Starostwo Kolskie oficjalny serwis internetowy Starostwa Powiatowego w Kole http://www.starostwokolskie.pl/ pl Starostwo Kolskie https://www.e-kolo.pl/logorss.png http://starostwokolskie.pl FA MEDIA Eliminacje Powiatowe XLVI Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” https://starostwokolskie.pl/news//eliminacje-powiatowe-xlvi-ogolnopolskiego-turnieju-wiedzy-pozarniczej-„mlodziez-zapobiega-pozarom” 4 kwietnia 2024 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kole odbyły się eliminacje powiatowe XLVI Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”

4 kwietnia 2024 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kole odbyły się eliminacje powiatowe XLVI Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”, w którym wzięło udział 26 uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych z terenu powiatu kolskiego.

Zwycięzcami finału powiatowego zostali:

 • Kamil Izraelski – w grupie uczniów klas I-IV, ze Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Ponętowie Górnym z gminy Olszówka,
 • Marta Marczewska – w grupie uczniów klas V-VIII, ze Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Głębokiem z gminy Olszówka,
 • Krystian Szczepański – w grupie uczniów szkół ponadpodstawowych, z Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu z gminy Kościelec.

Organizatorami OTWP na szczeblu powiatu kolskiego byli: Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Kole, Powiat Kolski, który reprezentował Starosta Kolski Robert Kropidłowski oraz Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kole, którą reprezentował Komendant Powiatowy st. bryg. Krzysztof Żurawik.

Laureaci finału powiatowego zakwalifikowali się do eliminacji wojewódzkich, które odbędą się 27 kwietnia br. w Zespole Szkół Rolniczych w Grabongu, w powiecie gostyńskim.

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” (OTWP) ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży wiedzy ze znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej, szeroko rozumianego ratownictwa oraz wiedzy z zakresu bezpieczeństwa powszechnego, a także historii i tradycji ruchu strażackiego.

2024-04-04T21:43:24+02:00 https://starostwokolskie.pl/news//eliminacje-powiatowe-xlvi-ogolnopolskiego-turnieju-wiedzy-pozarniczej-„mlodziez-zapobiega-pozarom” https://starostwokolskie.pl/uploads/news/8ee967637a683a1af18eaaf9a0ae3bd4.jpg
OGŁOSZENIE KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA ZST W KOLE https://starostwokolskie.pl/news//ogloszenie-konkursu-na-stanowisko-dyrektora-zst-w-kole Zarząd Powiatu Kolskiego ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Kole.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107), art. 63 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U.
z 2023 r. poz. 900 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1428) Zarząd Powiatu Kolskiego ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Kole.

2024-04-04T10:53:19+02:00 https://starostwokolskie.pl/news//ogloszenie-konkursu-na-stanowisko-dyrektora-zst-w-kole https://starostwokolskie.pl/uploads/news/11bc8df7b838c32d262b597d67b0ce67.jpg
BEZPŁATNY trening TENISA ZIEMNEGO https://starostwokolskie.pl/news//bezplatny-trening-tenisa-ziemnego- Starosta Kolski Robert Kropidłowski zaprasza dzieci na BEZPŁATNY trening TENISA ZIEMNEGO ze ZŁOTĄ MEDALISTKĄ MISTRZOSTW POLSKI w grze singlowej i deblowej SYLWIĄ ZAGÓRSKĄ

Szczegóły na plakacie.

Chcąc wziąć udział w sobotnim turnieju niezbędne będzie podpisanie przez rodzica/opiekuna prawnego zgody oraz klauzuli informacyjnej.

 

2024-03-22T14:52:57+01:00 https://starostwokolskie.pl/news//bezplatny-trening-tenisa-ziemnego- https://starostwokolskie.pl/uploads/news/3bfe3a989efe2aad0ea7c9d0bdf400fb.jpg
Porządek obrad LXXXI sesji Rady Powiatu Kolskiego https://starostwokolskie.pl/news//porzadek-obrad-lxxxi--sesji-rady-powiatu-kolskiego LXXXI sesja Rady Powiatu Kolskiego odbędzie się w dniu 28 marca 2024r. o godz. 12.00 w sali 102 Starostwa Powiatowego w Kole przy ul. Sienkiewicza 21/23.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady Powiatu.
 2. Powitanie.
 3. Stwierdzenie quorum.
 4. Przyjęcie protokołu z LXXX sesji.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Informacja Starosty z działalności międzysesyjnej Zarządu.
 7. Zapytania i interpelacje.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2024r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2024-2030
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających na realizację określonych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Kolskim w 2024 r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2022-2026
 12. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania
  od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.
 13. Informacja z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kole za 2023r.
 14. Sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za rok 2023
 15. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
 16. Wolne głosy i wnioski.
 17. Zamknięcie obrad.                                                                         

                                                                                                     Przewodniczący
                                                                                              Rady Powiatu Kolskiego

                                                                                                   /-/ Marek Świątek

2024-03-22T11:06:21+01:00 https://starostwokolskie.pl/news//porzadek-obrad-lxxxi--sesji-rady-powiatu-kolskiego https://starostwokolskie.pl/uploads/news/b7242dcbaceb954723c6b54b2025948a.jpg
Narodowy Program Czytelnictwa 2.0 https://starostwokolskie.pl/news//narodowy-program-czytelnictwa-20- W ramach Narodowego Programu Czytelnictwa 2.0 Technikum przy Zespole Szkół Technicznych w Kole znalazło się na liście placówek, które otrzymają wsparcie w wysokości 15.000,00 zł.

Miło jest nam poinformować, że w ramach projektu Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 -2025 Technikum przy ZST w Kole znalazło się na liście placówek, które otrzymają wsparcie w wysokości 15.000,00 (12.000,00 zł kwota dotacji z budżetu państwa + 3.000,00 zł wkład własny organu prowadzącego szkołę, czyli Powiatu Kolskiego).

Dzięki uzyskanej dotacji zakupione zostaną książki do biblioteki szkolnej.  Zorganizowany zostanie również szereg akcji promujących czytelnictwo wśród młodzieży.

Dziękujemy !!!

 

2024-03-20T08:07:41+01:00 https://starostwokolskie.pl/news//narodowy-program-czytelnictwa-20- https://starostwokolskie.pl/uploads/news/d40b36518bdbdf2a90430f2f3a076c6d.jpg
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 18 https://starostwokolskie.pl/news//ostrzezenie-meteorologiczne-nr-18 Oblodzenie na obszarze powiatu kolskiego - 1 stopień zagrożenia

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Poznaniu ostrzega przed oblodzeniem (1 stopień zagrożenia) na obszarze powiatu kolskiego od godz. 19:00 dnia 18.03.2024 do godz. 09:00 dnia 19.03.2024. Prognozuje się lokalnie zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna około -2°C, temperatura minimalna przy gruncie około -4°C.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 70%.

Źródło informacji: IMGW-PIB.

 

2024-03-18T12:44:58+01:00 https://starostwokolskie.pl/news//ostrzezenie-meteorologiczne-nr-18 https://starostwokolskie.pl/uploads/news/c1f14be00214f68a933f7286a30f53ab.jpg
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 17 https://starostwokolskie.pl/news//ostrzezenie-meteorologiczne-nr-17 Przymrozki na obszarze powiatu kolskiego - 1 stopień zagrożenia

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Poznaniu ostrzega przed przymrozkami (1 stopień zagrożenia) na obszarze powiatu kolskiego od godz. 22:00 dnia 17.03.2024 do godz. 08:00 dnia 20.03.2024. Prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około -2°C, przy gruncie do -5°C. Temperatura maksymalma w poniedziałek około 4°C, we wtorek około 7°C.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%.

Godzina i data wydania: godz. 12:02 dnia 17.03.2024 r.

Źródło informacji: IMGW-PIB.

2024-03-17T13:09:57+01:00 https://starostwokolskie.pl/news//ostrzezenie-meteorologiczne-nr-17 https://starostwokolskie.pl/uploads/news/f5bbdf76a2eb3c049a0eaf65c5a84069.jpg
„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego–edycja 2024 https://starostwokolskie.pl/news//„asystent-osobisty-osoby-z--niepelnosprawnoscia”--dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego–edycja-2024 Powiat Kolski w 2024 roku realizuje zadanie w ramach resortowego programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 finansowanego ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.

Na realizację programu przyznane zostały środki finansowe w wysokości 232 152,00 zł,
w tym:

 1. 227 600,00 zł na realizację zadania;
 2. 4 552,00 zł na koszty związane z obsługą Programu.

Realizatorem zadania w imieniu Powiatu Kolskiego jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kole.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

 1. dzieci do ukończenia 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności -  konieczności stałej
  lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, oraz
 2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie: o znacznym stopniu niepełnosprawności albo o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo traktowane
  na równi z wymienionymi orzeczeniami, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.)

Uczestnicy Programu będą mieli możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy:

 • wyjściu, powrocie i dojeździe do wskazanych przez uczestnika miejsc,
 • czynnym uczestnictwie w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych i sportowych,
 • wykonywaniu czynności dnia codziennego,
 • załatwianiu spraw urzędowych.

Działania podejmowane w ramach Programu mają na celu:

 • poprawę funkcjonowania w życiu społecznym,
 • ograniczanie skutków niepełnosprawności,
 • stymulację do podejmowania wszelkiego rodzaju aktywności,
 • przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych.

Wprowadzenie usługi asystenta skutkować będzie zwiększeniem szans osób niepełnosprawnych na prowadzenie bardziej samodzielnego i aktywnego życia, a co za tym idzie poprawy ich funkcjonowania w środowisku.

 

źródło tekstu: PCPR Koło

2024-03-08T09:33:25+01:00 https://starostwokolskie.pl/news//„asystent-osobisty-osoby-z--niepelnosprawnoscia”--dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego–edycja-2024 https://starostwokolskie.pl/uploads/news/96be0f0306a4e43a349771729da112f9.jpg
Kwalifikacja wojskowa w Kole rozpoczęta https://starostwokolskie.pl/news//kwalifikacja-wojskowa-w-kole-rozpoczeta Ruszyła Powiatowa Komisja Lekarska w Kole

4 marca 2024 roku, w ramach kwalifikacji wojskowej ruszyła Powiatowa Komisja Lekarska w Kole, która potrwa do 26 marca, a jej siedzibą są Warsztaty Szkolne Zespołu Szkół Technicznych w Kole, przy ul. Kolejowej 11.

W tym roku z powiatu kolskiego na kwalifikację wojskową wezwanych zostało 485 osób, w tym 13 kobiet.

Na początek wezwani zostali mężczyźni z miasta Koła (4-7 marca), a następnie z: gminy Babiak (7-8 marca), gminy Koło (11-12 marca), gminy Kłodawa (13-14 marca), gminy Osiek Mały (15 marca), gminy Olszówka i gminy Chodów (18 marca), gminy Dąbie (19 marca), gminy Grzegorzew (20 marca), gminy Kościelec (21-22 marca) oraz gminy Przedecz (25 marca). Kobiety stawią się w dniu 26 marca.

W inauguracyjnym rozpoczęciu kwalifikacji wojskowej uczestniczyli: Szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Koninie ppłk. Adam Nawrocki, Przewodniczący Powiatowej Komisji Lekarskiej w Kole dr Wacław Bednarek, Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Kole Katarzyna Poronin oraz Kierownik Pionu Bezpieczeństwa i Zarządzania Starostwa Powiatowego w Kole kmdr por. rez. Robert Jokiel.

Kwalifikacja wojskowa jest procesem cyklicznym. Przeprowadzana jest co roku. Jej celem jest wprowadzenie danych do ewidencji wojskowej oraz określenie zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby wojskowej. Nie należy jej mylić z poborem do armii ani obowiązkowymi ćwiczeniami rezerwistów.

2024-03-05T12:08:34+01:00 https://starostwokolskie.pl/news//kwalifikacja-wojskowa-w-kole-rozpoczeta https://starostwokolskie.pl/uploads/news/a11f7c3b0935d010bf3fe90644a51648.jpg
Stopnie alarmowe – do 31 maja 2024 r. https://starostwokolskie.pl/news//stopnie-alarmowe-–-do-31-maja-2024-r Prezes Rady Ministrów Donald Tusk podpisał zarządzenia wprowadzające stopnie alarmowe: 2. stopnia BRAVO i 2. stopnia BRAVO-CRP na terenie całego kraju oraz 2. stopnia BRAVO wobec polskiej infrastruktury energetycznej, mieszczącej się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Premier Donald Tusk podpisał zarządzenia, które do 31 maja 2024 roku przedłużają obowiązywanie trzech stopni alarmowych – stopień alarmowy dotyczący zagrożeń w cyberprzestrzeni został obniżony do BRAVO-CRP (2. stopień zagrożenia).

 • BRAVO-CRP (2. stopień zagrożenia)  obowiązuje na terytoriom całego kraju – zarządzenie nr 17 z 29 lutego 2024 r.;
 • BRAVO (2. stopień zagrożenia) – obowiązuje na terytoriom całego kraju – zarządzenie nr 16 z 29 lutego 2024 r.;
 • BRAVO (2. stopień zagrożenia)  wobec polskiej infrastruktury energetycznej mieszczącej się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej – zarządzenie nr 18 z 29 lutego 2024 r..

