Starostwo Kolskie oficjalny serwis internetowy Starostwa Powiatowego w Kole http://www.starostwokolskie.pl/ pl Starostwo Kolskie https://www.e-kolo.pl/logorss.png http://starostwokolskie.pl FA MEDIA Wręczenie nagród w powiatowym konkursie pn. "DZIADKOWIE WIDZIANI MOIMI OCZYMA" https://starostwokolskie.pl/news//wreczenie-nagrod-w-powiatowym--konkursie-pn-dziadkowie-widziani-moimi-oczyma W dniu wczorajszym 25 stycznia 2023 roku zwycięzcy w konkursie plastycznym pn. "DZIADKOWIE WIDZIANI MOIMI OCZYMA" odebrali nagrody.

Dyplomy, bony podarunkowe do kawiarni Fantazja Cafe Koło oraz gadżety powiatowe młodym twórcom rysunków wręczyli:

 •  Wicestarosta Kolski Sylwester Chęciński,
 •  Sekretarz Powiatu Kolskiego Artur Szafrański,
 •  Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego w Kole Dorota Szkudlarek.
Nagrodzonymi w konkursie są:
yes Piotr Stojecki z Przedszkola Miejskiego nr 3 w Kole – I kat.
yesPaula Madej ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kole – II kat.
yesKornelia Zając ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kole – III kat.
yesMartyna Musiał z Liceum Ogólnokształcącego im. K. Wielkiego w Kole – IV kat.
 
Gratulujemy heartsmiley
 
2023-01-26T09:04:27+01:00 https://starostwokolskie.pl/news//wreczenie-nagrod-w-powiatowym--konkursie-pn-dziadkowie-widziani-moimi-oczyma https://starostwokolskie.pl/uploads/news/6565654c63e591d47b7325493d5be1ac.jpg
Porządek obrad LXIV sesji Rady Powiatu Kolskiego https://starostwokolskie.pl/news//porzadek-obrad-lxiv-sesji-rady-powiatu-kolskiego 26 stycznia 2023 roku w sali 102 Starostwa Powiatowego w Kole o godz. 11.00 odbędzie się LXIV sesja Rady Powiatu Kolskiego.

Porządek obrad :

 1.  Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady Powiatu.
 2. Powitanie.
 3. Stwierdzenie quorum.
 4. Przyjęcie protokołu z LXIII sesji.
 5.  Przyjęcie porządku obrad.
 6.  Informacja Starosty z działalności międzysesyjnej Zarządu.
 7.  Zapytania i interpelacje.
 8.  Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2023r.
 9.  Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2023-2030.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Powiat Kolski na 2023r.
 11.  Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole.
 12.  Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego  Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole.
 13.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadań z zakresu administracji rządowej.
 14. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Kolski w 2022r.
 15.  Sprawozdanie z działalności  Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2022r.
 16.  Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Powiatu Kolskiego za 2022r.
 17.   Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 18.  Wolne głosy i wnioski.
 19. Zamknięcie obrad.

                                                                                      

                                                                                                Przewodniczący

                                                                                          Rady Powiatu Kolskiego

                                                                                                /-/ Marek Świątek  

 

Zapraszamy do śledzenia przebiegu obrad za pośrednictwem transmisji on-line dostępnej na stronie: https://starostwokolskie.pl/strona/80/transmisje-sesji

2023-01-25T13:00:02+01:00 https://starostwokolskie.pl/news//porzadek-obrad-lxiv-sesji-rady-powiatu-kolskiego https://starostwokolskie.pl/uploads/news/92a5f0e3c3e58d81c510b8f922975517.jpg
INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI ODBIORU PIT-11 ZA 2022r. https://starostwokolskie.pl/news//informacja-o-mozliwosci-odbioru-pit-11-za-2022r

Powiatowy Urząd Pracy w Kole uprzejmie informuje, że osoby, które w 2022 roku pobierały zasiłek dla bezrobotnych, dodatek aktywizacyjny, stypendium z tytułu odbywania praktyki stanowiskowej, mogą odebrać w okresie od 26.01.2023r. do 13.02.2023r. informację PIT-11 za 2022 r., w siedzibie tut. Urzędu, pokój Nr 105 w godzinach pracy urzędu.

2023-01-25T08:34:55+01:00 https://starostwokolskie.pl/news//informacja-o-mozliwosci-odbioru-pit-11-za-2022r https://starostwokolskie.pl/uploads/news/224d18bc8fecc3ca9242e4f4409e78d7.png
UROCZYSTE OTWARCIE WYREMONTOWANEJ SALI PORODOWEJ KOLSKIEGO SZPITALA!!! https://starostwokolskie.pl/news//uroczyste-otwarcie-wyremontowanej-sali-porodowej-kolskiego-szpitala W dniu wczorajszym tj. 23 stycznia br. dokonano uroczystego otwarcia wyremontowanej sali porodowej kolskiego szpitala.

Wstęgę przecieli: Zbigniew Hoffmann – Minister – Członek Rady Ministrów, Leszek Galemba – Poseł na Sejm RP, Aneta Niestrawska – I  Wicewojewoda Wielkopolski, Agnieszka Pachciarz – Dyrektor Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, Robert Kropidłowski – Starosta Kolski, Grzegorz Gibaszek Dyrektor SP ZOZ w Kole oraz Jarosław Miszczak Wykonawca robót budowlanych „MISZBUD”.

W uroczystym otwarciu wzięli również udział:

 • Mariusz Kozajda – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu,
 • Zbigniew Szarecki – Członek Zarządu Powiatu Kolskiego,
 • Henryk Tomczak – Członek Zarządu Powiatu Kolskiego,
 • Artur Szafrański – Sekretarz Powiatu Kolskiego,
 • Zygmunt Sołtysiak – Skarbnik Powiatu Kolskiego,
 • Hanna Kaftan – Przedstawiciel Wojewody Wielkopolskiego, Członek Rady Społecznej Szpitala w Kole,
 • Tomasz Ludwicki – Burmistrz Miasta Dąbie,
 • Ewa Lewicka – Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kole,
 • Robert Bagiński – Prezes Firmy Wood – Mizer Industries Sp. z o.o. w Kole,
 • Grzegorz Fiałkowski - Prezes Kutnowskiej Hodowli Buraka Cukrowego w Straszkowie,
 • Arkadiusz Bartosik – Inspektor Nadzoru Budowlanego,
 • Małgorzata Kos – Wykonawca robót budowlanych  MISZBUD,
 • o. Kryspin Florys – Kapelan Szpitala w Kole,
 • lek. Michał Michalski – Z-ca Dyrektora SP ZOZ w Kole,
 • lek. Janusz Karaszewski – Kierownik Oddziału Ginekologiczno-Położniczego SP ZOZ w Kole,
 • lek. Tomasz Ignaczewski – Kierownik Izby Przyjęć SP ZOZ w Kole,
 • Ewa Groncik – Oddziałowa Oddziału Położniczo-Ginekologicznego SP ZOZ w Kole,
 • Ewa Sowińska – Przełożona Pielęgniarek i Położnych SP ZOZ w Kole,
 • Ireneusz Koziński – Kierownik Działu Administracyjnego SP ZOZ w Kole,
 • Mariusz Kwarciński, Marcin Świderski, Sebastian Kuty – Przedstawiciele Stowarzyszenia Malinowa Mamba.

 

Zadanie pn. „Dostosowanie infrastruktury Sali Porodowej SP ZOZ w Kole do realizacji porodów rodzinnych”  w kwocie całkowitej 1.849.323,11 zł zostało zrealizowane zgodnie z umową dotacji obejmując wydatki na roboty budowlane oraz zakup sprzętu:

 • lampa zabiegowa ścienna – 4 szt.,
 • fotel ginekologiczny z wyposażeniem,
 • system telewizji dozorowej – 1szt.

Realizacja zadania dofinansowana została z:

 • budżetu Państwa w wysokości 1.186.812,23 zł
 • budżetu Powiatu Kolskiego w wysokości 646.941,85 zł
 • środków własnych SP ZOZ w Kole – 15.569,03 zł.

 

Ogromny wkład w poprawę funkcjonowania oddziału położniczo – ginekologicznego ma Stowarzyszenie Malinowa Mamba, które przekazało specjalistyczny inkubator, wielofunkcyjne urządzenie o nazwie Giraffe Warmers o wartości 130.000,00 zł. Jak wspomniał Prezes Stowarzyszenia Mariusz Kwarciński, nie udałoby się pozyskać im tego sprzętu gdyby nie Darczyńca związany z branżą medyczną, "cichy" malinowy przyjaciel, który wynegocjował, zakupił i przekazał sprzęt.

2023-01-24T14:25:32+01:00 https://starostwokolskie.pl/news//uroczyste-otwarcie-wyremontowanej-sali-porodowej-kolskiego-szpitala https://starostwokolskie.pl/uploads/news/1ee338ab820cad931e2bda9d6aec8421.jpg
Podpisanie umowy na dofinansowania ze środków UE na rzecz SP ZOZ w Kole https://starostwokolskie.pl/news//podpisanie-umowy-na-dofinansowania-ze-srodkow-ue-na-rzecz-sp-zoz-w-kole- 23 stycznia 2023 roku w Starostwie Powiatowym w Kole gościł Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak.

W obecności Posła na Sejm Leszka Galemby, Starosty Kolskiego Roberta Kropidłowskiego, Wicestarosty Kolskiego Sylwestra Chęcińskiego oraz Sekretarza Powiatu Artura Szafrańskiego podpisana została przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka i Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole Grzegorza Gibaszka  umowa na dofinansowanie ze środków UE na rzecz SP ZOZ w Kole. Szpital kolski otrzymał wsparcie  w ramach programu:  „Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w obszarze zdrowia (REACT-EU)” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na projekt:

„Wzmocnienie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole w kontekście pandemii COVID”

Kwota całkowita projektu: 1 899 180,00 zł

Maksymalna kwota dofinansowania: 1 614 303,00 zł

Dofinansowanie w ramach programu przeznaczone zostanie na:

 1. Zakup 2 ambulansów z wyposażeniem ,
 2. Doposażenie Oddziału Wewnętrznego, AOS, POZ i Izby Przyjęć:
 • fotele transportowe – 6 szt.
 • defibrylator AED – 3 szt.
 • EKG z wózkiem – 2 szt.
 • monitor funkcji życiowych (kardiomonitor) – 6 szt.
 • inhalator/nebulizator medyczny do pracy ciągłej – 10 szt.
 • łóżka z wyposażeniem – 6 szt.
 1. Doposażenie Pracowni Endoskopii:
 • Gastroskop – 1 szt.
 • Kolonoskop – 1 szt.
 • bronchoskop z torem wizyjnym – 1 szt.
 1. Wdrożenie systemu  e-rejestracji dla pacjentów AOS:
 • licencja wraz z wdrożeniem e-rejestracji – 1 szt.
 • system telekomunikacyjny – 1 szt.
2023-01-24T10:20:28+01:00 https://starostwokolskie.pl/news//podpisanie-umowy-na-dofinansowania-ze-srodkow-ue-na-rzecz-sp-zoz-w-kole- https://starostwokolskie.pl/uploads/news/3d6d1c30b15f198a28097c6086982fd3.jpg
Upamiętnili Powstańców Styczniowych https://starostwokolskie.pl/news//upamietnili-powstancow-styczniowych W dzisiejsze przedpołudnie tuż przed jubileuszową 160. rocznicą wybuchu Powstania Styczniowego Starosta Kolski Robert Kropidłowski wraz z Sekretarzem Powiatu Kolskiego Arturem Szafrańskim pełni zadumy stanęli przed monumentem usytuowanym nad zalewem Warty w Kole ku czci Bojownikom o wolność naszej Ojczyzny, której na imię Polska w latach 1831, 1863, 1914-1918, 1939-1945, by składając wiązankę kwiatów oddać hołd bohaterom zrywu narodowowyzwoleńczego z 1863 roku. Na Cmentarzu parafialnym w Kole zapalili znicze na grobach Weteranów Powstania Styczniowego.

