Starostwo Kolskie oficjalny serwis internetowy Starostwa Powiatowego w Kole http://www.starostwokolskie.pl/ pl Starostwo Kolskie https://www.e-kolo.pl/logorss.png http://starostwokolskie.pl FA MEDIA Prządek obrad XLVI ssja Rady Powiatu Kolskiego. https://starostwokolskie.pl/news//przadek-obrad-xlvi-ssja-rady-powiatu-kolskiego W dniu 25 listopada 2021r. o godz. 9.00 w sali 102 Starostwa Powiatowego w Kole odbędzie się XLVI sesja Rady Powiatu Kolskiego.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady Powiatu.
 2. Powitanie.
 3. Stwierdzenie quorum.
 4. Przyjęcie protokołu z XLV sesji.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Informacja Starosty z działalności międzysesyjnej Zarządu.
 7. Zapytania i interpelacje.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie opłat za usuwanie i parkowanie pojazdów na parkingach strzeżonych na terenie Powiatu Kolskiego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o dopłatę ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na linie komunikacyjne objęte dopłatą w 2022r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Starosty Kolskiego.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2021r.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2021-2027.
 15. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zarządu Dróg w Kole za 2021r.
 16. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
 17. Wolne głosy i wnioski.
 18. Zamknięcie obrad.

                                                                                                Przewodniczący

                                                                                           Rady Powiatu Kolskiego

                                                                                               /-/Marek Świątek

 

 

W związku z trwającym stanem epidemii w obradach sesji uczestniczyć będą jedynie osoby, których obecność jest wymagana wyłącznie w zakresie procedowania uchwał. Zainteresowani mogą śledzić przebieg obrad za pośrednictwem transmisji on-line dostępnej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kole w zakładce  "Rada Powiatu Kolskiego" oraz stronie  internetowej Starostwa Powiatowego w Kole w zakładce "Transmisje on-line"

2021-11-22T13:15:14+01:00 https://starostwokolskie.pl/news//przadek-obrad-xlvi-ssja-rady-powiatu-kolskiego https://starostwokolskie.pl/uploads/news/8e50ad120daccf6f0b3aa2b1b83969a7.png
OGŁOSZENIE O PIERWSZYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM https://starostwokolskie.pl/news//ogloszenie-o-pierwszym-przetargu-ustnym-nieograniczonym Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Kolskiego położonej w Kole, przy ul. Mickiewicza 14. 2021-11-22T12:43:38+01:00 https://starostwokolskie.pl/news//ogloszenie-o-pierwszym-przetargu-ustnym-nieograniczonym https://starostwokolskie.pl/uploads/news/e774b6d124fd76aaad468fbeddf17c7f.jpg Dzień Pracownika Socjalnego https://starostwokolskie.pl/news//dzien-pracownika-socjalnego 2021-11-21T14:43:30+01:00 https://starostwokolskie.pl/news//dzien-pracownika-socjalnego https://starostwokolskie.pl/uploads/news/0de1d065f73fca0a39ba72a3f8ff39c7.jpg WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 144 WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ https://starostwokolskie.pl/news//wojewodztwo-wielkopolskie-ostrzezenia-meteorologiczne-zbiorczo-nr-144-wykaz-obowiazujacych-ostrzezen Silny wiatr - 1 stopień zagrożenia

IMGW-PIB OSTRZEGA

Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 40 km/h, w porywach do 75 km/h, z zachodu i północnego zachodu od godz. 20:00 dnia 19.11.2021 do godz. 04:00 dnia 20.11.2021. Dotyczy powiatów: chodzieski, gnieźnieński, kaliski, Kalisz, kolski, Konin, koniński, pilski, słupecki, turecki, wągrowiecki, wrzesiński i złotowski.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska - 80%.

Żródło informacji: IMGW-PIB

2021-11-19T12:24:59+01:00 https://starostwokolskie.pl/news//wojewodztwo-wielkopolskie-ostrzezenia-meteorologiczne-zbiorczo-nr-144-wykaz-obowiazujacych-ostrzezen https://starostwokolskie.pl/uploads/news/7716a45c03cf6fc271a77bb0c66ea569.jpg
Kolska strefa biznesu - wyniki konkursu!! https://starostwokolskie.pl/news//kolska-strefa-biznesu---wyniki-konkursu Informacja dotyczy konkursu plastycznego „Kolska strefa biznesu” zorganizowanego przez Szkolną Kasę Oszczędności i Klub „Młodzi i przedsiębiorczy”, przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Świętego Mikołaja w Kole, PKO Bank Polski oddział 1 w Kole oraz Filię dla Dzieci Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole – pod honorowym patronatem Burmistrza Koła oraz Starosty Kolskiego.

Celami konkursu były:  zachęcanie do podejmowania działań na rzecz racjonalnego gospodarowania budżetem; promowanie idei systematycznego oszczędzania i postaw przedsiębiorczych; wdrażanie do planowania i tworzenia strategii zarządzania finansami; promocja programu SKO;  rozwijanie kreatywności, fantazji i wyobraźni plastycznej uczniów.

Tematem i zadaniem –   stworzenia lokalnej (miejskiej, gminnej lub powiatowej) wersji kultowej i znanej wszystkim gry planszowej (uczącej przedsiębiorczości) –  Monopoly.  W jej składzie miały  się znaleźć: plansza z ilustracjami i nazwami zlokalizowanych w Kole (bądź powiecie kolskim) firm/zakładów/przedsiębiorstw, instytucji kultury, sportu, zabytków, miejsc rekreacji wraz z określoną ich wyceną; lokalna waluta wymyślona na potrzeby gry; krótka instrukcja z zasadami gry.

Uczestnikami konkursu byli uczniowie klas: 1-3,  4-8 szkół podstawowych;  specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych.

Technika plastyczna oraz  format prac były dowolne.

Na konkurs wpłynęły  prace  ze Szkół Podstawowych: nr 1 w Kole (nauczycielka/koordynatorka – Wiesława Garus), nr 3 w Kole (nauczycielka/koordynatorka – Renata Wabnic-Osowska), Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kole ( nauczyciel/koordynator – Sebastian Antkiewicz).

Jury przyznało nagrody w kategoriach:

uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych:

I miejsce: Igor Górnicki, kl. 3 d

Szkoła Podstawowa nr 3  w Kole

II miejsce: Aleksander Adamczyk, kl. 1 c

Szkoła Podstawowa nr 1  w Kole

uczniowie klas 4-8 szkół podstawowych

I miejsce: Alicja Śliwka, kl. 5 b

Szkoła Podstawowa nr 3  w Kole

II miejsce: Aleksander Filipiak, kl. 4 c

Szkoła Podstawowa nr 3 w Kole

III miejsce: Wiktoria Brączek, kl. 4 a

Szkoła Podstawowa nr 3 w Kole

wyróżnienie: Oliwia Kujawa, kl. 7 d

Szkoła Podstawowa nr 3  w Kole

uczniowie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych:

I miejsce: Patryk Malara, kl. 3 PDP

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kole

Laureatom i uczestnikom konkursu dziękujemy i gratulujemy, nauczycielom/koordynatorom dziękujemy za pomoc i zaangażowanie.

Rozdanie nagród – Laureatom konkursu – nastąpi 25 listopada br. o g. 9:00 w Czytelni PiMBP (ul. Kolejowa 19, I piętro). Zapraszamy!

źródło: PiMBP w Kole

Fot. https://www.facebook.com/1456645444565393/photos/a.1464133530483251/3244438112452775

2021-11-17T15:23:29+01:00 https://starostwokolskie.pl/news//kolska-strefa-biznesu---wyniki-konkursu https://starostwokolskie.pl/uploads/news/6fe73e8f2353cb100e82d8cc6e44ce04.jpg
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu https://starostwokolskie.pl/news//obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-poznaniu Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do sporządzenia projektów planów zadań ochronnych dla Obszarów Natura 2000: Zamorze Pniewskie, Jezioro Kaliszańskie, Jodły Ostrzeszowskie i Dolina Środkowej Warty. 2021-11-17T14:08:54+01:00 https://starostwokolskie.pl/news//obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-poznaniu https://starostwokolskie.pl/uploads/news/e602a4b21a5b0b5fba9599de45ec9f97.jpg Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa https://starostwokolskie.pl/news//wykaz-nieruchomosci-skarbu-panstwa Starosta Kolski działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2021.1899) przekazuje do publicznej wiadomości: wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym. 2021-11-16T09:31:16+01:00 https://starostwokolskie.pl/news//wykaz-nieruchomosci-skarbu-panstwa https://starostwokolskie.pl/uploads/news/fab4e48f9636a948e067afeea7353fce.jpg Ogłoszenie o przetargu!!! https://starostwokolskie.pl/news//ogloszenie-o-przetargu Starosta Kolski działając w imieniu Skarbu Państwa na podstawie art. 38 ust. 1,2 i art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2021 r. 1899) ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Daniszew, gmina Kościelec, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 3382/2 o pow. 0,16 ha, ark.m.1. 2021-11-16T09:05:38+01:00 https://starostwokolskie.pl/news//ogloszenie-o-przetargu https://starostwokolskie.pl/uploads/news/8ba1297fcc06ec4bb7bfcd2f2efe8830.jpg Publiczny transport zbiorowy na terenie Powiatu Kolskiego! https://starostwokolskie.pl/news//publiczny-transport-zbiorowy-na-terenie-powiatu-kolskiego- Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Kolskiego na rok 2023.

Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 1 oraz ust. 2 i 3 w związku z art. 22 ust. 1 pkt. 1 ustawy
z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (j.t: Dz. U. z 2021r., poz. 1371) oraz art. 7 ust. 2 Rozporządzenia (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 23 października 2007r. dotyczące usług publicznych w zakresie kolejowego
i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylające rozporządzenia
Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70 (Dz.U.UE.L.2007.315.1 ze zm.).
Powiat Kolski ogłasza zamiar bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług
w zakresie powiatowych autobusowych przewozów pasażerskich na terenie powiatu Kolskiego.
Treść Ogłoszenia znajduję się w załączniku do niniejszej informacji.

