Starostwo Kolskie oficjalny serwis internetowy Starostwa Powiatowego w Kole http://www.starostwokolskie.pl/ pl Starostwo Kolskie https://www.e-kolo.pl/logorss.png http://starostwokolskie.pl FA MEDIA Najszczersze wyrazy współczucia https://starostwokolskie.pl/news//najszczersze-wyrazy-wspolczucia 2021-09-21T15:42:56+02:00 https://starostwokolskie.pl/news//najszczersze-wyrazy-wspolczucia https://starostwokolskie.pl/uploads/news/bbedf97b99dc848f4c9e75d3e67e1652.png „Moja Wizja Zero – Rolnik Liderem Bezpieczeństwa” - konkurs KRUS https://starostwokolskie.pl/news//„moja-wizja-zero-–-rolnik-liderem-bezpieczenstwa”---konkurs-krus Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Kole informuje, że do 30 września br. przyjmowane są zgłoszenia do udziału w konkursie dla młodzieży „Moja Wizja Zero-Rolnik Liderem Bezpieczeństwa”. ”. Celem konkursu jest promocja bezpiecznych zachowań związanych z pracą w gospodarstwie rolnym.

Konkurs skierowany jest do młodzieży w wieku od 15 do 23 lat - uczniów szkół ponadpodstawowych i studentów. Polega na przygotowaniu krótkiego filmu pod hasłem „Moja Wizja Zero – Rolnik Liderem Bezpieczeństwa”.

Zgłoszenia konkursowe należy nadsyłać na adres: wizjazero@krus.gov.pl  
Regulamin oraz wszelkie niezbędne informacje na temat tegorocznej edycji konkursu znajdują się na stronie internetowej Kasy pod linkiem:
https://www.krus.gov.pl/konkursy/konkursy-i-patronaty/moja-wizja-zero/
Na laureatów konkursu czekają atrakcyjne nagrody.

źródło: KRUS Placówka Terenowa w Kole

 

 

2021-09-15T14:59:21+02:00 https://starostwokolskie.pl/news//„moja-wizja-zero-–-rolnik-liderem-bezpieczenstwa”---konkurs-krus https://starostwokolskie.pl/uploads/news/ae8dc4daf59b0e9f302474ec8c1ec074.jpg
"Na starcie do kariery" https://starostwokolskie.pl/news//na-starcie--do-kariery Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, Oddział Zamiejscowy w Koninie zaprasza do udziału w programie „Na starcie do kariery" 2021-09-10T14:34:00+02:00 https://starostwokolskie.pl/news//na-starcie--do-kariery https://starostwokolskie.pl/uploads/news/8c72db124d1ed0388fb01e2c70f6e628.jpg Główny Inspektorat Transportu Drogowego - informacje!!! https://starostwokolskie.pl/news//glowny-inspektorat-transportu-drogowego---informacje Główny Inspektorat Transportu Drogowego informuje o możliwości skorzystania z elektronicznego formularza, poprzez który przedsiębiorcy oraz osoby zarządzające transportem mogą bezpłatnie sprawdzić swoje dane zawarte w Krajowym Rejestrze Elektronicznym Transportu Drogowego (KREPTD) wskazane w art. 82j ust. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz 919, z późn. zm.) tj. przez osoby, których dane dotyczą. Celem Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego jest dotarcie do jak najszerszej grupy odbiorców i rozpropagowanie informacji o powyższej usłudze. Swoje dane można sprawdzić poprzez przesłanie wniosku ePUAP, który znajduję się pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/motoryzacja-i-transport/ewidencje-i-transport-miedzynarodowy/kreptd-wniosek-o-udostepnienie-danych-dla-osoby-ktorej-dane-dotycza Wymagane jest posiadane konta na profilu zaufanym.

Komunikat

Przypominamy, że zgodnie z art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 919 ze zm.): zabrania się przedsiębiorcy posiadania wypisów
z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wypisów z licencji wspólnotowej w łącznej liczbie przekraczającej liczbę pojazdów, dla których został udokumentowany wymóg zdolności finansowej, zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009.
W związku z powyższym przewoźnik drogowy nie może posiadać jednocześnie zarówno
•    wypisów z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego , jak też
•    wypisów z licencji wspólnotowej
na te same pojazdy, dla których został udokumentowany wymóg zdolności finansowej.
Przypominamy, że wypis z licencji wspólnotowej uprawnia do wykonywania transportu za granicą, jak i na terenie Polski.
Przed złożeniem wniosku o udzielenie wypisu z licencji wspólnotowej przewoźnik powinien zwrócić wypisy z zezwolenia na wykonywanie zawodu  przewoźnika drogowego na określone pojazdy, dla których został udokumentowany wymóg zdolności finansowej. Wypisy z zezwolenia należy zwrócić do właściwego organu, który je wydał.
Od 1 października 2021 r. po złożeniu wniosku o udzielenie wypisów z licencji wspólnotowej, organ będzie każdorazowo weryfikował informacje o posiadanych przez przewoźnika drogowego wypisach z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.
W sytuacji złożenia wniosku o wydanie wypisów z licencji wspólnotowej dla pojazdów, na które zostały już wydane wypisy z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, organ będzie wzywał wnioskodawcę do udokumentowania zdolności finansowej dla takiej liczby pojazdów, która odpowiada sumie faktycznie posiadanych wypisów z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz wnioskowanym wypisom z licencji wspólnotowej.  

W przypadku pytań prosimy o kontakt drogą e-mailową:
-przewóz rzeczy: licencje.rzeczy.btm@gitd.gov.pl;
- przewóz osób: licencje.osoby.btm@gitd.gov.pl

2021-09-10T12:25:53+02:00 https://starostwokolskie.pl/news//glowny-inspektorat-transportu-drogowego---informacje https://starostwokolskie.pl/uploads/news/18d6bae17b1468788cbde4381205d40a.jpg
8 września 1939 roku w powiecie kolskim. https://starostwokolskie.pl/news//8-wrzesnia-1939-roku-w-powiecie-kolskim Nie zapominajmy o historii z naszego podwórka sprzed 82 lat.

Tragiczny wrzesień 1939 roku dla mieszkańców powiatu kolskiego... Teren  naszego powiatu był jeszcze wielokrotnie bombardowany i ostrzeliwany przez niemieckie samoloty. Atakowały one nie tylko oddziały wojska polskiego, ale również miasta i wsie...
8 września I Dywizjon Armii „Poznań”,zdetonował dwa oddane do użytku rok wcześniej, mosty na Warcie, aby utrudnić Wehrmachtowi marsz w głąb kraju.
fot. https://kurier-kolski.pl/2010/09/kolski-wrzesien-1939/

2021-09-08T13:51:51+02:00 https://starostwokolskie.pl/news//8-wrzesnia-1939-roku-w-powiecie-kolskim https://starostwokolskie.pl/uploads/news/a7d3d6be189830cad7e9941cfb0ad34c.jpg
Oferta PiMBP w Kole https://starostwokolskie.pl/news//oferta-pimbp-w-kole 2021-09-08T13:48:05+02:00 https://starostwokolskie.pl/news//oferta-pimbp-w-kole https://starostwokolskie.pl/uploads/news/5456fdad8ea24278c526fc90b14ef1ac.jpg Budowa północnej obwodnicy miasta Koła - spotkanie organizacyjne. https://starostwokolskie.pl/news//budowa-polnocnej-obwodnicy-miasta-kola---spotkanie-organizacyjne W dzisiejsze przedpołudnie w Starostwie Powiatowym w Kole odbyło się spotkanie organizacyjne stanu zaawansowania prac nad projektem budowlanym północnej obwodnicy miasta Koła. Ustalono, że termin realizacji umowy czyli uzyskania pozwolenia na budowę przesunięty został na 15 czerwca 2022 roku. W spotkaniu wzięli udział Starosta Kolski, Sekretarz Powiatu, Burmistrz Miasta Koła, Wójt Gminy Koło, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kole wraz z pracownikami oraz Przedstawiciele firmy projektowej SMP Projektanci Sp.z o.o. Sp.k. z Poznania. 2021-09-07T14:03:57+02:00 https://starostwokolskie.pl/news//budowa-polnocnej-obwodnicy-miasta-kola---spotkanie-organizacyjne https://starostwokolskie.pl/uploads/news/55b65125c973b546c9d0ac2602b460b5.jpg Święto Plonów w Powiecie Kolskim!!! https://starostwokolskie.pl/news//swieto-plonow-w-powiecie-kolskim W minioną niedzielę 5 września odbyły się Dożynki Powiatowo-Gminno-Parafialne w Powierciu.