W tym jakże ważnym wydarzeniu wzięli udział Burmistrz Miasta Koła Krzysztof Witkowski z Z-cą Burmistrza Miasta Koła Lechem Brzezińskim i Sekretarzem Miasta Moniką Ciesielską, Radna Teresa Brzoska, Dyrektor Muzeum Tomasz Nuszkiewicz, Piotr Śniegocki z Rady Muzeum, Dyrekcja i przedstawiciele Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej, przedstawiciele Miejskiego Domu Kultury, Stowarzyszenia Budowy Pomnika - Ławeczki Czesława Freudenreicha oraz Stowarzyszenia Przyjaciół Miasta Koła nad Wartą.

Powstanie Styczniowe – polskie powstanie narodowe przeciwko Imperium Rosyjskiemu, ogłoszone Manifestem 22 stycznia wydanym w Warszawie przez Tymczasowy Rząd Narodowy. Miało charakter wojny partyzanckiej, w której stoczono ok. 1200 bitew i potyczek. Jedną z nich była bitwa pod Kołem – 6 maja 1863 r., podczas której oddział Edmunda Taczanowskiego zmusił do wycofania nacierających Rosjan. Wystąpienie rozszerzyło i umocniło polską świadomość narodową przyczyniając się do odzyskania niepodległości w 1918 r. Wybuchło 22 stycznia 1863 w Królestwie Polskim i 1 lutego 1863 na Litwie, trwało do jesieni 1864, zasięgiem objęło ziemie zaboru rosyjskiego, tj. Królestwo Polskie i ziemie zabrane.

2023-01-20T18:17:05+01:00 https://starostwokolskie.pl/news//upamietnili-powstancow-styczniowych https://starostwokolskie.pl/uploads/news/f713b20cacfc7428460916d04a2cad9b.jpg
Konkurs "Dziadkowie widziani moimi oczyma" rozstrzygnięty!!! https://starostwokolskie.pl/news//konkurs-dziadkowie-widziani-moimi-oczyma-rozstrzygniety Z przyjemnością informujemy, że konkurs plastyczny pt. „Dziadkowie widziani moimi oczyma” został rozstrzygnięty!

Celem konkursu było uczczenie Dnia Babci i Dziadka poprzez stworzenie portretu Babci, Dziadka lub ich obojga, uwrażliwienie młodego pokolenia na ogromną wartość bycia blisko
z dziadkami,  rozwój poczucia estetyki, pomysłowości i kreatywności plastycznej, rozwijanie zdolności manualnych oraz umożliwienie zaprezentowania uzdolnień plastycznych uczestników konkursu.

Z przyjemnością oglądaliśmy kreatywne pomysły młodych uczestników przelane na papier. Mamy nadzieję, że dzieci i młodzież dalej będą rozwijać plastyczną twórczość. Takiej kreatywności możemy im tylko pozazdrościć!

Po długich naradach jury konkursowe w składzie:

 • Wicestarosta Kolski Sylwester Chęciński,
 • Sekretarz Powiatu Kolskiego Artur  Szafrański
 • Specjalista ds. organizacji imprez w MDK w Kole Bożena Gronert-Ubych,
 • Instruktor ds. kulturalno – artystycznych w MDK w Kole Marta Kałamajka

wybrało po jednej zwycięskiej pracy w każdej kategorii wiekowej. Dla przypomnienia prace były oceniane w czterech kategoriach wiekowych:

 • I kat. dzieci uczęszczające do przedszkola,
 • II kat. dzieci z klas 1 – 4 szkół podstawowych,
 • III kat. dzieci i młodzież z klas 5 – 8 szkół podstawowych,
 • IV kat. młodzież z klas 1 – 5 szkół ponadpodstawowych.

Oto lista zwycięzców:

 • Piotr Stojecki z Przedszkola Miejskiego nr 3 w Kole – I kat.
 • Paula Madej ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kole – II kat.
 • Kornelia Zając ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kole – III kat.
 • Martyna Musiał z Liceum Ogólnokształcącego im. K. Wielkiego w Kole – IV kat.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom, którzy podjęli wyzwanie i wzięli udział w konkursie. Zwycięzcom gratulujemy i zachęcamy do wzięcia udziału w naszych przyszłych konkursach. Na ręce Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Kole Radomira Pioruna składamy podziękowania Pani Bożenie Gronert-Ubych i Pani Marcie Kałamajce  za wsparcie przy rozstrzygnięciu konkursu pod kątem wiedzy artystycznej.

2023-01-20T10:14:15+01:00 https://starostwokolskie.pl/news//konkurs-dziadkowie-widziani-moimi-oczyma-rozstrzygniety https://starostwokolskie.pl/uploads/news/b5c0eb968e29f8991db63c8e104e822a.jpg
Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowych https://starostwokolskie.pl/news//ogloszenie-o-naborze-kandydatow-na-czlonkow-komisji-konkursowych Na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.)

Zarząd Powiatu Kolskiego zaprasza do zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych, zwanych dalej kandydatami, na członków komisji konkursowej, w otwartych konkursach ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego przez organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, w roku 2023 w zakresie:

 • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
 • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 • działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.

 

2023-01-19T15:14:02+01:00 https://starostwokolskie.pl/news//ogloszenie-o-naborze-kandydatow-na-czlonkow-komisji-konkursowych https://starostwokolskie.pl/uploads/news/3c08a19e292d2e90d1749718c80d6248.png
OGŁOSZENIE KONKURSÓW OFERT https://starostwokolskie.pl/news//ogloszenie-konkursow-ofert Na podstawie art. 11ust. 2, art. 13 ust 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2022 poz. 1327) oraz Uchwały nr LX/402/2022 z dnia 27 października 2022 roku w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Kolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2023”

Zarząd Powiatu Kolskiego ogłasza otwarte konkursy ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego przez organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2023 w zakresie:

 • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
 • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 • działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.
2023-01-19T14:32:12+01:00 https://starostwokolskie.pl/news//ogloszenie-konkursow-ofert https://starostwokolskie.pl/uploads/news/eb80a33b0a947b50da45d66c4c47e045.png
Konkurs "Nasz pomysł na ochronę środowiska” VIII edycja https://starostwokolskie.pl/news//konkurs-nasz-pomysl-na-ochrone-srodowiska”-viii-edycja- Departament Korzystania i Informacji o Środowisku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu zaprasza do udziału w Konkursie „Nasz pomysł na ochronę środowiska” VIII edycja „Grasz – dbasz o środowisko”

Celem Konkursu „Nasz pomysł na ochronę środowiska” jest kształtowanie i podnoszenie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży, zarówno poprzez promowanie pozytywnych zachowań w zakresie ochrony środowiska i przyrody, jak i zwracanie uwagi na zagrożenia dla tych wspólnych dóbr.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z podziałem na dwie kategorie:

 1. Kategoria I: uczniowie klas 6, 7 i 8 szkół podstawowych województwa wielkopolskiego.
 2. Kategoria II: uczniowie szkół ponadpodstawowych województwa wielkopolskiego.

Zadaniem Konkursowym VIII edycji Konkursu jest stworzenie i przygotowanie scenariusza Przyrodniczej gry terenowej pod hasłem „Poznaję i dbam o lokalną przyrodę ……”/„Lokalni strażnicy przyrody” przez reprezentujących jedną szkołę trzyosobowy zespół uczniów.

Scenariusz musi zawierać:

 1. temat przewodni gry,
 2. instrukcję do gry terenowej wraz z regulaminem gry,
 3. zadania do wykonania wraz z punktami za udzielenie poprawnej odpowiedzi oraz czasem ich ukończenia na poszczególnych etapach gry – minimum 10 lokalizacji w terenie (dokumentacja fotograficzna przedstawiająca zadanie do wykonania),
 4. materiał graficzny – mapa lub inna forma graficzna przedstawiająca lokalizację gry
 5. kartę przebiegu gry terenowej do wypełnienia przez uczestników

Czas trwania: około 1-1,5 godzin
Forma: zajęcia terenowe
Odbiorcy: młodzież i dorośli

Brak któregokolwiek z elementów składowych scenariusza stanowi podstawę do odrzucenia pracy Konkursowej.

Głównym celem gry terenowej jest zwiększenie świadomości przyrodniczej wśród młodego pokolenia oraz popularyzacja i rozpropagowanie lokalnych atrakcji przyrodniczych. W szczególności:

 • zachęcenie uczestników do poznania przyrody w ich najbliższym sąsiedztwie: parków, zielonych zakątków, terenów objętych ochroną,
 • zwrócenie uwagi na cenne przyrodniczo miejsca: skupiska drzew i krzewów, zarośla, dzikie trawniki, szuwary i mokradła, które zamieszkiwane są przez motyle, chrząszcze, pszczoły i inne bezkręgowce oraz płazy, ptaki i ssaki,
 • przedstawienie rodzimych gatunków roślin i zwierząt z ciekawą historią (a nawet legendą),
 • promowanie walorów przyrodniczych, turystycznych i kulturowych swojego miejsca zamieszkania.

Prace należy dostarczyć w formie papierowej i elektronicznej (zapis na powszechnie dostępnym i stosowanym nośniku danych (np. płyta CD, płyta DVD, przenośna pamięć USB - tzw. „pen drive”) na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Departament Korzystania i Informacji o Środowisku, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań.

Czas trwania VIII edycji Konkursu od 13 stycznia 2023 r. (data ogłoszenia) do 20 marca 2023 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi podczas uroczystej Gali.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z regulaminem konkursu i wzięcia w nim udziału.

Szczegóły konkursu znajdziecie Państwo na stronie: https://www.umww.pl/konkurs-nasz-pomysl-na-ochrone-srodowiska-viii-edycja

2023-01-18T13:59:25+01:00 https://starostwokolskie.pl/news//konkurs-nasz-pomysl-na-ochrone-srodowiska”-viii-edycja- https://starostwokolskie.pl/uploads/news/f157b842c0144607ad176be75037d71d.jpg
Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych - spotkanie z Jednostkami Samorządu Terytorialnego https://starostwokolskie.pl/news//polski-lad---program-inwestycji-strategicznych---spotkanie-z-jednostkami-samorzadu-terytorialnego W dniu wczorajszym 16 stycznia w sali 102 w Starostwie Powiatowym w Kole odbyło się spotkanie informacyjne dla Jednostek Samorządu Terytorialnego z powiatu kolskiego dotyczące Rządowego Funduszu Polski Ład - Programu Inwestycji Strategicznych.

Starosta Kolski Robert Kropidłowski powitał wszystkich przybyłych. Na spotkaniu zostały omówione zasady poruszania się po aplikacji Polski Ład i zmiany regulaminów wprowadzone Uchwałą nr 205/2022 Rady Ministrów z dnia 13.10.2022 roku. Podczas spotkania przedstawiciele samorządów z terenu powiatu mieli możliwość zadawania pytań i rozmów indywidualnych z Doradcą z Regionu Wielkopolskiego. Spotkanie poprowadził Pan Paweł Polikowski Menadżer ds. rozwoju relacji społecznych Banku Gospodarstwa Krajowego. Na spotkaniu specjalista ds. Sprzedaży BGK Pani Honarata Rakowska przedstawiła inne formy finansowania inwestycji w oparciu o działalność Banku Gospodarstwa Krajowego.

