Wtorek, 30 Maja 2023 r.
Imieniny: Ferdynanda i Feliksa

XXV sesja Rady Powiatu Kolskiego za nami

Dzisiaj w auli Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Kole, mając na uwadze względy bezpieczeństwa, odbyła się XXV sesja Rady Powiatu Kolskiego.

Podczas sesji starosta kolski Robert Kropidłowski przedstawił informację z działalności międzysesyjnej Zarządu, a także informacje oraz dane dotyczące obecnej sytuacji epidemiologicznej na terenie powiatu kolskiego.

 

Wg stanu na dzień 29.04.2020 r. godz. 09:00, sytuacja związana SARS-CoV-2 na terenie Powiatu Kolskiego, COVID-19, przedstawia się następująco:
1. Liczba osób objętych kwarantanną – 214, w tym:
- liczba osób objętych kwarantanną graniczną – 111,
- liczba osób w kwarantannie ze wspólnego zamieszkania z osobą z przekroczenia granicy – 96,
2. Liczba osób w nadzorze sanitarno-epidemiologicznym – 4.
3. Liczba osób hospitalizowanych – 0.

4.Liczba wszystkich pobranych wymazów – testów 91 (stan na 29 kwietnia na godz. 14.00)
5. Liczba potwierdzonych przypadków zachorowania na korona wirusa SARS-CoV-2 – 0.

 

Nadal zawieszone są zajęcia szkolne. W ostatnim czasie do SPZOZ i DPS w KOLE dotarły środki z rezerw materiałowych od Wojewody Wielkopolskiego. Wdrożone zostały również polecenia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24.04.2020 r., dotyczące dalszej kontynuacji czasowego ograniczenia działalności Domu poprzez zakaz opuszczania jednostki przez mieszkańców, za wyjątkiem sytuacji zdrowotnych wymagających konsultacji medycznych, a także zakaz odwiedzin i urlopowania. Nadal odwołane są zajęcia, imprezy i spotkania grupowe mieszkańców, ponadto podejmowane są działania mające na celu ograniczenia wzajemnych kontaktów.

 

Starosta poinformował, że Starostwo Powiatowe w Kole realizuje wszystkie swoje sprawy z zakresu administracji zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym, prosząc jednocześnie o zachowanie zasad bezpieczeństwa i stosowanie się do poleceń pracowników urzędu.

 

Informację na temat bieżącej sytuacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole przedstawiła dyrektor Iwona Wiśniewska.

 

Ocenę zasobów pomocy społecznej w powiecie kolskim za 2019 rok przedstawiła dyrektor PCPR w Kole Agnieszka Rusin.

 

Podczas sesji radni podjęli uchwały w sprawie:
- ustalenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających na realizację określonych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Kolskim w 2020r.
- wyrażenia zgody na wynajęcie pomieszczeń przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole.
- utworzenia Branżowej Szkoły II stopnia w Kole.
- włączenia Branżowej Szkoły II stopnia w Kole do Zespołu Szkół Technicznych w Kole, ul. Kolejowa 13, 62-600 Koło.
- zmiany Uchwały Nr XVIII/129/2019 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 30 października 2019r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom i placówkom, dla których Powiat Kolski jest organem prowadzącym oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
- wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2020r.
- wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2020-2027.

Materiał wideo

Data utworzenia: 30 Kwiecień 2020  15:28:14  Ostatnia edycja: 30 Kwiecień 2020  15:36:59  Autor: Katarzyna Nowicka

Turystyka
w Powiecie Kolskim

Najbliższe wydarzenia

Multimedia wideo

Uroczyste otwarcie wyremontowanych sal porodowych

Dodane:30 Maj 2023  06:47:35  |  Kronika wideo

Przydatne linki

(063) 26 -17 -836     starostwo@starostwokolskie.pl    www.starostwokolskie.pl

Starostwo Kolskie

 • ul. Sienkiewicza 21/23
  62-600 Koło
 • Sekretariat (063) 26 -17 -836
  Biuro podawcze (063) 26-17-841
  fax: (063) 27- 25- 825
 • starostwo@starostwokolskie.pl
 • poniedziałek- piątek
  godz. 7:30 – 15:30
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Realizacja: F&A MEDIA