Miejsce publikacji ogłoszenia:
•    Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu (https://www.bip.starostwokolskie.pl/)
•    Tablica informacyjna w budynku głównym Starostwa Powiatowego w Kole
•    Strona internetowa organizatora ( https://starostwokolskie.pl/)
•    Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - ogłoszenie nr 569925-2021

 

2021-11-12T10:02:28+01:00 https://starostwokolskie.pl/news//publiczny-transport-zbiorowy-na-terenie-powiatu-kolskiego- https://starostwokolskie.pl/uploads/news/da78483e277701d9a6b944706881edb2.jpg
Narodowe Święto Niepodległości 2021 https://starostwokolskie.pl/news//narodowe-swieto-niepodleglosci-2021 11 listopada to dzień szczególny dla nas Polaków, to dzień w którym winniśmy się radować i być wdzięcznym naszym Przodkom walczącym o Niepodległość naszego kraju.

Dlatego też w słoneczny czwartkowy poranek w 103. rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości  Poseł na Sejm RP Leszek Galemba, Starosta Kolski Robert Kropidłowski, Przewodniczący Rady Powiatu Marek Świętek, Sekretarz Powiatu Artur Szafrański, Komendant Powiatowy PSP w Kole bryg. Krzysztof Żurawik,  Kierownik Pionu Bezpieczeństwa i Zarządzania  Robert Jokiel, Prezes KHBC w Straszkowie Grzegorz Fiałkowski, Burmistrz Miasta Koła Krzysztof Witkowski, Zastępca Burmistrza Lech Brzeziński, Komendant Straży Miejskiej Krzysztof Ossowski, Przedstawiciele lokalnych partii politycznych, Radni miejscy, złożyli wiązanki kwiatów by uczcić pamięć Poległych za naszą Ojczyznę.
O 10.30 odprawiona została w kolskiej Farze Msza Święta w intecji Ojczyzny, koncelebrowana przez Proboszcza tutejszej parafii ks. Eugeniusza Strzecha, Ojca Gwardiana Henryka Hajzlera oraz ks. Piotra Pawlaka, który wygłosił Homilię. Wzniosły nastrój w czasie Eucharysti wprowadzził swoim śpiewem chór parafialny "Lutnia", któremu dyrygował  p. Jan Kordylewski.
Na koniec Eucharystii wszyscy zgromadzeni odśpiewali Hymn Polski.

2021-11-12T09:39:18+01:00 https://starostwokolskie.pl/news//narodowe-swieto-niepodleglosci-2021 https://starostwokolskie.pl/uploads/news/9b58439ce1b05f5aa3b6dff5c8974fe5.jpg
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 72 https://starostwokolskie.pl/news//ostrzezenie-meteorologiczne-nr-72 Gęsta mgła - 1 stopień zagrożenia

IMGW-PIB Meteorological Forecast Centre, Poznan Team ostrzega przed gęstą mgłą (1 stopień zagrożenia) na obszarze powiatu kolskiego od godz. 21:00 dnia 11.11.2021 do godz. 10:00 dnia 12.11.2021. Prognozuje się gęste mgły, w zasięgu których widzialność będzie wynosiła od 100 m do 200 m. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska 85%.

Źródło informacji: IMGW-PIB

2021-11-11T19:19:56+01:00 https://starostwokolskie.pl/news//ostrzezenie-meteorologiczne-nr-72 https://starostwokolskie.pl/uploads/news/0d83985f8f04f0f3a8d8594e0f8a51c0.jpg
Odwołana oficjalna część obchodów Narodowego Święta Niepodległości! https://starostwokolskie.pl/news//odwolana-oficjalna-czesc-obchodow-narodowego-swieta-niepodleglosci- Z przykrością informujemy, iż w związku ze zwiększającą się zachorowalnością na koronawirusa COVID-19 na obszarze województwa wielkopolskiego i powiatu kolskiego decyzją Organizatorów odwołuje się przemarsz i złożenie wiązanek kwiatów podczas Uroczystości obchodów Narodowego Święta Niepodległości. 2021-11-05T15:04:27+01:00 https://starostwokolskie.pl/news//odwolana-oficjalna-czesc-obchodow-narodowego-swieta-niepodleglosci- https://starostwokolskie.pl/uploads/news/bdb46c5a40e32ba7a0cc99fbd6e2cc31.jpg Najszczersze wyrazy współczucia https://starostwokolskie.pl/news//najszczersze-wyrazy-wspolczucia 2021-11-05T13:27:47+01:00 https://starostwokolskie.pl/news//najszczersze-wyrazy-wspolczucia https://starostwokolskie.pl/uploads/news/aa2068e40e2abb4898bddd38ee21e8c7.jpg 11 Listopada ZAPRASZAMY DO LOK NA DWUBÓJ SPORTOWO - OBRONNY https://starostwokolskie.pl/news//11-listopada-zapraszamy-do-lok-na-dwuboj-sportowo---obronny Powiatowy Klub Młodzieżowy LOK „KOLSKA STARÓWKA", Muzeum Technik Ceramicznych w Kole oraz Kolskie Starostwo ZAPRASZAJĄ dzieci i młodzież ( mile widziane dziewczyny ) w dniu 11 listopada 2021 r. na godzinę 15-tą do Ośrodka Ligi Obrony Kraju w Kole przy ul. Pułaskiego 8 na dwubój sportowo - obronny o Puchar Starosty Kolskiego. Uczestnicy dwuboju rywalizować będą w konkurencjach : strzelanie z pneumatyka do tarczy oraz rzutami granatem F-1 do celu. Zgłoszenia prosimy kierować pod nr. telefonu 691 358 576 do dnia 09 listopada 2021 r. Impreza odbędzie się bez względu na pogodę. Przewidywane są również nagrody - upominki, ciepły poczęstunek a także każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy dyplom. Organizatorzy 2021-11-05T13:06:52+01:00 https://starostwokolskie.pl/news//11-listopada-zapraszamy-do-lok-na-dwuboj-sportowo---obronny https://starostwokolskie.pl/uploads/news/c48cd954665a121c9d316bd237b0023d.jpg Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 71 https://starostwokolskie.pl/news//ostrzezenie-meteorologiczne-nr-71 Silny wiatr - 1 stopień zagrożenia

IMGW-PIB Meteorological Forecast Centre, Poznan Team ostrzega przed silnym wiatrem (1 stopień zagrożenia) na obszarze powiatu kolskiego od godz. 22:00 dnia 04.11.2021 do godz. 07:00 dnia 05.11.2021. Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 40 km/h, w porywach do 90 km/h, z kierunków zachodnich. 

Prawdopodobienstwo wystąpienia zjawiska: 90%.

Źródło informacji: IMGW-PIB

2021-11-04T13:07:32+01:00 https://starostwokolskie.pl/news//ostrzezenie-meteorologiczne-nr-71 https://starostwokolskie.pl/uploads/news/ead2802ec49d80da9468ecd70d7f52e2.jpg
Nieodpłatna pomoc prawna - Zarząd Powiatu Kolskiego ogłosił konkurs!!! https://starostwokolskie.pl/news//nieodplatna-pomoc-prawna---zarzad-powiatu-kolskiego-oglosil-konkurs Na podstawie art. 11 ust. 2 oraz 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej Zarząd Powiatu Kolskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, mediacji oraz edukacji prawnej na terenie powiatu kolskiego w 2022 roku.

Konkurs ma na celu wyłonienie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego, która w ramach działalności statutowej będzie prowadziła w 2022 roku w powiecie kolskim dwa punkty przeznaczone na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, mediacji oraz realizowała zadania z zakresu edukacji prawnej.

 

Na realizację zadania w 2022 r. przeznaczona została kwota w wysokości 126.060,00 zł brutto, z tego:
120.120,00 zł -na prowadzenie dwóch punktów (60.060,00 zł na punkt)
5.940,00 zł -na realizację zadania z zakresu edukacji prawnej.

 

Oferty należy składać osobiście w biurze podawczym Starostwa Powiatowego w Kole lub za pośrednictwem poczty polskiej na adres Starostwo Powiatowe w Kole, ul. Sienkiewicza 21/23, 62-600 Koło  w terminie do 26 listopada 2021 r. do godziny 15.00

 

Wszelkie niezbędne dokumenty potrzebne do złożenia oferty znajdują się w BIP pod linkiem:

https://www.bip.starostwokolskie.pl/75,ogloszenia-i-komunikaty

2021-11-03T15:12:36+01:00 https://starostwokolskie.pl/news//nieodplatna-pomoc-prawna---zarzad-powiatu-kolskiego-oglosil-konkurs https://starostwokolskie.pl/uploads/news/d584554a18c4d92634044af4a8ac2b2a.jpg
Konferencja prasowa - Rządowy Fundusz Polski Ład, wyniki naboru!!! https://starostwokolskie.pl/news//konferencja-prasowa----rzadowy-fundusz-polski-lad-wyniki-naboru W godzinach przedpołudniowych w Starostwie Powiatowym w Kole odbyła się konferencja prasowa dotycząca ogłoszenia przez Premiera Mateusza Morawieckiego wyników pierwszego naboru Rządowego Funduszu Polski Ład w której udział wzięli Poseł na Sejm RP Leszek Galemba, Starosta Kolski Robert Kropidłowski, Wicestarosta Kolski Sylwester Chęciński oraz Sekretarz Powiatu Artur Szafrański. Dzięki tak ogromnemu wsparciu ze strony rządu wiele inwestycji w naszym powiecie będzie mogło być zrealizowanych.
74 886 000 zł
Więcej przeczytasz na: https://www.e-kolo.pl/wiadomosci,17559,74-886-000-zl-dla-powiatu-kolskiego-w-programie-polski-lad
74 886 000 zł
Więcej przeczytasz na: https://www.e-kolo.pl/wiadomosci,17559,74-886-000-zl-dla-powiatu-kolskiego-w-programie-polski-lad

74 886 000 zł trafi na inwestycje do gmin naszego powiatu w tym 11 100 000 złotych dla samego starostwa na realizację zadań:

 

1. Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu

Pełnowymiarowa sala gimnastyczna o wymiarach 12x24m służąca realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć pozalekcyjnych, organizacji zawodów i wydarzeń sportowych. Sala połączona z gmachem szkolnym łącznikiem, zlokalizowana od strony południowej budynku szkoły i obejmuje: boisko, widownia, salka ruchowa, magazyny, szatnie, sanitariaty, hol, pomieszczenia techniczne; wyposażenie: np. zestaw do koszykówki, siatkówki, tenisa, bramki do piłki ręcznej i nożnej, piłkochwyty drabinki, tablice, trybuny; parking, mała architektura. Sala ogólnodostępna czynna cały rok.