Stopnie alarmowe są przede wszystkim sygnałem dla służb, żeby były gotowe do działania.

Stopnie alarmowe CRP dotyczą zagrożenia w cyberprzestrzeni.

BRAVO-CRP jest drugim, z czterech stopni alarmowych określonych w ustawie o działaniach antyterrorystycznych. Oznacza to, że administracja publiczna jest zobowiązana do prowadzenia wzmożonego monitoringu stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych.

 stopnie alarmowe CRP

Stopień alarmowy BRAVO (drugi w czterostopniowej skali) wprowadza się w przypadku zaistnienia zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym. Oznacza to, że służby mają informację o potencjalnym zagrożeniu, a w związku z tym administracja publiczna jest zobowiązana do zachowania szczególnej czujności.

 

stopnie alarmowe

Źródło informacji:

Wojewódzkie Centrum Zarzadzania Kryzysowego w Poznaniu (WCZK Poznań)

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (RCB).

2024-02-29T15:17:27+01:00 https://starostwokolskie.pl/news//stopnie-alarmowe-–-do-31-maja-2024-r https://starostwokolskie.pl/uploads/news/eed8a9f1c66fe2aa518cfce497ce00ff.png
LXXX sesja Rady Powiatu Kolskiego https://starostwokolskie.pl/news//lxxx-sesja-rady-powiatu-kolskiego- W dniu 29.02.2024r. o godz. 11.00 w sali 102 Starostwa Powiatowego w Kole odbędzie się LXXX sesja Rady Powiatu Kolskiego.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady Powiatu.
 2. Powitanie.
 3. Stwierdzenie quorum.
 4. Przyjęcie protokołu z LXXIX sesji.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Informacja Starosty z działalności międzysesyjnej Zarządu.
 7. Zapytania i interpelacje.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kolskiego na 2024r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2024-2030
 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców gminy Kłodawa.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/114/2016 z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Kolski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr LVI/393/2022 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 25 sierpnia 2022r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Kolskiego.
 14.  Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kole z realizacji zadań w 2023r
 15. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu Kolskiego w 2023r.
 16. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
 17. Wolne głosy i wnioski.
 18. Zamknięcie obrad.

                                                                                       Przewodniczący

                                                                                   Rady Powiatu Kolskiego

                                                                                      /-/ Marek Świątek

2024-02-28T09:33:43+01:00 https://starostwokolskie.pl/news//lxxx-sesja-rady-powiatu-kolskiego- https://starostwokolskie.pl/uploads/news/96a617d46df5bce2a0705f63c26897ff.jpg
Rozstrzygnięcie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Kolskiego w 2024r. https://starostwokolskie.pl/news//rozstrzygniecie-otwartych-konkursow-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-powiatu-kolskiego-w-2024r Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) oraz art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571)

Zarząd Powiatu Kolskiego ogłasza wyniki dotyczące rozstrzygnięcia i przyznania wsparcia finansowego w konkursach ofert na wykonanie zadań publicznych, związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w roku 2024 w zakresie:

 1. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 2. działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży,
 3. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
2024-02-23T14:39:20+01:00 https://starostwokolskie.pl/news//rozstrzygniecie-otwartych-konkursow-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-powiatu-kolskiego-w-2024r https://starostwokolskie.pl/uploads/news/65282e2d27e26b933fe67debd6dd451c.jpg
KRUS - XXI Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne https://starostwokolskie.pl/news//krus---xxi-ogolnokrajowy-konkurs-bezpieczne-gospodarstwo-rolne- Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza do udziału w XXI Ogólnokrajowym Konkursie "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne".

Celem Konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym.

Uczestnikami konkursu mogą być zarówno duże, jak i małe gospodarstwa rolne o różnych profilach produkcji, w których przynajmniej jeden z właścicieli podlega ubezpieczeniu w KRUS.

Konkurs przebiega w trzech etapach: regionalnym, wojewódzkim i centralnym.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Placówką Terenową KRUS w Kole pod nr telefonu 63 272 52 89

Termin składania zgłoszeń w tegorocznej edycji konkursu upływa z dniem 25.04.2024r.

Laureaci wszystkich etapów konkursu otrzymają nagrody rzeczowe i pieniężne.

Szczegółowe informacje i regulamin konkursu dostępne są na stronie internetowej www.gov.pl/krus

2024-02-21T12:02:02+01:00 https://starostwokolskie.pl/news//krus---xxi-ogolnokrajowy-konkurs-bezpieczne-gospodarstwo-rolne- https://starostwokolskie.pl/uploads/news/97449d8811b9c3a05f13ed0985b93ed5.jpg
Spotkanie z MISTRZAMI POWIATU KOLSKIEGO!!! https://starostwokolskie.pl/news//spotkanie-z-mistrzami-powiatu-kolskiego Wczorajsze spotkanie z Mistrzami Powiatu Kolskiego w dziedzinie KULTURA, których wizerunki widnieją w kalendarzu z mistrzami na 2024 rok pokazało ile mamy wspaniałych osób bez których nasz powiat nie byłby tak barwny.

Nasi Mistrzowie to osoby, które swoją pasją zarażają innych, to osoby, które działają na rzecz dzieci, młodzieży jak również dorosłych z naszego powiatu, to osoby, które dużą część swojego życia poświęcają na działania społeczne, to także osoby o duszach artystycznych, które poprzez malarstwo, słowo pisane, instrument, piasek, śpiew, taniec, twórczość teatralną czy też film ukazują nam wszystkie barwy otaczającego nas świata.

Przekazując kalendarze naszym Mistrzom z ich wizerunkami Starosta Kolski Robert Kropidłowski podkreślił znaczenie Artystów i Osób zaangażowanych w rozwój kultury w naszym regionie oraz promocję naszego powiatu nawet poza graniami Polski. Kalendarzami tymi Powiat Kolski chciał choć w taki symboliczny sposób uhonorować wkład tych wspaniałych Osób, którzy rozsławiają nasz powiat.

Mistrzowie opowiadając o swoich osiągnięciach, działaniach ubogacali siebie nawzajem swoimi doświadczeniami, my zaś  słuchając z każdym zdaniem byliśmy pod coraz większym wrażeniem. W czasie spotkania obecni również byli Wicestarosta Kolski Sylwester Chęciński, Sekretarz Powiatu Artur Szafrański oraz Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji Dorota Szkudlarek.

W kalendarzu znaleźli się Mistrzowie:

 • styczeń ZDZISŁAW BIERNAT – kolski Artysta – Malarz,
 • luty „GAMA” – Szkoła Tańca i Fitnessu Gama Dance z Kłodawy,
 • marzec JAKUB MAŁECKI – Pisarz, Autora powieści obyczajowych,
 • kwiecień JADWIGA TYKSIŃSKA – Artystka, Laureatka Kujawskiego Sypania Wzorów Piaskiem,
 • maj JAKUB LEWICKI – Muzyk, Członek Zespołu "HAŃBA",
 • czerwiec BOŻENA GRONERT - UBYCH – Prezes Stowarzyszenia Budowy Pomnika – Ławeczki Czesława Freudenreicha, Założycielka Grupy Rekonstrukcyjnej „CASIMIRUS” przy MDK w Kole,
 • lipiec „KOŚCIELEC” – Zespół Tańca Ludowego „KOŚCIELEC”,
 • sierpień „MUZA” – Zespół Taneczny „MUZA’ MDK Koło,
 • wrzesień DARIUSZ MATYSIAK – Reżyser, Pisarz, Założyciel Grupy Teatralnej Dariusza Matysiaka,
 • październik „WARTAKI” – Manufaktura Piosenki Harcerskiej „WARTAKI”,
 • listopad OLGA BEJM – Montażystka Filmów Krótkometrażowych, Absolwentka PLSP w Kościelcu,
 • grudzień JAKUB PRZYBYŁOWICZ – Laureat wielu konkursów wokalnych, Uczeń SOSW św. Mikołaja w Kole

 

Dziękujemy za mile spędzony czas.

2024-02-20T12:24:56+01:00 https://starostwokolskie.pl/news//spotkanie-z-mistrzami-powiatu-kolskiego https://starostwokolskie.pl/uploads/news/744d37a81be64080e5f9cf2576e73600.jpg
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT I WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY https://starostwokolskie.pl/news//informacja-z-otwarcia-ofert-i-wyborze-najkorzystniejszej-oferty Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pisemnego na sprzedaż samochodu osobowego marki Hyundai I30 rocznik 2011.

Informuję, iż zgodnie z ogłoszeniem o sprzedaży pojazdu z dnia 31 stycznia 2024 r. opublikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Starostwa, a także umieszczonym na tablicy ogłoszeń tj. w dniu 12 lutego 2024 r. Komisja przetargowa dokonała otwarcia i oceny ofert złożonych przez Oferentów i podaje informacje z otwarcia ofert:

 

Numer oferty

Cena brutto

1.

3 500,00 zł

2.

5 300,99 zł

3.

4 010,00 zł

 

Cena wywoławcza została ustalona na kwotę 3000,00 zł brutto.

Oferta nr 2 podlega odrzuceniu z uwagi na braki formalne w złożonej ofercie
w konsekwencji których nie zostały spełnione wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta, uszczegółowione w ogłoszeniu o sprzedaży.

W związku z powyższym za najkorzystniejszą została uznana Oferta nr 3 o wartości brutto 4 010,00 zł.

W załączeniu dokument - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT I WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

2024-02-16T14:09:40+01:00 https://starostwokolskie.pl/news//informacja-z-otwarcia-ofert-i-wyborze-najkorzystniejszej-oferty https://starostwokolskie.pl/uploads/news/9b7de3a9e59163f7022677f370479dbd.jpg
PiMBP tworzy listę mieszkańców powiatu kolskiego biorących udział w wojnie obronnej Polski 1939 r. https://starostwokolskie.pl/news//pimbp-tworzy-liste-mieszkancow-powiatu-kolskiego-bioracych-udzial-w-wojnie-obronnej-polski-1939-r W związku z planowanym utworzeniem listy mieszkańców Koła i powiatu kolskiego biorących udział w wojnie obronnej Polski 1939 r. zwracamy się z apelem o udostępnienie wszelkich materiałów dotyczących udziału osób z naszego regionu w kampanii wrześniowej.

Jeżeli posiadają Państwo  w archiwach rodzinnych dokumenty, zdjęcia, elementy wyposażenia żołnierskiego z tamtego okresu prosimy o kontakt z Czytelnią PiMBP w Kole – nr tel. 63 21 78 004, e-mail: czytelnia@biblioteka-kolo.pl.

 

źródło: Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Kole

2024-02-16T09:39:48+01:00 https://starostwokolskie.pl/news//pimbp-tworzy-liste-mieszkancow-powiatu-kolskiego-bioracych-udzial-w-wojnie-obronnej-polski-1939-r https://starostwokolskie.pl/uploads/news/63e48fcebc70314ed6b7899e6e19d3db.png
Walentynki https://starostwokolskie.pl/news//walentynki Jak co roku 14 lutego obchodzimy wspomnienie Świętego Walentego - Walentynki.
Kochani niech ten dzień będzie wyjątkowy, przepełniony przede wszystkim #miłością, #życzliwością, #radością, #pokojem, #zrozumieniem, #szacunkiem, #nadzieją, #wiarą.
Dzień ten jest również szczególny za sprawą rozpoczynającego się dziś #WielkiegoPostu. Można by rzec, że nie po drodze nam post z walentynkami... A jednak nic bardziej mylnego. To świetna okazja by powziąć postanowienie, by starać się miłować #bliskich #miłością #Jezusa, bezgraniczną i bezwarunkową.
2024-02-14T09:31:38+01:00 https://starostwokolskie.pl/news//walentynki https://starostwokolskie.pl/uploads/news/3c7e670da6b3066857dd16662c645a7d.jpg
Ruch Kolumn Wojskowych w Związku z Ćwiczeniami STEADFAST DEFENDER-24 i DRAGON-24 https://starostwokolskie.pl/news//ruch-kolumn-wojskowych-w-zwiazku-z-cwiczeniami-steadfast-defender-24-i-dragon-24 Informujemy, że od połowy lutego 2024 r. na drogach niemal całego kraju planowany jest ruch kolumn pojazdów wojskowych związany z cyklicznymi ćwiczeniami wojskowymi pod kryptonimem STEADFAST DEFENDER-24 i DRAGON-24. Te ćwiczenia odbywają się zgodnie z tegorocznym programem szkolenia Sił Zbrojnych RP.