Tegoroczne Święto Plonów rozpoczęliśmy Eucharystią w Parafii pw.108 Męczenników w Powierciu, w czasie której dziękowaliśmy Bogu za zebrane plony. Mszę św., celebrowali ks. kan. Aleksander Rybczyński wraz z Proboszczem tutejszej parafii ks. Radosławem Kobielą. Starosta Kolski Robert Kropidłowski wraz z Wójtem Gminy Koło Mariuszem Rybczyńskim otrzymali z rąk Starostów Dożynek Małgorzaty Wawrzyniak i Tomasza Biernata pachnący, wspaniały bochen chleba upieczony z tegorocznego ziarna, które wzrastało i dojrzewało na ziemi powiatu kolskiego.
 Starosta Kolski zwrócił uwagę na to, że dzisiejsze rolnictwo to bardzo wysoka mechanizacja. Żeby w obecnych czasach chcieć prowadzić gospodarstwo rolne, trzeba mieć ogromne doświadczenie i wielką wiedzę.
Swą wypowiedź zakończył żartem: "Szanowni Rolnicy, życzę Wam by dochodowość z gospodarstw rolnych była tak wysoka jak Starosta Kolski" 2021-09-07T13:03:03+02:00 https://starostwokolskie.pl/news//swieto-plonow-w-powiecie-kolskim https://starostwokolskie.pl/uploads/news/ae6de84bf5c2d47bcef995b0e5f02f4f.jpg Najszczersze wyrazy współczucia https://starostwokolskie.pl/news//najszczersze-wyrazy-wspolczucia "Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą." ks. Jan Twardowski 2021-09-06T15:25:02+02:00 https://starostwokolskie.pl/news//najszczersze-wyrazy-wspolczucia https://starostwokolskie.pl/uploads/news/3234dbd97f5b0045f38ce2da513a542a.jpg Dożynki Powiatowo-Gminno-Parafialne https://starostwokolskie.pl/news//dozynki-powiatowo-gminno-parafialne- Zapraszamy na Dożynki Powiatowo-Gminno-Parafialne 2021, które odbędą się 5 września w parku przy Pałacyku w Powierciu 2021-09-03T12:44:50+02:00 https://starostwokolskie.pl/news//dozynki-powiatowo-gminno-parafialne- https://starostwokolskie.pl/uploads/news/d055cba9585e5b9c09c195288934192b.jpg Powiatowy Urząd Pracy w Kole – Projekt Pilotażowy https://starostwokolskie.pl/news//powiatowy-urzad-pracy-w-kole-–-projekt-pilotazowy 2021-09-01T11:17:34+02:00 https://starostwokolskie.pl/news//powiatowy-urzad-pracy-w-kole-–-projekt-pilotazowy https://starostwokolskie.pl/uploads/news/9a4a72db7acfd1445b1c70803d94347d.jpg Srebrny Krzyż za Zasługi dla Członka Zarządu Powiatu Kolskiego!!! https://starostwokolskie.pl/news//srebrny-krzyz-za-zaslugi-dla-czlonka-zarzadu-powiatu-kolskiego- W dniu dzisiejszym tj. 27 sierpnia br. w siedzibie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych nadanych postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

W imieniu Wojewody Wielkopolskiego Michała Zielińskiego uroczystego wręczenia odznaczeń dokonała Wicewojewoda Aneta Niestrawska. 
Wśród wyróżnionych znalazł się Członek Zarządu Powiatu Kolskiego Pan Henryk Tomczak, który otrzymał Srebrny Krzyż Zasługi. 
Gratulujemy!!!

 

2021-08-27T22:24:12+02:00 https://starostwokolskie.pl/news//srebrny-krzyz-za-zaslugi-dla-czlonka-zarzadu-powiatu-kolskiego- https://starostwokolskie.pl/uploads/news/b09e671739054ae6b7035509fa2ca626.jpg
Inna niż wszystkie XLIII sesja Rady Powiatu Kolskiego!!! https://starostwokolskie.pl/news//inna-niz-wszystkie-xliii-sesja-rady-powiatu-kolskiego XLIII sesja Rady Powiatu Kolskiego, która odbyła się w dniu wczorajszym na długo zapadnie w pamięci wszystkim Uczestniczącym.

A to za sprawą chwytającego za serce filmu oraz wystawy upamiętniających  "Ofiary nalotu lotnictwa niemieckiego w dniu  2 września 1939 r. na pociąg ewakuacyjny z Krotoszyna i dworzec kolejowy w Kole",  przygotowanych przez Pracowników Starostwa Powiatowego w Kole. 
Film był krótki ale na tyle oddający zgrozę tamtego wrześniowego dnia, by na sali zapanowała długa wymowna cisza, po czym nastąpiły oklaski uznania. 
Starosta Kolski Robert Kropidłowski na ręce Sekretarza Powiatu Kolskiego Artura Szafrańskiego, który jest autorem zdjęć i filmu złożył serdeczne podziękowania dla Pracowników, którzy wykonali "kawał dobrej roboty". 
Jak zaznaczył Pan Starosta, wystawa wraz z filmem będzie przekazana do Powiatu Krotoszyńskiego.
Kochani zapraszamy Was do zwiedzania  wystawy, która mieści się na pierwszym piętrze Starostwa Powiatowego w Kole.
A już 2 września będziecie mieli możliwość obejrzenia naszego filmu.

2021-08-27T22:12:04+02:00 https://starostwokolskie.pl/news//inna-niz-wszystkie-xliii-sesja-rady-powiatu-kolskiego https://starostwokolskie.pl/uploads/news/ce9ac4056043ba78ad5040d149dde4a1.jpg
45-lecie pracy zawodowej Naczelnik Wydziału Finansów!!!! https://starostwokolskie.pl/news//45-lecie-pracy-zawodowej-naczelnik-wydzialu-finansow Z okazji 45-lecia pracy zawodowej Starosta Kolski Robert Kropidłowski wraz z Radą Powiatu Kolskiego oraz Skarbnikiem Powiatu Kolskiego Zygmuntem Sołtysiakiem złożyli gratulacje i serdeczne podziękowania za lata pracy naszej Drogiej Naczelnik Wydziału Finansów Pani Amelii Woźniak, która całe swoje serce wkłada w wykonywaną pracę a kiedy potrzeba zawsze służy pomocą . Wręczenie kwiatów, życzenia i gratulacje miały miejsce 26 sierpnia br. w czasie XLIII sesji Rady Powiatu Kolskiego. 2021-08-27T20:44:09+02:00 https://starostwokolskie.pl/news//45-lecie-pracy-zawodowej-naczelnik-wydzialu-finansow https://starostwokolskie.pl/uploads/news/529cdfb12ab1b2622064a96e61955712.jpg MEDALE DLA STOROSTÓW ZA ZASŁUGI DLA LOK-u!!! https://starostwokolskie.pl/news//medale-dla-storostow-za-zaslugi-dla-lok-u Podczas czwartkowej XLIII sesji Rady Powiatu Kolskiego z rąk Prezesa Zarządu Powiatowego Ligi Obrony Kraju Ireneusza Wojtysiaka Starosta Kolski Robert Kropidłowski otrzymał "ZŁOTY MEDAL ZA ZASŁUGI DLA LIGI OBRONY KRAJU" a Wicestarosta Kolski Sylwester Chęciński otrzymał "SREBRNY MEDAL ZA ZASŁUGI DLA LIGI OBRONY KRAJU". Gratulujemy naszym Panom Starostom!!! 2021-08-27T20:32:54+02:00 https://starostwokolskie.pl/news//medale-dla-storostow-za-zaslugi-dla-lok-u https://starostwokolskie.pl/uploads/news/41ed7d86afff11fba3ff219325d32c57.jpg XLIII sesja Rady Powiatu Kolskiego - porządek obrad https://starostwokolskie.pl/news//xliii-sesja-rady-powiatu-kolskiego---porzadek-obrad W dniu dzisiejszym tj. 26 sierpnia br. o godz 9:00 w sali 102 Starostwa Powiatowego w Kole przy ul. Sienkiewicza 21/23 odbędzie się XLIII sesja Rady Powiatu Kolskiego.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady Powiatu.
2. Powitanie.
3. Stwierdzenie quorum.
4. Przyjęcie protokołu z XLI i XLII sesji.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Informacja Starosty z działalności międzysesyjnej Zarządu.
7. Zapytania i interpelacje.
8. Informacja na temat bieżącej sytuacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole
9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2021r.
10.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2021-2027.
11. Podjęcie uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno- finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole za rok 2020.
12.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wytypowania przedstawiciela podmiotu tworzącego w skład komisji konkursowej do wyboru kandydata na stanowisko ordynatora oddziału wewnętrznego I w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kole.
14. Informacja z działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kole.
15. Informacja z działalności Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole w 2020r.
16. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
17. Wolne głosy i wnioski.
18.  Zamknięcie obrad.