2023-01-17T11:12:03+01:00 https://starostwokolskie.pl/news//polski-lad---program-inwestycji-strategicznych---spotkanie-z-jednostkami-samorzadu-terytorialnego https://starostwokolskie.pl/uploads/news/7a77955f665f0edfdf885788a6c75048.jpg
PUP W KOLE OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH FUNDUSZU PRACY https://starostwokolskie.pl/news//pup-w-kole-oglasza-nabor-wnioskow-w-ramach-funduszu-pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Kole ogłasza od 11.01.2023 r. otwarcie naboru wniosków w ramach Funduszu Pracy na:

 • staże na okres do 4 m-cy;
 • prace interwencyjne na okres do 6 m-cy;
 • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej do 25.000,00 zł;
 • na refundacje pracodawcom kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego do 25.000,00 zł;
 • bony na zasiedlenie do 8.000,00 zł.

 

Formularz wniosku na bon na zasiedlenie wydaje Doradca Klienta.

 

Pozostałe formularze wniosków, po aktualizacji, są dostępne w siedzibie tut. urzędu lub na stronie internetowej www.pupkolo.pl w zakładce „Dokumenty do pobrania”.
 

Składane wnioski powinny być wypełnione czytelnie, podpisane i złożone z wymaganymi załącznikami.

 

Wnioski przyjmowane będą do wyczerpania przyznanego na powyższe formy wsparcia limitu środków.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie tut. urzędu lub pod nr telefonów:

 • staże  - pokój nr 103 lub tel.  63 22 81 240;
 • prace interwencyjne  - pokój nr 16 lub tel. 63 22 81 239;
 • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej lub refundacje kosztów wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy – pokój nr 16 lub tel.  63 22 81 238;
 • bony na zasiedlenie – pokój nr 106 lub tel. 63 22 81 248.
2023-01-11T14:33:53+01:00 https://starostwokolskie.pl/news//pup-w-kole-oglasza-nabor-wnioskow-w-ramach-funduszu-pracy https://starostwokolskie.pl/uploads/news/3ca055f7a0f7125a2a11b91021f1186a.jpg
Nabór na radnych Młodzieżowego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego https://starostwokolskie.pl/news//nabor-na-radnych-mlodziezowego-sejmiku-wojewodztwa-wielkopolskiego Komisja Wyborcza do przeprowadzenia wyborów Radnych Młodzieżowego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego I kadencji ogłasza nabór wniosków na Radnych Młodzieżowego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego I kadencji. Młodzieżowy Sejmik Województwa Wielkopolskiego składający się z 39 radnych, przedstawicieli młodzieży z Województwa Wielkopolskiego, stanowić będzie organ o charakterze konsultacyjnym, doradczym oraz inicjatywnym.

Kto może zostać Radnym Młodzieżowego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego?

Każdy mieszkaniec województwa wielkopolskiego, który najpóźniej w dniu 30 kwietnia 2023 roku ukończy 15 lat i nie przekroczy 20 roku życia.

Nabór rozpoczyna się 2 stycznia roku, a kończy 28 lutego 2023 roku.

Wymagane dokumenty

 • formularz zgłoszeniowy dla kandydata na Radnego Młodzieżowego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego (załącznik nr 2 do Statutu);
 • rekomendacja samorządu uczniowskiego szkoły, której kandydat jest uczniem lub samorządu studenckiego uczelni, której jest studentem lub organizacji pozarządowej z terenu województwa wielkopolskiego, w której działalność jest zaangażowany;
  samodzielnie napisana praca na temat Wielkopolska moich marzeń – Moja praca na rzecz Województwa Wielkopolskiego (do 4 000 znaków);
 • zgoda na kandydowanie oraz sprawowanie mandatu Radnego Młodzieżowego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego – w przypadku kandydata niepełnoletniego wymagana jest również zgoda rodzica lub opiekuna prawnego;
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu oraz upublicznienie koniecznych informacji wskazanych w formularzu zgłoszeniowym – w przypadku kandydata niepełnoletniego wymagana jest również zgoda rodzica lub opiekuna prawnego.
 

Wszystkie powyższe dokumenty zawierające własnoręczny podpis kandydata na Radnego, a w przypadku kandydata niepełnoletniego również podpis rodzica lub opiekuna prawnego, należy przesłać do 28 lutego 2023 roku na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu – Kancelaria Sejmiku
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań
(z dopiskiem na kopercie „Młodzieżowy Sejmik” oraz wskazaniem numeru okręgu wyborczego wg załącznika nr 1 do Statutu) lub złożyć do 28 lutego 2023 roku w Kancelarii Ogólnej Urzędu w zamkniętej kopercie (z dopiskiem na kopercie „Młodzieżowy Sejmik” oraz wskazaniem numeru okręgu wyborczego wg załącznika nr 1 do Statutu).

O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego lub data stempla potwierdzającego złożenie dokumentów w Kancelarii Ogólnej.

Więcej informacji na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego:  https://www.umww.pl/mlodziezowy-sejmik 

2023-01-11T13:35:39+01:00 https://starostwokolskie.pl/news//nabor-na-radnych-mlodziezowego-sejmiku-wojewodztwa-wielkopolskiego https://starostwokolskie.pl/uploads/news/b5b5cadf3a46867b2fbd7828a7f0c962.jpg
Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy https://starostwokolskie.pl/news//posiedzenie-powiatowej-rady-rynku-pracy W dzisiejsze przedpołudnie 9 stycznia br. w Starostwie Powiatowym w Kole odbyło się pierwsze posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w roku 2023.
Podczas posiedzenia poruszane były następujące tematy:
1. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Kole za 2022 r., wraz z rozliczeniem środków Funduszu Pracy za 2022 r.
2. Zatwierdzenia przez Powiatową Radę Rynku Pracy podziału środków Funduszu Pracy przeznaczonych na 2023 rok na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w powiecie kolskim, oraz wydatków fakultatywnych.
3. Wydanie opinii dot. umorzenia należności działalności gospodarczych.
W dzisiejszym posiedzeniu wzięli udział:
➡️ Andre Robert - Wielkopolski Związek Pracodawców LEWIATAN
➡️ Sobczak Mariola - Dyrektor PUP w Kole
➡️ Bednarowicz Jadwiga - Forum Związków Zawodowych w Poznaniu
➡️Dominiak Bożena - Wójt Gminy Grzegorzew
➡️ Kacprzak Krystyna - Związek Zawodowy Rolnictwa „Samoobrona”
➡️ Nuszkiewicz Tomasz - NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych
➡️ Szafrański Artur - Sekretarz Powiatu
➡️ Uciński Marceli - Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu
➡️ Wróblewski Michał - Wielkopolska Izba Rolnicza w Poznaniu
➡️ Zasada Krzysztof - NSZZ „Solidarność” Zarząd Regionu w Koninie.
Protokolantem w czasie posiedzenia była Agata Wieczorek - Zastępca Dyrektora PUP w Kole.
2023-01-09T14:39:01+01:00 https://starostwokolskie.pl/news//posiedzenie-powiatowej-rady-rynku-pracy https://starostwokolskie.pl/uploads/news/0d2b80b9d946b898c7a569f020a0cb70.jpg
Ruszamy z konkursem z okazji Dnia Babci i Dziadka!!!! https://starostwokolskie.pl/news//ruszamy-z-konkursem-z-okazji-dnia-babci-i-dziadka Starosta Kolski zaprasza najmłodszych milusińskich jak również młodzież kochającą swoich Dziadków do udziału w konkursie plastycznym pn. „Dziadkowie widziani moimi oczyma”.

Ogólne informacje dotyczące konkursu plastycznego pn.: "Dziadkowie widziani moimi oczyma"

 1. Uczestnikiem konkursu mogą być dzieci i młodzież zamieszkująca na terenie powiatu kolskiego oraz uczęszczająca do szkoły na terenu powiatu kolskiego.
 2. Celem konkursu jest uczczenie Dnia Babci i Dziadka poprzez stworzenie portretu Babci, Dziadka lub ich obojga, uwrażliwienie młodego pokolenia na ogromną wartość bycia blisko z dziadkami,  rozwój poczucia estetyki, pomysłowości i kreatywności plastycznej, rozwijanie zdolności manualnych oraz umożliwienie zaprezentowania uzdolnień plastycznych uczestników konkursu.
 3. Konkurs zakłada prezentację twórczości dzieci i młodzieży o której mowa w ust. 2
  w dziedzinie plastyki oraz rozpowszechnienie idei zajęć manualnych pobudzających kreatywność i twórczą wyobraźnię.
 4. Komunikaty oraz informacje dotyczące konkursu publikowane będą na stronie internetowej https://starostwokolskie.pl/index.php w zakładce Aktualności - Bieżące Informacje oraz na profilu facebook’owym Powiatu Kolskiego.
 5. Wszelkie pytania należy kierować na adres: k.nowicka@starostwokolskie.pl lub telefonicznie 63 26 17 823.
 6. Konkurs rozpoczyna się 5 stycznia 2023 roku i trwać będzie do 20 stycznia 2023 roku włącznie.
 7. Zgłoszenia będą przyjmowane od 09.01.2023 r., do 17.01.2023 r.,-decydować będzie data dostarczenia pracy konkursowej do siedziby Organizatora.
 8. Regulamin konkursu oraz wymagane dokumenty znajdują się poniżej.
2023-01-05T15:08:57+01:00 https://starostwokolskie.pl/news//ruszamy-z-konkursem-z-okazji-dnia-babci-i-dziadka https://starostwokolskie.pl/uploads/news/d7a5ad8cbf2e458b2b183dfd34c633e1.jpg
Starosta Kolski podsumował mijający 2022 rok https://starostwokolskie.pl/news//starosta-kolski-podsumowal-mijajacy-2022-rok W ostatni czwartek roku 2022 w Starostwie Powiatowym w Kole odbyło się spotkanie świąteczno – noworoczne, podczas którego Starosta Kolski podsumował mijający rok.

Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego Marek Świątek powitał przybyłych gości, podziękował za dobrą współpracę i życzył wszelkiej pomyślności. Wśród gości znaleźli się Wicewojewoda Wielkopolski Aneta Niestrawska, w imieniu Ministra – Członka Rady Ministrów, Sekretarza Komitetu Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego i spraw Obronnych Zbigniewa Hoffmanna, Dyrektor Biura Joanna Lachowicz, Radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Robert Popkowski, Prezes Kutnowskiej Hodowli Buraka Cukrowego ze Straszkowa Grzegorz Fiałkowski, ks. Radosław Kobiela, Radni Powiatu Kolskiego, Burmistrzowie i Wójtowie z terenu powiatu kolskiego, Komendanci, Dyrektorzy i Kierownicy służb, inspekcji, jednostek organizacyjnych, placówek oświatowych, instytucji oraz urzędów, Przedstawiciele związków, firm i stowarzyszeń.

W czasie spotkania Starosta Kolski podziękował za wszelkie wsparcie dla Powiatu Kolskiego ze strony Rządu oraz ogrom pracy włożony w 2022 roku przez pracowników .  Słowa uznania za działania Powiatu na ręce Starosty Kolskiego skierowali: Wicewojewoda Wielkopolski, Dyrektor Biura Członka Rady Ministrów, Radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, Prezes Kutnowskiej Hodowli Buraka Cukrowego odczytał list w imieniu nieobecnego Posła na Sejm RP Leszka Galemby. Uroczyste spotkanie uświetniły piękną oprawą muzyczną Amelia i Oliwia Biernat, uczennice z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole.