Informujemy, że w pierwszej połowie 2024 roku NATO Supreme Headquarters Allied Powers Europe (SHAPE) - Dowództwo Połączonych Sił Sojuszniczych w Europie organizuje na starym kontynencie największe od kilkudziesięciu lat ćwiczenie wojskowe pk. STEADFAST DEFENDER 2024 (STDE24) będące federacją kilkunastu ćwiczeń narodowych (sojuszniczych), w tym polskiego ćwiczenia pk. DRAGON-24.  Ćwiczenietaktyczne z wojskami pk. DRAGON-24 jest ćwiczeniem narodowym, wieloszczeblowym, wielodomenowym z udziałem sił międzynarodowych, prowadzonym na terytorium Polski (na poligonach i w terenie przygodnym) w terminie od 25 lutego do 14 marca 2024 r. Jego głównym celem będzie doskonalenie zdolności do reagowania na zagrożenia militarne i niemilitarne podczas kryzysu i otwartego konfliktu zbrojnego. W ćwiczeniu weźmie udział ok. 20 tys. żołnierzy (w tym ok. 5 tys. żołnierzy z państw sojuszniczych) oraz ponad 3,5 tys. jednostek sprzętu wojskowego. Biorąc pod uwagę skalę zaangażowanych sił i środków, scenariusz zagrożeń i planowane do realizacji epizody taktyczne
będzie to w ocenie SHAPE największe i najważniejsze ćwiczenie w ramachST DE24. Scenariusz ćwiczenia zakłada realizację większości zadań w ścisłym współdziałaniu z elementami pozamilitarnych struktur obronnych państwa. Kluczowym przedsięwzięciem w czasie ćwiczenia DRAGON-24 będzie przeprowadzenie taktycznego marszu drogowego (tzw. marszu dofrontowego) po drogach i w terenie przygodnym.

W ramach ćwiczeń, od połowy lutego do końca maja wzmożony ruch kolumn pojazdów wojskowych będzie obserwowany na drogach niemal wszystkich województw w Polsce, w tym na autostradach, drogach ekspresowych oraz drogach krajowych.

Przybycie i przejazd kolumn będą wykorzystane m.in. do przetrenowania przyjęcia i przerzutu sojuszniczych sił, koordynacji działań transgranicznych oraz współpracy z państwami gospodarzami.

Wszelkie działania związane z ruchem pojazdów wojskowych będą starannie skoordynowane, aby minimalizować utrudnienia w ruchu drogowym. Kolumny będą eskortowane i zabezpieczane przez Żandarmerię Wojskową i poddziały regulacji ruchu Wojska Polskiego we współpracy z Policją. Przegrupowania zostały skoordynowane z odpowiednimi władzami, w tym lokalnymi.

Apelujemy do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności i prosimy, aby nie wjeżdżali pomiędzy pojazdy wojskowe jadące w kolumnie. Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

Ponadto, zwracamy się z apelem do społeczeństwa o zachowanie ostrożności w publikowaniu informacji i zdjęć związanych z ruchami wojskowymi. Niepublikowanie danych dotyczących ruchów wojskowych i ich lokalizacji oraz unikanie publikowania informacji o wylotach i lądowaniach wojskowych statków powietrznych jest kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa kraju.

W I połowie 2024 r. NATO przeprowadzi serię ćwiczeń pod wspólnym kryptonimem STEADFAST DEFENDER-24 (STDE-24). Polska będzie odgrywała rolę jednego z państw-gospodarzy i przyjmie na swoim terytorium znaczną liczbę żołnierzy i sprzętu sojuszników. Kluczowym elementem STDE-24 będzie polskie ćwiczenie narodowe z udziałem sił zbrojnych innych państw DRAGON-24 (DR-24), które rozpocznie się już na przełomie lutego i marca.

STDE-24 i DR-24 są ćwiczeniami o charakterze defensywnym i nie są skierowane przeciwko jakiemukolwiek państwu. Dziękujemy za zrozumienie i wsparcie.

Źródło informacji: MON, HNS Wojewody Wielkopolskiego

 

2024-02-14T09:07:34+01:00 https://starostwokolskie.pl/news//ruch-kolumn-wojskowych-w-zwiazku-z-cwiczeniami-steadfast-defender-24-i-dragon-24 https://starostwokolskie.pl/uploads/news/7bc62a667d223ef6a077175e869acfdc.jfif
Powiat ogłosił przetarg na przebudowę ul. Broniewskiego https://starostwokolskie.pl/news//powiat-oglosil-przetarg-na-przebudowe-ul-broniewskiego 9 lutego Powiat Kolski ogłosił przetarg na roboty budowlane na „Przebudowę ulicy Broniewskiego na odcinku od ulicy 20-go Stycznia do ulicy Toruńskiej w Kole”.

Na inwestycje Powiat Kolski pozyskał dofinansowanie ze środków zewnętrznych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2024. Kwota dotacji 2.397.702,83 zł. Inwestycja będzie finansowana ze środków Powiatu Kolskiego i Gminy Miejskiej Koło.

Zakres robót obejmował będzie m.in. wykonanie takich elementów jak: 

 • wykonanie jezdni;
 • wykonanie ścieżki pieszo – rowerowej;
 • wykonanie wyspy ronda z kostki kamiennej;
 • oznakowanie;
 • oświetlenie drogowe;
 • kanalizacja deszczowa;
 • wykonanie zjazdów;
 • wykonanie chodników;
 • wykonanie miejsc postojowych;
 • wykonanie azyli dla pieszych.

Termin składania ofert na przebudowę ul. Broniewskiego wyznaczony został na dzień 26 luty br.

2024-02-13T13:34:41+01:00 https://starostwokolskie.pl/news//powiat-oglosil-przetarg-na-przebudowe-ul-broniewskiego https://starostwokolskie.pl/uploads/news/55a1c1a8a59316ac2aec5ca0b326e124.jpg
UWAGA!!!! https://starostwokolskie.pl/news//uwaga Komunikat dotyczący fundacji i stowarzyszeń posiadających osobowość prawną, jako instytucji obowiązanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2023 r. poz.1124 z późn. zm.).

Do instytucji obowiązanych zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 21 i pkt 22 wyżej wymienionej ustawy zaliczają się:

 • stowarzyszenia posiadające osobowość prawną, utworzone na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach,
 • fundacje utworzone na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach

w zakresie, w jakim przyjmują lub dokonują płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane.

W związku z powyższym Starosta Kolski w ramach sprawowanego nadzoru i kontroli nad fundacjami i stowarzyszeniami posiadającymi siedzibę na terenie powiatu kolskiego, zwraca się z prośbą o przesłanie  do 16.02.2024 r. informacji według załączonego wzoru oświadczenia.

Podpisane oświadczenie należy przesłać pocztą tradycyjną na adres: Starostwo Powiatowe w Kole, Wydział Oświaty, Kultury i Promocji, ul. Sienkiewicza 21/23, 62-600 Koło lub skanem na adres e-mail: op@starostwokolskie.pl

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 63/ 26 17 823.

Prośbę prosimy potraktować jako pilną.

2024-02-13T13:03:47+01:00 https://starostwokolskie.pl/news//uwaga https://starostwokolskie.pl/uploads/news/8430911af8c9459428bd34edfaa1b3f4.jpg
Powiat rozstrzygnął przetarg na północną obwodnice Koła https://starostwokolskie.pl/news//powiat-rozstrzygnal-przetarg-na-polnocna-obwodnice-kola- W piątek 9 lutego br. Powiat Kolski rozstrzygnął postępowanie przetargowe na budowę północnej obwodnicy miasta Koła.

W przetargu ogłoszonym w dniu 29 sierpnia 2023 roku najkorzystniejszą ofertę złożyła firma STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10 z Pruszkowa na kwotę 82.303.270,44 zł brutto. Cena ta była najniższą ceną oferty brutto ze wszystkich ofert, które zostały złożone w postępowaniu i podlegały ocenie.

W chwili obecnej czekamy jeszcze na uprawomocnienie się wyboru oferty i wyznaczenie terminu podpisania umowy na długo oczekiwaną przez mieszkańców miasta Koła i powiatu kolskiego budowę północnej obwodnicy miasta Koła – powiedział Starosta Kolski Robert Kropidłowski.

2024-02-12T15:19:33+01:00 https://starostwokolskie.pl/news//powiat-rozstrzygnal-przetarg-na-polnocna-obwodnice-kola- https://starostwokolskie.pl/uploads/news/fc8fbce50cd89ae30d70172a8e65de28.jpg
Lista Osób zakwalifikowanych do Uczestnictwa w pierwszym przetargu ustnym ograniczonym... https://starostwokolskie.pl/news//lista-osob-zakwalifikowanych-do-uczestnictwa-w-pierwszym-przetargu-ustnym-ograniczonym Lista Osób zakwalifikowanych do Uczestnictwa w pierwszym przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa.

Na podstawie § 15 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021r. poz. 2213 ze zm.) Komisja przetargowa powołana Zarządzeniem Starosty Kolskiego Nr OR.120.7.2024 z dnia 8 lutego 2024r. w składzie:

1.  Artur Szafrański                                   -    przewodniczący

2.  Łukasz Ziemniak                                  -    członek         

3.  Julia Marciniak                                     -    członek

podaje do publicznej wiadomości listę osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w pierwszym przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomość gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Dąbiu, oznaczonej w ewidencji gruntów działkami  nr 581/1  o pow. 0,3000 ha, oraz nr 581/2 o pow. 0,0400 ha arkusz mapy 2, dla której Sąd Rejonowy w Kole prowadzi księgę wieczystą  nr KN1K/00019345/7, który zostanie przeprowadzony w dniu 15.02.2024r. o godz. 10.00 w Starostwie Powiatowym w Kole ul. Sienkiewicza 21/23 sala nr 101.

 

Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu:

 1. Wacław i Teresa  Zwoniarkiewicz

 

Listę osób zakwalifikowanych zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego właściwy organ oraz wywiesza się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kole, tj. właściwego organu nie później niż dzień przed wyznaczonym terminem przetargu.

2024-02-12T14:53:44+01:00 https://starostwokolskie.pl/news//lista-osob-zakwalifikowanych-do-uczestnictwa-w-pierwszym-przetargu-ustnym-ograniczonym https://starostwokolskie.pl/uploads/news/ca6e82cfb6398ea7ed91824e24a5f40b.jpg
Powiat Kolski kolejny rok z dofinansowaniem z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych https://starostwokolskie.pl/news//powiat-kolski-kolejny-rok-z-dofinansowaniem-z-funduszu-rozwoju-przewozow-autobusowych Podobnie jak w latach ubiegłych Powiat Kolski aplikował do Wojewody Wielkopolskiego o dofinansowanie do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej poprzez dopłatę do ceny usługi jednego wozokilometra na powiatowej sieci komunikacyjnej.

W ramach I naboru wniosek został rozpatrzony pozytywnie i na podstawie zawartej w dniu 02 lutego 2024r. z Wojewodą Wielkopolskim umowy do Powiatu Kolskiego trafi dopłata w wysokości 503 415 zł na dofinansowanie 18 linii komunikacyjnych o łącznej długości 684 km, które przebiegają przez teren wszystkich gmin Powiatu. Planowana do wykonania w 2024r. praca przewozowa liczy 164 415 km, zaś zadanie Operatora usług publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na mocy zawartej umowy Powiat powierzył Przedsiębiorstwu Komunikacji Samochodowej w Koninie S.A.

Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu Powiat Kolski realizuje w 2024r. zadanie Organizacji publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w obrębie swoich granic administracyjnych zabezpieczając na projekt środki własne, które zostały uwzględnione w budżecie Powiatu na rok 2024 w kwocie 117 463,50 zł.

Całkowita wartość projektu wynosi: 620 878,50 zł, z czego:

 • 503 415,00 zł stanowi dofinansowanie z Funduszu przewozów autobusowych

o charakterze użyteczności publicznej,

 • 117 463,50 zł to wkład własny powiatu kolskiego.

Okres realizacji zadania przypada na 01.01.2024r – 31.12.2024r.

Nazwa projektu: Fundusz Rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Rodzaj dofinansowania: Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Celowego – Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Nazwa zadania: Organizacja publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na terenie powiatu kolskiego.

Warto  zaznaczyć, że Fundusz Autobusowy został ustanowiony na podstawie ustawy z dnia 16 maja 2019r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej i od tego czasu Powiat Kolski stał się Beneficjentem tego projektu.

Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu  zwiększono siatkę lokalnych połączeń autobusowych funkcjonujących na terenie powiatu, a w skutek tego udało się zapewnić mieszkańcom, w szczególności z mniejszych miejscowości  sprawną komunikację publiczną, a tym samym obniżyć poziom wykluczenia transportowego w komunikacji autobusowej.  

2024-02-09T15:00:03+01:00 https://starostwokolskie.pl/news//powiat-kolski-kolejny-rok-z-dofinansowaniem-z-funduszu-rozwoju-przewozow-autobusowych https://starostwokolskie.pl/uploads/news/6cb2bda78b3f2480bddc3a05c40619f4.jpg
Konferencja dot. Standardów Ochrony Małoletnich https://starostwokolskie.pl/news//konferencja-dot-standardow-ochrony-maloletnich Wczoraj tj. 8 lutego w Starostwie Powiatowym w Kole odbyła się konferencja poświęcona Standardom Ochrony Małoletnich.