 

                                                                                                 Przewodniczący

                                                                                           Rady Powiatu Kolskiego

                                                                                               /-/Marek Świątek

 

W związku z trwającym stanem epidemii w obradach sesji uczestniczyć będą jedynie osoby, których obecność jest wymagana wyłącznie w zakresie procedowania uchwał. Zainteresowani mogą śledzić przebieg obrad za pośrednictwem transmisji on-line dostępnej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kole w zakładce  "Rada Powiatu Kolskiego" oraz stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Kole w zakładce "Transmisje on-line".

2021-08-26T07:03:15+02:00 https://starostwokolskie.pl/news//xliii-sesja-rady-powiatu-kolskiego---porzadek-obrad https://starostwokolskie.pl/uploads/news/d78f5be9cf7d73dc09f7f8f565a6432e.jpg
NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ!!! https://starostwokolskie.pl/news//nabor-wnioskow-o-przyznanie-srodkow-na-podjecie-dzialalnosci-gospodarczej 2021-08-19T09:48:19+02:00 https://starostwokolskie.pl/news//nabor-wnioskow-o-przyznanie-srodkow-na-podjecie-dzialalnosci-gospodarczej https://starostwokolskie.pl/uploads/news/8bacfd069f913a6c5061f9c738b045e2.jpg REFUNDACJA PRACODAWCOM KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY!!! https://starostwokolskie.pl/news//refundacja-pracodawcom-kosztow-wyposazenia-lub-doposazenia-stanowiska-pracy 2021-08-19T09:29:10+02:00 https://starostwokolskie.pl/news//refundacja-pracodawcom-kosztow-wyposazenia-lub-doposazenia-stanowiska-pracy https://starostwokolskie.pl/uploads/news/33406adc5f1081f7cbc3e473df3a2ead.jpg REFUNDACJA PRACODAWCOM KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY https://starostwokolskie.pl/news//refundacja-pracodawcom-kosztow-wyposazenia-lub-doposazenia-stanowiska-pracy-- 2021-08-19T09:18:56+02:00 https://starostwokolskie.pl/news//refundacja-pracodawcom-kosztow-wyposazenia-lub-doposazenia-stanowiska-pracy-- https://starostwokolskie.pl/uploads/news/5c903cf873e1da017e3d499f7aac6c41.jpg NABÓR WNIOSKÓW NA JEDNORAZOWE ŚRODKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ!!! https://starostwokolskie.pl/news//nabor-wnioskow-na-jednorazowe-srodki-na-podjecie-dzialalnosci-gospodarczej 2021-08-19T09:17:03+02:00 https://starostwokolskie.pl/news//nabor-wnioskow-na-jednorazowe-srodki-na-podjecie-dzialalnosci-gospodarczej https://starostwokolskie.pl/uploads/news/521b00d4c8c9cc7a6fba8d3d1bb16cee.jpg Ruszyła kontynuacja przebudowy ul. PCK w Kole https://starostwokolskie.pl/news//ruszyla-kontynuacja-przebudowy-ul-pck-w-kole Rozpoczęły się właśnie roboty budowlane drugiego odcinka ul. PCK w Kole. Ulica PCK łączy dwie ważne z punktu ruchu pojazdów samochodowych w mieście Kole ulice, czyli ul. Blizna z ul. Toruńską i jest to droga, również niezwykle ważna dla mieszkańców miasta Koła i powiatu kolskiego z uwagi na istniejący przy niej duży ośrodek zdrowia, czy też dworzec PKS.

Przebudowa ulicy PCK wraz z chodnikiem i otoczeniem zieleni zostanie wykonana na odcinku 250 metrów. Termin realizacji inwestycji to pięć miesięcy, a wykonawcą inwestycji jest firma MK STELLA Konrad Marek z siedzibą w Kole.

 

Powiat Kolski realizuje inwestycję wspólnie z Gminą Miejską Koło i jest ona kontynuacją przebudowy ul. PCK rozpoczętej kilka lat temu. Wartość robót budowlanych obecnie przebudowywanego odcinka wynosi 875.702,08 zł.

 

fot. e-kolo.pl

2021-08-18T12:19:56+02:00 https://starostwokolskie.pl/news//ruszyla-kontynuacja-przebudowy-ul-pck-w-kole https://starostwokolskie.pl/uploads/news/4d86aee04f7a8410d3473a01aed5da39.png
Najszczersze wyrazy współczucia https://starostwokolskie.pl/news//najszczersze-wyrazy-wspolczucia Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Męża Pani Katarzyny Poronin Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Kole. "Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą." - ks. Jan Twardowski 2021-08-18T09:46:13+02:00 https://starostwokolskie.pl/news//najszczersze-wyrazy-wspolczucia https://starostwokolskie.pl/uploads/news/5fa19c609369bd52752594b9b445e9b8.jpg Podpisanie umów na wykonanie robót budowlanych!!! https://starostwokolskie.pl/news//podpisanie-umow-na-wykonanie-robot-budowlanych W dniu wczorajszym tj. 16 sierpnia w Starostwie Powiatowym w Kole odbyło się podpisanie umów pomiędzy Powiatem Kolskim reprezentowanym przez Wicestarostę Kolskiego Sylwestra Chęcińskiego oraz radnego powiatowego Jarosława Sobańskiego i Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Kole Grzegorza Kujawę a firmą Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych S.A. reprezentowanym przez Właściciela Pawła Andrzejczaka.


Przedmiotem zawartych umów jest wykonanie robót budowlanych:
1.    "PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3414P PRZEDECZ- DZIWIE-
NOWA WIEŚ WIELKA"- Etap I, w zakresie branży sanitarnej (kanalizacja deszczowa) – długość odcinka 3,35 km.
Kwota realizacji zadania wynosi 5 426 090,63 zł brutto.

2.    "PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI POWIATOWEJ NR 3411P OD
SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ KRAJOWĄ NR 92 W KIERUNKU
MIEJSCOWOŚCI RDUTÓW - długość odcinka 2,197 km.
Kwota realizacji zadania wynosi  2 734 510,45 zł brutto
 Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg pokryje do 70% kosztów realizacji zadań.

2021-08-17T14:54:31+02:00 https://starostwokolskie.pl/news//podpisanie-umow-na-wykonanie-robot-budowlanych https://starostwokolskie.pl/uploads/news/8ec92ef7370597aef2451bbd06d32f8d.jpg
101 rocznica "Cudu nad Wisłą" https://starostwokolskie.pl/news//101-rocznica-cudu-nad-wisla W 101 rocznicę "Cudu nad Wisłą" upamiętniliśmy naszych przodków związanych z tym wydarzeniem.