W roku 2022 do Starostwa Powiatowego w Kole wpłynęło 24.000 spraw,

Wydano:

 • 43 Zarządzenia Starosty
 • 207 upoważnień Starosty 
 • 20 pełnomocnictw Starosty 

Podjęto:

 • 178 uchwał Rady Powiatu Kolskiego
 • 80 uchwał Zarządu Powiatu Kolskiego

 

Wpłynęło 3.273 spraw do Wydziału Architektury i Budownictwa

 • 545 wydanych pozwoleń na budowę
 • 47 przeniesień pozwolenia na budowę
 • 23 pozwolenia na rozbiórkę
 • 588 zarejestrowanych dzienników budowy
 • przyjęto 465 zgłoszeń dotyczących wymiany pokrycia dachowego z azbestu
 • przyjęto 879 zgłoszeń robót nie wymagających pozwolenia na budowę

 

W Wydziale Komunikacji i Ruchu Drogowego:

 • wydano 19.902 decyzji dot. rejestracji pojazdów    
 • wydano 3.607 decyzji uprawnień do kierowania pojazdami    
 • zarejestrowano 9.173 pojazdów
 • wyrejestrowano na stałe  1.212 pojazdów
 • wydano 2.894 prawa jazdy
 • zatrzymano i cofnięto 585 uprawnień do kierowania pojazdem
 • rozpatrzono 171 projektów stałej i czasowej
  zmiany organizacji ruchu
 • przyjęto 6.572 zawiadomień o zbyciu pojazdu oraz 5.868 zawiadomień o nabyciu pojazdu.

 

W Wydziałach: Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska zostało:

 • 212 wydanych kart wędkarskich
 • zarejestrowano  26 jednostek pływających
 • 850 wydanych zaświadczeń ws. gruntów objętych uproszczonym planem urządzenia lasu
 • 150 świadectw legalności pozyskania drewna w lasach
 • 38 wydanych decyzji i 316 zaświadczeń dot. wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej
 • 356 załatwionych wniosków dot. uzgodnienia inwestycji w zakresie ochrony gruntów  rolnych
 • 61 decyzji na usunięcie drzew.

W Wydziale Oświaty, Kultury i Promocji:

 • zawarto 71 umów z organizacjami pozarządowymi
 • udzielono 1.200 porad zakresu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej
 • wydano  49 opinii z zakresu kształcenia i zajęć dydaktycznych
 • wyremontowano starą oraz oddano do użytku nową salę gimnastyczną w ZST w Kole 

W Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru zostało:

 • 14.960 wydanych wypisów i wyrysów z rejestru gruntów oraz wypisów z kartoteki budynków i lokali
 • 3.557 wydanych kopii map zasadniczych i ewidencyjnych
 • 9.420 wprowadzonych zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków 
 • 2.140 przyjętych zgłoszeń prac geodezyjnych
 • 2.042 przyjętych operatów technicznych
 • 5.540 zarejestrowanych pism i wniosków w Wydziale Geodezji 

 Powiatowy Zarząd Dróg w Kole wypracował:

 • 78 postępowań przetargowych i zapytań ofertowych dot. budowy i remontów dróg
 • 48 zadań inwestycyjno-remontowych na drogach powiatowych 
 • 347 decyzji uzgodnień lokalizacyjnych
 • 506 decyzji na zajęcie pasa drogowego
 • 388 wezwań do zapłaty za umieszczone urządzenia w pasach drogowych

Zakupiono:

701 ton piasku płukanego

326 ton soli drogowej

do zimowego utrzymania dróg.

 

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Kole zostało:

 • 5.853 wydanych decyzji administracyjnych
 • 2.095 zarejestrowanych bezrobotnych

 

 • 2.480 bezrobotnych wyrejestrowanych

Stopa bezrobocia w Powiecie Kolskim 3,1%

Aktualna liczba bezrobotnych wynosi 853 osób.

 

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kole zostało:

 • 1.475 wypłaconych świadczeń rodzinom zastępczym oraz osobom usamodzielnianym
 • 77 wydanych decyzji w zakresie działań związanych z domami pomocy społecznej
 • wypłacono dofinansowanie dla 678 osób  niepełnosprawnych
 • wypłacono 303 dofinansowania na turnusy rehabilitacyjne 
 • 205 wypłaconych świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej.

 

Od 21 marca 2022 r. obywatele Ukrainy są zakwaterowani w Bursie Szkolnej w Kole, a przez cały ten okres rotacyjnie mieszkało w niej 118 osób.

Obecnie kwaterujemy 39 osób, w tym 21 dorosłych i 18 dzieci.

Według stanu na dzień 19.12.2022 r. na terenie powiatu kolskiego przebywało ok. 375 obywateli Ukrainy, z czego w mieście Kole ok. 310 osób.

Powiat Kolski w ramach środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy przeznaczył na pomoc 418 614,46 zł.

2022-12-30T14:02:41+01:00 https://starostwokolskie.pl/news//starosta-kolski-podsumowal-mijajacy-2022-rok https://starostwokolskie.pl/uploads/news/73db6072a0b5134dc41a1abc46542a36.JPG
BUDŻET POWIATU KOLSKIEGO na 2023 rok !!! https://starostwokolskie.pl/news//budzet-powiatu-kolskiego-na-2023-rok- Dzisiaj tj. 22 grudnia podczas LXIII sesji Rady Powiatu został przyjęty jednogłośnie Budżet Powiatu Kolskiego na rok 2023. 2022-12-22T13:34:47+01:00 https://starostwokolskie.pl/news//budzet-powiatu-kolskiego-na-2023-rok- https://starostwokolskie.pl/uploads/news/f499e24bbf75e6206fb9a7309abb6709.jpg LXIII sesja Rady Powiatu Kolskiego https://starostwokolskie.pl/news//lxiii-sesja-rady-powiatu-kolskiego LXIII sesja Rady Powiatu Kolskiego odbędzie się dzisiaj 22 grudnia 2022 r. o godz. 10.30 w sali 102 Starostwa Powiatowego w Kole przy ul. Sienkiewicza 21/23.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady Powiatu.

2. Powitanie.

3. Stwierdzenie quorum.

4. Przyjęcie protokołu z LXI i LXII sesji.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Informacja Starosty z działalności międzysesyjnej Zarządu.

7. Zapytania i interpelacje.

8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2022r.

9.  Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2022-2027.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu kolskiego na lata 2023-2030.

      a) przedstawienie projektu uchwały przez Starostę Kolskiego,

      b) odczytanie opinii stałych Komisji Rady Powiatu, w tym opinii Komisji Budżetu i Finansów,

c) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,

d) przedstawienie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wniosku o wprowadzenie poprawek do projektu wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2023-2030,

e)  dyskusja,

f) głosowanie w sprawie poprawek do projektu wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2023-2030,

g) głosowanie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata

        2023-2030 wraz z poprawkami.

      11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Kolskiego na 2023r.

a)  przedstawienie projektu uchwały budżetowej przez Starostę Kolskiego,

b) odczytanie opinii stałych Komisji Rady Powiatu, w tym Komisji Budżetu i Finansów,

c) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,

d)  przedstawienie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wniosku o wprowadzenie poprawek do projektu budżetu Powiatu Kolskiego na 2023r.

e) dyskusja,

       f) głosowanie w sprawie poprawek do projektu budżetu Powiatu Kolskiego na 2023r.

       g) głosowanie w sprawie projektu uchwały budżetowej wraz z poprawkami.

12.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kolskiego na 2023r.

      13. Podjęcie uchwały w sprawie rocznego planu pracy Rady Powiatu Kolskiego na 2023r.

 14. Podjęcie uchwały w sprawie rocznego planu pracy stałych Komisji Rady Powiatu Kolskiego na 2023r.

      15. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

      16. Wolne głosy i wnioski.

      17. Zamknięcie obrad.

 

                                                                                                                      Przewodniczący
                                                                                                                Rady Powiatu Kolskiego

                                                                                                                     /-/ Marek Świątek  

 

Zainteresowani mogą śledzić przebieg obrad za pośrednictwem transmisji on-line dostępnej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kole w zakładce
"Rada Powiatu Kolskiego"
oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Kole w linku:

https://starostwokolskie.pl/strona/80/transmisje-sesji
Sprawy, które chcieliby Państwo poruszyć na sesji, można przesłać na adres e-mail: brz@starostwokolskie.pl.

Zachęcamy także do kontaktu telefonicznego: 63/ 26 17 863

2022-12-22T08:23:58+01:00 https://starostwokolskie.pl/news//lxiii-sesja-rady-powiatu-kolskiego https://starostwokolskie.pl/uploads/news/a0a1be4647eeab6db4c18c6d0ac089d5.png
Z NAJLEPSZYMI ŻYCZENIAMI DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU Z OKAZJI ZBLIŻAJĄCYCH SIĘ ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA https://starostwokolskie.pl/news//z-najlepszymi-zyczeniami-dla-mieszkancow-powiatu-z-okazji-zblizajacych-sie-swiat-bozego-narodzenia- 2022-12-20T15:32:19+01:00 https://starostwokolskie.pl/news//z-najlepszymi-zyczeniami-dla-mieszkancow-powiatu-z-okazji-zblizajacych-sie-swiat-bozego-narodzenia- https://starostwokolskie.pl/uploads/news/8d0d797361bba76bcdd76b6683d784f6.JPG Przepust w Grzegorzewie naprawiony https://starostwokolskie.pl/news//przepust-w-grzegorzewie-naprawiony W dzisiejsze popołudnie 16 grudnia br. w Grzegorzewie na ul. Toruńskiej odbyło się otwarcie inwestycji Powiatu Kolskiego polegającej na rozbiórce istniejącego obiektu mostowego i budowie przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 3199P.

Zakres inwestycji obejmował rozbiórkę istniejącego obiektu mostowego/przepustu znajdującego się w złym stanie technicznym, zagrażającego awarią budowlaną oraz budowę nowego przepustu na rowie melioracyjnym wraz z regulacją rowu i umocnieniem skarp. W ramach inwestycji wykonano odtworzenie nawierzchni na odcinku, na którym konieczna była jej rozbiórka z uwagi na możliwość prowadzenia robót rozbiórkowych i budowlanych związanych z przepustem. Warto dodać, że Powiat Kolski na realizacje tej inwestycji pozyskał środki zewnętrzne z 10% rezerwy subwencji ogólnej Budżetu Państwa w wysokości 550 tys. zł. Inwestycję w wysokości 200 tys. zł wsparła, również Gmina Grzegorzew. Inwestycja wykonana została przez firmę POLKOP Roboty Melioracyjne Józef Grzelak, a wartość robót budowlanych wyniosła 1.207.599,19 zł.

2022-12-16T14:57:56+01:00 https://starostwokolskie.pl/news//przepust-w-grzegorzewie-naprawiony https://starostwokolskie.pl/uploads/news/c31be762c34c2f24a7a411be97891fb1.jpg
41. Rocznica Wprowadzenia Stanu Wojennego w Polsce https://starostwokolskie.pl/news//41-rocznica-wprowadzenia-stanu-wojennego-w-polsce W 41. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce 13 grudnia 2022 roku podczas Eucharystii w kościele pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Kole, której przewodniczył Proboszcz ks. kan. Władysław Waszak, Kapłani modlili się za ofiary stanu wojennego.