Konferencję rozpoczął Starosta Kolski Robert Kropidłowski zaznaczając jak ważne jest podniesienie świadomości na temat istoty oraz znaczenia standardów ochrony osób małoletnich w różnych obszarach działalność w obecnych czasach.

Podczas konferencji Aneta Szabelska wicedyrektor ds. Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Zespole Opiekuńczo – Edukacyjno – Wychowawczym w Kole omówiła najważniejsze kwestie dotyczące ochrony małoletnich, w tym:

 • istotę i znaczenie standardów ochrony osób małoletnich w różnych sektorach społecznych, edukacyjnych i zawodowych,
 • najnowsze przepisy i regulacje dotyczące ochrony praw dziecka,
 • najlepsze praktyki w zakresie zapewniania bezpieczeństwa oraz wsparcia dla dzieci i młodzieży,
 • wyzwania oraz perspektywy w zakresie ochrony osób małoletnich w dzisiejszym społeczeństwie.

Na pytania dotyczące obowiązku posiadania dokumentu „#StandardyOchronyMałoletnich” odpowiadała Dorota Szkudlarek naczelnik Wydziału Oświaty Kultury i Promocji w Starostwie Powiatowym w Kole. Podczas spotkania swoją wiedzą podzieliła się polska psycholożka rozwojowa Dorota Zawadzka znana nam wszystkim jako SuperNiania. W konferencji udział wzięli przedstawiciele instytucji i stowarzyszeń, którzy prowadzą działalność z udziałem dzieci i młodzieży.

Nagranie z konferencji na:  https://www.youtube.com/watch?v=tPl09DRQPq8

Dziękujemy wszystkim przybyłym.

2024-02-09T12:20:33+01:00 https://starostwokolskie.pl/news//konferencja-dot-standardow-ochrony-maloletnich https://starostwokolskie.pl/uploads/news/61a7b2b466362fbebdb4105d073bc8a0.jpg
2. Powiatowe Morsowanie https://starostwokolskie.pl/news//2-powiatowe-morsowanie Organizacja 2. Powiatowego Morsowanie, które odbyło się w pierwszą niedzielę lutego nad brzegiem Zalewu Ruszkowskiego pokazała potrzebę dalszego działania w zakresie promocji aktywności fizycznej i integracji społecznej w naszej społeczności nie tylko naszej powiatowej.

Nasze Powiatowe Morsowanie to wyjątkowe wydarzenie, które łączy  miłośników aktywności na świeżym powietrzu.

Morsowanie, czyli kąpiel w zimnej wodzie, to nie tylko sposób na poprawę zdrowia i odporności, ale także doskonała okazja do integracji osób w różnym wieku oraz doświadczenia niezapomnianych emocji. Cieszymy się, że dzięki zaangażowanym osobom to   nasze wspólne wydarzenie przyniosło wiele radości i pozytywnej energii wszystkim uczestnikom.

Podczas 2. Powiatowego Morsowania mieliśmy okazję:

 • rozgrzać się z Morsami Koło
 • wziąć orzeźwiającą „kąpiel” w zimnej wodzie,
 • skorzystać z mobilnej sauny  
 • skosztować po kąpieli smacznej pomidoróweczki z kuchni polowej OSP Koło nad Wartą
 • ogrzać się przy ognisku jedząc pyszną Sokołowską kiełbaskę
 • wypić rozgrzewającą, aromatyzującą herbatkę z Beefteki
 • zatańczyć na piaszczystej plaży z DJ Paka i Event4You
 • czuć się bezpiecznie w wodzie dzięki ratownikom WOPR Koło oraz strażakom OSP Koło nad Wartą,
 • spędzić czas w atmosferze przyjaźni i dobrej zabawy.

Dziękujemy za przemiłą współpracę:

 1. Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Kole
 2. Gminie Koło
 3. Beeftece / Browar Koło
 4. OSP Koło Nad Wartą
 5. WOPR Koło
 6. Morsom Koło
 7. Składowi opału KARI
 8. Monmay DESIGN Kreacja i Wytwórnia Reklamy
 9. DJ PAKA
 10. Event4You
 11. Saunie Mobilnej z Konina

 

Już dziś serdecznie zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w 3. Powiatowym Morsowaniu w 2025 roku!!!

Nie ma znaczenia, czy jesteś doświadczonym morsem czy dopiero będziesz rozpoczynał swoją przygodę z tym sportem – każdy będzie mile widziany!!!

2024-02-09T11:52:22+01:00 https://starostwokolskie.pl/news//2-powiatowe-morsowanie https://starostwokolskie.pl/uploads/news/25160435685bd5e2c980eb3e1c8d7166.jpg
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 15 https://starostwokolskie.pl/news//ostrzezenie-meteorologiczne-nr-15 Zjawisko: oblodzenie - 1 stopień zagrożenia

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Poznaniu ostrzega przed oblodzeniem (1 stopień zagrożenia) na obszarze powiatu kolskiego od godz. 22:00 dnia 07.02.2024 do godz. 09:00 dnia 08.02.2024. Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników w trakcie i po opadach deszczu ze śniegiem oraz mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna około -2°C temperatura minimalna przy gruncie około -4°C. 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

Źródło informacji: IMGW-PIB

2024-02-07T14:10:03+01:00 https://starostwokolskie.pl/news//ostrzezenie-meteorologiczne-nr-15 https://starostwokolskie.pl/uploads/news/88460664b95e718d054713cf9edc7d29.jpg
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 14 https://starostwokolskie.pl/news//ostrzezenie-meteorologiczne-nr-14 Zjawisko: silny wiatr - 1 stopień zagrożenia

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Poznaniu ostrzega przed silnym wiatrem (1 stopień zagrożenia) na obszarze powiatu kolskiego od godz. 17:00 dnia 06.02.2024 do godz. 04:00 dnia 07.02.2024. Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 40 km/h, w porywach do 85 km/h, z południowego zachodu i zachodu. 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

Źródło informacji: IMGW-PIB

2024-02-06T08:13:52+01:00 https://starostwokolskie.pl/news//ostrzezenie-meteorologiczne-nr-14 https://starostwokolskie.pl/uploads/news/813f7753dee0fc562e531c5808e17682.jpg
KONFERENCJA - STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH https://starostwokolskie.pl/news//konferencja---standardy-ochrony-maloletnich
W związku z obowiązkiem posiadania STANDARDÓW OCHRONY MAŁOLETNICH Starosta Kolski Robert Kropidłowski zaprasza na konferencję dotyczącą opracowania powyższego dokumentu WSZYSTKICH, którzy prowadzą działalność z udziałem dzieci i młodzieży (stowarzyszenia, związki wyznaniowe, jednostki kultury, sportu itp.)
Konferencja odbędzie się 8 lutego 2024 r. o godzinie 11.00 w sali 102 Starostwa Powiatowego w Kole.
Prowadzący- Aneta Szabelska wicedyrektor ds. Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Zespole Opiekuńczo – Edukacyjno – Wychowawczym w Kole.
Zapisy przyjmowane będą pod nr telefonu 63 26 17 823 do dnia 6 lutego 2024 r.
2024-01-31T21:08:24+01:00 https://starostwokolskie.pl/news//konferencja---standardy-ochrony-maloletnich https://starostwokolskie.pl/uploads/news/0d7d60959bfacc7872d91cc58921bf04.jpg
OGŁOSZENIE O TRZECIM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM PISEMNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU OSOBOWEGO https://starostwokolskie.pl/news//ogloszenie-o-trzecim-przetargu-nieograniczonym-pisemnym-na-sprzedaz-samochodu-osobowego-
 1. NAZWA I SIEDZIBA JEDNOSTKI.
 1. Powiat KolskI
  ul. Sienkiewicza 21/23
  62-600 Koło
 2. Komunikacja z Oferentami w trakcie procesu sprzedaży środków trwałych będzie prowadzona pocztą elektroniczną na adres mailowy: naczelnik.krd@starostwokolskie.pl

II. TERMIN, MIESJCE I TRYB ZŁOŻENIA OFERTY ORAZ OKRES, W KTÓRYM OFERTA JEST WIĄŻĄCA.

 1. Oferty należy składać pocztą tradycyjną na adres Starostwa Powiatowego w Kole, ul. Sienkiewicza 21/23, 62-600 Koło (decyduje data wpływu do tut. Urzędu) lub osobiście w punkcie podawczym Starostwa Powiatowego w Kole (parter budynku).
  Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem, zgodnie z informacją znajdującą się w punkcie nr VII.
 2. Termin składania ofert upływa w dniu 12 lutego 2024 r. o godz. 9.00.
 3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12 lutego 2024 r. o godz. 9.30 w budynku Starostwa Powiatowego w Kole  - Wydział Komunikacji i Ruchu Drogowego, pokój numer 111.
 4.  Oferta jest wiążąca przez okres 30  dni licząc od dnia złożenia oferty.

III. MIEJSCE I TERMIN, W KTÓRYM MOŻNA OBEJRZEĆ SPRZEDAWANY SKŁADNIK RZECZOWEGO MAJATKU RUCHOMEGO.

Przedmiotem przetargu jest pojazd marki Hyundai I30 wobec którego Sąd Rejonowy w Kole orzekł przepadek pojazdu na rzecz Powiatu Kolskiego. Przedmiotowy pojazd znajduje
się na parkingu strzeżonym prowadzonym przez firmę Mechanika Pojazdowa Emil Gałęcki,
ul. Konińska 11, 62-604 Kościelec  i można go obejrzeć w dni robocze to jest od poniedziałku do piątku, w godzinach: 800 - 1600  po wcześniejszym uzgodnieniu z właścicielem firmy holującej Panem Emilem Gałęckim, nr tel.: 693 – 494 – 564.

IV. RODZAJ, TYP I ILOŚĆ SPRZEDAWANYCH SKŁADNIKÓW RZECZOWYCH MAJĄTKU RUCHOMEGO.

 1.  Rodzaj pojazdu: samochód osobowy,
 2.  Marka, model: Hyundai I30 1,4 MR 10 Classic Plus.
 3.  Nr identyfikacyjny: TMADB51CABJ219085.
 4.  Rok produkcji: 2011, r., pochodzenie pojazdu  –  Niemcy.
 5.  Przebieg: 88966 km (stan licznika na dzień badania 3 lipca 2023  r.).
 6.  Pojemność, moc silnika: 1396 cm3, 80 kW.
 7.  Ogumienie przednie (marka, wymiar, stan techniczny, % zużycia): Sava 185/60 R15 88H INTENSA HP 40%.
 8. Ogumienie tylne (marka, wymiar, stan techniczny, % zużycia): Hankook 185/60 R15 88H K145 Optimo TL 100%.
 9. SILNIK stwierdzono:  silnik z osprzętem i sprzęgłem – kompletny. Akumulator niesprawny – brak możliwości uruchomienia silnika.
 10. PODWOZIE stwierdzono: podwozie z układem przeniesienia napędu, zawieszeniem, układem kierowniczym i hamulcowym kompletne. Elementy układu hamulcowego – tarcze hamulcowe, zaciski hamulcowe – silnie skorodowane w związku z długotrwałym postojem pojazdu.
 11. NADWOZIE stwierdzono: Nadwozie typu hatchback 5 – drzwiowe, koloru srebrnego z efektem metalicznym. Powłoka lakierowa na pokrywie silnika porysowana, zmatowiała. Listwy zewnętrzne szyb drzwi oraz listwy boczne szyby czołowej, zanieczyszczone i porośnięte mchem.
 12. OSPRZĘT I WYPOSAŻENIE POJAZDU stwierdzono: Tapicerka siedzeń, wybić tapicerskich drzwi i podłogi – zabrudzona. Osprzęt i wyposażenie pojazdu kompletne. Wycieraczki szyb zniszczone w wyniku długotrwałego postoju.

  OCENA OGÓLNA:

Pojazd po długotrwałym postoju w obecnym stanie nie nadaje się do eksploatacji. Brak dokumentacji pojazdu, brak kluczyków. Przywrócenie pojazdu do stanu gwarantującego bezpieczną eksploatację wymaga dokonania naprawy połączonej z wymianą zużytych  i zniszczonych części oraz kosztów dodatkowych związanych z przywróceniem pojazdu do ruchu.

V. WYSOKOŚĆ WADIUM ORAZ FORMA, TERMIN I MIEJSCE JEGO WNIESIENIA.

 1. Wadium należy wnieść w kwocie 300,00 zł na konto nr  w Santander Bank Polska S.A O/Koło nr   95 1090 1203 0000 0001 0967 1680 z opisem „kupno samochodu osobowego marki Hyundai I30”.
 2. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane lub zostaną odrzucone,  zostanie zwrócone niezwłocznie po  dokonaniu wyboru oferty.
 3. Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny.
 4. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg uchyli
  się od zawarcia umowy.

VI. CENA WYWOŁAWCZA.

 Cena wywoławcza samochodu marki Hyundai I30 rocznik 2011 wynosi 3 000,00 zł brutto słownie: trzy tysiące złotych 00/100.