Wicestarosta Kolski Sylwester Chęciński, Sekretarz Powiatu Artur Szafrański, Burmistrz Miasta Koła Krzysztof Witkowski, Zastępca Burmistrza Miasta Lech Brzeziński, Dyrektor Muzeum Technik Ceramicznych Tomasz Nuszkiewicz, kolski regionalista Kazimierz Kasperkiewicz oraz Jacek Skrycki reprezentujący Stowarzyszenie Budowy Pomnika - Ławeczki Czesława Freudenreicha złożyli wiązanki pod tablicą pamięci Michała Beksiaka, Burmistrza Miasta Koła w latach 1934-1939, który w okresie wojny polsko-bolszewickiej był żołnierzem Armii Ochotniczej. 
Z podziemi Ratusza delegacje z kwiatami i symbolicznym zniczem udały się na cmentarz parafialny aby przy  mogile Władysława Klimaszewskiego, Burmistrza Miasta Koła w latach 1919-1926, który w czasie wojny polsko - bolszewickiej był przewodniczącym Obywatelskiego Komitetu Obrony Państwa w Kole oraz przy mogile Czesława Freudenreicha, właściciela fabryki fajansu w Kole, będącego podczas wojny komendantem Straży  Obywatelskiej w Kole, w 1918 roku stanął na czele Wydziału Bezpieczeństwa i Milicji Ludowej Powiatu Kolskiego, w ten sposób oddać hołd Bohaterom.

2021-08-14T10:58:25+02:00 https://starostwokolskie.pl/news//101-rocznica-cudu-nad-wisla https://starostwokolskie.pl/uploads/news/b052bb11a6d7dc4096c68baad763badc.jpg
Konkurs na stanowisko Dyrektora ZOEW w Kole https://starostwokolskie.pl/news//konkurs-na-stanowisko-dyrektora-zoew-w-kole W dniu 11 sierpnia 2021 roku, Zarząd Powiatu Kolskiego podjął Uchwałę nr 0025.142.209.2021 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Opiekuńczo – Edukacyjno – Wychowawczego w Kole przy ul. Kolejowej 13, 62-600 Koło. 2021-08-12T10:35:11+02:00 https://starostwokolskie.pl/news//konkurs-na-stanowisko-dyrektora-zoew-w-kole https://starostwokolskie.pl/uploads/news/ba0fef1c36e640725a429ab4507013b5.jpg Roczny Program Współpracy Powiatu Kolskiego z Organizacjami Pozarządowymi... https://starostwokolskie.pl/news//roczny-program-wspolpracy-powiatu-kolskiego-z-organizacjami-pozarzadowymi Starosta Powiatu Kolskiego informuje o rozpoczęciu w dniu 10 sierpnia 2021 roku konsultacji społecznych projektu „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Kolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok.” 2021-08-11T13:31:57+02:00 https://starostwokolskie.pl/news//roczny-program-wspolpracy-powiatu-kolskiego-z-organizacjami-pozarzadowymi https://starostwokolskie.pl/uploads/news/87d948d1dce8380f8b86bdb166669162.jpg Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 63 https://starostwokolskie.pl/news//ostrzezenie-meteorologiczne-nr-63 Zjawisko: burze z gradem - 1 stopień zagrożenia

IMGW-PIB Meteorological Forecast Centre, Poznan Team ostrzega przed burzami z gradem (1 stopień zagrożenia) na obszarze powiatu kolskiego od godz. 13:00 dnia 10.08.2021 do godz. 23:00 dnia 10.08.2021. Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu od 20 mm do 25 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h. Miejscami grad. Prawdopodobienstwo wystapienia zjwiska 85%.

Źródło informacji: IMGW-PIB

2021-08-10T10:39:47+02:00 https://starostwokolskie.pl/news//ostrzezenie-meteorologiczne-nr-63 https://starostwokolskie.pl/uploads/news/d32e4ce661c0e44593cec42e066d7402.jpg
Podpisanie umowy - "Przebudowa drogi powiatowej nr 3218P Ruszków Drugi - Police Średnie" https://starostwokolskie.pl/news//podpisanie-umowy---przebudowa-drogi-powiatowej-nr-3218p-ruszkow-drugi---police-srednie W dniu dzisiejszym tj. 9 sierpnia w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kole odbyło się podpisanie umowy pomiędzy Powiatem Kolskim reprezentowanym przez Wicestarostę Kolskiego Sylwestra Chęcińskiego oraz Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Kole Grzegorza Kujawę a firmą MK STELLA Konrad Marek, reprezentowanym przez Właściciela Konrada Marka.

Przedmiotem zawartej umowy jest wykonanie robót budowlanych związanych z „Przebudową drogi powiatowej nr 3218P Ruszków Drugi – Police Średnie”. Wartość zamówienia to 768 291,65 zł brutto, z czego 50% kosztów pokryje Powiat Kolski a drugie 50% Gmina Kościelec.
Należy również dodać, że jest to kontynuacja budowy ścieżki rowerowej prowadzonej do miejscowości Łęka skąd można wyruszyć bezpiecznie w dalszą drogę. W 2019 roku wykonano przebudowę tej drogi w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego, chodników i zjazdów na odcinku o długości 823 metry  od ul. Zakładowej w Ruszkowie do rz. Kiełbaski w Policach. Środki na realizację zadania, również pochodziły z budżetu Powiatu Kolskiego oraz Gminy Kościelec.

2021-08-09T10:57:16+02:00 https://starostwokolskie.pl/news//podpisanie-umowy---przebudowa-drogi-powiatowej-nr-3218p-ruszkow-drugi---police-srednie https://starostwokolskie.pl/uploads/news/3b99e39eae10123123e2ed5e3aa08313.jpg
Powiatowe Obchody Święta Policji!!! https://starostwokolskie.pl/news//powiatowe-obchody-swieta-policji W Święto Przemienienia Pańskiego, w Kłodawie odbyły się powiatowe obchody Święta Policji, które tradycyjnie rozpoczęły się Eucharystią, którą celebrował Kapelan kolskich policjantów ks. Józef Wronkiewicz. W uroczystości wzięli udział Wicewojewoda Wielkopolski Aneta Niestrawska, Starosta Kolski Robert Kropidłowski, Poseł na Sejm RP Leszek Galemba, Wielkopolski Komendant Policji gen. Piotr Mąka, Komendant Powiatowy Policji w Kole nadkom. Roman Pankowski, I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Kole mł. insp. Jacek Brzęcki, Burmistrz Miasta Koła Krzysztof Witkowski, Burmistrz Miasta Kłodawy Piotr Michalak, Prezes KHBC w Straszkowie Grzegorz Fiałkowski, funkcjonariusze Policji oraz inni zaproszeni goście. 2021-08-06T14:40:06+02:00 https://starostwokolskie.pl/news//powiatowe-obchody-swieta-policji https://starostwokolskie.pl/uploads/news/ea7c0e2c343cd1ffc12477506e184fc3.jpg Powiat otrzyma środki na poprawę bezpieczeństwa https://starostwokolskie.pl/news//powiat-otrzyma-srodki-na-poprawe-bezpieczenstwa Poprawa bezpieczeństwa na drogach i skrzyżowaniach w powiecie kolskim to jeden z priorytetów obecnej kadencji. Miło jest nam zatem poinformować, że Powiat Kolski otrzymał kolejne już dofinansowanie na realizację 2 projektów z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg mającego na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych.

384 400 zł to kwota dofinansowania dla zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa na 4 przejściach dla pieszych z sygnalizacją świetlną w ramach jednego skrzyżowania ulic Sienkiewicza-Toruńska – 3go Maja w Kole”.

 

Natomiast kwota w wysokości 20 800 zł zostanie przekazana na dofinansowanie zadania polegającego na „Poprawie bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych na ulicy Nowowarszawskiej w Kole”.