 

Przewidywana wartość inwestycji (w PLN) 6.000.000,00

Dotacja POLSKI ŁAD – 5.400.000,00 zł

 

2. Przebudowa drogi powiatowej nr 3403P na odcinku Leśnica – Grzegorzew

Zadanie w trybie "zaprojektuj i wybuduj". Długość około 3,1 km. Zakres prac: roboty pomiarowe; przygotowawcze; odwodnienie; roboty ziemne; nowa konstrukcja na poszerzeniach jezdni do 7m; wyprofilowanie poprzeczne i podłużne jezdni, wykonanie: skrzyżowań z drogami gminnymi, zjazdów do posesji, poboczy; odtworzenie i wyprofilowanie rowów drogowych; budowa kanału technologicznego; usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną; wykonanie oznakowania poziomego i pionowego; elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego; zagospodarowanie terenów zielonych.

Przewidywana wartość inwestycji (w PLN) 6.000.000,00

Dotacja POLSKI ŁAD – 5.700.000,00 zł

2021-10-25T15:01:26+02:00 https://starostwokolskie.pl/news//konferencja-prasowa----rzadowy-fundusz-polski-lad-wyniki-naboru https://starostwokolskie.pl/uploads/news/406a04e1586c553fa2a328ca8e522be3.jpg
XLV sesja Rady Powiatu Kolskiego - porządek obrad https://starostwokolskie.pl/news//xlv-sesja-rady-powiatu-kolskiego---porzadek-obrad W dniu 28 października 2021r. o godz. 900 w sali 102 Starostwa Powiatowego w Kole przy ul. Sienkiewicza 21/23. odbędzie się XLV Sesja Rady Powiatu Kolskiego.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady Powiatu.
 2. Powitanie.
 3. Stwierdzenie quorum.
 4. Przyjęcie protokołu z XLIV sesji.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Informacja Starosty z działalności międzysesyjnej Zarządu.
 7. Zapytania i interpelacje.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2021r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2021-2027.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2021 Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia NMP w Grzegorzewie.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Kolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/270/2021 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie ustalenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji  Osób Niepełnosprawnych przypadających na realizację określonych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Kolskim w 2021r.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska dla Powiatu Kolskiego do roku 2024 z perspektywą do roku 2030” oraz „Prognozy oddziaływania na środowisko Programu ochrony środowiska dla Powiatu Kolskiego do roku 2024 z perspektywą do roku 2030”
 14. Raport z wykonania „Programu ochrony środowiska Powiatu Kolskiego na lata 2017-2020”
 15. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.
 16. Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok 2020/2021 w szkołach na terenie powiatu kolskiego.
 17. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
 18. Wolne głosy i wnioski.
 19. Zamknięcie obrad.

 

                                                                                               Przewodniczący

                                                                                           Rady Powiatu Kolskiego

                                                                                               /-/Marek Świątek

 

 

W związku z trwającym stanem epidemii w obradach sesji uczestniczyć będą jedynie osoby, których obecność jest wymagana wyłącznie w zakresie procedowania uchwał. Zainteresowani mogą śledzić przebieg obrad za pośrednictwem transmisji on-line dostępnej na stronie Biuletynu Informacji  Publicznej Starostwa Powiatowego w Kole
w zakładce  "Rada Powiatu Kolskiego" oraz stronie  internetowej Starostwa Powiatowego w Kole w zakładce SAMORZĄD - "Transmisja Sesji".

2021-10-25T09:16:52+02:00 https://starostwokolskie.pl/news//xlv-sesja-rady-powiatu-kolskiego---porzadek-obrad https://starostwokolskie.pl/uploads/news/1901f2134b734cf956fffac1d144d468.jpg
„Łąka sensoryczna dla edukacji i zabawy” - SOSW w Kole https://starostwokolskie.pl/news//„laka-sensoryczna-dla-edukacji-i-zabawy”---sosw-w-kole W dniu wczorajszym tj. 21 października w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym odbyło się uroczyste otwarcie łąki sensorycznej dla edukacji i zabawy.

Podsumowanie projektu  „Łąka sensoryczna dla edukacji i zabawy”
                           W ubiegłym roku szkolnym na terenie naszej szkoły realizowany był ogólnopolski projekt edukacyjno – społeczny „TO(działa)MY!”, którego organizatorami było Stowarzyszenie UNICEF Polska oraz Fundacja Santander Bank Polska.
W części obowiązkowej uczniowie w grupach zadaniowych  realizowali projekt z trzech zadanych obszarów: ekologia i ochrona środowiska, zdrowie i sport, edukacja i kultura. Po jego zakończeniu otrzymaliśmy certyfikat placówki wspierającej zaangażowanie dzieci i młodzieży.
Skorzystaliśmy również z możliwości pozyskania funduszy na realizację dowolnego projektu i złożyliśmy wniosek o grant w wysokości 2 tysięcy złotych do Fundacji Santander Bank Polska. Projekt nazwaliśmy: „Łąka sensoryczna dla edukacji i zabawy”. Spośród wniosków zgłoszonych z całej Polski Komisja Konkursowa wybrała 30 najlepszych, wśród nich znalazła się nasza placówka !
Pierwszym etapem projektu był konkurs plastyczny pt. „Mój wymarzony plac zabaw-wesoła łąka”, został on skierowany do przedszkolaków oraz uczniów klas I-VI z miasta Koła. Nad organizacją i przebiegiem konkursu czuwała pani Aneta Brdyś, Monika Ledzion i Mirella Kokocińska. Już wtedy pani Aneta Brdyś założyła Fanpage Łąki, a w jego prowadzeniu pomagała pani Alicja Potocka. Obecnie mamy 526 osób obserwujących oraz 509 polubień!
W kolejnym etapie, uczniowie wspólnie z nauczycielami i wolontariuszami stworzyli "Łąkę sensoryczną dla edukacji i zabawy". Posadziliśmy pachnące kwiaty, szumiące trawy, kolorowe krzewy. Stworzyliśmy wielofakturową ścieżkę sensoryczną, wypełnioną kamykami, piaskiem oraz korą. Zbudowaliśmy domki dla owadów, karmnik dla ptaków oraz budkę czytelniczą, w której umieścimy ciekawostki o owadach, ptakach, zjawiskach przyrodniczych.
"Łąka sensoryczna" będzie dla uczniów miejscem wytchnienia, zabawy ale przede wszystkim edukacji i terapii. To miejsce pobudzi wrażenia, wyobraźnię ruchową oraz kreatywność dzieci poprzez bodźce, które dostarcza naturalne środowisko. Dzięki realizacji projektu dzieci uczyły się współpracy, planowania i podejmowania działań na rzecz dobra szkoły.
Osoby, które zgłosiły swoją chęć się realizacji projektu  Łąki to wychowawcy wraz ze swoimi klasami, Panie: Alicja Potocka, Marzena Bagińska, Monika Ledzion, Małgorzata Kubiak, Milena Nowacka-Żylińska, Aneta Brdyś, Anna Hann, Magdalena Czupryniak, Agnieszka Frątczak, Natalia Burdzińska, Iwona Miśko, Ewelina Kuśmirek,  jak również pani Hanna Krysiak, Krystyna Ciesielska i Szkolne Koło Wolontariatu.
Dużo ciężkiej, fizycznej pracy wykonali nasi panowie: Sebastian Antkiewicz, Ireneusz Morgowski, Marcin Klaczyński, Jacek Siekacz. Mocowanie krawężników to zasługa pana Marka i Sławka. Przywóz materiałów i roślin to z kolei pan Sławek i Tomek.  „Drewniane konstrukcje”, które stanęły na Łące, karmnik i budka czytelnicza, wykonane zostały przez wychowanków internatu pod kierunkiem pana Łukasza Naglewskiego. Natomiast budki dla owadów powstały na zajęciach pana Sebastiana Antkiewicza.
W sklepach i galeriach ogrodniczych zakupy robiła pani Ala Potocka, Marzena Bagińska, pan Sebastian Antkiewicz i Ireneusz Morgowski.
Pani Dorota Rosiak wraz z uczennicami uszyła dla naszej piaskownicy piękny pokrowiec na zimę.
Wielu nauczycieli wsparło nasz projekt finansowo. Panie:  Hanna Krysiak, Agnieszka Papierz, Marta Kwiatkowska, Krystyna Ciesielska zakupiły brakujące kamyczki. Pan Irek Morgowski zasponsorował opłatę za usługi koparki. Ksiądz Maksymilian Skorek przekazał piękne liliowce.
Za wszystkie działania, które często wykraczały poza standardowy czas pracy ogromnie dziękujemy wszystkim uczniom, nauczycielom i pracownikom szkoły.
Dziękujemy również panu Dyrektorowi Dariuszowi Kupińskiemu za zaufanie (na początku to wcale nie wyglądało tak pięknie) i realizację wszystkich naszych próśb i życzeń.
W trakcie pracy pomysłów mieliśmy mnóstwo, niestety, nie na wszystko wystarczyło środków z grantu. Dlatego zwróciliśmy się do sponsorów o pomoc materialną. Nasze prośby spotkały się z ogromnym zrozumieniem i otworzyły wiele serc. Klubu Szkół Unicef działający w naszej szkole serdecznie dziękuje firmom z naszego miasta i okolic, które przyczyniły się do powstania ścieżki.
Są to:
A.K. KONESER, ul. Bogumiła (dzięki pani Alicji Potockiej)
Sklep Bricomarche Koło (dzięki pani Hannie Krysiak)
Sklep ogrodniczy „Zielonym do Góry” Gozdów (dzięki pani A. Potockiej)
Agronas (dzięki Panu Dyrektorowi)
Kolfarb, ul. Szkolna (dzięki pani Alicji Potockiej)
WoodMizer (dzięki pani Marzenie Bagińskiej)
Chcieliśmy również podziękować pani Annie Pietruszce z Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole za pomoc w przeprowadzeniu konkursu plastycznego pt. „Mój wymarzony plac zabaw-wesoła łąka”.
                                 I tak przez kilka miesięcy wspólnej pracy dotarliśmy do dnia 21 października, dnia uroczystego otwarcia naszej „Łąki sensorycznej dla edukacji i zabawy”. W otwarciu Łąki udział wzięli uczniowie, którzy realizowali projekt, wychowawcy, nauczyciele, rodzice, pan Dyrektor SOSW oraz zaproszeni goście (sponsorzy, naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji pani Dorota Szkudlarek). Stowarzyszenie „Przyjaciele Świętego Mikołaja” przekazało piękne prace naszych uczniów, którymi obdarowaliśmy zaproszonych gości i sponsorów.
Uroczystość poprowadziła pani Marzena Bagińska, sprzęt rozłożył pan Sebastian Antkiewicz, a część artystyczną przygotował pan Marcin Klaczyński. Mini recital wykonali Jakub Cichy i Kamil Winiecki, uczniowie szkoły przysposabiającej do pracy. Zdjęcia robiła pani Milena Nowacka- Żylińska. Stoły i to, co na nich przygotowała pani Krysia Ciesielska, Monika Ledzion i Marzena Bagińska. Członkowie Szkolnego Koła Wolontariatu pod czujnym okiem pani Krysi Ciesielskiej witali zaproszonych gości, pomagali w przecięciu wstęgi, częstowali słodkościami. A ciast upiekliśmy mnóstwo. Wypieki przygotowali uczniowie klas przysposabiających do prac po kierunkiem pani Mileny Nowackiej-Żylińskiej, Anny Hann, Joanny Kacprzak, Moniki Ledzion, Anety Brdyś, Magdaleny Czupryniak, Doroty Rosiak, Marioli Wdzięcznej; jak również uczniowie szkoły podstawowej pod opieką pani Agnieszki Frątczak, Eweliny Kuśmirek i Marii Winnickiej. Wspólnym ciastem symbolicznie podziękowaliśmy uczniom, nauczycielom i sponsorom za pomoc w realizacji projektu.
Wszyscy stanęliśmy na wysokości zadania! A skoro było NAM  tak miło i sympatycznie razem pracować postanowiłam zgłosić naszą placówkę do drugiej edycji ogólnopolskiego projektu edukacyjno – społecznego „TO(działa)MY!”, w którym również można starać się o grant na realizację dowolnego projektu.
Jeszcze raz za wszelką pomoc serdecznie DZIĘKUJĘ !
Koordynator Klubu Szkół UNICEF
 Alicja Potocka
http://soswkolo.szkolnastrona.pl/art,4172,podsumowanie...

