Czwartek, 23 Maja 2024 r.
Imieniny: Iwony i Kryspina

Zarząd Powiatu Kolskiego otrzymał wotum zaufania!!!

W dniu 23 czerwca 2023r. odbyła się LXX sesja Rady Powiatu Kolskiego. Najważniejszym punktem było udzielenie Zarządowi Powiatu Kolskiego wotum zaufania, zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2022 rok oraz udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu Kolskiego z tytuły wykonania budżetu powiatu za 2022 rok. Udzielenie absolutorium to jedno z ważniejszy wydarzeń w życiu samorządu, gdyż podczas trwania tej procedury ocenie poddawane jest właściwe gospodarowanie przez Zarząd Powiatu środkami finansowymi powiatu.

Starosta Kolski Robert Kropidłowski podczas sesji przedstawił radnym Raport o stanie powiatu za 2022r. Raport obejmuje podsumowanie działalności Zarządu Powiatu w roku poprzednim,  w szczególności realizacji polityk, programów i strategii, uchwał rady powiatu i budżetu obywatelskiego. Radni Powiatu Kolskiego jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Kolskiego wotum zaufania.

            Zarząd Powiatu Kolskiego, na czele ze starostą Robertem Kropidłowski, otrzymał od radnych absolutorium z wykonania budżetu za 2022 rok. Głosowanie nad najistotniejszym punktem LXX sesji poprzedziło oczywiście przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, która była pozytywna. Swoje stanowiska zaprezentowały również komisje stałe oraz Komisja Rewizyjna. Wszystkie  były pozytywne.

            Przewodniczący Rady Marek Świątek w imieniu Rady Powiatu pogratulował Zarządowi Powiatu i Skarbnikowi za zaangażowanie i wykonaną pracę na rzecz Powiatu. Dodał również, że podziękowania należą się także wszystkim samorządom gminnym z terenu Powiatu Kolskiego za zrozumienie i przystąpienie do wspólnie realizowanych przedsięwzięć oraz inwestycji mających na celu poprawę wizerunku powiatu kolskiego.

Galeria zdjęć

Data utworzenia: 23 Czerwiec 2023  11:30:53  Ostatnia edycja: 23 Czerwiec 2023  14:44:10  Autor:

Turystyka
w Powiecie Kolskim

Najbliższe wydarzenia

Multimedia wideo

Obchody 233. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja w Kole

Dodane:23 Maj 2024  17:19:20  |  Wydarzenia

Fotogalerie

Dzień Strażaka

Przydatne linki

(063) 26 -17 -836     starostwo@starostwokolskie.pl    www.starostwokolskie.pl

Starostwo Kolskie

 • ul. Sienkiewicza 21/23
  62-600 Koło
 • Sekretariat (063) 26 -17 -836
  Biuro podawcze (063) 26-17-841
  fax: (063) 27- 25- 825
 • starostwo@starostwokolskie.pl
 • poniedziałek- piątek
  godz. 7:30 – 15:30
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Realizacja: F&A MEDIA