 

2021-08-06T10:43:39+02:00 https://starostwokolskie.pl/news//powiat-otrzyma-srodki-na-poprawe-bezpieczenstwa https://starostwokolskie.pl/uploads/news/1a7a938f18085b2d2e49856798d92f87.jpg
Kolejne dofinansowanie dla DPSu przy ul. Poniatowskiego w Kole https://starostwokolskie.pl/news//kolejne-dofinansowanie-dla-dpsu-przy-ul-poniatowskiego-w-kole W dniu 27 lipca w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu odbyło się uroczyste podpisanie przez Wojewodę Wielkopolskiego Michała Zielińskiego, Starostę Kolskiego Roberta Kropidłowskiego oraz Wicestarostę Kolskiego Sylwestra Chęcińskiego umowy dofinansowania zadań remontowych w domach pomocy społecznej. Podczas uroczystego podpisania umowy obecna była także Wicewojewoda Wielkopolski Aneta Niestrawska.

Powiat Kolski otrzymał 25 000 zł dofinansowania z Budżetu Państwa na zadnie remontowe pn. „Remont w Domu Pomocy Społecznej w Kole, ul. Poniatowskiego 21”. Całkowita wartość zadania wynosi 50 000,00 zł.

2021-08-06T10:30:18+02:00 https://starostwokolskie.pl/news//kolejne-dofinansowanie-dla-dpsu-przy-ul-poniatowskiego-w-kole https://starostwokolskie.pl/uploads/news/214554b2594ab1b87784f50e56ba48cb.jpg
OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO!!! https://starostwokolskie.pl/news//obwieszczenie-wojewody-wielkopolskiego Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 26 lipca 2021 r. w sprawie przeprowadzenia KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ w 2021 r. na obszarze województwa wielkopolskiego. 2021-07-27T10:15:01+02:00 https://starostwokolskie.pl/news//obwieszczenie-wojewody-wielkopolskiego https://starostwokolskie.pl/uploads/news/174d47b10cbb28f2d362a1463502cb7b.jpg Trwa podpisywanie umów wsparcia jednostek OSP https://starostwokolskie.pl/news//trwa-podpisywanie-umow-wsparcia-jednostek-osp Obecnie Powiat Kolski podpisuje umowy na wsparcie kolskich jednostek OSP. Umowy te podpisywane są na mocy uchwał podjętych w kwietniu 2021 roku, wówczas Rada Powiatu Kolskiego podjęła jedenaście uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej każdej gminie w powiecie kolskim na realizację przedsięwzięcia pn.: "Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego" na łączną kwotę 109.000,00 zł.

Zarząd Powiatu Kolskiego po raz trzeci w tej kadencji zaproponował, aby wspomóc jednostki OSP. Warunkiem koniecznym uzyskania dotacji celowej jest posiadanie przez jednostkę OSP aktualnego wpisu do KRS. Po otrzymaniu informacji od burmistrzów i wójtów z terenu powiatu kolskiego o jednostkach OSP posiadających aktualne wpisy do KRS i po dokonaniu ich weryfikacji, ustalono, że jednostek kwalifikujących się do przyjęcia dotacji jest 85, w tym: 14 w KSRG oraz 17 posiadających gotowość operacyjną.

 

Podział środków na poszczególne gminy wygląda następująco:

 • Gmina Dąbie - 16 000 zł
 • Gmina Kościelec – 15 000 zł
 • Gmina Kłodawa - 13 000 zł
 • Gmina Olszówka - 12 500 zł
 • Gmina Koło - 9 500 zł
 • Gmina Babiak - 9 500 zł
 • Gmina Grzegorzew - 9 500 zł
 • Gmina Osiek Mały - 8 500 zł
 • Gmina Chodów - 8 000 zł
 • Gmina Przedecz - 4 500 zł
 • Gmina Miejska Koło - 3 000 zł
   
2021-07-21T10:37:28+02:00 https://starostwokolskie.pl/news//trwa-podpisywanie-umow-wsparcia-jednostek-osp https://starostwokolskie.pl/uploads/news/b1f3e9c9442b1ec99e6091127051d7f2.png
Szczepienia przeciwko COVID-19!!! https://starostwokolskie.pl/news//szczepienia-przeciwko-covid-19 Starosta Kolski informuje, że w Punkcie Szczepień Powszechnych na terenie Hali Sportowej Zespołu Szkół Ekonomiczno – Administracyjnych im. St. i Wł. Grabskich przy ul. Zielonej w Kole cały czas trwają szczepienia przeciwko COVID-19.

Do chwili obecnej, w tym punkcie szczepień masowych zaszczepiliśmy około 9000 osób, zapewniając bardzo dobre warunki lokalowe bez natłoku pacjentów oraz uciążliwych kolejek, a czas przebywania pacjenta w punkcie ograniczyliśmy do około 45 minut.

Zapewniamy profesjonalną obsadę punktu szczepień składającą się z lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych oraz strażaków, którzy dbają o porządek oraz bezpieczeństwo pacjentów przed i po szczepieniu. Ponadto każdemu pacjentowi wydajemy potwierdzenie szczepienia - Unijny Certyfikat COVID-19 (nazywany również paszportem COVID).

W Punkcie Szczepień Powszechnych wykonujemy szczepienia wszystkimi dostępnymi w Polsce szczepionkami firm: Pfizer, Moderna, AstraZeneca oraz Johnson&Johnson.

Punkt Szczepień Powszechnych będzie czynny w dniach:

 • 17 lipca (sobota) w godz. od 08:00 do 12:00,
 • 21 lipca (środa) w godz. od 08:00 do 15:00.

Zachęcamy do skorzystania z możliwości zaszczepienia się szczepionką przeciw COVID-19 firmy Johnson&Johnson o nazwie Vaccine Janssen, która podawana jest w jednej dawce, przez co jest szczególnie dogodna dla osób pracujących poza miejscem zamieszkania (np. kierowców, pracowników budowlanych, sezonowych, obcokrajowców itp.) oraz pracujących poza granicami naszego kraju.

Rejestracja chętnych na szczepienia możliwa jest za pośrednictwem:

 • e-Rejestracji na stronie: pacjent.gov.pl,
 • infolinii pod numerem: 989,
 • SMS na numer: 664 908 556 lub 880 333 333 o treści: SzczepimySie,
 • tel. nr 695 317 587
2021-07-15T15:22:37+02:00 https://starostwokolskie.pl/news//szczepienia-przeciwko-covid-19 https://starostwokolskie.pl/uploads/news/21c5e16b4db55435b5da52d2512c4385.jpg
Uroczysta wiązanka kwiatów upamiętniająca Poległych i Zasłużonych Obywateli... https://starostwokolskie.pl/news//uroczysta-wiazanka-kwiatow-upamietniajaca-poleglych-i-zasluzonych-obywateli Podczas wczorajszej wizyty Prezesa Rady Ministrów uroczystą wiązanką kwiatów od Premiera upamiętniono Poległych Obywateli Miasta Koła za Wolność i Ojczyznę w latach 1914-1918, 1939-1945 oraz Zasłużonych Obywateli Ziemi Kolskiej, którzy po 123 latach niewoli 11 listopada 1918 r. wprowadzili pierwszy Polski Tymczasowy Zarząd Powiatu Kolskiego. 2021-07-15T09:17:07+02:00 https://starostwokolskie.pl/news//uroczysta-wiazanka-kwiatow-upamietniajaca-poleglych-i-zasluzonych-obywateli https://starostwokolskie.pl/uploads/news/d3f1d2b08136dda357a9ccebbbfae834.jpg Robocza wizyta Premiera Morawieckiego w kolskim Starostwie!! https://starostwokolskie.pl/news//robocza-wizyta-premiera-morawieckiego-w-kolskim-starostwie W dzisiejsze popołudnie tj. 14 lipca br., do Starostwa Powiatowego w Kole z roboczą wizytą przybył Pan Premier RP Mateusz Morawiecki.