VII. WYMAGANIA, JAKIM POWINNA ODPOWIADAĆ OFERTA.

 1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na druku OFERTA zgodnie z załączonym załącznikiem nr 1.
 2. Do oferty należy załączyć następujące dokumenty:
 1. oświadczenie, o zapoznaniu się ze stanem przedmiotu przetargu lub o odpowiedzialności za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin, zgodnie z załącznikiem nr 2.
 2. dowód wpłaty wadium.

      a ponadto w przypadku podmiotów gospodarczych:

- aktualny odpis z właściwego rejestru KRS, bądź wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności   
  gospodarczej, bądź wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania oferty.

- zaświadczenie o nadaniu numeru Identyfikacji Podatkowej NIP. 

- zaświadczenie o nadaniu numeru identyfikacyjnego REGON.

 1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami składa się w zaklejonej kopercie w miejscu i terminie określonym w ogłoszeniu o przetargu.
 2. Kopertę należy opisać w następujący sposób: „OFERTA NA KUPNO SAMOCHODU OSOBOWEGO MARKI HYUNDAI I30 ROCZNIK 2011. NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 12 LUTY 2024 R. GODZ. 9.30”.

VIII. ZASTRZEŻENIE, ŻE ORGANIZATOROWI PRZETARGU PRZYSŁUGUJE PRAWO  ZAMKNIĘCIA PRZETARGU BEZ WYBRANIA KTÓREJKOLWIEK Z OFERT, BEZ  PODANIA PRZYCZYN.

 1. Komisja przetargowa wybiera oferenta, który zaoferował najwyższą cenę lub co najmniej cenę wywoławczą.
 2. W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, Komisja przetargowa wezwie tych oferentów do złożenia ofert dodatkowych. Cena ofert dodatkowych nie może być niższa od tej w ofercie pierwotnej.
 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny

IX. ODRZUCENIE OFERT.

 1. Komisja przetargowa odrzuci ofertę, jeżeli:
 1. została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium,
 2. nie zawiera danych i dokumentów określonych w pkt VII niniejszego Ogłoszenia,
  lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inna wątpliwość,
 3. uczestnik przetargu nie zaoferował co najmniej ceny wywoławczej.
  2. O odrzuceniu oferty Komisja przetargowa zawiadomi niezwłocznie Oferenta.

X. TERMIN ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY.

Umowę sprzedaży zawiera się niezwłocznie po otrzymaniu przez Oferenta zawiadomienia o przyjęciu jego oferty, jednak nie później niż w ostatnim dniu terminu związania z ofertą.

W załączeniu informacje dodatkowe oraz zdjęcia, które mają jedynie charakter pomocniczy i poglądowy i nie mogą stanowić podstawy reklamacji.

XI. INNE INFORMACJE.

 1. Pojazd został przejęty na własność Powiatu Kolskiego na podstawie art. 130a Ustawy Prawo o ruchu drogowym.
 2. Zapłata akcyzy od sprzedaży samochodu zostanie dokonana po sprzedaży pojazdu przez sprzedającego (Powiat Kolski).
 3. Komisja dokona wyboru oferty, która zawierać będzie najwyższą cenę brutto.
 4. Oferent złożyć może tylko jedną ofertę.
 5. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia przelewem na konto Starostwa Powiatowego w Kole w lub gotówką w kasie Starostwa Powiatowego w Kole (ul. Sienkiewicza 21/23, 62-600 Koło) w terminie wyznaczonym przez Starostwo.

 

 

2024-01-31T13:26:02+01:00 https://starostwokolskie.pl/news//ogloszenie-o-trzecim-przetargu-nieograniczonym-pisemnym-na-sprzedaz-samochodu-osobowego- https://starostwokolskie.pl/uploads/news/62c794c5d8955d092c073a4e74230dbf.png
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 11 https://starostwokolskie.pl/news//ostrzezenie-meteorologiczne-nr-11 Silny wiatr - 1 stopień zagrożenia

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Poznaniu ostrzega przed silnym wiatrem (1 stopień zagrożenia) na obszarze powiatu kolskiego od godz. 07:00 dnia 25.01.2024 do godz. 16:00 dnia 25.01.2024. Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 35 km/h, w porywach do 80 km/h, z północnego zachodu. 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%.

Źródło informacji: IMGW-PIB

2024-01-24T21:35:15+01:00 https://starostwokolskie.pl/news//ostrzezenie-meteorologiczne-nr-11 https://starostwokolskie.pl/uploads/news/b07488a1a7580d6746c478d350c05ce4.jfif
Porządek obrad LXXIX sesji Rady Powiatu Kolskiego https://starostwokolskie.pl/news//porzadek-obrad-lxxix--sesji-rady-powiatu-kolskiego- LXXIX sesja Rady Powiatu Kolskiego odbędzie się w dniu 25 stycznia 2024 r. o godz. 11.00.

Porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady Powiatu.
 2. Powitanie.
 3. Stwierdzenie quorum.
 4. Przyjęcie protokołu z LXXVIII sesji.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Informacja Starosty z działalności międzysesyjnej Zarządu.
 7. Zapytania i interpelacje.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2024r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2024-2030.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadań z zakresu administracji rządowej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Babiak na realizację przedsięwzięcia pn.: „Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego”.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Chodów na realizację przedsięwzięcia pn.: „Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego”.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Dąbie na realizację przedsięwzięcia pn.: „Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego”.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Grzegorzew na realizację przedsięwzięcia pn.: „Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego”.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kłodawa na realizację przedsięwzięcia pn.: „Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego”.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Koło na realizację przedsięwzięcia pn.: „Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego”.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Koło na realizację przedsięwzięcia pn.: „Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego”.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kościelec na realizację przedsięwzięcia pn.: „Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego”.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Olszówka na realizację przedsięwzięcia pn.: „Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego”.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Osiek Mały na realizację przedsięwzięcia pn.: „Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego”.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Przedecz na realizację przedsięwzięcia pn.: „Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego”.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie z wnioskiem do Ministra Obrony Narodowej o zezwolenie na utworzenie oddziałów przygotowania wojskowego
 23. w Technikum wchodzącym w skład Zespołu Szkół Technicznych w Kole.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kolski na 2024r.
 25. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Kolski w 2023r.
 26. Sprawozdanie z działalności  Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2023r.
 27. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Powiatu Kolskiego za 2023r.
 28. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 29. Wolne głosy i wnioski.
 30. Zamknięcie obrad.          

                                                                                                  Przewodniczący
                                                                                           Rady Powiatu Kolskiego
                                                                                                /-/ Marek Świątek
2024-01-24T09:19:21+01:00 https://starostwokolskie.pl/news//porzadek-obrad-lxxix--sesji-rady-powiatu-kolskiego- https://starostwokolskie.pl/uploads/news/1a8097b197888ef26f1976b6fbe036b2.jpg
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 10 dla powiatu kolskiego https://starostwokolskie.pl/news//ostrzezenie-meteorologiczne-nr-10-dla-powiatu-kolskiego Silny wiatr - 1 stopień zagrożenia na obszarze powiatu kolskiego

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Poznaniu ostrzega przed silnym wiatrem (1 stopień zagrożenia) na obszarze powiatu kolskiego od godz. 07:00 dnia 24.01.2024 do godz. 07:00 dnia 25.01.2024. Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 40 km/h, w porywach do 85 km/h, z południowego zachodu i zachodu. Lokalnie możliwe burze.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 85%.

Uwagi: Istnieje możliwość podwyższenia stopnia ostrzeżenia.

Ostrzeżenie 2 stopnia o zagrożeniu silnym wiatrem na obszarze województwa dla powiatów: chodzieski(9), czarnkowsko-trzcianecki(9), gnieźnieński(10), gostyński(10), grodziski(10), jarociński(11), Kalisz(11), Konin(10), koniński(10), kościański(10), krotoszyński(10), leszczyński(10), Leszno(10), międzychodzki(10), nowotomyski(10), obornicki(10), ostrowski(10), pilski(8), pleszewski(11), Poznań(11), poznański(11), rawicki(10), słupecki(10), szamotulski(11), średzki(11), śremski(10), wągrowiecki(9), wolsztyński(9), wrzesiński(11), złotowski(10).

Szczegóły w załącznikach.

Źródło informacji: IMGW-PIB

2024-01-23T16:19:15+01:00 https://starostwokolskie.pl/news//ostrzezenie-meteorologiczne-nr-10-dla-powiatu-kolskiego https://starostwokolskie.pl/uploads/news/82b1e92d5f47f8d5c611c1adcd5283fb.jpg
Spotkanie Noworoczne Strażaków OSP z Powiatu Kolskiego https://starostwokolskie.pl/news//spotkanie-noworoczne-strazakow-osp-z-powiatu-kolskiego W dniu 19 stycznia 2024 roku w Ochotniczej Straży Pożarnej w Rdutowie, w gminie Chodów odbyło się Noworoczne Spotkanie Strażaków, w którym wzięli udział przedstawiciele Zarządów Oddziałów Miejskich, Miejsko-Gminnych i Gminnych Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego. Organizatorem spotkania był Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej w Kole, którego Prezesem jest Starosta Kolski – Robert Kropidłowski.

Gospodarzami i współorganizatorami podsumowania działalności Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Kole i ochotniczych straży pożarnych powiatu kolskiego za rok 2023 byli: Marek Kowalewski - Wójt Gminy Chodów i jednocześnie Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Kole oraz dh Radosław Krupiński – Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Rdutowie.

Rozpoczynając Strażackie Święto, prowadzący uroczystości Sekretarz Zarządu Oddziału Powiatowego - dh Robert Jokiel złożył meldunek członkowi Zarządu Głównego Związku OSP RP – dh Piotrowi Opasowi. Po wprowadzeniu sztandarów Zarządu Oddziału Powiatowego i OSP w Rdutowie i odegraniu hymnu Związku OSP RP „Rycerze Floriana”, powitał licznie zgromadzonych gości oraz strażaków ochotników.

Uczestnikami spotkania byli m.in.: Senator Rzeczypospolitej Polskiej Leszek Galemba, członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Wielkopolskiego Ryszard Kasiorek, Komendant Powiatowy PSP w Kole st. bryg. Krzysztof Żurawik, Komendant Powiatowy Policji w Kole insp. Jacek Brzęcki, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kole Radosław Namyślak, Burmistrz Dąbia Tomasz Ludwicki (jednocześnie Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Kole), Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego Marek Świątek, członkowie Zarządu Powiatu Kolskiego: Waldemar Banasiak, Zbigniew Szarecki, Henryk Tomczak, Skarbnik Powiatu Kolskiego Zygmunt Sołtysiak, Wójt Gminy Kościelec Dariusz Ostrowski, Wójt Gminy Olszówka Włodzimierz Fraszczyk, Wójt Gminy Osiek Mały Marek Górczewski, Przewodniczący Rady Gminy w Chodowie Roman Olczyk, Skarbnik Gminy Chodów Elżbieta Kwiatkowska, Prezes Zarządu Kutnowskiej Hodowli Buraka Cukrowego w Straszkowie, Aneta Niestrawska, właściciel Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego „OGÓRECKI” Krzysztof Górecki, właściciel Firmy Usługowej „CATMAR” Marka Zwolińskiego, przedstawicieli firmy GLASPO Sp. z o.o. Tomasza Opasa i Arletę Górnik, a także Prezesów Zarządów Oddziałów Gminnych ZOSP RP wraz z delegacjami strażaków ochotników.

            Zgodnie ze strażacką tradycją kapelan strażaków powiatu kolskiego ks. Radosław Kobiela odczytał Ewangelię i prosił o błogosławieństwo dla strażaków na 2024 rok. Podkreślił, że opaczność Boża jest bardzo potrzebna we wszystkich działaniach, a szczególnie wtedy, gdy strażacy pomagają ludziom znajdującym się w sytuacjach zagrożenia życia i mienia.

            Obchody były okazją do wręczenia odznaczeń i wyróżnień za aktywność społeczną strażaków.

Za wieloletnią, ofiarną działalność w ochronie przeciwpożarowej dla dobra społeczeństwa i Rzeczypospolitej Polskiej medalami „Za Zasługi dla Pożarnictwa” odznaczeni zostali:

 • złotym – dh Marek Banaszewski (OSP Chełmno, Radny Powiatu Kolskiego),
 • brązowymi – dh Marcin Sobczyński i dh Marcin Zawadzki (OSP Rdutów), dh. Anna Nowak i dh Kazimierz Olszewski (OSP Elizanów), dh Marcin Pochylski (OSP Bowyczyny), dh Tomasz Pietrzak i dh Artur Swendrowski (OSP Długie), dh. Magdalena Chęcińska i dh. Agnieszka Szczerbiak (OSP Brdów).

Za szczególne zasługi dla funkcjonowania i rozwoju ochrony przeciwpożarowej oraz ratownictwa na terenie powiatu kolskiego, a także czynne wspomaganie Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w realizacji celów statutowych, Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Kole przyznało Odznakę Honorową „FLORIAŃSKI KRZYŻ KORONNY”. Wyróżnienia otrzymali: dh Marek Kowalewski (Wiceprezes ZOP ZOSP RP w Kole), dh Wojciech Kołodziejski (Prezes OSP Brdów) oraz dh Marek Zwoliński (Prezes OSP Przedecz).