W czasie Mszy świętej wystawione były delegacje pocztów sztandarowych ze szkół oraz Górników. Po skończonej Eucharystii Starosta Kolski Robert Kropidłowski, wraz z Przewodniczącym Rady Powiatu Kolskiego Markiem Świątkiem i Zastępcą Burmistrza Miasta Koła Lechem Brzezińskim złożyli symboliczne wiązanki kwiatów pod tablicą Solidarności. W czasie stanu wojennego trwającego na obszarze Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej od 13 grudnia 1981 roku do 22 lipca 1983 roku życie straciło około 40 osób, w tym 9 górników w kopalni "Wujek" podczas pacyfikacji strajku.
Warto pielęgnować wśród młodego pokolenia wrażliwość na ludzką krzywdę, kształtować  umysły poprzez żywe lekcje historii, które pozostają na dłużej w pamięci aniżeli zapiski w książce.

2022-12-14T11:23:35+01:00 https://starostwokolskie.pl/news//41-rocznica-wprowadzenia-stanu-wojennego-w-polsce https://starostwokolskie.pl/uploads/news/affa25c82c0e3530cb968ffa6700ed45.jpg
Ostatnie pożegnanie uczestniczki Powstania Warszawskiego Śp. Zdzisławy Rzepki https://starostwokolskie.pl/news//ostatnie-pozegnanie-uczestniczki-powstania-warszawskiego-sp-zdzislawy-rzepki W zimowe przedpołudnie 12 grudnia Władze Powiatu Kolskiego na czele ze Starostą Kolskim Robertem Kropidłowskim pożegnali naszą Wielką Patriotkę, ostatnią żyjącą uczestniczkę Powstania Warszawskiego mieszkającą w Kole Panią Zdzisławę Rzepkę.
Miała pseudonim „Wiesia” i jako 17-latka walczyła w Powstaniu Warszawskim, była sanitariuszką w batalionie „Zośka”.
Pragniemy w ten prosty ale jakże wymowny sposób oddać Cześć Pamięci śp. Zdzisławie Rzepka.Była ostatnią żyjącą uczestniczką powstania mieszkającą w Kole.
Odeszła na wieczną służbę mając 95 lat.
2022-12-14T11:12:16+01:00 https://starostwokolskie.pl/news//ostatnie-pozegnanie-uczestniczki-powstania-warszawskiego-sp-zdzislawy-rzepki https://starostwokolskie.pl/uploads/news/833c33e3e9a45698b7b10bd971c88cbd.jpg
Odszedł na wieczny odpoczynek pozostawiając po sobie wielką pustkę i żal https://starostwokolskie.pl/news//odszedl-na-wieczny-odpoczynek-pozostawiajac-po-sobie-wielka-pustke-i-zal Z głębokim żalem i poczuciem wielkiej straty przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego wspaniałego kolegi Andrzeja Kowalskiego, który odszedł od nas nagle we wtorek 6 grudnia 2022 r., mając zaledwie 61 lat.

Andrzej Kowalski swoją ścieżkę zawodową rozpoczął 5 stycznia 1998 roku w Urzędzie Rejonowym
w Kole jako Inspektor Rejonowy w Oddziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Gruntami.

Był pracownikiem Starostwa Powiatowego w Kole od początku reformy administracyjnej  a mianowicie od 1 stycznia 1999 roku jako Inspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami, a  od 15 kwietnia 2002 roku zajmował stanowisko Inspektora w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami.

Był Człowiekiem pracowitym, koleżeńskim, uczynnym, pełnym radości życia. Będzie nam brakowało Jego uśmiechu. Pozostanie w naszej pamięci.

 

Msza żałobna odprawiona zostanie 10 grudnia br., o godzinie 11.00 w kościele pw. Świętego Bogumiła w Kołe, po której nastąpi kondukt i złożenie Zmarłego do grobu na Cmentarzu Parafialnym w Kole.

2022-12-07T09:58:03+01:00 https://starostwokolskie.pl/news//odszedl-na-wieczny-odpoczynek-pozostawiajac-po-sobie-wielka-pustke-i-zal https://starostwokolskie.pl/uploads/news/e72fd962784ffcc40a41d2a867cc40b3.jpg
Z najlepszymi życzeniami dla Górniczej Braci!!! https://starostwokolskie.pl/news//z-najlepszymi-zyczeniami--dla-gorniczej-braci 2022-12-04T14:44:28+01:00 https://starostwokolskie.pl/news//z-najlepszymi-zyczeniami--dla-gorniczej-braci https://starostwokolskie.pl/uploads/news/deca54ce6171fbc64c9ce07634e86217.jpg Wyniki konkursu NPP https://starostwokolskie.pl/news//wyniki-konkursu-npp Zarząd Powiatu kolskiego ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, mediacji oraz edukacji prawnej na terenie powiatu kolskiego w 2023 roku. 2022-12-02T12:59:35+01:00 https://starostwokolskie.pl/news//wyniki-konkursu-npp https://starostwokolskie.pl/uploads/news/5f97496c7fa0cf25a1d1feda5e17daae.jpg Powstanie pięć nowych ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych za 8 mln!!! https://starostwokolskie.pl/news//powstanie-piec-nowych-sciezek-rowerowych-i-ciagow-pieszo-rowerowych-za-8-mln W dzisiejsze popołudnie tj. 1 grudnia 2022 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kole odbyło się podpisanie umowy z wykonawcą na przebudowę dróg i ulic powiatowych w zakresie budowy chodników, ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych na terenie pięciu gmin powiatu kolskiego.
Inwestycja ta realizowana jest przez Powiat Kolski – Powiatowy Zarząd Dróg w Kole w ramach środków Polski Ład jakie powiat kolski otrzymał w wysokości  6.175.000,00 zł. Łączna wartość robót budowlanych czyli umowy podpisanej w dniu dzisiejszym z wykonawcą tj. firmą MK STELLA Konrad Marek wynosi 7.940.219,41 zł. Na łączny koszt realizacji robót budowlanych składają się również środki finansowe z gmin jako wsparcie realizacji tej inwestycji.
 
Nowe ścieżki rowerowe i ciągi pieszo – rowerowe powstaną na terenie następujących miejscowości:

⇒ Miasto Koło – chodnik i ścieżka rowerowa na ul. Kolejowa od ul. Blizna do PKP, długość 535 m

 • wartość robót budowlanych: 1.272.869,45 zł
 
⇒ Gmina Osiek Mały – chodnik w Budkach Nowych, długość 1,1 km
 • wartość robót budowlanych: 1.867.233,09 zł
 
⇒ Gmina Grzegorzew – pas pieszo rowerowy od ul. Kolejowej do ul. Północnej, długość 1,06 km
 • wartość robót budowlanych: 1.303.294,21 zł
 
⇒ Gmina Kościelec – pas pieszo rowerowy w m. Ruszków Pierwszy w kierunku Dobrowa, długość 740 m
 • wartość robót budowlanych: 1.377.028,11 zł
 
⇒ Gmina Przedecz – pas pieszo rowerowy Przedecz – Katarzyna, długość 1,063 km
 • wartość robót budowlanych: 2.119.794,55 zł
 
Jak powiedział Starosta Kolski Robert Kropidłowski - Realizacja tej inwestycji jest kolejnym krokiem zmierzającym do powstania w tej kadencji samorządu  jak największej ilości ścieżek rowerowych i ciągów pieszo jezdnych na terenie powiatu kolskiego, a tym samym poprawy warunków dla rowerzystów i pieszych korzystających z dróg powiatowych na terenie naszego powiatu.
 
2022-12-01T16:32:38+01:00 https://starostwokolskie.pl/news//powstanie-piec-nowych-sciezek-rowerowych-i-ciagow-pieszo-rowerowych-za-8-mln https://starostwokolskie.pl/uploads/news/b27844ad373bcb56067c70058c24c714.jpeg
XXVIII POWIATOWA OLIMPIADA WIEDZY O HIV/AIDS https://starostwokolskie.pl/news//xxviii-powiatowa-olimpiada-wiedzy-o-hivaids W dzisiejsze przedpołudnie w Starostwie Powiatowym w Kole odbyła się XXVIII POWIATOWA OLIMPIADA WIEDZY O HIV/AIDS, której Organizatorami byli: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kole, Oddział Rejonowy PCK w Kole oraz Starostwo Powiatowe w Kole.
W olimpiadzie  wzięła udział Młodzież ze szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu kolskiego.
Po napisanym teście zgromadzona Młodzież mogła wysłuchać prelekcji  młodszego aspiranta Mariusza Rumiejowskiego z Komenda Powiatowa Policji w Kole  pn. "Narkotyki niszczą życie".
Nagrody wręczyli: Robert Kropidłowski Starosta Kolski,  Ewa Lewicka Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kole,  oraz Zofia Rowecka Członek Zarządu Polskiego Czerwonego Krzyża.
Gratulujemy Zwyciezcomsmiley
 
2022-12-01T16:26:28+01:00 https://starostwokolskie.pl/news//xxviii-powiatowa-olimpiada-wiedzy-o-hivaids https://starostwokolskie.pl/uploads/news/a834971523318923e0bef1672034a682.jpeg
Wprowadzenie drugiego stopnia alarmowego BRAVO dla polskiej infrastruktury energetycznej poza granic https://starostwokolskie.pl/news//wprowadzenie-drugiego-stopnia-alarmowego-bravo-dla-polskiej-infrastruktury-energetycznej-poza-granic Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenie wprowadzające drugi stopień alarmowy BRAVO wobec polskiej infrastruktury energetycznej mieszczącej się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Zarządzenie obowiązuje do dnia 28 lutego 2023 roku.

Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenie (Zarządzenie Nr 390) wprowadzające drugi stopień alarmowy BRAVO wobec polskiej infrastruktury energetycznej mieszczącej się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Zarządzenie obowiązuje od dnia 1 grudnia 2022 roku, od godz. 00:00, do dnia 28 lutego 2023 roku, do godz. 23:59.

Stopnie alarmowe są przede wszystkim sygnałem dla służb, żeby były gotowe do działania.

Stopień alarmowy BRAVO (drugi w czterostopniowej skali) wprowadza się w przypadku zaistnienia zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym. Oznacza to, że służby mają informację o potencjalnym zagrożeniu, a w związku z tym administracja publiczna jest zobowiązana do zachowania szczególnej czujności.

2022-12-01T09:28:57+01:00 https://starostwokolskie.pl/news//wprowadzenie-drugiego-stopnia-alarmowego-bravo-dla-polskiej-infrastruktury-energetycznej-poza-granic https://starostwokolskie.pl/uploads/news/859a04e580a7bce588c8270797d981fd.png
Przedłużenie obowiązywania stopni alarmowych BRAVO oraz CHARLIE-CRP – do 28 lutego 2023 r. https://starostwokolskie.pl/news//przedluzenie-obowiazywania-stopni-alarmowych-bravo-oraz-charlie-crp-–-do-28-lutego-2023-r Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenia przedłużające, do 28 lutego 2023 roku, do godz. 23:59, obowiązywanie trzeciego stopnia alarmowego CRP (CHARLIE–CRP) oraz drugiego stopnia alarmowego BRAVO. Stopnie alarmowe obowiązują na terytorium całego kraju.

Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenia przedłużające do 28 lutego 2023 r. do godz. 23:59 na terenie całego kraju obowiązywanie:

 • trzeciego stopnia alarmowego CRP (CHARLIE–CRP) – Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów nr 289 w sprawie wprowadzenia trzeciego stopnia alarmowego CRP;
 • drugiego stopnia alarmowego BRAVO – Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów nr 288 w sprawie wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego.

Stopnie alarmowe są przede wszystkim sygnałem dla służb, żeby były gotowe do działania.