Głównym tematem rozmów było przedstawienie stanu zaawansowania prac związanych z budową północnej obwodnicy miasta Koła. Podczas spotkania Starosta Kolski Robert Kropidłowski i Wicestarosta Sylwester Chęciński poruszyli również sprawy związane z inwestycjami jakie w najbliższym czasie planuje powiat. W spotkaniu z Panem Premierem uczestniczyli również Wojewoda Wielkopolski Michał Zieliński oraz Poseł na Sejm RP Leszek Galemba. Pan Premier spotkał się również z urzędnikami kolskiego starostwa

2021-07-14T15:06:48+02:00 https://starostwokolskie.pl/news//robocza-wizyta-premiera-morawieckiego-w-kolskim-starostwie https://starostwokolskie.pl/uploads/news/43146df71879d4782c1e6dbbf06baf12.jpg
ZABEZPIECZ SIĘ PRZED WICHURĄ!!! https://starostwokolskie.pl/news//zabezpiecz-sie-przed-wichura 2021-07-14T12:16:50+02:00 https://starostwokolskie.pl/news//zabezpiecz-sie-przed-wichura https://starostwokolskie.pl/uploads/news/f4a54e04508f5844ff157128717ccecd.png BĄDŹ BEZPIECZNY PRZED BURZĄ!!! https://starostwokolskie.pl/news//badz-bezpieczny-przed-burza 2021-07-14T12:12:25+02:00 https://starostwokolskie.pl/news//badz-bezpieczny-przed-burza https://starostwokolskie.pl/uploads/news/521f41f8ff757114e3efcb6654c4916c.png Przebudowa drogi powiatowej w Bylicach zakończona!!! https://starostwokolskie.pl/news//przebudowa-drogi-powiatowej-w-bylicach-zakonczona 12 lipca br. odbył się również odbiór zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3429P w Bylicach"

Przebudowa odcinka drogi o długości 0,990 km; wyniosła 157 358,06 zł.
Wykonano roboty pomiarowe, mechaniczne frezowanie nawierzchni bitumicznej, mechaniczne oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni, skropienie nawierzchni emulsją asfaltową, mechaniczne wyrównanie nawierzchni betonem asfaltowym, uzupełnienie poboczy.
W odbiorze drogi uczestniczyli: Wicestarosta Kolski Sylwester Chęciński, Wójt Gminy Grzegorzew Bożena Dominiak, Członek Zarządu Powiatu Kolskiego Waldemar Banasiak,  Radny Gminy Grzegorzew Łukasz Łuczyński, Przewodniczący Rady Sołeckiej Bylic Krzysztof Stegenta, Inspektor Nadzoru Budowlanego Hieronim Maciejewski oraz Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kole Grzegorz Kujawa wraz z pracownikiem Działu Technicznego Sandrą Flaszewską. Wykonawcę firmę Trans - Spili sp. z o.o. reprezentowała prezes zarządu Arleta Nowicka.

2021-07-13T12:35:32+02:00 https://starostwokolskie.pl/news//przebudowa-drogi-powiatowej-w-bylicach-zakonczona https://starostwokolskie.pl/uploads/news/5bff17f07f7cfeb68bb6a94876bd085c.jpg
Droga powiatowa w sołectwie Rycerzew odebrana!!! https://starostwokolskie.pl/news//droga-powiatowa-w-solectwie-rycerzew-odebrana W dniu wczorajszym tj. 12 lipca br. odbył się odbiór robót związanych z remontem odcinka o długości 0,570 km; drogi powiatowej nr 3410P w miejscowości Rycerzew w gminie Kłodawa.

Zadanie na kwotę 126 553,45 zł  sfinansowane zostało w proporcji 50 % / 50 % kosztów:  Powiat Kolski oraz  Gmina Kłodawa.
W odbiorze uczestniczyli: Wicestarosta Kolski Sylwester Chęciński, Radni Powiatu Kolskiego Marek Marciniak i Tomasz Barański, Burmistrz Miasta Kłodawa Piotr Michalak, Radny Rady Miejskiej w Kłodawie Ryszard Frątczak, a także Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kole Grzegorz Kujawa. Wykonawcę firmę Trans - Spili sp. z o.o. reprezentowała Prezes zarządu Arleta Nowicka.

2021-07-13T12:31:09+02:00 https://starostwokolskie.pl/news//droga-powiatowa-w-solectwie-rycerzew-odebrana https://starostwokolskie.pl/uploads/news/b88d67d21492ae3bc4a9da1b240b2753.jpg
Strażacy z PSP w Kole odwiedzili najmłodszych Czytelników PiMBP w Kole!!! https://starostwokolskie.pl/news//strazacy-z-psp-w-kole-odwiedzili-najmlodszych-czytelnikow-pimbp-w-kole To było niezapomniane spotkanie. Najmłodsi czytelnicy Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole gościli st. sekc. Karola Łukaskiego, kapt. Sebastiana Świątka, mł. ogn. Rafała Marciniaka, st. str. Pawła Filipczaka, str. Mateusza Drążkowskiego z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kole.

Strażacy przeprowadzili dla dzieci warsztaty szkoleniowe z wykorzystaniem mobilnego symulatora zagrożeń pożarowych domu jednorodzinnego – zaprezentowali zagrożenia pożarowe i inne niebezpieczne zdarzenia, jakie mogą mieć miejsce w domu. Omówili sposoby zapobiegania zagrożeniom. Przypomnieli również: numery telefonów alarmowych, zasady zgłaszania pod numer alarmowy oraz jak zachować się podczas pożaru. Poinformowali o korzyściach, jakie niesie za sobą zamontowanie i właściwa eksploatacja czujek dymu i tlenku węgla w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych. Przypomnieli o obowiązku okresowego dokonywania przeglądu i czyszczenia przewodów kominowych oraz sprawdzenia instalacji wentylacyjnych. Zapoznali dzieci z kampanią społeczną „Zamknij Zanim Zaśniesz”. Zachęcali uczestników spotkania do zamykania drzwi do sypialni (to o co najmniej kilkanaście minut wydłuża czas, w którym w momencie pożaru utrzymają się warunki do przeżycia, jest to też bezcenny czas dla strażaków na ratowanie życia ludzkiego).

Na koniec zapoznali dzieci z pracą strażaka, zaprezentowali i omówili sprzęt ratowniczo-gaśniczy będący na wyposażeniu wozu bojowego. Dzieci w zachwycie! W pracy plastycznej, która dotyczyła najwspanialszej chwili jakiej kiedykolwiek doświadczyły… namalowały dzisiejsze spotkanie ze strażakami. To o czymś świadczy. Niezmiennie, i to już od wielu lat, strażacy, nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie, zajmują pierwsze miejsce na podium wśród zawodów, które budzą nasze największe zaufanie.