źródło: Koordynator Klubu Szkół UNICEF

2021-10-22T15:26:11+02:00 https://starostwokolskie.pl/news//„laka-sensoryczna-dla-edukacji-i-zabawy”---sosw-w-kole https://starostwokolskie.pl/uploads/news/9858536377332106ea5a89413e34b718.jpg
Znamy Mistrza Pięknego Czytania Powiatu Kolskiego 2021 https://starostwokolskie.pl/news//znamy-mistrza-pieknego-czytania-powiatu-kolskiego-2021 21 października wyłoniono laureatkę konkursu czytelniczego "Wybieramy Mistrza Pięknego Czytania Powiatu Kolskiego 2021" zorganizowanego przez Filię dla Dzieci Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole, pod patronatem Starosty Kolskiego.

Mistrzynią  została Helena Stefaniak ze Szkoły Podstawowej we Wrzącej Wielkiej, podopieczna pani Moniki Boła.

Laureatka konkursu otrzymała  nagrodę książkową - "Co robi język za zębami" Agaty Hącia, pozostali uczestnicy - pamiątkowe dyplomy, oraz upominki ufundowane przez Starostę Kolskiego Roberta Kropidłowskiego.

W konkursowe szranki stanęli uczniowie klas 4 Szkół Podstawowych z:  Głębokiego ( Agata Głowińska, nauczycielka/koordynatorka - Ewa Fraszczyk), nr 1 w Kole (Blanka Chmielewska, Zofia Majewska, nauczycielki/koordynatorki - Anna Grudzińska, Małgorzata Janowska),  nr 5 w Kole (Maja Broniarczyk, Lena Nuszkiewicz, nauczycielka/koordynatorka - Marianna Banasiak), Łubiance (Dawid Idczak, Marta Kałużna, nauczycielka/koordynatorka - Agnieszka Jurczyk), Powierciu (Martyna Kołodziejska, Jakub Sochacki, nauczycielka/koordynatorka - Bernadeta Książkiewicz), Ruszkowie Pierwszym (Magdalena Ćwiek, nauczycielka/koordynatorka - Aleksandra Gurlaga), Wrzącej Wielkiej (Justyna Gradomska, nauczycielka/koordynatorka - Monika Boła),  Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w  Kole (Szymon Kraska, nauczycielka/koordynatorka - Agnieszka Sójecka).

Uczestnicy konkursu czytali (w formie maratonu) książkę Pawła Beręsewicza „Zawodowcy". Ze wstępu - "Wszyscy bohaterowie tej książeczki - może z wyjątkiem pewnego osobnika w zielonych kąpielówkach, który w pewnym momencie wkroczy do akcji - byli kiedyś dziećmi. Lubili grać w piłkę, bawić się lalkami, oglądać Kaczora Donalda, jeść pizzę, niektórzy nawet dłubać w nosie... Tymczasem już od pierwszej sekundy po przyjściu na świat działo się z nimi coś tajemniczego. Powoli, niezauważalnie, kroczek po kroczku rośli i dorośleli...,  a dorośli, jak wiadomo, muszą pracować, aby zarobić na życie.... pisarz Paweł opowie wam o ich przygodach i udzieli wam kilku rad dotyczących wyboru zawodu..."


Jury (przewodnicząca - Henryka Jurkiewicz, polonistka; członkinie:   Sławomira Królak,  Anna Pietruszka - bibliotekarki) powołane przez Organizatora  oceniało: wyrazistość czytania, płynność, bezbłędność, intonację, rozumienie tekstu.

źródł: PiMBP w Kole

2021-10-22T12:00:20+02:00 https://starostwokolskie.pl/news//znamy-mistrza-pieknego-czytania-powiatu-kolskiego-2021 https://starostwokolskie.pl/uploads/news/d14b30c67849c8630920949c7756f7e4.jpg
PROJEKT PILOTAŻOWY Powiatowego Urzędu Pracy w Kole https://starostwokolskie.pl/news//projekt-pilotazowy-powiatowego-urzedu-pracy-w-kole Powiatowy Urząd Pracy w Kole zaprasza kobiety w wieku 30-50 lat do skorzystania z praktyk stanowiskowych. 2021-10-22T11:27:51+02:00 https://starostwokolskie.pl/news//projekt-pilotazowy-powiatowego-urzedu-pracy-w-kole https://starostwokolskie.pl/uploads/news/7995b2e13196cd2cb57edd5d1990073f.jpg „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy” - konkurs e-learningowy KRUS https://starostwokolskie.pl/news//„bezpiecznie-na-wsi-mamy-–-upadkom-zapobiegamy”---konkurs-e-learningowy-krus UWAGA DZIECI!!! Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza dzieci rolników w wieku 6-14 lat do udziału w kursie e-learningowym „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”, który w nowoczesnej formie przybliża zagrożenia wypadkowe w gospodarstwach rolnych, a także uczy dzieci prawidłowych zachowań związanych z przebywaniem i zabawą na terenie obejścia. Wśród dzieci, które ukończą kurs i prześlą swoje zgłoszenie do KRUS w terminie do 31 października 2021r., zostanie rozlosowanych 100 hulajnóg. Link do strony internetowej, na której znajdują się szczegółowe informacje: https://www.krus.gov.pl/.../Nowy_regulamin_-_zasady... 2021-10-20T09:31:16+02:00 https://starostwokolskie.pl/news//„bezpiecznie-na-wsi-mamy-–-upadkom-zapobiegamy”---konkurs-e-learningowy-krus https://starostwokolskie.pl/uploads/news/ba88fb247d30d8ea68bd43a3ccc0e055.jpg DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ https://starostwokolskie.pl/news//dzien-edukacji-narodowej 2021-10-14T10:42:02+02:00 https://starostwokolskie.pl/news//dzien-edukacji-narodowej https://starostwokolskie.pl/uploads/news/9cf4066f8996492fd89c8327c928e872.jpg Wyrazy uznania i gratulacje dla wyróżnionych Nauczycieli z Powiatu Kolskiego https://starostwokolskie.pl/news//wyrazy-uznania-i-gratulacje-dla-wyroznionych-nauczycieli-z-powiatu-kolskiego W przeddzień Święta Edukacji Narodowej w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kole odbyło się wręczenie życzeń dla wszystkich Pracowników szkół na ręce Dyrektorów oraz wręczenie nagród i gratulacji Nauczycielom, którzy w sposób szczególny wykazują się aktywnością i operatywnością, którzy podejmują wiele różnorodnych działań na rzecz szkoły, a przede wszystkim dla dobra uczniów.

Wicestarosta Kolski Sylwester Chęciński pogratulował nagrodzonym i życzył wytrwałości i satysfakcji z wykonywanej pracy zawodowej. Nagrody wręczyli Wicestarosta Kolski Sylwester Chęciński,  Skarbnik Powiatu Zygmunt Sołtysiak, Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji Dorota Szkudlarek, Członkowie Zarządu Powiatu Kolskiego Henryk Tomczak i Waldemar Banasiak oraz Radny Powiatu Kolskiego Radomir Piorun.
Życzenia Gronu Pedagogicznemu złożyli również Prezes Zarządu Oddziału ZNP Solidarność w Kole Joanna Adamczyk oraz Przewodniczący Komisji Międzyzakładowej Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność w Kole Andrzej Sikorski, który przytoczył piękne słowa,że największą wartością człowieka  jest jego dobroć.
Na koniec Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji Dorota Szkudlarek skierowała do Dyrektorów słowa wdzięczności i uznania za dobrą współpracę i wszelką pomoc przy realizacji wydarzeń powiatowych.