Medale i odznaki honorowe wręczyli: dh Piotr Opas, dh Robert Kropidłowski oraz dh Tomasz Ludwicki.

            Kolejnym punktem programu były okolicznościowe przemówienia, które rozpoczął gospodarz uroczystości Marek Kowalewski – Wójt Gminy Chodów. Następnie w imieniu władz naczelnych i wojewódzkich Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej wyrazy uznania dla strażaków ochotników z powiatu kolskiego przekazał dh Piotr Opas, który podkreślił, że strażacy ochotnicy zasługują na to, by w nich inwestować i pomagać im w rozwoju, a także doposażać w niezbędny sprzęt i wyposażenie.

Dh Robert Kropidłowski – Starosta Kolski i jednocześnie Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Kole przekazał wyrazy uznania dla władz samorządowych z terenu powiatu kolskiego, że dostrzegają rolę jaką strażacy ochotnicy odgrywają w zapewnieniu bezpieczeństwa w naszej małej Ojczyźnie. Podziękował burmistrzom i wójtom za wsparcie finansowe udzielane jednostkom OSP w ich codziennym utrzymaniu w celu zapewnienia gotowości bojowej do natychmiastowych działań. Złożył wyrazy uznania dla władz Oddziałów Miejskich, Miejsko-Gminnych i Gminnych Związku oraz członków zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP za dużą dbałość o naszą organizację strażacką w powiecie kolskim. Podziękował wszystkim druhnom i druhom z OSP za zapewnienie mieszkańcom powiatu kolskiego poczucia bezpieczeństwa podkreślając jak ważna i doceniana przez społeczeństwo i władze samorządowe jest nasza strażacka służba.

Leszek Galemba - Senator Rzeczypospolitej Polskiej podziękował strażakom ochotnikom za poświęcenie, odpowiedzialność i niezłomność w bezinteresownym niesieniu pomocy drugiemu człowiekowi oraz za służbę naszej ukochanej Ojczyźnie.

St. bryg Krzysztof Żurawik – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kole podsumował działalność strażaków w roku 2023. Podziękował za wszystkie działania jednostek OSP w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, które brały udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych na terenie powiatu kolskiego oraz bardzo dobrą współpracę z jednostką PSP zarówno w zakresie utrzymania gotowości bojowej jak i działalności szkoleniowej. Podziękował za współpracę w obszarach leżących w kompetencjach komendantów gminnych, pracowników urzędów gmin odpowiedzialnych za ochronę przeciwpożarową, zarządzanie kryzysowe i ochronę ludności. Podsumował, że ubiegły rok był bardzo dobry ze względu na pozyskane samochody ratowniczo-gaśnicze oraz wyposażenie w niezbędny sprzęt ratowniczo-gaśniczy, co się przekłada na wzrost bezpieczeństwa na terenie powiatu kolskiego.

Aneta Niestrawska podziękowała strażakom OSP za to, że zawsze odważanie spieszą na ratunek, niezależnie od tego, kto znajduje się w opałach i jak wielkie grozi mu niebezpieczeństwo, że ratują ludzi za darmo, dobrowolnie, to nie jest ich zawód i poświęcają na to swój prywatny czas. Życzyła na nowy 2024 rok aby milczały syreny i zabrakło powiadomień o nagłych zdarzeniach wymagających ich interwencji.

            Na zakończenie spotkania noworocznego Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z OSP Elizanowie w gminie Chodów w ramach występu artystycznego wykonała kolędy i piosenki noworoczne.

Po uroczystości i zakończeniu zebrania przyszedł czas na poczęstunek przygotowany przez organizatorów oraz wspólne rozmowy i wymianę doświadczeń z działalności społecznej na rzecz ratowania życia i mienia ludzkiego na obszarze powiatu kolskiego.

W powiecie kolskim jest 95 jednostek OSP, z czego: 14 jest włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, w 34 jednostkach OSP powołano Jednostki Operacyjno-Techniczne, a 1 prowadzi działalność gospodarczą.

Z najważniejszego sprzętu ratowniczo-gaśniczego jaki OSP mają na swoim wyposażeniu należy wymienić:

 • 6 ciężkich samochodów ratowniczo-gaśniczych,
 • 31 średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych,
 • 62 lekkie samochody ratowniczo-gaśnicze,
 • samochody specjalne (2 podnośniki, 1 drabinę, 2 samochody z wyposażeniem technicznym, i inne),
 • 5 łodzi na przyczepach,
 • 198 motopomp, w tym: 109 pożarniczych, 51 szlamowych, 38 pływających,
 • 82 agregaty prądotwórcze,
 • sprzęt ochrony dróg oddechowych: 113 aparatów nadciśnieniowych, 126 czujników bezruchu,
 • 1656 węży tłocznych i 263 węży ssawnych,
 • 86 drabin strażackich, w tym 39 wysuwanych i 47 nasadkowych,
 • sprzęt alarmowania i łączności, m.in.: 88 syren elektrycznych, 58 syren ręcznych, 24 radiostacje stacjonarne, 157 radiostacji nasobnych, 73 radiostacje samochodowe,
 • środki ochrony indywidualnej posiadające świadectwo dopuszczenia, m.in.: 699 ubrań specjalnych, 885 hełmów strażackich, 848 butów specjalnych, 689 rękawic specjalnych, 14 ubrań ochronnych do ratownictwa chemicznego, 80 kombinezonów przeciw błonkoskrzydłym,
 • zestawy do ratownictwa medycznego: 40 zestawów z tlenoterapią, 7 bez tlenoterapii, 16 sani (desek) lodowych, 19 defibrylatorów.

Wyposażenie i wyszkolenie w OSP umożliwiają podjęcie działań ratowniczo-gaśniczych w czasie pożarów przez 56 jednostek, ratownictwa technicznego i drogowego przez 29 jednostki, ratownictwa medycznego przez 28 jednostek, a powodziowego i nawodnego przez 23 jednostki.

Liczba członków OSP w powiecie wynosi 3 260 osób, w tym mężczyźni – 2 902, a kobiety – 358, z czego:

 • członkowie zwyczajni: 2 985 (w tym mężczyźni – 2659, kobiety – 326),
 • członkowie wspierający: 135 (w tym mężczyźni – 107, kobiety – 28),
 • członkowie honorowi: 140 (w tym mężczyźni – 136, kobiety – 4).

Powołano 38 Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w skład, których wchodzi 538 członków, w tym: chłopcy – 344 osoby, a dziewczęta 194 osoby.

Działalność prowadzi 7 orkiestr, w których gra 160 muzyków.

Sztandar posiada 65 jednostek OSP.

Najważniejsze wydarzenia, które odbyły się w 2023 roku, to :

 • Spotkanie Noworoczne Strażaków, które odbyło się 27 stycznia 2023 r. w OSP Drzewce w gminie Olszówka,
 • eliminacje powiatowe konkursu plastycznego o tematyce pożarniczej,
 • eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”, które przeprowadzono w dniu 21 kwietnia 2023 r. w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Kole,
 • „Powiatowe Obchody Dnia Strażaka”, które odbyły się 20 maja 2023 r. w OSP Drzewce w gminie Olszówka.
 • „XIII Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych w Grzegorzewie”, które rozegrano 13 września 2023 r. na Gminnym Stadionie Sportowym w Grzegorzewie.

W związku z wdrożeniem w województwie wielkopolskim pilotażu ogólnopolskiego programu „Pierwszy Ratownik” przeszkolonych jest coraz więcej strażaków ratowników tworzących istotny element ogniwa w łańcuchu przeżycia.

2024-01-23T15:17:24+01:00 https://starostwokolskie.pl/news//spotkanie-noworoczne-strazakow-osp-z-powiatu-kolskiego https://starostwokolskie.pl/uploads/news/58bcdb3e66a4d76cb0d584321de3a74a.jpg
Uczcili pamięć Powstańców Styczniowych https://starostwokolskie.pl/news//uczcili-pamiec-powstancow-styczniowych 161. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego

22 stycznia w 161. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego Senator RP Leszek Galemba, Wicestarosta Kolski Sylwester Chęciński, Kierownik Pionu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Kole Robert Jokiel, Burmistrz Miasta Koła Krzysztof Witkowski, Sekretarz Miasta Koła Monika Ciesielska, Przedstawiciele Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole, Miejskiego Domu Kultury w Kole, Muzeum Technik Ceramicznych w Kole, kolskich Stowarzyszeń w pełnym zadumy szeregu stanęli przed monumentem ku czci Bojowników o wolność naszej Ojczyzny, której na imię Polska w latach 1831, 1863, 1914-1918, 1939-1945 nad zalewem Warty w Kole, by oddać hołd bohaterom zrywu narodowowyzwoleńczego z 1863 roku oraz złożyć kwiaty.

Powstanie styczniowe – polskie powstanie narodowe przeciwko Imperium Rosyjskiemu, ogłoszone Manifestem 22 stycznia wydanym w Warszawie przez Tymczasowy Rząd Narodowy. Wybuchło 22 stycznia 1863 w Królestwie Polskim i 1 lutego 1863 na Litwie, trwało do jesieni 1864, zasięgiem objęło ziemie zaboru rosyjskiego, tj. Królestwo Polskie i ziemie zabrane.

Niech ta rocznica przypomina nam o naszych korzeniach i inspiruje do działania na rzecz dobra naszego kraju.

 

2024-01-23T11:55:06+01:00 https://starostwokolskie.pl/news//uczcili-pamiec-powstancow-styczniowych https://starostwokolskie.pl/uploads/news/c550aab5e94a593f0a971f4c89a0f525.jpg
Najserdeczniejsze życzenia dla Babci i Dziadka!!! https://starostwokolskie.pl/news//najserdeczniejsze-zyczenia-dla-babci-i-dziadka Jak co roku 21/22 stycznia obchodzimy Dzień Babci i Dziadka!!!

Drodzy Dziadkowie...
w dniu Waszego święta chcemy Wam podziękować za:
heartkażdą wspólnie spędzoną chwilę,
heartza ciepłe objęcia,
heartza Waszą niezwykłą obecność w życiu Wnucząt,
heartza wszystko, co robicie dla Wnucząt,
heartza całą miłość, którą im dajecie,
heartza mądrość, którą przekazujecie i za wszystkie cenne nauki.
Jesteście niezastąpieni. Cieszymy się, że Jesteście tak #wspaniałymi Dziadkami.
Kochani Dziadkowie Jesteście wzorem do naśladowania. Dzięki Wam nasze dzieci uczą się, jak być dobrymi ludźmi i jak doceniać najważniejsze wartości w życiu.

Życzymy Wam Bożej opieki, dobrego zdrowia, radości i spełnienia wszystkich marzeń.
Niech każdy dzień przynosi Wam uśmiech na twarzy i ciepło w sercu.
Niech Wasze życie będzie pełne pięknych chwil, wspomnień i miłości.

Życzymy Wam wspaniałego Dnia Babci i Dziadka!

2024-01-21T09:53:45+01:00 https://starostwokolskie.pl/news//najserdeczniejsze-zyczenia-dla-babci-i-dziadka https://starostwokolskie.pl/uploads/news/bbc5e688f732e3ba0858e3f815751f64.jpg
OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWYCH https://starostwokolskie.pl/news//ogloszenie-o-naborze-kandydatow-na-czlonkow-komisji-konkursowych Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych oceniających oferty złożone w konkursie ofert na wykonanie zadań publicznych w 2024 roku.

Zarząd Powiatu Kolskiego zaprasza do zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych, zwanych dalej kandydatami, na członków komisji konkursowej, w otwartych konkursach ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego przez organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, w roku 2024 w zakresie:

 • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 • działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży,
 • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
2024-01-19T12:26:32+01:00 https://starostwokolskie.pl/news//ogloszenie-o-naborze-kandydatow-na-czlonkow-komisji-konkursowych https://starostwokolskie.pl/uploads/news/fb4c752122dde781e2c30f48e2f062fa.png
OGŁOSZENIE KONKURSÓW OFERT https://starostwokolskie.pl/news//ogloszenie-konkursow-ofert Na podstawie art. 11ust. 2, art. 13 ust 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) oraz Uchwały nr LXXV/486/2023 z dnia 26 października 2023 roku w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Kolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2024 rok”.

Zarząd Powiatu Kolskiego ogłasza otwarte konkursy ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego przez organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w roku 2024 w zakresie:

 • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 • działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży,
 • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
2024-01-19T12:04:33+01:00 https://starostwokolskie.pl/news//ogloszenie-konkursow-ofert https://starostwokolskie.pl/uploads/news/42d3a0adc6f45486f7e824b832984147.png
SPOTKANIE NOWOROCZNE POWIATU KOLSKIEGO https://starostwokolskie.pl/news//spotkanie-noworoczne-powiatu-kolskiego 17 stycznia 2024 roku w Starostwie Powiatowym w Kole odbyło się uroczyste Spotkanie Noworoczne, podczas którego Starosta Kolski podsumował kadencję.

Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego Marek Świątek powitał przybyłych gości, podziękował za dobrą współpracę w minionym 2023 roku i życzył wszelkiej pomyślności, zdrowia oraz spełnienia osobistych i zawodowych marzeń..

Wśród gości znaleźli się Radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Robert Popkowski, Prezes Kutnowskiej Hodowli Buraka Cukrowego ze Straszkowa Grzegorz Fiałkowski, Proboszcz Parafii
pw. Błogosławionych 108. Męczenników w Powierciu ks. Radosław Kobiela, Dyrektor Domu Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia w Kole Siostra Maria Olszewska, Wicestarosta Kolski Sylwester Chęciński, Radni Powiatu Kolskiego, Burmistrzowie i Wójtowie z terenu powiatu kolskiego, Komendanci, Dyrektorzy i Kierownicy służb, inspekcji, jednostek organizacyjnych, placówek oświatowych, instytucji oraz urzędów, Przedstawiciele związków, firm i stowarzyszeń.

W czasie spotkania Starosta Kolski Robert Kropidłowski podsumował działania Powiatu za miniony rok, jak również przedstawił gościom inwestycje, które dzięki wytężonej pracy udało się zrealizować
w powiecie w latach 2018 – 2023. Dzięki pozyskanym przez Powiat Kolski funduszom można było zrealizować wiele zadań w kolskim szpitalu, w oświacie, przez Powiatowy Urząd Pracy, wyremontować
i wybudować drogi czy też ścieżki pieszo – rowerowe. Powiat Kolski skorzystał z dofinansowań z  WFOŚiGW i NFOŚiGW by zwiększyć jeszcze bardziej bezpieczeństwo w powiecie. Starosta Kolski podziękował za wszelkie wsparcie dla Powiatu Kolskiego ze strony Rządu oraz ogrom pracy włożony w latach 2018 - 2023 przez pracowników. Kończąc swoją wypowiedź Starosta życzył wszystkim pokoju, zdrowia i przede wszystkim radości z tego co udaje się wspólnie zrobić.  Słowa uznania za działania Powiatu na ręce Starosty Kolskiego skierowali: Radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Robert Popkowski oraz Prezes Kutnowskiej Hodowli Buraka Cukrowego Grzegorz Fiałkowski, który wystąpił w imieniu własnym i nieobecnego Senatora RP Leszka Galemby.

 Uroczyste spotkanie uświetnił piękną oprawą muzyczną zespół "WESOŁE NUTKI" z Klubu Seniora "Trzecia Zmiana" z Koła. Wspólnie z zespołem zgromadzeni na spotkaniu noworocznym zaśpiewali kolędy, a mieszkańcy Koła włączyli się w utwór „Moje miasto..”.

2024-01-18T13:52:10+01:00 https://starostwokolskie.pl/news//spotkanie-noworoczne-powiatu-kolskiego https://starostwokolskie.pl/uploads/news/397d58291000a67e1355e5b894542d3e.jpg
Kwalifikacja wojskowa w powiecie kolskim od 4 do 26 marca 2024 roku https://starostwokolskie.pl/news//kwalifikacja-wojskowa-w-powiecie-kolskim-od-4-do-26-marca-2024-roku Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego w sprawie przeprowadzenia KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ w 2024 r. na obszarze województwa wielkopolskiego

Informacja dotycząca kwalifikacji wojskowej

Minister Obrony Narodowej ogłosił termin kwalifikacji wojskowej w 2024 r.

Czas trwania kwalifikacji wojskowej na terytorium państwa ustalony został na okres od dnia 1 lutego 2024 r. do dnia 30 kwietnia 2024 r.

Kwalifikacja wojskowa na terenie powiatu kolskiego przeprowadzona zostanie w okresie od 4 marca 2024 r. do 26 marca 2024 r. na terenie Warsztatów Szkolnych Zespołu Szkół Technicznych w Kole przy ul. Kolejowej 11.

Celem kwalifikacji wojskowej jest wprowadzenie danych do ewidencji wojskowej oraz określenie zdolności fizycznej oraz psychicznej do pełnienia służby wojskowej osób podlegających obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji oraz tych, które zgłosiły się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, a mają ukończony 18 rok życia.

Kwalifikacja wojskowa ogłaszana jest przez wojewodę w drodze obwieszczenia, które stanowi wezwanie do kwalifikacji wojskowej.

Do kwalifikacji wojskowej są obowiązani stawić się w określonym terminie i miejscu mężczyźni, którzy w danym roku kalendarzowym kończą 19 lat.

Osoby podlegające obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywane są przez wójtów lub burmistrzów (prezydentów miast) za pomocą wezwań, które należy doręczyć co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem stawiennictwa.

Nieotrzymanie wezwania nie zwalnia osoby od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu.

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywani będą:

 1. mężczyźni urodzeni w 2005 r.
 2. mężczyźni urodzeni w latach 2000–2004, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
 3. osoby, które w latach 2022 i 2023:
 1. zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
 2. zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności, o którym mowa w art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, przed dniem zakończenia kwalifikacji wojskowej;
 1. kobiety urodzone w latach 1997–2005 posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej, które nie stawały jeszcze do kwalifikacji wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2023/2024 kończą studia na kierunkach lub kończą naukę w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny.

Za kwalifikacje przydatne do służby wojskowej uznaje się wykształcenie lub kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania zawodów medycznych, weterynaryjnych, morskich oraz lotniczych, a także zawodów: psychologów, rehabilitantów, radiologów, diagnostów laboratoryjnych, informatyków, teleinformatyków, nawigatorów oraz tłumaczy;

 1. osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej;
 2. osoby o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej i zgłosiły się do kwalifikacji wojskowej.

Jeżeli z ważnych przyczyn osoba wezwana nie może stawić się w wyznaczonym terminie, zobowiązana jest zawiadomić o tym właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Powinna to zgłosić najpóźniej w dniu, w którym była zobowiązana do stawienia się do kwalifikacji wojskowej oraz podać przyczyny, które nie pozwalają jej na to stawiennictwo. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) określi nowy termin stawiennictwa.

Podczas kwalifikacji wojskowej wykonuje się następujące czynności:

 1. sprawdzenie tożsamości osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej;
 2. określenie przez Powiatową Komisję Lekarską zdolności fizycznej i psychicznej do służby wojskowej osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej;
 3. wstępne przeznaczenie osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej do poszczególnych form obowiązku obrony oraz przyjęcie wniosków o przeznaczenie do służby zastępczej;
 4. wprowadzenie danych do ewidencji lub aktualizacja ewidencji wojskowej i przetwarzanie danych gromadzonych w tej ewidencji;
 5. przekazywanie informacji i promowanie służby wojskowej;
 6. wydanie zaświadczenia o stawieniu się do kwalifikacji wojskowej, uregulowanym stosunku do służby wojskowej oraz o orzeczonej zdolności do służby wojskowej;
 7. nadanie stopnia wojskowego szeregowego i przeniesienie osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej do pasywnej rezerwy.

Powiatowa Komisja Lekarska ustala następujące kategorie zdolności do czynnej służby wojskowej, z wyłączeniem zawodowej służby wojskowej:

1) kategoria A - zdolny do służby wojskowej, co oznacza zdolność do odbywania lub pełnienia czynnej służby wojskowej lub służby w rezerwie, a także zdolność do odbywania służby zastępczej;

2) kategoria B - czasowo niezdolny do służby wojskowej, co oznacza przemijające upośledzenie ogólnego stanu zdrowia albo ostre lub przewlekłe stany chorobowe, które w okresie do 24 miesięcy od dnia badania rokują odzyskanie zdolności do służby wojskowej, w czasie pokoju;

3) kategoria D - niezdolny do służby wojskowej, w czasie pokoju, z wyjątkiem niektórych stanowisk służbowych przeznaczonych dla terytorialnej służby wojskowej;

4) kategoria E - trwale i całkowicie niezdolny do służby wojskowej w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

Kwalifikacja wojskowa 2024 - ZOBACZ FILM: Kwalifikacja wojskowa (youtube.com)

Więcej informacji pod adresem: 

Kwalifikacja wojskowa - CWCR (wojsko-polskie.pl)

Źródło: www.wojsko-polskie.pl

 

2024-01-12T13:01:48+01:00 https://starostwokolskie.pl/news//kwalifikacja-wojskowa-w-powiecie-kolskim-od-4-do-26-marca-2024-roku https://starostwokolskie.pl/uploads/news/799eb2543b27f376279366773b04f8f7.jpg
Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie konińskim https://starostwokolskie.pl/news//wsparcie-deinstytucjonalizacji-pieczy-zastepczej--w-podregionie-koninskim Projekt jest finansowany ze środków Programu „Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021 – 2027” w ramach działania 6.15 Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Cel Projektu:

Celem projektu jest zwiększenie dostępności i poszerzenie zakresu usług wspierających dla 661 osób tj. dzieci i młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej oraz wsparcie 7 powiatowych systemów pieczy zastępczej i ich 70 pracowników realizujących zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w okresie od 1.10.2023 r. do 30.06.2029 r.

Grupa docelowa:

 • dzieci i młodzież, przebywające w różnych formach pieczy zastępczej, ich rodziny biologiczne, rodziny zastępcze oraz ich otoczenie,
 • usamodzielniający się i usamodzielnieni wychowankowie pieczy zastępczej,
 • podmioty i osoby realizujące zadania w zakresie wspierania rodziny i sytemu pieczy zastępczej.

Zadania realizowane w projekcie:

 • diagnozy pogłębione, w oparciu, o które prowadzone będą działania wspomagające rozwój (np. fizjoterapia, psychoterapia, pomoc logopedy) kompensujące opóźnienia edukacyjne, społeczne,
 • działania przygotowujące do usamodzielnienia m.in. warsztaty umiejętności, treningi samodzielności, grupy wsparcia itp.,
 • działania wspierające w procesie usamodzielnienia, w tym: mieszkania ze wsparciem, wsparcie w pozyskaniu zatrudnienia, itp.,
 • usługi dla osób pełniących funkcje rodziny zastępczej oraz dla rodzinnych domów dziecka; ponadto dla opiekunów osoby usamodzielnianej, rodzin biologicznych dzieci przebywających w pieczy zastępczej oraz ich otoczenia,
 • wsparcie dla kadry instytucji regionalnego systemu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, w tym przede wszystkim pracowników jednostek realizujących zadania.

Efekty projektu:

 • wzmocnienie rozwoju  psychologiczno-społecznego dla 661 dzieci i młodzieży przebywających w pieczy zastępczej i przygotowania ich do jak najlepszego, samodzielnego życia,
 • poprawa funkcjonowania 53 rodzin zastępczych,
 • objęcie wsparciem 70 osób zaangażowanych do realizacji zadań systemu pieczy zastępczej,
 • rozwinięcie i poszerzenie współpracy różnych podmiotów i instytucji działających na rzecz pieczy zastępczej.

Partner wiodący:

Województwo Wielkopolskie/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu.

Partnerzy:

 • Powiat Gnieźnieński/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie
 • Powiat Kolski/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kole
 • Powiat Koniński/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie
 • Powiat Słupecki/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy
 • Powiat Turecki/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Turku
 • Powiat Wrzesiński/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni
 • Miasto Konin/ Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie

Wartość projektu (całkowity koszt projektu):

17 518 013,16 zł

Kwota dofinansowania UE:

12 262 609,21 zł

KONTAKT w sprawie projektu:

Ewa Kupidura-Wojciechowska, 63 272 40 04 wew. 112

ewa.kupidura-wojciechowska@pcprkolo.pl

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

2024-01-12T10:14:21+01:00 https://starostwokolskie.pl/news//wsparcie-deinstytucjonalizacji-pieczy-zastepczej--w-podregionie-koninskim https://starostwokolskie.pl/uploads/news/0f3ff863338552a48ad420ad74975d04.jpg
Leczenie otyłości dzieci i młodzieży w kolskim szpitalu https://starostwokolskie.pl/news//leczenie-otylosci-dzieci-i-mlodziezy-w-kolskim-szpitalu W dniu wczorajszym 10 stycznia 2024 roku w Starostwie Powiatowym w Kole odbyło się spotkanie, którego tematem było leczenie otyłości dzieci i młodzieży.

Starosta Kolski Robert Kropidłowski i Dyrektor SP ZOZ w Kole Grzegorz Gibaszek zaprosili Dyrektorów Szkół, Psychologów, Pedagogów i Logopedów do Starostwa Powiatowego w Kole na spotkanie z lekarzem pediatrą Kolskiego Szpitala Panią dr n. med. Bogumiłą Górczewską. Pani doktor podczas spotkania omówiła bardzo trudny i ważny temat dot. leczenia otyłości oraz problemów metabolicznych wśród dzieci i młodzieży. Zaprosiła zgromadzonych do wzięcia udziału w projekcie "zdrowe dzieci dooKOŁO". Jak podkreśliła Pani doktor ważne jest to by zapewnić dzieciom ruch, ograniczyć ilość spożywanych słodyczy...

Starosta Kolski zaznaczył, że Kolski Szpital jest 3. w wielkopolsce placówką zajmującą się takimi problemami.