 • Stopnie alarmowe CRP dotyczą zagrożenia w cyberprzestrzeni. CHARLIE–CRP jest trzecim z czterech stopni alarmowych określonych w ustawie o działaniach antyterrorystycznych. Jest wprowadzany w przypadku wystąpienia zdarzenia potwierdzającego prawdopodobny cel ataku o charakterze terrorystycznym w cyberprzestrzeni albo uzyskania wiarygodnych informacji o planowanym zdarzeniu.
 • Stopień alarmowy BRAVO (drugi w czterostopniowej skali) wprowadza się w przypadku zaistnienia zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym. Oznacza to, że służby mają informację o potencjalnym zagrożeniu, a w związku z tym administracja publiczna jest zobowiązana do zachowania szczególnej czujności.
2022-12-01T09:04:13+01:00 https://starostwokolskie.pl/news//przedluzenie-obowiazywania-stopni-alarmowych-bravo-oraz-charlie-crp-–-do-28-lutego-2023-r https://starostwokolskie.pl/uploads/news/b28995dda761502e1e344d8a1e393791.png
Odeszła do wieczności pozostawiając po sobie piękne świadectwo życia.... https://starostwokolskie.pl/news//odeszla-do-wiecznosci-pozostawiajac-po-sobie-piekne-swiadectwo-zycia "Śmierć nie jest kresem naszego istnienia - żyjemy w naszych dzieciach i następnych pokoleniach. Albowiem oni to dalej my, a nasze ciała to tylko zwiędłe liście na drzewie życia." - Albert Einstein

Okazując wdzięczność i szacunek za życie śp. Zdzisławy jakże Prawdziwej Patriotki naszych czasów pozostaje nam westchnąć do Ojca Miłosiernego by przyjał Ją do "Niebiańskich Szeregów", by tam mogła wstawiać się za nami.

2022-11-26T10:15:47+01:00 https://starostwokolskie.pl/news//odeszla-do-wiecznosci-pozostawiajac-po-sobie-piekne-swiadectwo-zycia https://starostwokolskie.pl/uploads/news/13b5592574f0c4b12086e5857dcdf46a.jpg
Porządek obrad LXII sesji Rady Powiatu Kolskiego https://starostwokolskie.pl/news//porzadek-obrad-lxii-sesji-rady-powiatu-kolskiego W dniu 24 listopada 2022 r. o godz. 13 00 w sali 102 Starostwa Powiatowego w Kole przy ul. Sienkiewicza 21/23 odbędzie się LXII sesja Rady Powiatu Kolskiego .

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady Powiatu.
 2. Powitanie.
 3. Stwierdzenie quorum.
 4. Przyjęcie protokołu z LX sesji.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Informacja Starosty z działalności międzysesyjnej Zarządu.
 7. Zapytania i interpelacje.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2022r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2022-2027.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie opłat za usuwanie i parkowanie pojazdów na parkingach strzeżonych na terenie Powiatu Kolskiego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o dopłatę ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na linie komunikacyjne objęte dopłatą w 2023r.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LVIII/397/2022 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 29 września 2022 roku w sprawie ustalenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających na realizację określonych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Kolskim w 2022r.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2023-2025”
 14. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zarządu Dróg w Kole za 2022r.
 15. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
 16. Wolne głosy i wnioski.
 17. Zamknięcie obrad.

 

                                                                                                                      Przewodniczący
                                                                                                                Rady Powiatu Kolskiego

                                                                                                                     /-/ Marek Świątek  

 

Zainteresowani mogą śledzić przebieg obrad za pośrednictwem transmisji on-line dostępnej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kole w zakładce
"Rada Powiatu Kolskiego"
oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Kole 

https://starostwokolskie.pl/strona/80/transmisje-sesji
Sprawy, które chcieliby Państwo poruszyć na sesji, można przesłać na adres e-mail: brz@starostwokolskie.pl.

Zachęcamy także do kontaktu telefonicznego: 63/ 26 17 863

2022-11-21T10:44:48+01:00 https://starostwokolskie.pl/news//porzadek-obrad-lxii-sesji-rady-powiatu-kolskiego https://starostwokolskie.pl/uploads/news/277fc18fdd17b483a1d0d75e663fdacd.jpg
DZIEŃ PRACOWNIKA SOCJALNEGO https://starostwokolskie.pl/news//dzien-pracownika-socjalnego 2022-11-21T10:28:19+01:00 https://starostwokolskie.pl/news//dzien-pracownika-socjalnego https://starostwokolskie.pl/uploads/news/c90377a10c2a62c405d19b1091656447.jpg Warsztaty upowszechniające działania Projektu EOG https://starostwokolskie.pl/news//warsztaty-upowszechniajace-dzialania-projektu-eog 15 listopada 2022 r. w Starostwie Powiatowym w Kole Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie zorganizowało warsztaty dla nauczycieli i dyrektorów szkół ponadpodstawowych.

Tematem warsztatów było  upowszechnianie działania Projektu EOG „Innowacyjne kształcenie i szkolenie zawodowe w Wielkopolsce Wschodniej w kontekście transformacji energetycznej” realizowanego w ramach PROGRAMU EDUKACJA. Prowadzącymi warsztaty byli: Mirosław Żurek, Małgorzata Sołtysiak, Edyta Kozieł - Centrum Badań Edukacji Zawodowej i Zarządzania Innowacjami, Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu. 
Serdecznie dziękujemy panu Andrzejowi Budnemu Dyrektorowi Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie za możliwość współpracy przy warsztatach

2022-11-17T10:10:04+01:00 https://starostwokolskie.pl/news//warsztaty-upowszechniajace-dzialania-projektu-eog https://starostwokolskie.pl/uploads/news/7db32dac27bd3ab7f4f2ebd5da38ac0b.jpg
Uroczyste Obchody Narodowego Święta Niepodległości 2022 https://starostwokolskie.pl/news//uroczyste-obchody-narodowego-swieta-niepodleglosci-2022 Na Skwerze Niepodległości przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Kole rozpoczęły się uroczyste Obchody 104. rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości, których organizatorami byli Starosta Kolski Robert Kropidłowski, Burmistrz Miasta Koła Krzysztof Witkowski oraz Proboszcz Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kole ks. kan. Eugeniusz Strzech.

Po podniesieniu flagi na maszt i odśpiewaniu Mazurka Dąbrowskiego przy akompaniamencie Orkiestry Dętej OSP w Kole pod dyrekcją Krzysztofa Lityńskiego zgromadzonych na Skwerze Niepodległości  powitał Starosta Kolski Robert Kropidłowski. Następnie złożono wiązanki kwiatów pod tablicą „Poległym Obywatelom Miasta Koła Za Wolność Ojczyzny w latach 1914-1918, 1939-1945”. Wartę honorową przy tablicy pełnili funkcjonariusze z Komendy Powiatowej PSP w Kole oraz Jednostka Strzelecka 4150 z Konina.

Podczas przemarszu złożono także okolicznościowe wiązanki kwiatów i zniczy  pod tablicą upamiętniającą miejsce kaźni Polaków w latach 1945-1946 w byłej siedzibie NKWD i UB przy ulicy Grodzkiej oraz przy pomniku „Poległym Bojownikom o Wolność Ojczyzny w latach 1831, 1863, 1914-1918, 1939-1945”. Wartę honorową pod tablicą upamiętniającą miejsce kaźni Polaków w latach 1945-1946 pełnili przedstawiciele Jednostki Strzeleckiej 4150 z Konina, którzy to wspólnie z  funkcjonariuszami z Komendy Powiatowej Policji w Kole  pełnili wartę przy pomniku. Na wale przy pomniku „Poległym Bojownikom o Wolność Ojczyzny przemówienie okolicznościowe o córce śp. Czesława Freudenreicha  wygłosił Dyrektor Muzeum Technik Ceramicznych w Kole Tomasz Nuszkiewicz. Mszę świętą w intencji Ojczyzny w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego koncelebrowali Proboszcz Kolskiej Fary ks. kan. Eugeniusz Strzech, Gwardian Klasztoru Ojców Bernardynów w Kole o. Henryk Hajzler oraz Proboszcz Parafii pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Kole ks. kan. Władysław Waszak, który wygłosił homilię. Oprawę muzyczną zapewnił Chór farny „Lutnia” pod dyrekcją Jana Kordylewskiego. Posługę Liturgii Słowa sprawowali uczniowie z Liceum Ogólnokształcącego w Kole - przedstawiciele Oddziału Rejonowego PCK w Kole wraz
z opiekunem Sylwią Pokrywczyńską. Na zakończenie Burmistrz Miasta Koła Krzysztof Witkowski podziękował obecnym za udział w uroczystości. Uroczystości oraz kolumnę marszową prowadził kmdr por. Robert Jokiel – w rezerwie.

Po Eucharystii w ramach ogólnopolskiej akcji „Niepodległa do Hymnu” obecni w kościele odśpiewali hymn, zaintonowany przez uczniów z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole i opiekuna Joannę Paszkowską.

Tegoroczny przemarsz ulicami miasta w dniu 11 listopada miał wyjątkową oprawę dzięki obecności najmłodszych uczestników z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP Koło nad Wartą, uczniów z klasy mundurowej z Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu, którzy nieśli dwunastometrową flagę państwową oraz Stowarzyszenia Miłośników Pojazdów Zabytkowych „Zajezdnia” z Modły Królewskiej z inicjatywy którego to kolumnę marszową prowadziły i zamykały samochody będące dawniej i dziś w użyciu naszego wojska.

Serdecznie dziękujemy ratownikom Oddziału Rejonowego PCK w Kole, funkcjonariuszom Komendy Powiatowej Policji w Kole, funkcjonariuszom Komendy Powiatowej PSP w Kole, strażakom OSP Koło nad Wartą, oraz strażnicy ze Straży Miejskiej za zabezpieczenie tegorocznych obchodów Narodowego Święta Niepodległości.

2022-11-16T15:07:23+01:00 https://starostwokolskie.pl/news//uroczyste-obchody-narodowego-swieta-niepodleglosci-2022 https://starostwokolskie.pl/uploads/news/247dfc3afa51508b96d359b907d6c293.jpg
Świadczenie usług w zakresie powiatowych autobusowych przewozów pasażerskich na terenie powiatu https://starostwokolskie.pl/news//swiadczenie-uslug-w-zakresie-powiatowych-autobusowych-przewozow-pasazerskich-na-terenie-powiatu Powiat Kolski ogłasza zamiar bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie powiatowych autobusowych przewozów pasażerskich na terenie powiatu kolskiego.

OGŁOSZENIE

o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Kolskiego na rok 2024

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 1 oraz ust. 2 i 3 w związku z art. 22 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (j.t: Dz. U.
z 2022r., poz. 1343) oraz art. 7 ust. 2 Rozporządzenia (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007r. dotyczące usług publicznych
w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70 (Dz.U.UE.L.2007.315.1
ze zm.).Powiat Kolski ogłasza zamiar bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie powiatowych autobusowych przewozów pasażerskich na terenie powiatu kolskiego.

 

Miejsce publikacji niniejszego ogłoszenia:

 

źródło: Wydział KRD Starostwa Powiatowego w Kole

2022-11-14T09:02:30+01:00 https://starostwokolskie.pl/news//swiadczenie-uslug-w-zakresie-powiatowych-autobusowych-przewozow-pasazerskich-na-terenie-powiatu https://starostwokolskie.pl/uploads/news/210272b1c4e2b245b2bb6007e9abb7fa.png
Życzenia Starosty z okazji Święta Niepodległości https://starostwokolskie.pl/news//zyczenia-starosty-z-okazji-swieta-niepodleglosci Zachęcamy Państwa do obejrzenia życzeń, jakie złożył wszystkim mieszkańcom powiatu - Starosta Kolski, Robert Kropidłowski.