2021-10-13T15:43:20+02:00 https://starostwokolskie.pl/news//wyrazy-uznania-i-gratulacje-dla-wyroznionych-nauczycieli-z-powiatu-kolskiego https://starostwokolskie.pl/uploads/news/6715be0c3e65dd0efbcb4304ea310b95.jpg
PUP Koło - "Szkolenia na uprawnienia w zakresie eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych do 1 kV" https://starostwokolskie.pl/news//pup-kolo---szkolenia-na-uprawnienia-w-zakresie-eksploatacji-urzadzen-elektroenergetycznych-do-1-kv Powiatowy Urząd Pracy w Kole zaprasza do udziału w szkoleniu grupowym: „Szkolenia na uprawnienia w zakresie eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych do 1 kV” w ramach projektu: „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie kolskim (V)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014- 2020. 2021-10-11T12:09:32+02:00 https://starostwokolskie.pl/news//pup-kolo---szkolenia-na-uprawnienia-w-zakresie-eksploatacji-urzadzen-elektroenergetycznych-do-1-kv https://starostwokolskie.pl/uploads/news/50a42855778f2c9cfb55cf17aee6dbf9.jpg Dotacja celowa dla DPS Zgromadzenia Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia w Kole! https://starostwokolskie.pl/news//dotacja-celowa-dla-dps-zgromadzenia-siostr-malych-misjonarek-milosierdzia-w-kole 30.09.2021 roku oprócz wmurowania Aktu Erekcyjnego w kamień węgielny sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Technicznych w Kole podpisana została również przez Wicewojewodę Wielkopolskiego Anetę Niestrawską i Starostę Kolskiego Roberta Kropidłowskiego umowa o udzielenie dotacji na zadanie remontowe pn. "Remont w Domu Pomocy Społecznej w Kole, ul. Blizna 55." Wojewoda Wielkopolski udzielił Powiatowi Kolskiemu dotacji celowej na ww. zadanie w wysokości 25 000,00 zł. 2021-10-11T11:36:37+02:00 https://starostwokolskie.pl/news//dotacja-celowa-dla-dps-zgromadzenia-siostr-malych-misjonarek-milosierdzia-w-kole https://starostwokolskie.pl/uploads/news/d9a9793517b9ac45864f38fbc5369315.jpg Spacer historyczny... https://starostwokolskie.pl/news//spacer-historyczny Zaproszeni na XXVIII KONFERENCJĘ NAUKOWO-SZKOLENIOWĄ, KARDIOLOGICZNO – KARDIOCHIRURGICZNĄ w dniu 1 października br. Profesorowie przybliżyli lekarzom i wszystkim zaproszonym wiele cennych uwag związanych z kardiologią o kardiochirurgią. Niemniej jednak również i przybyli Profesorowie odjechali od nas ubogaceni, może nie tyle naukowo co historycznie. Od tylu lat odbywa się wspomniana konferencja w powiecie kolskim, ale dopiero w tym roku zaproszeni Goście mieli okazję usłyszeć z ust Starosty Kolskiego Roberta Kropidłowskiego o tragicznej historii jaka miała na terenach byłego niemieckiego Obozu Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem, gdzie obecnie od 1990 roku znajduje się muzeum. Starosta Kolski powiedział, że naszym obowiązkiem jest pielęgnowanie pamięci o miejscu pierwszego ośrodka natychmiastowej zagłady, o pielęgnowaniu pamięci ofiar ludności żydowskiej i romskiej podczas II wojny światowej. 2021-10-11T11:29:13+02:00 https://starostwokolskie.pl/news//spacer-historyczny https://starostwokolskie.pl/uploads/news/e89e29e3b371b060c03972ba868b94e0.jpg Podziękowania za wieloletnią pracę!!! https://starostwokolskie.pl/news//podziekowania-za-wieloletnia-prace 4 października br., Wicestarosta Kolski Sylwester Chęciński wraz z Sekretarzem Powiatu Arturem Szafrańskim podziękowali Siostrze Anieli Krupie za rzetelnie wykonywaną wieloletnią pracę w Domu Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia przy ul. Blizna w Kole.

Siostra Aniela Krupa pracę w kolskim DPS-ie rozpoczęła 1 września 2007 r. na stanowisku administrator, a od 1 grudnia 2008 r. objęła funkcję Dyrektora DPS.
Życzymy Siostrze Bożego błogosławieństwa, dobrego zdrowia i wszelkich potrzebnych łask.
Z dniem 1 października 2021 r. Przełożona Prowincjonalna Zgromadzenia Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia powołała na stanowisko pełniącej obowiązki dyrektora DPS w Kole przy ul. Blizna Siostrę Marię Olszewską.

2021-10-08T09:06:43+02:00 https://starostwokolskie.pl/news//podziekowania-za-wieloletnia-prace https://starostwokolskie.pl/uploads/news/c8fdd97441428ba433e82de05d710473.jpg
XXVIII KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA KARDIOLOGICZNO – KARDIOCHIRURGICZNA https://starostwokolskie.pl/news//-xxviii--konferencja-naukowo-szkoleniowa-kardiologiczno-–-kardiochirurgiczna W piątek 1 października br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kole odbyła się XXVIII KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA KARDIOLOGICZNO – KARDIOCHIRURGICZNA.

Konferencja odbyła się przy udziale:
Kliniki Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii Instytutu Kardiologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II  
Polskiego Towarzystwa Lekarskiego - Oddział w Kole
Starosty Kolskiego Roberta Kropidłowskiego
Burmistrza Miasta Koła Krzysztofa Witkowskiego
Wielkopolskej Izby Lekarskiej - Delegatura w Koninie.
 Na samym wstępie przybyłych gości powitali  lek. med. Piotr Jankowski oraz Starosta Kolski Robert Kropidłowski.
Podczas konferencji zaproszeni profesorowie przybliżyli następujące zagadnienia:
1.  "Kiedy będziemy przezcewnikowo wszczepiać zastawkę mitralną i trójdzielną"- prof. dr hab. med. Jerzy Sadowski
 2.  "Kwalifikacja pacjentów do operacji kardiochirurgicznych"-  prof. dr hab. med. Bogusław Kapelak
3.  "Wady wrodzone u dorosłych" - prof. dr hab. med. Lidia Tomkiewicz-Pająk
4.   "Przewlekłe zespoły wieńcowe – leczenie farmakologiczne czy inwazyjne w dobie COVID 19." - prof. dr hab. med. Jacek Legutko
5.   "Co nowego w niewydolności serca – jak wydłużyć życie chorego, kiedy myśleć o transplantacji" - dr hab. med. Karol Wierzbicki.
Wszyscy z konferencji wyszli ubogaceni w niezbędną wiedzę tak bardzo potrzeb.

2021-10-08T09:00:24+02:00 https://starostwokolskie.pl/news//-xxviii--konferencja-naukowo-szkoleniowa-kardiologiczno-–-kardiochirurgiczna https://starostwokolskie.pl/uploads/news/f6a3509260bc36237fdaee92c998f210.jpg
32. rocznica śmierci Stanisławy Fleszarowej - Muskat https://starostwokolskie.pl/news//32-rocznica-smierci-stanislawy-fleszarowej---muskat- W dniu dzisiejszym tj. 1 października na zachodniej ścianie kolskiego ratusza została odsłonięta tablica upamiętniająca Stanisławę Fleszarową-Muskat, pisarkę, poetkę, publicystkę i dramaturżkę.
1 października przypada 32.rocznica śmierci naszej pisarki. Odsłonięcia pamiątkowej tablicy dokonali Wicestarosta Kolski Sylwester Chęciński, Burmistrz Miasta Koła Krzysztof Witkowski, była Dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Kole Halina Grabowska, wraz z Radnymi Miasta Koła Urszula Pękacz i Teresa Brzoska.
Wiązanki kwiatów pod tablicą złożyli Wicestarosta Kolski Sylwester Chęciński wraz z Sekretarzem Powiatu Arturem Szafrańskim, Burmistrz Miasta Koła Krzysztof Witkowski wraz z Zastępcą Burmistrza Lechem Brzezińskim i Przewodniczącym Rady Miasta Koła Tomaszem Sobolewskim, oraz delegacje instytucji kultury oraz stowarzyszeń.
Biografię pisarki odczytała Dyrektor PiMBP w Kole Aleksandra Kowalska, a Pani Agata Dziedziczak przeczytała wybrane teksty z książki pt. "Czarny Warkocz".
2021-10-01T13:50:05+02:00 https://starostwokolskie.pl/news//32-rocznica-smierci-stanislawy-fleszarowej---muskat- https://starostwokolskie.pl/uploads/news/39a1003cfc4c9e3af942cddf5b71ad1a.jpg
Wmurowanie Aktu Erekcyjnego w kamień węgielny przy ZST w Kole. https://starostwokolskie.pl/news//wmurowanie-aktu-erekcyjnego-w-kamien-wegielny-przy-zst-w-kole Nasza pamięć o ludzkich dokonaniach szybko przemija, przeto słusznym jest obyczaj utrwalania na piśmie ważniejszych zdarzeń, aby przekazać ich znaczenie następnym pokoleniom.

Dlatego też w dniu wczorajszym 30.09.2021 roku, spisano Akt Erekcyjny upamiętniający rozbudowę Zespołu Szkół Technicznych w Kole o salę gimnastyczną z zapleczem socjalnym i własnoręcznie podpisany przez Roberta Kropidłowskiego Starostę Kolskiego, Katarzynę Poronin Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Kole, Anetę Niestrawską Wicewojewodę Wielkopolskiego, Leszka Galembę Posła na Sejm RP,  Joannę Szczechowską Asystenta Ministra, Sekretarza Stanu Zbigniewa Hoffmana, Sylwestra Chęcińskiego Wicestarostę Kolskiego, Marka Świątka Przewodniczącego Rady Powiatu, inspektorów nadzoru Janusza Perkowskiego i Zbigniewa Szpilewskiego,  przedstawicieli firmy budowlanej "KJS - Krzysztof Szurgot", oraz przez Uczennicę Zespołu Szkół Technicznych w Kole.
Poświęcenia jak również podpisania Aktu Erekcyjnego i placu budowy dokonał ks. kan. Władysław Waszak.
Podczas uroczystości odczytany został list od Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka, który osobiście nie mógł uczestniczyć   w wydarzeniu.
Niniejszym, na wieczną rzeczy pamiątkę tego historycznego wydarzenia niniejszy akt w kamień węgielny budowanej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Technicznych w Kole
wmurowany został.