źródło: PiMBP w Kole

2021-07-09T14:43:45+02:00 https://starostwokolskie.pl/news//strazacy-z-psp-w-kole-odwiedzili-najmlodszych-czytelnikow-pimbp-w-kole https://starostwokolskie.pl/uploads/news/1fb2f39c4264aaea04ff37a3d9af8c24.jpg
CENTRALNA EWIDENCJA EMIISYJNOŚCI BUDYNKÓW https://starostwokolskie.pl/news//centralna-ewidencja-emiisyjnosci-budynkow 1 lipca br. rozpoczął się proces składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, który m,a na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. Wystarczy wejść na stronę www.zone.gunb.gov.pl, wypełnić i wysłać deklarację. 2021-07-09T13:13:54+02:00 https://starostwokolskie.pl/news//centralna-ewidencja-emiisyjnosci-budynkow https://starostwokolskie.pl/uploads/news/c181e30c927a3f7860759a922774cf2b.png OSP Grzegorzew z nowym WOZEM BOJOWYM!!! https://starostwokolskie.pl/news//osp-grzegorzew-z-nowym-wozem-bojowym 6 lipca w naszym powiecie był dniem pełnym wrażeń. Po podpisaniu umów dotacji z FDS dla gmin, otwarcia pracowni endoskopii w SP ZOZ w Kole czy też oddania drogi powiatowej "Łuczywno-Drzewce" odbyło się również w Grzegorzewie uroczyste przekazanie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego GBA 3,5/30 MAN TGM 13.290 jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Grzegorzewie "Bogu na chwałę, Ludziom na ratunek" 2021-07-09T12:37:09+02:00 https://starostwokolskie.pl/news//osp-grzegorzew-z-nowym-wozem-bojowym https://starostwokolskie.pl/uploads/news/14b31e3229be037d7446bd2f1aaa4f69.png Godziny otwarcia ORLIK-ów w okresie wakacyjnym!!! https://starostwokolskie.pl/news//godziny-otwarcia-orlik-ow-w-okresie-wakacyjnym Każdy czas jest dobry na sport, a tym bardziej wakacje. Z myślą o Dzieciach i Młodzieży udostępniamy informację o możliwości korzystania z ORLIK-ów. Warto wiedzieć gdzie i w jakich godzinach można rozegrać mecz. Zapraszamy!!! 2021-07-08T14:29:32+02:00 https://starostwokolskie.pl/news//godziny-otwarcia-orlik-ow-w-okresie-wakacyjnym https://starostwokolskie.pl/uploads/news/3eed11dccb77cd22a67c16ea392e54a5.png Uroczyste podpisanie umów dotacji z FDS i Senior+ oraz wręczenie promes dla gmin popegeerowskich. https://starostwokolskie.pl/news//uroczyste-podpisanie-umow-dotacji-z-fds-i-senior-oraz-wreczenie-promes-dla-gmin-popegeerowskich W dniu 6 lipca w Starostwie Powiatowym w Kole odbyło się uroczyste podpisanie przez Wicewojewodę Wielkopolskiego Panią Anetę Niestrawską umów dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych i Senior+ oraz wręczenie promes dla gmin popegeerowskich.

Umowę dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych podpisali: Wójt Gminy Grzegorzew Bożena Dominiak na kwotę 794.463,04  zł  dot. inwestycji „Przebudowa ul. Choińskiej i Szkolnej w Grzegorzewie” oraz Burmistrz Miasta Kłodawa Piotr Michalak na kwotę 1.004.532,28 zł dot. inwestycji „Budowa ulicy Polnej w m. Kłodawa”.  Umowę na dofinansowanie wyposażenia Klubu „Senior+” w Brdowie na kwotę 56 000,00 zł podpisał Wójt Gminy Babiak Wojciech Chojnowski. Promesy dla gmin popegeerowskich Pani Wicewojewoda Wielkopolski wręczyła Wójtowi Gminy Osiek Mały Markowi Górczewskiemu na kwotę 500 000 zł oraz Burmistrzowi Miasta Kłodawa Piotrowi Michalakowi na kwotę 600 000,00 zł. W ważnym dla gmin wydarzeniu wzięli udział Sekretarz Stanu, z-ca Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Zbigniew Hoffmann, Poseł na Sejm RP Leszek Galemba, Radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Robert Popkowski, Starosta Kolski Robert Kropidłowski, Radni Powiatu Kolskiego oraz Skarbnicy gmin.  Spotkanie poprowadził Sekretarz Powiatu Kolskiego Artur Szafrański.

2021-07-08T13:08:44+02:00 https://starostwokolskie.pl/news//uroczyste-podpisanie-umow-dotacji-z-fds-i-senior-oraz-wreczenie-promes-dla-gmin-popegeerowskich https://starostwokolskie.pl/uploads/news/8c107b2f13c41624355cff0082bcbe76.jpg
Gospodarze z powiatu kolskiego wyróżnieni w Ogólnopolskim Konkursie "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne" https://starostwokolskie.pl/news//gospodarze-z-powiatu-kolskiego-wyroznieni-w-ogolnopolskim-konkursie-bezpieczne-gospodarstwo-rolne 2 lipca br. w Starostwie Powiatowym w Koninie odbyło się uroczyste podsumowanie tegorocznej edycji regionalnego etapu XVIII Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne.

Konkurs jest organizowany przez KRUS od 2003 roku we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwową Inspekcją Pracy, Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa. Głównym celem konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym. Tegoroczna edycja uzyskała Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

Do udziału w tegorocznej XVIII edycji konkursu zgłoszono 906 gospodarstw indywidualnych z terenu całego kraju. W etapie regionalnym konkursu, o miano najbezpieczniejszego gospodarstwa rywalizowało 19 gospodarstw z terenów powiatów: konińskiego, kolskiego, tureckiego i słupeckiego.

Komisja konkursowa dokonała wizytacji i oceny gospodarstw, spośród których wytypowała laureatów oraz przyznała wyróżnienia specjalne, które otrzymali gospodarze z naszego powiatu.

Wyróżnienia specjalne zostały przyznane:

 

Panu Tomaszowi Leszczyńskiemu z miejscowości Łążek, gmina Kłodawa za stosowanie innowacyjnych rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo pracy w gospodarstwie rolnym oraz za stosowanie systemu rolnictwa precyzyjnego wykorzystującego wysoko rozwinięte technologie nawigacyjne i informatyczne

 

Państwu Jadwidze i Zbigniewowi Opas z miejscowości Dzierawy, gmina Koło oraz Państwu Janowi i Dorocie Podolskim z miejscowości Lubotyń, gmina Babiak za prowadzenie bezpiecznej hodowli bydła oraz wyróżniającą się estetykę gospodarstwa rolnego.

 

Wyróżnienie otrzymało także gospodarstwo Państwa Tadeusza i Renaty Chwiałkowskich z miejscowości Rzuchów, gmina Dąbie oraz gospodarstwo Państwa Małgorzaty i Andrzeja Kossowskich z miejscowości Zakrzewek, gmina Sompolno.

 

Wszyscy gospodarze otrzymali cenne nagrody, których fundatorami była Kasa Rolniczego Ubezpieczenia  Społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy, Starostwo Powiatowe w Kole, Wielkopolska Izba Rolnicza, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Nagrody wręczyli: Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Ryszard Bartosik, Poseł na Sejm RP Leszek Galemba, Starosta Kolski – Robert Kropidłowski, Z-ca Dyrektora Oddziału Regionalnego KRUS w Poznaniu – Andrzej Okpisz, Kierownik Placówki Terenowej KRUS w Koninie – Katarzyna Rzepecka-Andrzejak, z-ca Dyrektora WOR ARiMR w Poznaniu –Krzysztof Żok, Dyrektor KOWR w Poznaniu – Bogdan Fleming, Członek Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych - Jolanta Nawrocka, Kierownik Biura Powiatowego WIR w Kole -   Magdalena Kołodziejek.

2021-07-08T10:28:32+02:00 https://starostwokolskie.pl/news//gospodarze-z-powiatu-kolskiego-wyroznieni-w-ogolnopolskim-konkursie-bezpieczne-gospodarstwo-rolne https://starostwokolskie.pl/uploads/news/62bf3088b62e2239ba5b07bdb8849901.JPG
NABÓR WNIOSKÓW NA JEDNORAZOWE ŚRODKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ!!! https://starostwokolskie.pl/news//nabor-wnioskow-na-jednorazowe-srodki-na-podjecie-dzialalnosci-gospodarczej Powiatowy Urząd Pracy w Kole ogłasza nabór wniosków na jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej do 20.000,00 zł ze środków Funduszu Pracy.

Obowiązujący formularz wniosku na dotacje jest dostępny w siedzibie tut. urzędu lub na stronie internetowej www.pupkolo.pl w zakładce „Dokumenty do pobrania".

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW od 06.07.2021 r. do 09.07.2021 r.

Wnioski należy składać w siedzibie tut. urzędu w pokoju nr 16.


Dodatkowe informacje pod nr tel. 63 22 81 238.

2021-07-07T13:23:27+02:00 https://starostwokolskie.pl/news//nabor-wnioskow-na-jednorazowe-srodki-na-podjecie-dzialalnosci-gospodarczej https://starostwokolskie.pl/uploads/news/256021038809e25c8501c34dbfdaac4e.JPG
Droga powiatowa Łuczywno – Drzewce oddana do użytku!!! https://starostwokolskie.pl/news//droga-powiatowa--luczywno-–-drzewce-oddana-do-uzytku Dnia 6 lipca br., odbyło się również uroczyste oddanie drogi powiatowej nr 3206P Łuczywno – Drzewce, której budowa możliwa była dzięki ogromnemu dofinansowaniu z rządowego Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 3.024.022,14 zł. Cała wartość inwestycji wyniosła 4.770.188,44 zł.