Materiał wideo dostępny pod linkiem - tutaj

2022-11-11T10:30:32+01:00 https://starostwokolskie.pl/news//zyczenia-starosty-z-okazji-swieta-niepodleglosci https://starostwokolskie.pl/uploads/news/cfba09b50b521f1085a16b0a85ee0fd2.jpg
1. Turniej Grand Prix Powiatu Kolskiego w Tenisie Stołowym https://starostwokolskie.pl/news//1-turniej-grand-prix-powiatu-kolskiego-w-tenisie-stolowym Dnia 5 listopada odbył się pierwszy turniej z cyklu Grand Prix Powiatu Kolskiego w Tenisie Stołowym. Organizatorami zawodów są Starostwo Powiatowe w Kole oraz Stowarzyszenie Przyjaźni Szkole działające przy Szkole Podstawowej w Przedczu. Współorganizatorem pierwszego turnieju był MOSiR Koło, a sponsorem pucharów i upominków firma AGRONAS Sp. z o.o.
Celem cyklu zawodów jest przede wszystkim integracja środowiska tenisistów stołowych oraz popularyzacja tej dyscypliny sportu w naszym powiecie.
W turnieju startowało 48 mężczyzn oraz 4 kobiety z 18 gmin. Zawody stały na wysokim poziomie sportowym i organizacyjnym, a wśród uczestników byli zawodnicy z przeszłością ligową.
Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim uczestnikom, Prezesom firmy Agronas - Panom Antoniemu i Łukaszowi Żurawikom, Burmistrzowi Miasta Koła -Panu Krzysztofowi Witkowskiemu, Dyrektorowi MOSiR Koło - Panu Jarosławowi Kawce oraz Panu Sebastianowi Szczesiakowi. Sędzią głównym zawodów był radny powiatu kolskiego Pan Jarosław Sobański , a stowarzyszenie reprezentowały Pani Anna Musiał oraz Pani Dorota Szczyżańska.
Już pierwszy turniej pokazał celowość organizacji zawodów, których w naszym powiecie nie było od lat. Następne zmagania miłośników plastikowej piłeczki już 10 grudnia w Grzegorzewie ( turniej o Puchar Prezesa KHBC), na które organizatorzy zapraszają już teraz.
Wyniki Grand Prix o Puchar Prezesa AGRONAS Sp. z o.o.
Kobiety:
1. Paulina Środowska – Kłodawa
2. Julia Pawlak – Osiek Mały
3. Maria Czernielewska – Babiak
4. Wiktoria Pawlak – Osiek Mały
Mężczyźni:
1. Piotr Gołębski – Koło
2. Arkadiusz Wypiór – Przykona
3. Robert Iwulski – Koło
4. Jakub Kobos - Głowno
 
Gratulujemy Zwycięzcom. 
2022-11-10T15:58:01+01:00 https://starostwokolskie.pl/news//1-turniej-grand-prix-powiatu-kolskiego-w-tenisie-stolowym https://starostwokolskie.pl/uploads/news/6f2ba7c0d14ab31ab2a411efb0855be2.JPG
83. rocznica śmierci Czesława Freudenreicha https://starostwokolskie.pl/news//-83-rocznica-smierci-czeslawa-freudenreicha Dziś 10 listopada w 83. rocznicę śmierci Czesława Freudenreicha oddali hołd Bohaterowi. Na cmentarzu Bożena Gronert-Ubych odczytała wspomnienie o Czesławie. Wartę przy grobie pełnili uczniowie z LO- Klasa mundurowa (ZST w Kole), oraz Strażacy Ochotnicy z OSP Koło nad Wartą co podniosło rangę spotkania. Również i w tym roku młodzież przyniosła ze sobą dwa portrety wykonane przez uczennicę Kamilę Ignaczak, przedstawiające zamordowanych przez Niemców 10. listopada 1939r. Czesława i Krystynę.

Przy grobie Kolskiego Bohatera, na cmentarzu parafialnym w Kole oraz przy tablicy znajdującej się na budynkach dawnej Fabryki Fajansu przy ul. Sienkiewicza, zapalili symboliczne znicze odmawiając modlitwę za zmarłych i złożyli wiązanki kwiatów: Robert Kropidłowski – Starosta Kolski, Artur Szafrański - Sekretarz Powiatu, Krzysztof Witkowski – Burmistrz Miasta Koła, Piotr Śniegocki – kolski kolekcjoner i społecznik, który reprezentował również nieobecną prawnuczkę Czesława - Dorotę Janiszewską, Radomir Piorun – Dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Kole, Aleksandra Kowalska – Dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole, Krystyna Oblizajek i Teresa Brzoska ze Stowarzyszenia Przyjaciół Miasta Koła nad Wartą, Uczniowie z klasy mundurowej ZST w Kole wraz z opiekunem, Radnym Powiatu Łukaszem Królasikiem, mieszkanka Koła Pani Frątczak, Izabela Rybnik ze Stowarzyszenia 2050, oraz Członkowie Stowarzyszenia Budowy Pomnika Czesława Freudenreicha: Bożena Gronert – Ubych, Agata i Jacek Dziedziczakowie, Roman Rutkowski, Adam Wilk i Jacek Skrycki, którzy jak co roku dbają o pamięć śp. Czesława.

2022-11-10T15:51:05+01:00 https://starostwokolskie.pl/news//-83-rocznica-smierci-czeslawa-freudenreicha https://starostwokolskie.pl/uploads/news/7a0a715590ec287eb8e1b115583cdaa2.jpg
3. POWIATOWA GALA MISTRZÓW https://starostwokolskie.pl/news//3-powiatowa-gala-mistrzow- W piątkowe popołudnie, 4 listopada w Zajeździe Leśnym w Borysławicach Kościelnych miała miejsce 3. Powiatowa Gala Mistrzów Powiatu Kolskiego, która kolejny raz pokazała nam wszystkim jak wiele mamy wspaniałych, utalentowanych Osób w powiecie. Swoją ciężką pracą nagrodzone osoby pokazały, że zasługują na miano Mistrzów Powiatu.

To mistrzowskie wydarzenie poprowadzili  jak zawsze zjawiskowi i uroczy Dorota Szkudlarek oraz Radosław Małecki, natomiast te ulotne chwile uchwycił na zdjęciach nieoceniony człowiek wielu talentów Artur Szafrański. W przerwach między kategoriami swoim występem umilili wszystkim czas Hanna Szurgot z Julianem Kokocińskim. Gwiazdą tegorocznej 3. Powiatowej Gali Mistrzów Powiatu Kolskiego był Kabaret ŁAWECZKA z serialu Ranczo.

 

W tym roku do kategorii: DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA, SPORT, DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA, PRZYJACIEL POWIATU dodano nową: CIEKAWE OSIĄGNIĘCIA

W roli wręczających nagrody pojawili się: Starosta Kolski Robert Kropidłowski, Wicestarosta Sylwester Chęciński, Sekretarz Powiatu Kolskiego Artur Szafrański oraz  Członkowie Zarządu Powiatu Kolskiego: Henryk Tomczak, Zbigniew Barański oraz Waldemar Banasiak.

Kategoria działalność społeczna

 • Radosław Rossa
 • Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń”
 • Eugeniusz Gembka
 • Dyrektor i pracownicy ZOEW w Kole
 • Stowarzyszenie Kolska Trójka
 • Monika Kujawska
 • Wiesław Czekalski
 • Piotr Namyślak
 • Sebastian Szczesiak

Kategoria sport

 • Stanisław i Maciej Gralak
 • MTB Koło Team
 • Szymon Kałużny
 • Krzysztofa Bożuchowska
 • Mieczysław Szurgot
 • MUKS „Huragan” w Kole
 • Małgorzata Ptaszyńska i Przemysław Rosiak  Shooters Koło
 • Monika Wojciechowska
 • Paweł Lasota
 • Paweł Malicki
 • Adam Waberski
 • Szkolne Koło Strzeleckie ZSOiT w Kłodawie
 • Fabian Dereszyński
 • Igor Drapiński
 • Jakub Kaczorowski
 • Marcin Wojewoda
 • Kacper Śmiglewski
 • Bartosz Mikołajczyk

Kategoria działalność kulturalna

 • Dariusz Racinowski
 • Teresa Brzoska
 • Radomir Piorun
 • Piotr Śniegocki
 • Jan Kordylewski
 • Towarzystwo Śpiewaczo-Muzyczne LUTNIA
 • Paweł Grabowicz

Kategoria ciekawe osiągnięcia

 • Filip Bąk
 • Eryk Piasecki, Jakub Łączkowski i Bartosz Ignaczak 
 • KMO „Kolska Wyspa”

Kategoria Przyjaciel Powiatu Kolskiego

 • Adam Rogacki
 • Krzysztof Żurawik
 • Ks. Radosław Kobiela
 • Paweł Nowak
 • Leszek Galemba
 • Fundacja Saint-Gobain w Polsce

 

2022-11-07T16:45:01+01:00 https://starostwokolskie.pl/news//3-powiatowa-gala-mistrzow- https://starostwokolskie.pl/uploads/news/714561935887595887a4d0c0b466e4d9.jpg
KRUS - III Ogólnopolski Konkurs Testowy z Zakresu Bezpiecznej Pracy w Gospodarstwie Rolnym!!! https://starostwokolskie.pl/news//krus---iii-ogolnopolski-konkurs-testowy-z-zakresu-bezpiecznej-pracy-w-gospodarstwie-rolnym Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zachęca do udziału w III Ogólnopolskim Konkursie Testowym z Zakresu Bezpiecznej Pracy w Gospodarstwie Rolnym – „Bezpiecznie z niebezpiecznymi substancjami”, który będzie przebiegał w formule on-line.

Tegoroczna edycja weryfikuje wiedzę uczestników z zakresu zapobiegania wypadkom w gospodarstwie rolnym oraz rolniczym chorobom zawodowym, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych ze stosowaniem środków ochrony roślin, paliw i innych substancji, które mogą zagrażać bezpieczeństwu mieszkańców wsi.

Uczestnikiem konkursu może być osoba pełnoletnia, podlegająca w dniu rozwiązywania testu ubezpieczeniu społecznemu rolników.

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie www.krus.gov.pl bądź w załączniku.

Link do testu https://bezpieczenstwo.krus.gov.pl/

Szczegółowych informacji o konkursie można także uzyskać w Placówce Terenowej KRUS w Kole pod nr telefonu 63 272 52 89

Konkurs trwa do 25 listopada br.

100 uczestników, którzy zdobędą największą liczbę punktów w najkrótszym czasie otrzyma nagrody rzeczowe o wartości ok. 600 zł brutto.

 

źródło: KRUS PT Koło

2022-11-02T15:44:40+01:00 https://starostwokolskie.pl/news//krus---iii-ogolnopolski-konkurs-testowy-z-zakresu-bezpiecznej-pracy-w-gospodarstwie-rolnym https://starostwokolskie.pl/uploads/news/68386ff089ff1e297ae9ea21741811f4.jpg
Nabór Kandydatów na Członków Komisji Konkursowej NPP!!! https://starostwokolskie.pl/news//nabor-kandydatow-na-czlonkow-komisji-konkursowej-npp Zarząd Powiatu Kolskiego ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej oceniającej oferty złożone w konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, mediacji oraz edukacji prawnej na terenie powiatu kolskiego w 2023 roku. 2022-11-02T15:35:19+01:00 https://starostwokolskie.pl/news//nabor-kandydatow-na-czlonkow-komisji-konkursowej-npp https://starostwokolskie.pl/uploads/news/617363b563686b0d219a8a8e534ee00c.jpg Nieodpłatna Pomoc Prawna - ogłoszenie konkursu!!! https://starostwokolskie.pl/news//nieodplatna-pomoc-prawna---ogloszenie-konkursu Zarząd Powiatu Kolskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, mediacji oraz edukacji prawnej, na terenie powiatu kolskiego w 2023 roku. 2022-11-02T15:15:31+01:00 https://starostwokolskie.pl/news//nieodplatna-pomoc-prawna---ogloszenie-konkursu https://starostwokolskie.pl/uploads/news/09b06328084e4047f4b30c2b39cb066a.jpg Podpisanie umowy na budowę ulicy Toruńskiej w Kłodawie https://starostwokolskie.pl/news//podpisanie-umowy-na-budowe-ulicy-torunskiej-w-klodawie Dzisiaj tj. 28 października 2022 r., w sali 101 Starostwa Powiatowego odbyło się podpisanie umowy na wykonanie robót budowlanych związanych z zadaniem „Budowa ulicy Toruńskiej w Kłodawie”.