2021-10-01T10:42:38+02:00 https://starostwokolskie.pl/news//wmurowanie-aktu-erekcyjnego-w-kamien-wegielny-przy-zst-w-kole https://starostwokolskie.pl/uploads/news/3a47d634694760c9cc82493d5bceb5d2.jpg
Kolski szpital z nowym ambulansem!!! https://starostwokolskie.pl/news//kolski-szpital-z-nowym-ambulansem W dzisiejszy poranek Radni Powiatu Kolskiego tuż przed sesją mieli okazję zobaczyć nowy ambulans typu "C", na który Powiat Kolski otrzymał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 500.000,00 zł. Zakupiono ambulans typu „C” wraz ze sprzętem i wyposażeniem medycznym, na potrzeby Zespołów Ratownictwa Medycznego SP ZOZ w Kole. Zakupiony ambulans wykorzystywany będzie jako jednostka intensywnej opieki, zaawansowanego leczenia i monitorowania pacjentów – biorąc udział w najcięższych przypadkach zagrożenia życia i zdrowia.

Ambulans typu C szt. 1 typu furgon o dopuszczalnej masie całkowitej  do 3,5 t ,  o pojemności minimalnej 2100 cm3, podstawowe wyposażenie ambulansu:  autoalarm, i imobilizer, przednie i boczne poduszki powietrzne kierowcy i pasażera, fabryczne reflektory, fabryczna klimatyzacja, czujniki światła i deszczu, przedział medyczny wyposażony w zestawy szafek i półek zabezpieczonych przed wypadnięciem umieszczonych tam przedmiotów, zabezpieczenia urządzeń oraz elementów wyposażenia przed przemieszczaniem w czasie jazdy, miejsce na instalacje tlenową -  uchwyty ścienne i sufitowe dla personelu,  sygnalizacja uprzywilejowania.,  podstawa pod nosze   główne – mechaniczna laweta  umożliwiająca wjazd noszy głównych, oznakowanie zewnętrzne ambulansu (wzory graficzne, pasy odblaskowe), zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18.10.2010 r., dodatkowe wyposażenie ambulansu; gaśnica zamontowana w przedziale medycznym, urządzenie do wybijania szyb, kamera cofania.

Wyposażenie medyczne:

1. Urządzenie do mechanicznej  kompresji klatki piersiowej, zasilane za pomocą akumulatorów, w komplecie z torbą transportową – 1 szt.

2. Defibrylator – aparat przenośny z torbą transportową i uchwytem karetkowym zasilanie akumulatorowe, 12 odprowadzeń, EKG - 1 szt.

3. Krzesło transportowe z demontowanym systemem płozowym, udźwig maksymalny 240 kg – 1 szt.

4. Nosze główne z systemem szybkiego i bezpiecznego połączenia z podstawą , obciążenie dopuszczalne  min. 250 kg – 1 szt.

5 Nosze podbierakowe – 1 szt.

6. Ssak akumulatorowo-sieciowy – 1 szt.

7. Nosze płachtowe wykonane z materiału vinylowego

2021-09-30T09:55:34+02:00 https://starostwokolskie.pl/news//kolski-szpital-z-nowym-ambulansem https://starostwokolskie.pl/uploads/news/e16e467a1b3661d22194680aaab5988c.jpg
XLIV sesja Rady Powiatu Kolskiego - transmisja na żywo!!! https://starostwokolskie.pl/news//xliv-sesja-rady-powiatu-kolskiego---transmisja-na-zywo Rozpoczęła się XLIV sesja Rady Powiatu Kolskiego.

Poniżej udostępniamy link do sesji:

https://transmisjaobrad.info/channels/142/powiat-kolski/live

2021-09-30T09:26:38+02:00 https://starostwokolskie.pl/news//xliv-sesja-rady-powiatu-kolskiego---transmisja-na-zywo https://starostwokolskie.pl/uploads/news/c7c81b1babae36c37bf15a3fca81400b.jpg
ZOEW w Kole ma nowego dyrektora!!! https://starostwokolskie.pl/news//zoew-w-kole-ma-nowego-dyrektora W dniu dzisiejszym tj. 29 września w Starostwie Powiatowym w Kole, Starosta Kolski Robert Kropidłowski w imieniu Zarządu Powiatu Kolskiego powierzył Panu Dariuszowi Kupińskiemu stanowisko dyrektora Zespołu Opiekuńczo – Edukacyjno - Wychowawczego w Kole. Gratulujemy Panu Dyrektorowi Dariuszowi Kupińskiemu i życzymy samych sukcesów zawodowych i osobistych. 2021-09-29T11:53:56+02:00 https://starostwokolskie.pl/news//zoew-w-kole-ma-nowego-dyrektora https://starostwokolskie.pl/uploads/news/ac94c5b5f209e58a9534c8d770125404.jpg XLIV Sesja Rady Powiatu Kolskiego https://starostwokolskie.pl/news//xliv-sesja-rady-powiatu-kolskiego W dniu 30 września 2021r. o godz. 900 w sali 102 Starostwa Powiatowego w Kole przy ul. Sienkiewicza 21/23 odbędzie się XLIV Sesja Rady Powiatu Kolskiego.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady Powiatu.
 2. Powitanie.
 3. Stwierdzenie quorum.
 4. Przyjęcie protokołu z XLIII sesji.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Informacja Starosty z działalności międzysesyjnej Zarządu.
 7. Zapytania i interpelacje.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2021r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2021-2027.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Powiatu Kolskiego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Powiatu Kolskiego.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kolskiego.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi go kategorii dróg powiatowych.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia drogi dotychczasowej kategorii drogi powiatowej.
 16. Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu kolskiego, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu kolskiego na lata 2021-2027 oraz wykonaniu planu finansowego SP ZOZ w Kole za I półrocze 2021 roku.
 17. Informacja Dyrektora PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Kole na temat melioracji w powiecie kolskim.
 18. Informacja z działalności Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kole.
 19. Informacja Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o wynikach kontroli obiektów na terenie powiatu kolskiego za 2020 rok.
 20. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
 21. Wolne głosy i wnioski.
 22. Zamknięcie obrad.

 

                                                                                               Przewodniczący

                                                                                           Rady Powiatu Kolskiego

                                                                                               /-/Marek Świątek

 

W związku z trwającym stanem epidemii w obradach sesji uczestniczyć będą jedynie osoby, których obecność jest wymagana wyłącznie w zakresie procedowania uchwał. Zainteresowani mogą śledzić przebieg obrad za pośrednictwem transmisji on-line dostępnej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kole w zakładce  "Rada Powiatu Kolskiego" oraz stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Kole w zakładce "Transmisje on-line".

2021-09-29T11:12:34+02:00 https://starostwokolskie.pl/news//xliv-sesja-rady-powiatu-kolskiego https://starostwokolskie.pl/uploads/news/26a47fe1e6e9f7ddbaeb9dba6b9697f1.jpg
2. POWIATOWA GALA MISTRZÓW POWIATU KOLSKIEGO!!! https://starostwokolskie.pl/news//2-powiatowa-gala-mistrzow-powiatu-kolskiego W czwartkowe popołudnie, 23 września w Zajeździe Leśnym w Borysławicach Kościelnych miała miejsce 2. Powiatowa Gala Mistrzów Powiatu Kolskiego, która kolejny raz pokazała nam wszystkim jak wiele mamy wspaniałych, utalentowanych Osób w powiecie. Swoją ciężką pracą nagrodzone osoby pokazały, że zasługują na miano Mistrzów Powiatu.

To mistrzowskie wydarzenie poprowadzili  jak zawsze zjawiskowi i uroczy Dorota Szkudlarek oraz Radosław Małecki, natomiast te ulotne chwile uchwycił na zdjęciach nieoceniony człowiek wielu talentów Artur Szafrański. W przerwach między kategoriami swoim pięknym śpiewem prezentowały się Dziewczyny z zespołu EFFATHA. Gwiązdą tegorocznej 2. Powiatowej Gali Mistrzów Powiiatu Kolskiego była przeurocza Pani Katarzyna Pakosinska

Podczas gali wręczono podziękowania oraz statuetki Mistrza Powiatu 54 osobom w czterech Kategoriach:  Działalność kulturalna, Sport, Działalność społeczna oraz Przyjaciel Powiatu Kolskiego. 

Z rąk Przewodniczącego Rady Powiatu Kolskiego Marka Świątka statuetkę Mistrza w kategorii Działalność społeczna otrzymali:

1. Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Przyjaciele   Świętego Mikołaja

2. Stowarzyszenie "W Koło Pomagam"

3. Polski Związek Niewidomych

4. Pani Ada Brzoska

5. Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza w Kłodawie

6. Pan Jakub Zawilski

7. Pan Kazimierz Kasperkiewicz

8. Pani Aldona Wróbel

9. Pani Jolanta Ruchlewicz- Oblizajek.

Do wręczenia statuetek w kategorii Sport poproszony został Starosta Kolski Robert Kropidłowski. Statuetki dostali następujący Mistrzowie sportu:

1. Dariusz Borowiak

2. Maciej Gralak

3. Przemysław Stelmasik

4. Mateusz Tylak

5. Krzysztofa Bożuchowska

6. Jakub Gajda

7. Klub Sportowy Siatkarz Koło

8. Klub Olimpiad Specjalnych SOSW Koło

9. Jakub Kaczorowski

10. Jakub Niewiadomski

11. Szymon Kałużny

12. Szkolna Liga Strzelecka z ZSOiT w Kłodawie

13. Małgorzata Strybel

14. Julia Ćwiklińska

15. Kamil Jaroszewski

16. Miejski Klub Sportowy Dąbie

17. Paweł Wasiak

18. Alicja Szurgot

19. Filip Zaczek

20. Liliana Podkańska

21. Klub Sportowy Orzeł Grzegorzew

22. Jakub Nadolny

23. Grzegorz Mójta

24. Damian Fabiniak (kulturysta) Kłodawa

25. Edward Dereszewski

Wicestarosta Powiatu Kolskiego Sylwester Chęciński wręczył statuetki Mistrzom w kategorii Działalność kulturalna, a byli nimi:

1. Jakub Lewicki

2. Stowarzyszenie "DOM" z Dobrowa

3. Olga Bejm w imieniu której statuetkę odebrał Tato

4. Maja Żylińska

5. Jakub Przybyłowicz

6. Zespół taneczny MUZA MDK KOŁO"

7. Manufaktura Piosenki Harcerskiej Wartaki

8. Adam Szymczak

9. Adam Grabowski

10. Grażyna Niewiarowska

11. Zdzisław Biernat

12. Bożena Gronert.-Ubych

13. Otylia Polewska

Wśród nominowanych w tej kategorii znalazł się Pan Władysław Zieleśkiewicz, który niestety odszedł na wieczny odpoczynek 21 września. Chwilą ciszy oraz modlitwą uczczono pamięć śp. Władysława Zieleśkiewicza. 

