor: Katarzyna Nowicka

Turystyka
w Powiecie Kolskim

Najbliższe wydarzenia

Multimedia wideo

Uroczyste otwarcie wyremontowanych sal porodowych

Dodane:31 Maj 2023  02:11:49  |  Kronika wideo

Przydatne linki

(063) 26 -17 -836     starostwo@starostwokolskie.pl    www.starostwokolskie.pl

Starostwo Kolskie

 • ul. Sienkiewicza 21/23
  62-600 Koło
 • Sekretariat (063) 26 -17 -836
  Biuro podawcze (063) 26-17-841
  fax: (063) 27- 25- 825
 • starostwo@starostwokolskie.pl
 • poniedziałek- piątek
  godz. 7:30 – 15:30
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Realizacja: F&A MEDIA