Jak powiedział Dyrektor Grzegorz Gibaszek dla poprawy funkcjonowania placówki zatrudniony zostanie dietetyk.

Cieszymy się, że taka placówka jest w naszym szpitalu, bo to dobry krok w kierunku poprawy zdrowia naszych dzieci.

Zdrowe dzieci to szczęśliwe dzieci.

2024-01-11T15:14:48+01:00 https://starostwokolskie.pl/news//leczenie-otylosci-dzieci-i-mlodziezy-w-kolskim-szpitalu https://starostwokolskie.pl/uploads/news/89d2c80091c0b46f8246cfbc88d2bcfa.jpg
OGŁOSZENIE O PRZETARGU!!! https://starostwokolskie.pl/news//ogloszenie-o-przetargu

Starosta Kolski działając w imieniu Skarbu Państwa na podstawie  art. 38 ust.  1,2 oraz art. 40 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2023r. 344
z późn. zm. )  ogłasza:

I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Dąbie, gmina Dąbie, oznaczonej w ewidencji gruntów działkami:  nr 581/1 o pow. 0,3000 ha, oraz  nr 581/2 o pow. 0,0400 ha, ark. mapy 2, zapisanej w księdze wieczystej nr  KN1K/00019345/7 prowadzanej przez Sąd Rejonowy w Kole.

2024-01-09T15:37:00+01:00 https://starostwokolskie.pl/news//ogloszenie-o-przetargu https://starostwokolskie.pl/uploads/news/db5f8202f42735823d14201ad7a47ed6.jpg
Informacja o unieważnieniu postępowania na sprzedaż pojazdu Hyundai I30 https://starostwokolskie.pl/news//informacja-o-uniewaznieniu-postepowania-na-sprzedaz-pojazdu-hyundai-i30 2023-12-29T12:00:35+01:00 https://starostwokolskie.pl/news//informacja-o-uniewaznieniu-postepowania-na-sprzedaz-pojazdu-hyundai-i30 https://starostwokolskie.pl/uploads/news/5a7e68b51c5531ab5794720b73522152.jpg Uczczono pamięć Powstańców Wielkopolskich https://starostwokolskie.pl/news//uczczono-pamiec-powstancow-wielkopolskich- Władze Powiatu i Miasta uczciły Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego.

Z okazji 105. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego Starosta Kolski Robert Kropidłowski wraz z Wicestarostą Sylwestrem Chęcińskim i Sekretarzem Powiatu Arturem Szafrańskim złożyli wiązankę kwiatów pod Pomnikiem „Bojownikom o wolność i niepodległość” usytuowanym nad zalewem rzeki Warty. Władzom powiatu towarzyszyli, Senator RP Leszek Galemba, Burmistrz Miasta Koła Krzysztof Witkowski w raz z Przewodniczącym Rady Miasta Tomaszem Sobolewskim i Sekretarzem Miasta Moniką Ciesielską, przedstawiciele: instytucji kulturalnych, stowarzyszeń i partii politycznych.

105 lat temu, 27 grudnia 1918 roku, poznaniacy chwycili za broń, aby dołączyć wielkopolskie ziemie do terenów niepodległej Polski. Punktem zapalnym powstania był przyjazd Ignacego Jana Paderewskiego do Poznania. Powstańcy szybko przejęli miasto oraz rozpoczęli walkę o sąsiadujące miejscowości, również mieszkańcy regionu gostyńskiego chwycili za broń. Powstańcy w krótkim czasie opanowali całą Prowincję Poznańską z wyjątkiem jej północnych (Bydgoszcz, Piła) i południowo-zachodnich (Leszno, Rawicz) obrzeży. Powstanie zakończyło się 16 lutego 1919 roku rozejmem w Trewirze.

 

Od 2021 roku rocznica Powstania Wielkopolskiego jest świętem państwowym.

2023-12-27T13:53:13+01:00 https://starostwokolskie.pl/news//uczczono-pamiec-powstancow-wielkopolskich- https://starostwokolskie.pl/uploads/news/c91e45f353d7713819c8bfa200de79b8.jpg
Odszedł do życia wiecznego... https://starostwokolskie.pl/news//odszedl-do-zycia-wiecznego „Nasza śmierć jest jedynie kolejnym rozdziałem w wielkiej księdze życia.” – Paulo Coelho 2023-12-27T09:42:51+01:00 https://starostwokolskie.pl/news//odszedl-do-zycia-wiecznego https://starostwokolskie.pl/uploads/news/8b99e9e16d76237c7f895a58fd357b09.jpg Budżet Powiatu Kolskiego na 2024rok https://starostwokolskie.pl/news//budzet-powiatu-kolskiego-na-2024rok 21 grudnia br. podczas LXXVIII sesji Rady Powiatu Kolskiego jednogłośnie został przyjęty rekordowy budżet Powiatu Kolskiego na 2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ rok.

Planowane inwestycje Powiatu Kolskiego na Nowy Rok 2024 przedstawiamy w galerii zdjęć.

2023-12-27T09:32:36+01:00 https://starostwokolskie.pl/news//budzet-powiatu-kolskiego-na-2024rok https://starostwokolskie.pl/uploads/news/8e5279cc828180984de5a78b0a0db894.jpg
Sąd Rejonowy w Kole - WEZWANIE dot. spawy I Ns 781/23 https://starostwokolskie.pl/news//sad-rejonowy-w-kole---wezwanie-dot-spawy-i-ns-78123 2023-12-21T09:44:52+01:00 https://starostwokolskie.pl/news//sad-rejonowy-w-kole---wezwanie-dot-spawy-i-ns-78123 https://starostwokolskie.pl/uploads/news/7d6495659465dc348472db21cd71ebb0.jpg UWAGA!!!! https://starostwokolskie.pl/news//uwaga Uprzejmie informujemy, że w dniu 22 grudnia 2023 roku Starostwo Powiatowe w Kole będzie nieczynne. Za utrudnienia przepraszamy. 2023-12-20T13:09:11+01:00 https://starostwokolskie.pl/news//uwaga https://starostwokolskie.pl/uploads/news/52e5123c26869fbe8bb4ccfe91b5f180.jpg Porządek obrad LXXVIII Sesji Rady Powiatu Kolskiego https://starostwokolskie.pl/news//porzadek-obrad-lxxviii-sesji-rady-powiatu-kolskiego LXXVIII sesja Rady Powiatu Kolskiego odbędzie się 21 grudnia 2023 r. (czwartek) o godz.10.00 w sali 102 Starostwa Powiatowego w Kole przy ul. Sienkiewicza 21/23.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady Powiatu.

2. Powitanie.

3. Stwierdzenie quorum.

4. Przyjęcie protokołu z LXXVII sesji.

5.  Przyjęcie porządku obrad.

6. Informacja Starosty z działalności międzysesyjnej Zarządu.

7. Zapytania i interpelacje.

8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2023r.

9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2023-2030.

10.  Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2024-2030.

     a) przedstawienie projektu uchwały przez Starostę Kolskiego,

     b)   odczytanie opinii stałych Komisji Rady Powiatu, w tym opinii Komisji Budżetu i Finansów,

     c) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,

     d) przedstawienie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wniosku o wprowadzenie poprawek do projektu wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2024-2030,

     f)  dyskusja,

     g) głosowanie w sprawie poprawek do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2024-2030,

     h)  głosowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2030 wraz z poprawkami.

11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Kolskiego na 2024r.

      a)  przedstawienie projektu uchwały budżetowej przez Starostę Kolskiego,

      b) odczytanie opinii stałych Komisji Rady Powiatu, w tym Komisji Budżetu i Finansów,

      c)  odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,

      d)  przedstawienie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wniosku o wprowadzenie poprawek do projektu budżetu Powiatu Kolskiego na 2024 r.,

      e)  dyskusja,

      f)  głosowanie w sprawie poprawek do projektu budżetu Powiatu Kolskiego na 2024r.,

     g)  głosowanie w sprawie projektu uchwały budżetowej wraz z poprawkami.

12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kolskiego na 2024r.

13. Podjęcie uchwały w sprawie rocznego planu pracy Rady Powiatu Kolskiego na 2024 rok.

14. Podjęcie uchwały w sprawie rocznego planu pracy stałych Komisji Rady Powiatu Kolskiego na 2024 rok.

15. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

16. Wolne głosy i wnioski.

17. Zamknięcie obrad.

 

 

 

                                                                                                          Przewodniczący

                                                                                                   Rady Powiatu Kolskiego

                                                                                                       /-/ Marek Świątek

2023-12-20T12:24:48+01:00 https://starostwokolskie.pl/news//porzadek-obrad-lxxviii-sesji-rady-powiatu-kolskiego https://starostwokolskie.pl/uploads/news/7ea5b34e6eee5b38d127a182fe8bbcb4.jpg
4. Powiatowa Gala Mistrzów Powiatu Kolskiego https://starostwokolskie.pl/news//4-powiatowa-gala-mistrzow-powiatu-kolskiego Wręczono statuetki Mistrzom Powiatu Kolskiego

W piątkowe popołudnie, 15 grudnia w Zajeździe Leśnym w Borysławicach Kościelnych odbyła się już 4. Powiatowa Gala Mistrzów Powiatu Kolskiego, która kolejny raz pokazała nam wszystkim jak wiele mamy wspaniałych, utalentowanych Osób w powiecie. Swoją ciężką pracą nagrodzone osoby pokazały, że zasługują na miano Mistrzów Powiatu.

To mistrzowskie wydarzenie poprowadzili  jak zawsze zjawiskowi i uroczy Dorota Szkudlarek oraz Radosław Małecki. Podczas przerw Saksofonista Wojciech Susłyk swoim występem sprawił, że goście myślami unosili się wraz z piękną melodią. By te chwile były poezją dla uszu i niezapomnianymi efektami wizualnymi zadbali DJ Paka Łukasz Pacześny i Event4You. O wideo relację z tego jakże pięknego wydarzenia zadbał portal miejski e-kolo. Gwiazdą tegorocznej Gali Mistrzów Powiatu Kolskiego był Kabaret z Konopi, który swoim występem zdobył serca kobiet.

W roli wręczających nagrody pojawili się: Starosta Kolski Robert Kropidłowski, Wicestarosta Sylwester Chęciński, Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego Marek Świątek oraz Sekretarz Powiatu Kolskiego Artur Szafrański.

 

Kategoria Przyjaciel Powiatu Kolskiego

 • Polskie Towarzystwo Lekarskie Oddział w Kole 
 • Zespół Gama z Witowa
 • Zespół Ludowy Dobrowianki
 • Zespół Ludowy Nadnerzanki
 • Zespół Ludowy Osieczanki
 • Zespół Ludowy Lubonianki
 • Zespół Ludowy Przedeczanki
 • Zespół Ludowy Kłodawiacy
 • Zespół Kujawy Borowe z GOK i BP w babiaku
 • Zespół Ludowy Grzegorzewianki
 • Waldemar Marcianiak Prezes Kopalni Soli w Kłodawie
 • Radosław Małecki

 

Kategoria działalność społeczna

 • Fundacja Wood-Mizer „Podzielmy Się Sercem”
 • Sztab WOŚP Koło /Lech Brzeziński, Mirosław Kwiręg, Artur Zwierzyński, Tomasz Jaroszewski/
 • Fundacja Krzykosiaki – Psy w Potrzebie
 • Szkolne Koło PCK z Liceum Ogólnokształcącego w Kole
 • Geberit Produkcja sp. z o.o. Zakład Koło
 • Radosław Namyślak

 

Kategoria działalność kulturalna

 • CASIMIRUS Grupa Rekonstrukcyjna w MDK Koło
 • Jakub Wasilewski
 • Olga Bejm
 • Jakub Małecki
 • Chór KANTATA z Liceum Ogólnokształcącego w Kole
 • Stowarzyszenie Budowy Pomnika-Ławeczki Czesława Freudenreicha
 • Pomysłodawcy, Twórcy i Wykonawcy Pomnika – Ławeczki Czesława Freudenreicha / Bożena Gronert-Ubych, Jacek Dziedziczak, Krzysztof Pawlak, Krzysztof Wojtukiewicz i Jacek Wojciechowski/

 

Kategoria ciekawe osiągnięcia

 • Pionierskie metody operacyjne kolskich Lekarzy Ginekologów /Paulina Stolarek, Agnieszka Fiwek, Janusz Karaszewski oraz Jarosław Matynia/

 

Kategoria sport

 • Krzysztofa Bożuchowska
 • Marcin Wojewoda
 • Stanisław Gralak
 • Maciej Gralak
 • Joanna Sołtysiak
 • Marcin Szwast
 • Robert Budny
 • Joanna Ratajczak
 • Adam Waberski
 • Kacper Ignaczak
 • Paweł Lasota
 • Paweł Malicki
 • Kuba Gajda
 • Jarosław Kawka
2023-12-19T15:20:09+01:00 https://starostwokolskie.pl/news//4-powiatowa-gala-mistrzow-powiatu-kolskiego https://starostwokolskie.pl/uploads/news/4e084168d62e89ed75286452b2a99604.jpg