Przyjaciołom Powiatu Kolskiego statuetki wręczył Pan Poseł na Sejm RP Leszek Galemba. Wśród nominowanych znaleźli się:

1. Monika i Grzegorz Grabowscy

2. Jarosław Kawka

3. Teresa i Krzysztof Góreccy

4. Marianna i Jan Kacprzak

5. Renata i Wojciech Estkowscy

6. Piotr Opas

Na koniec przygotowana została niespodzianka dla Pana Starosty, który to został OSOBOWOŚCIĄ ROKU 2020  w plebiscycie Głosu Wielkopolskiego. Z rąk Pani Haliny Musiałek i Hanny Kaftan otrzymał naszą powiatową statuetkę symbolizującą:

1. STAROSTA KOLSKI od 2018

2. OSOBOWOŚĆ ROKU 2020

3. KOMENDANT KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KOLE OD 2006 DO 2018 ROKU

4. WSPANIAŁY CZŁOWIEK OD URODZENIA .

2021-09-27T15:08:34+02:00 https://starostwokolskie.pl/news//2-powiatowa-gala-mistrzow-powiatu-kolskiego https://starostwokolskie.pl/uploads/news/098e23cf9c09aad97c50e71d3bc7d2c5.jpg
XX JUBILEUSZOWE POWIATOWE ZAWODY STRZELECKIE O PUCHAR STAROSTY KOLSKIEGO! https://starostwokolskie.pl/news//xx-jubileuszowe-powiatowe-zawody-strzeleckie-o-puchar-starosty-kolskiego W sobotnie przedpołudnie 18 września br. na strzelnicy LOK w Ruszkowie odbyły się XX Jubileuszowe Powiatowe Zawody Strzeleckie o Puchar Starosty Kolskiego.
XX Powiatowe Zawody Strzeleckie o Puchar Starosty Kolskiego przeszły do historii.
Pomimo niesprzyjających warunków atmosferycznych stawiło się 25 drużyn z powiatu kolskiego by powalczyć o Puchar Starosty Kolskiego Roberta Kropidłowskiego.
Uczestników zawodów powitał i poprowadził imprezę strzelecką Robert Jokiel - Kierownik Pionu Bezpieczeństwa i Zarządzania w Starostwie Powiatowym w Kole, który wraz z sędzią głównym Pawłem Michalskim otrzymali z rąk Prezesa ZP LOK w Kole Ireneusza Wojtysiaka ZŁOTY MEDAL za Zasługi dla Obronności Kraju.
Walka o Puchar była zacięta, ale jak wiadomo liczyła się dobra zabawa.
Złoty puchar Starosty Kolskiego zdobyła drużyna BANKOWCÓW z OSM w Kole z uzyskaną liczbą punktów 248.
Drużyna z ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH W KŁODAWIE z 243 punktami wywalczyła sobie srebrny puchar.
Natomiast brązowy puchar zdobyła drużyna KUTNOWSKA HODOWLA BURAKA CUKROWEGO ze Straszkowa z 234 punktami.
Najlepszymi strzelcami okazali się:
1.  Wiktoria Witkowska z LO w Kole, zdobywając 101 punktów,
2. Kamil Szczęsny z ZSOiT w Kłodawie z 99 punktami,
3. Robert Biernacki z Gminy Koło, który uzyskał 90 punktów.
Wręczenia pucharów, medali i dyplomów dokonali: Dorota Szkudlarek Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury I Promocji, Ireneusz Wojtysiak Prezes ZP LOK w Kole oraz prowadzący Robert Jokiel.
Nad prawidłowym przebiegiem zawodów czuwali Sędziowie, którym serdecznie dziękujemy za cierpliwość
Na Uczestników zawodów czekała gorąca  grochówka z kotła wraz z smażoną kaszanką, które to pyszności przygotowali Strażacy z OSP Koło nad Wartą, na czele z Prezesem Arkadiuszem Olczakiem i niezastąpionym "kucharzem" Mirosławem Łukaskim.
Pośród nas nie zabrakło Wolontariuszy z Rejonowego Oddziału PCK w Kole, którzy zabezpieczali zawody od strony medycznej.
W czasie imprezy wszyscy przybyli mogli zapoznać się z prezentowaną przez naszą kolską Policję bronią, dokonać spisu powszechnego oraz skorzystać z mobilnego punktu szczepień.
Dziękujemy Wszystkim, którzy włączyli się do organizacji XX Powiatowych Zawodów Strzeleckich o Puchar Starosty Kolskiego.

 

2021-09-27T12:45:25+02:00 https://starostwokolskie.pl/news//xx-jubileuszowe-powiatowe-zawody-strzeleckie-o-puchar-starosty-kolskiego https://starostwokolskie.pl/uploads/news/a2ea2e0843c29606d06edc7e6b3e3b6d.jpg
Dożynki Powiatowo-Gminno-Parafialne 2021 https://starostwokolskie.pl/news//dozynki-powiatowo-gminno-parafialne-2021 W niedzielę 5 września br. odbyły się Dożynki Powiatowo-Gminno-Parafialne w Powierciu.

Tegoroczne Święto Plonów rozpoczęliśmy Eucharystią w Parafii pw.108 Męczenników w Powierciu, w czasie której dziękowaliśmy Bogu za zebrane plony. Mszę św., celebrowali ks. kan. Aleksander Rybczyński wraz z Proboszczem tutejszej parafii ks. Radosławem Kobielą. Starosta Kolski Robert Kropidłowski wraz z Wójtem Gminy Koło Mariuszem Rybczyńskim otrzymali z rąk Starostów Dożynek Małgorzaty Wawrzyniak i Tomasza Biernata pachnący, wspaniały bochen chleba upieczony z tegorocznego ziarna, które wzrastało i dojrzewało na ziemi powiatu kolskiego.
Starosta Kolski zwrócił uwagę na to, że dzisiejsze rolnictwo to bardzo wysoka mechanizacja. Żeby w obecnych czasach chcieć prowadzić gospodarstwo rolne, trzeba mieć ogromne doświadczenie i wielką wiedzę.Swą wypowiedź zakończył żartem: "Szanowni Rolnicy, życzę Wam by dochodowość z gospodarstw rolnych była tak wysoka jak Starosta Kolski".
Wójt Gminy Mariusz Rybczyński podziękował Rolnikom za ofiarną pracę przy zbiorach, dzięki których pracowitości, determinacji i wytrwałości mogły zostać zebrane plony.

2021-09-27T12:37:10+02:00 https://starostwokolskie.pl/news//dozynki-powiatowo-gminno-parafialne-2021 https://starostwokolskie.pl/uploads/news/3dc0c080dedb314c06b9e127c97abac1.jpg
Remont w Wydziale Komunikacji https://starostwokolskie.pl/news//remont-w-wydziale-komunikacji- Komunikat Starosty Kolskiego

Starostwo Powiatowe w Kole informuje, iż w związku z planowanym remontem od 01.10.2021 r. sali głównej rejestracyjnej pojazdów w budynku przy ulicy Sienkiewicza 27 - Wydziału Komunikacji i Ruchu Drogowego - rejestracja pojazdów, wydawanie dowodów rejestracyjnych, zgłaszanie zbycia/nabycia, wyrejestrowania pojazdów odbywa się w pokojach nr:

108, 109, 112, 115.

Informację o numerze pokoju, w którym dokonać można załatwienia sprawy uzyskają Państwo w holu budynku na parterze.

 

W związku z powyższym przepraszamy za utrudnienia i prosimy o wyrozumiałość w kwestiach załatwiania spraw urzędowych w czasie remontu, prosimy również aby w celu załatwienia formalności do urzędu przychodziły osoby niezbędne do załatwienia danej sprawy.  

 

Starosta Kolski

/-/ Robert Kropidłowski

2021-09-27T08:44:28+02:00 https://starostwokolskie.pl/news//remont-w-wydziale-komunikacji- https://starostwokolskie.pl/uploads/news/17b6fc87d0cd49f5a3af3fb5ea40c59a.png
Najszczersze wyrazy współczucia https://starostwokolskie.pl/news//najszczersze-wyrazy-wspolczucia 2021-09-21T15:42:56+02:00 https://starostwokolskie.pl/news//najszczersze-wyrazy-wspolczucia https://starostwokolskie.pl/uploads/news/bbedf97b99dc848f4c9e75d3e67e1652.png „Moja Wizja Zero – Rolnik Liderem Bezpieczeństwa” - konkurs KRUS https://starostwokolskie.pl/news//„moja-wizja-zero-–-rolnik-liderem-bezpieczenstwa”---konkurs-krus Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Kole informuje, że do 30 września br. przyjmowane są zgłoszenia do udziału w konkursie dla młodzieży „Moja Wizja Zero-Rolnik Liderem Bezpieczeństwa”. ”. Celem konkursu jest promocja bezpiecznych zachowań związanych z pracą w gospodarstwie rolnym.