Decyzję o budowie nowego odcinka drogi powiatowej nr 3206P relacji Łuczywno-Drzewce podjęto w związku z koniecznością likwidacji drogi powiatowej nr 3214P i odcinka drogi powiatowej 3206P wynikającej z realizacji odkrywki węgla brunatnego „Drzewce” przez PAK Kopalnię Węgla Brunatnego Konin S.A.

Powiat Kolski na realizację tej inwestycji otrzymał dofinansowanie z rządowego Funduszu Dróg Samorządowych. Długość wybudowanego odcinka to 3,896 km natomiast wykonawcą przedsięwzięcia była firma Trans-Spili Sp. z o.o. Nowo wybudowany odcinek drogi powiatowej nie tylko poprawi infrastrukturę w tej części gminy Osiek Mały ale również będzie mieć pozytywny wpływ na rozwój turystyki i agroturystyki. Nowo wybudowana droga stanie się również nowym dogodnym połączeniem i skróceniem dojazdu do Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej w Licheniu Starym.

Uroczystego przecięcia wstęgi już po raz drugi w dniu dzisiejszym dokonali Sekretarz Stanu, Zastępca Szefa w Kancelarii Rady Ministrów Zbigniew Hoffmann, Wojewoda Wielkopolskiego Michał Zieliński, Wicewojewoda Wielkopolski Aneta Niestrawska, Poseł na Sejm RP Leszek Galemba, Starosta Kolski Robert Kropidłowski jak również Radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Robert Popkowski, Członek Zarządu PAK Kopalnia Węgla Brunatnego  Konin S.A. Paweł Markowski, Wójt Gminy Osiek Mały Marek Górczewski, Przewodniczący Rady Gminy Osiek Mały Sławomir Makarowicz, Członek Zarządu Powiatu Kolskiego Zbigniew Szarecki, Dyrektor PZD w Kole Grzegorz Kujawa, Prezes Zarządu  Trans-Spili Sp. z o.o. Licheń Stary Arleta Nowicka. W uroczystym oddaniu drogi uczestniczyli również Wicestarosta Kolski Sylwester Chęciński, Sekretarz Powiatu Artur Szafrański, Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji Dorota Szkudlarek, Radni Powiatu Kolskiego, Radni Gminy Osiek Mały, Z-ca Dyrektora PZD w Kole Anna Orchowska, Mieszkańcy miejscowości Drzewce, Łuczywno i Smulniki Osieckie.

Poświęcenia drogi oraz zaproszonych Gości dokonał ks. kan. Wojciech Szczepankiewicz Proboszcz  Parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Dębach Szlacheckich.

2021-07-06T16:06:51+02:00 https://starostwokolskie.pl/news//droga-powiatowa--luczywno-–-drzewce-oddana-do-uzytku https://starostwokolskie.pl/uploads/news/38203947e167bfdd9fb946b4925b7fb9.jpg
Uroczyste otwarcie pracowni Endoskopii w SP ZOZ w Kole!!! https://starostwokolskie.pl/news//uroczyste-otwarcie-pracowni-endoskopii-w-sp-zoz-w-kole Dzisiaj tj. 6 lipca br., w w SP ZOZ w Kole odbyło się uroczyste przecięcie wstęgi przez Sekretarza Stanu Zastępcę Szefa w Kancelarii Rady Ministrów Zbigniewa Hoffmanna, Wojewodę Wielkopolskiego Michała Zielińskiego, Wicewojewodę Wielkopolskiego Anetę Niestrawską, Posła na Sejm RP Leszka Galembę, Starostę Kolskiego Roberta Kropidłowskiego, Dyrektora SP ZOZ Iwonę Wiśniewską oraz Kierownika pracownii Macieja Goździkowskiego.

Wartość inwestycji: 681.741,24 zł, z czego 496.368,00 zł pochodzi z budżetu Państwa, 185.373,24 zł z budżetu powiatu kolskiego

 • wyposażenie - 620.460,00 zł
 • remont - 61.281,24 zł

Należy zaznaczyć, że podstawowym celem zakupu sprzętu do pracowni endoskopii była poprawa i zwiększenie dostępności mieszkańców powiatu kolskiego do wysokiej jakości usług opieki zdrowotnej. Doposażenie w sprzęt, urządzenia i aparaturę medyczną ma na celu rozwój specjalistycznych świadczeń medycznych. Obecna baza sprzętowa wymagała wymiany wieloletniego i już wyeksploatowanego sprzętu oraz aparatury medycznej – powiedział Starosta Kolski Robert Kropidłowski. 

Inwestycja ta poprawi bezpieczeństwo pacjentów i personelu szpitala i w bardzo znacznym stopniu poprawi warunki i standardy leczenia oraz trwale przyczyni się do podniesienia rozwoju oraz konkurencyjności kolskiego szpitala. Zakup sprzętu endoskopowego usprawni pracę w pracowni, a także pozwoli na zwiększenie ilości badań zwłaszcza ambulatoryjnych, co pozwoli na przeniesienie ciężaru z opieki szpitalnej na ambulatoryjną opiekę specjalistyczną. Okres oczekiwania na badanie ambulatoryjne w pracowni endoskopii wynosił ok. 50 dni. W przypadku SPZOZ w Kole wpływ na okres oczekiwania na badanie wynika często z ograniczonej ilości posiadanego sprzętu, który jest wyeksploatowany i ulega częstym uszkodzeniom, a okres naprawy wydłuża czas oczekiwania pacjentów na termin badania. Zakup sprzętu endoskopowego spowoduje skrócenie kolejek oczekujących pacjentów na diagnostykę przewodu pokarmowego – dodała Dyrektor SP ZOZ w Kole Iwona Wiśniewska.

2021-07-06T13:15:37+02:00 https://starostwokolskie.pl/news//uroczyste-otwarcie-pracowni-endoskopii-w-sp-zoz-w-kole https://starostwokolskie.pl/uploads/news/060f39222ba48be32ae09643811ac68d.jpg
Dzień Niepodległości USA w Powiecie Kolskim!!! https://starostwokolskie.pl/news//dzien-niepodleglosci-usa-w-powiecie-kolskim Z okazji zbliżającego się Dnia Niepodległości USA Starosta Kolski Robert Kropidłowski w dniu 1 lipca br. zaprosił do Starostwa rodowitych Kolan, także Obywateli USA Panów Grzegorza Gerjatowicza i Jacka Skryckiego, którzy część swojego życia spędzili w Ameryce. Z przyczyn zdrowotnych pan Grzegorz nie był obecny.

Starosta Kolski w imieniu Rady Powiatu przekazał na ręce pana Jacka życzenia i pozdrowienia dla wszystkich Polaków i Obywateli amerykańskich wywodzących się z Ziemi Kolskiej, jak również podarował flagę Powiatu Kolskiego, która zostanie przekazana do klubu Koło nad Wartą w Chicago, którego członkami jest wiele osób z powiatu kolskiego. Dzisiejszy Gość , Obywatel USA obdarował Pana Starostę symbolami Ameryki: statuetką Orła Bielika, miniaturą Statuy Wolności oraz flagą USA. Jako, że nasz Starosta jest Strażakiem, jak zaznaczył pan Jacek: "Pierwszym Strażakiem w Powiecie Kolskim", zrobił miłą niespodziankę dając Panu Staroście miniaturki pojazdów nowojorskich Strażaków. Spotkanie przebiegło w sympatycznej atmosferze w iście amerykańskim stylu.

2021-07-01T14:04:18+02:00 https://starostwokolskie.pl/news//dzien-niepodleglosci-usa-w-powiecie-kolskim https://starostwokolskie.pl/uploads/news/ff9969ed2baa4895c26a0c7472948810.jpg