Konkurs skierowany jest do młodzieży w wieku od 15 do 23 lat - uczniów szkół ponadpodstawowych i studentów. Polega na przygotowaniu krótkiego filmu pod hasłem „Moja Wizja Zero – Rolnik Liderem Bezpieczeństwa”.

Zgłoszenia konkursowe należy nadsyłać na adres: wizjazero@krus.gov.pl  
Regulamin oraz wszelkie niezbędne informacje na temat tegorocznej edycji konkursu znajdują się na stronie internetowej Kasy pod linkiem:
https://www.krus.gov.pl/konkursy/konkursy-i-patronaty/moja-wizja-zero/
Na laureatów konkursu czekają atrakcyjne nagrody.

źródło: KRUS Placówka Terenowa w Kole

 

 

2021-09-15T14:59:21+02:00 https://starostwokolskie.pl/news//„moja-wizja-zero-–-rolnik-liderem-bezpieczenstwa”---konkurs-krus https://starostwokolskie.pl/uploads/news/ae8dc4daf59b0e9f302474ec8c1ec074.jpg
"Na starcie do kariery" https://starostwokolskie.pl/news//na-starcie--do-kariery Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, Oddział Zamiejscowy w Koninie zaprasza do udziału w programie „Na starcie do kariery" 2021-09-10T14:34:00+02:00 https://starostwokolskie.pl/news//na-starcie--do-kariery https://starostwokolskie.pl/uploads/news/8c72db124d1ed0388fb01e2c70f6e628.jpg Główny Inspektorat Transportu Drogowego - informacje!!! https://starostwokolskie.pl/news//glowny-inspektorat-transportu-drogowego---informacje Główny Inspektorat Transportu Drogowego informuje o możliwości skorzystania z elektronicznego formularza, poprzez który przedsiębiorcy oraz osoby zarządzające transportem mogą bezpłatnie sprawdzić swoje dane zawarte w Krajowym Rejestrze Elektronicznym Transportu Drogowego (KREPTD) wskazane w art. 82j ust. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz 919, z późn. zm.) tj. przez osoby, których dane dotyczą. Celem Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego jest dotarcie do jak najszerszej grupy odbiorców i rozpropagowanie informacji o powyższej usłudze. Swoje dane można sprawdzić poprzez przesłanie wniosku ePUAP, który znajduję się pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/motoryzacja-i-transport/ewidencje-i-transport-miedzynarodowy/kreptd-wniosek-o-udostepnienie-danych-dla-osoby-ktorej-dane-dotycza Wymagane jest posiadane konta na profilu zaufanym.

Komunikat

Przypominamy, że zgodnie z art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 919 ze zm.): zabrania się przedsiębiorcy posiadania wypisów
z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wypisów z licencji wspólnotowej w łącznej liczbie przekraczającej liczbę pojazdów, dla których został udokumentowany wymóg zdolności finansowej, zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009.
W związku z powyższym przewoźnik drogowy nie może posiadać jednocześnie zarówno
•    wypisów z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego , jak też
•    wypisów z licencji wspólnotowej
na te same pojazdy, dla których został udokumentowany wymóg zdolności finansowej.
Przypominamy, że wypis z licencji wspólnotowej uprawnia do wykonywania transportu za granicą, jak i na terenie Polski.
Przed złożeniem wniosku o udzielenie wypisu z licencji wspólnotowej przewoźnik powinien zwrócić wypisy z zezwolenia na wykonywanie zawodu  przewoźnika drogowego na określone pojazdy, dla których został udokumentowany wymóg zdolności finansowej. Wypisy z zezwolenia należy zwrócić do właściwego organu, który je wydał.
Od 1 października 2021 r. po złożeniu wniosku o udzielenie wypisów z licencji wspólnotowej, organ będzie każdorazowo weryfikował informacje o posiadanych przez przewoźnika drogowego wypisach z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.
W sytuacji złożenia wniosku o wydanie wypisów z licencji wspólnotowej dla pojazdów, na które zostały już wydane wypisy z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, organ będzie wzywał wnioskodawcę do udokumentowania zdolności finansowej dla takiej liczby pojazdów, która odpowiada sumie faktycznie posiadanych wypisów z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz wnioskowanym wypisom z licencji wspólnotowej.  

W przypadku pytań prosimy o kontakt drogą e-mailową:
-przewóz rzeczy: licencje.rzeczy.btm@gitd.gov.pl;
- przewóz osób: licencje.osoby.btm@gitd.gov.pl

2021-09-10T12:25:53+02:00 https://starostwokolskie.pl/news//glowny-inspektorat-transportu-drogowego---informacje https://starostwokolskie.pl/uploads/news/18d6bae17b1468788cbde4381205d40a.jpg
8 września 1939 roku w powiecie kolskim. https://starostwokolskie.pl/news//8-wrzesnia-1939-roku-w-powiecie-kolskim Nie zapominajmy o historii z naszego podwórka sprzed 82 lat.

Tragiczny wrzesień 1939 roku dla mieszkańców powiatu kolskiego... Teren  naszego powiatu był jeszcze wielokrotnie bombardowany i ostrzeliwany przez niemieckie samoloty. Atakowały one nie tylko oddziały wojska polskiego, ale również miasta i wsie...
8 września I Dywizjon Armii „Poznań”,zdetonował dwa oddane do użytku rok wcześniej, mosty na Warcie, aby utrudnić Wehrmachtowi marsz w głąb kraju.
fot. https://kurier-kolski.pl/2010/09/kolski-wrzesien-1939/

2021-09-08T13:51:51+02:00 https://starostwokolskie.pl/news//8-wrzesnia-1939-roku-w-powiecie-kolskim https://starostwokolskie.pl/uploads/news/a7d3d6be189830cad7e9941cfb0ad34c.jpg
Oferta PiMBP w Kole https://starostwokolskie.pl/news//oferta-pimbp-w-kole 2021-09-08T13:48:05+02:00 https://starostwokolskie.pl/news//oferta-pimbp-w-kole https://starostwokolskie.pl/uploads/news/5456fdad8ea24278c526fc90b14ef1ac.jpg Budowa północnej obwodnicy miasta Koła - spotkanie organizacyjne. https://starostwokolskie.pl/news//budowa-polnocnej-obwodnicy-miasta-kola---spotkanie-organizacyjne W dzisiejsze przedpołudnie w Starostwie Powiatowym w Kole odbyło się spotkanie organizacyjne stanu zaawansowania prac nad projektem budowlanym północnej obwodnicy miasta Koła. Ustalono, że termin realizacji umowy czyli uzyskania pozwolenia na budowę przesunięty został na 15 czerwca 2022 roku. W spotkaniu wzięli udział Starosta Kolski, Sekretarz Powiatu, Burmistrz Miasta Koła, Wójt Gminy Koło, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kole wraz z pracownikami oraz Przedstawiciele firmy projektowej SMP Projektanci Sp.z o.o. Sp.k. z Poznania. 2021-09-07T14:03:57+02:00 https://starostwokolskie.pl/news//budowa-polnocnej-obwodnicy-miasta-kola---spotkanie-organizacyjne https://starostwokolskie.pl/uploads/news/55b65125c973b546c9d0ac2602b460b5.jpg Święto Plonów w Powiecie Kolskim!!! https://starostwokolskie.pl/news//swieto-plonow-w-powiecie-kolskim W minioną niedzielę 5 września odbyły się Dożynki Powiatowo-Gminno-Parafialne w Powierciu.

Tegoroczne Święto Plonów rozpoczęliśmy Eucharystią w Parafii pw.108 Męczenników w Powierciu, w czasie której dziękowaliśmy Bogu za zebrane plony. Mszę św., celebrowali ks. kan. Aleksander Rybczyński wraz z Proboszczem tutejszej parafii ks. Radosławem Kobielą. Starosta Kolski Robert Kropidłowski wraz z Wójtem Gminy Koło Mariuszem Rybczyńskim otrzymali z rąk Starostów Dożynek Małgorzaty Wawrzyniak i Tomasza Biernata pachnący, wspaniały bochen chleba upieczony z tegorocznego ziarna, które wzrastało i dojrzewało na ziemi powiatu kolskiego.
 Starosta Kolski zwrócił uwagę na to, że dzisiejsze rolnictwo to bardzo wysoka mechanizacja. Żeby w obecnych czasach chcieć prowadzić gospodarstwo rolne, trzeba mieć ogromne doświadczenie i wielką wiedzę.
Swą wypowiedź zakończył żartem: "Szanowni Rolnicy, życzę Wam by dochodowość z gospodarstw rolnych była tak wysoka jak Starosta Kolski" 2021-09-07T13:03:03+02:00 https://starostwokolskie.pl/news//swieto-plonow-w-powiecie-kolskim https://starostwokolskie.pl/uploads/news/ae6de84bf5c2d47bcef995b0e5f02f4f.jpg Najszczersze wyrazy współczucia https://starostwokolskie.pl/news//najszczersze-wyrazy-wspolczucia "Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą." ks. Jan Twardowski 2021-09-06T15:25:02+02:00 https://starostwokolskie.pl/news//najszczersze-wyrazy-wspolczucia https://starostwokolskie.pl/uploads/news/3234dbd97f5b0045f38ce2da513a542a.jpg Dożynki Powiatowo-Gminno-Parafialne https://starostwokolskie.pl/news//dozynki-powiatowo-gminno-parafialne- Zapraszamy na Dożynki Powiatowo-Gminno-Parafialne 2021, które odbędą się 5 września w parku przy Pałacyku w Powierciu 2021-09-03T12:44:50+02:00 https://starostwokolskie.pl/news//dozynki-powiatowo-gminno-parafialne- https://starostwokolskie.pl/uploads/news/d055cba9585e5b9c09c195288934192b.jpg Powiatowy Urząd Pracy w Kole – Projekt Pilotażowy https://starostwokolskie.pl/news//powiatowy-urzad-pracy-w-kole-–-projekt-pilotazowy 2021-09-01T11:17:34+02:00 https://starostwokolskie.pl/news//powiatowy-urzad-pracy-w-kole-–-projekt-pilotazowy https://starostwokolskie.pl/uploads/news/9a4a72db7acfd1445b1c70803d94347d.jpg