Umowę podpisali Robert Kropidłowski Starosta Kolski, Grzegorz Kujawa Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kole oraz wykonawca robót Konrad Marek MK STELLA MAREK KONRAD. W tym jakże ważnym dla mieszkańców Kłodawy spotkania uczestniczy Katarzyna Hamiga Zastępca Burmistrza Kłodawy oraz Anna Orchowska Zastępca Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Kole.

Dzięki ogromnemu wsparciu z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD w ramach Programu Inwestycji Strategicznych ulica Toruńska w Kłodawie wydłuży się o  525,81 m.

Wartość całej inwestycji wynosi 3 mln 70 tys.

Promesa POLSKI ŁAD – 2 850 000,00 zł

Powiat Kolski – 132 000,00 zł

Gmina Kłodawa – 88 000,00 zł

Budowa odcinka ulicy Toruńskiej w miejscowości Kłodawa o długości 525,81 m, szerokości jezdni
z obustronnym ściekiem: 6,00-6,60 m. Planowana budowa obejmuje: roboty pomiarowe, roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, wykonanie elementów odwodnienia, rozbiórkę nawierzchni bitumicznej, wykonanie ścieków, wykonanie konstrukcji jezdni, wykonanie konstrukcji chodników z betonowej kostki brukowej, wykonanie zjazdów z betonowej kostki brukowej, wykonanie poboczy gruntowych, budowa kanału technologicznego, usunięcie kolizji telekomunikacyjnych, oznakowanie, humusowanie i obsianie trawą terenów zielonych.

2022-10-28T16:32:11+02:00 https://starostwokolskie.pl/news//podpisanie-umowy-na-budowe-ulicy-torunskiej-w-klodawie https://starostwokolskie.pl/uploads/news/6870b71b47c1f49ad1051ec11b985575.jpg
LX sesja Rady Powiatu Kolskiego https://starostwokolskie.pl/news//lx-sesja-rady-powiatu-kolskiego Dzisiejsza LX sesja Rady Powiatu Kolskiego rozpoczęła się miłym akcentem za sprawą przybyłej młodzieży klas I,II,III przysposabiającej do pracy oraz klas VII i VIII szkoły podstawowej Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kole wraz z opiekunami panią Anną Hann, panią Joanną Kacprzak oraz Panią Mileną Nowacką-Żylińską, którzy dla Radnych Powiatu Kolskiego zrobili piękne kotyliony na obchody Narodowego Święta Niepodległości. Młodzież w ramach podziękowania za zaproszenie pani Dorocie Szkudlarek Naczelnikowi Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego w Kole wręczyli własnoręcznie zrobione przepyszne ciastka. 2022-10-27T12:30:16+02:00 https://starostwokolskie.pl/news//lx-sesja-rady-powiatu-kolskiego https://starostwokolskie.pl/uploads/news/e3a2e148e519cca8d06da7842b4efbc0.jpg Porządek obrad LX sesji Rady Powiatu Kolskiego https://starostwokolskie.pl/news//porzadek-obrad-lx-sesji-rady-powiatu-kolskiego Dzisiaj tj. 27 października 2022 r., w sali 102 Starostwa Powiatowego w Kole przy ul. Sienkiewicza 21/23 o godzinie 9.00 odbędzie się LX sesja Rady Powiatu Kolskiego

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady Powiatu.
 2. Powitanie.
 3. Stwierdzenie quorum.
 4. Przyjęcie protokołu z LVIII i LIX sesji
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Informacja Starosty z działalności międzysesyjnej Zarządu.
 7. Zapytania i interpelacje.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2022r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2022-2027.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Kolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie pomieszczeń przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole za rok 2022 i 2023.
 14. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.
 15. Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok 2021/2022 w szkołach na terenie powiatu kolskiego.
 16. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
 17. Wolne głosy i wnioski.
 18.  Zamknięcie obrad.

 

                                                                                                                      Przewodniczący
                                                                                                                Rady Powiatu Kolskiego

                                                                                                                     /-/ Marek Świątek  

 

Zainteresowani mogą śledzić przebieg obrad za pośrednictwem transmisji on-line dostępnej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kole w zakładce
"Rada Powiatu Kolskiego"
oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Kole w zakładce
"SAMORZĄD → Transmisja Sesji".
Sprawy, które chcieliby Państwo poruszyć na sesji, można przesłać na adres e-mail: brz@starostwokolskie.pl.

Zachęcamy także do kontaktu telefonicznego: 63/ 26 17 863

2022-10-27T08:12:29+02:00 https://starostwokolskie.pl/news//porzadek-obrad-lx-sesji-rady-powiatu-kolskiego https://starostwokolskie.pl/uploads/news/3b429f3fd63dcd3e5d02f96b7b3f5a07.jpg
Odznaczeni Złotym Medalem Prezydenta RP za Długoletnią Służbę https://starostwokolskie.pl/news//odznaczeni-zlotym-medalem-prezydenta-rp-za-dlugoletnia-sluzbe Dziś tj. 25 października 2022 r., w siedzibie Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu medale za Długoletnią Służbę jako nagrodę za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa odebrali pracownicy Starostwa Powiatowego w Kole.
Medalami za wieloletnią służbę odznaczeni zostali:
Zygmunt Sołtysiak - Skarbnik Powiatu Kolskiego
Artur Szafrański - Sekretarz Powiatu Kolskiego
Lilla Urbaniak - Naczelnik Wydziału Kadr, Płac i Zdrowia
Magdalena Walkowska - Kierownik Referatu ds. Zamówień Publicznych
Edyta Sztomber - Inspektor w Wydziale Komunikacji i Ruchu Drogowego
Katarzyna Zarębska - Inspektor w Wydziale Komunikacji i Ruchu Drogowego
Medale za Długoletnią Służbę przyznane są postanowieniem Prezydenta RP. W ceremonii wręczenia odznaczeń uczestniczył również Starosta Kolski Robert Kropidłowski jako wnioskodawca o przyznanie medali dla pracowników Starostwa.
Wszystkim uhonorowanym serdecznie gratulujemy!
2022-10-25T13:59:03+02:00 https://starostwokolskie.pl/news//odznaczeni-zlotym-medalem-prezydenta-rp-za-dlugoletnia-sluzbe https://starostwokolskie.pl/uploads/news/3a81db7d79cbde36ac64dcb3b800dea8.jpg
Ponad 6 milionów złotych dla Powiatu Kolskiego! https://starostwokolskie.pl/news//ponad-6-milionow-zlotych-dla-powiatu-kolskiego W ramach dodatkowych środków Powiat Kolski otrzyma ponad 6 milionów złotych.

Dziś 19 października 2022 r., na ręce Zarządu Powiatu Kolskiego skierowane zostało pismo z Ministerstwa Finansów następującej treści: "Uprzejmie informuje, że na podstawie art. 70j. ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, dla Powiatu kolskiego przyznana została kwota 6 076 607,20 złotych dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych".

2022-10-19T15:30:57+02:00 https://starostwokolskie.pl/news//ponad-6-milionow-zlotych-dla-powiatu-kolskiego https://starostwokolskie.pl/uploads/news/668d68bbe257aa94049c2b155d83c11e.jpg
POWIAT KOLSKI Z HISTORYCZNĄ DOTACJĄ!!!! https://starostwokolskie.pl/news//powiat-kolski-z-historyczna-dotacja W dzisiejsze przedpołudnie 14 października 2022 r. Starosta Kolski Robert Kropidłowski odebrał z rąk Premiera RP Mateusza Morawieckiego oraz Ministra, Członka Rady Ministrów Zbigniewa Hoffmanna dotację w wysokości 220,5 mln zł na północną obwodnicę miasta Koła.

Śroki jakie trafią do powiatu kolskiego pochodzą z V edycji Rozwój Stref Przemysłowych – Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. 

Powiat Kolski złożył w ramach tego programu wniosek na zadanie pn.: „Budowa północnej obwodnicy Koła w ciągu drogi powiatowej NR 3205P”.

 • Przewidywana wartość Inwestycji (w PLN): 225.000.000,00
 • Deklarowana kwota udziału własnego (w PLN): 4.500.000,00
 • Procentowy udział własny Wnioskodawcy w realizacji inwestycji: 2,00 %
 • Kwota wnioskowanych środków (w PLN): 220.500.000,00.

 

 

foto: KPRM

2022-10-14T10:57:05+02:00 https://starostwokolskie.pl/news//powiat-kolski-z-historyczna-dotacja https://starostwokolskie.pl/uploads/news/ccdcc7c7da5ca074be3aa99dee06aa66.jpg
Wyniki konsultacji społecznych https://starostwokolskie.pl/news//wyniki-konsultacji-spolecznych Wyniki konsultacji społecznych projektu „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Kolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok.”

Zarząd Powiatu Kolskiego w dniu 7 września 2022 r. podjął Uchwałę nr 0025.196.288.2022 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Kolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok”.

            Ogłoszenie o konsultacjach zostało zamieszczone na tablicy informacyjnej, w BIP i na stronie  internetowej Starostwa Powiatowego w Kole na 7 dni przed ich rozpoczęciem. Konsultacje odbyły się w terminie od 14 września do 9 października 2022 r. w formie badania opinii z wykorzystaniem formularza ankietowego.
            Zarząd Powiatu informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania konsultacyjnego nie wpłynęły żadne uwagi i opinie dotyczące ww. projektu programu. W związku z powyższym zostanie on przedłożony Radzie Powiatu Kolskiego na najbliższym posiedzeniu.

2022-10-14T10:06:06+02:00 https://starostwokolskie.pl/news//wyniki-konsultacji-spolecznych https://starostwokolskie.pl/uploads/news/2be267752eb02093886e282a0019b9d4.jpg
Z NAJLEPSZYMI ŻYCZENIAMI Z OKAZJI DNIA EDUKACJI NARODOWEJ https://starostwokolskie.pl/news//z-najlepszymi-zyczeniami-z-okazji-dnia-edukacji-narodowej Dzień Edukacji Narodowej jest dobrą okazją do wyrażenia wdzięczności Nauczycielom za ogromne zaangażowanie w wychowanie młodego pokolenia. Starosta Kolski doceniając wyróżniającą się pracę w dniu 12 października br. pogratulował Gronu Pedagogicznemu wręczając listy gratulacyjne i nagrody.

Nagrodę Starosty Kolskiego Roberta Kropidłowskiego otrzymali:  

Dyrektor Pan Jerzy Markowski, Pani Grażyna Michałkiewicz, Pani Iwona Ćmielewska z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kłodawie,

Dyrektor Pan Mieczysław Drożdżewski, Pani Anna Polichnowska, Pani Magdalena Przybylska  z Zespołu Szkół Ekonomiczno- Administracyjnych w Kole,

Dyrektor Pan Dariusz Kupiński, Pani Agnieszka Roksana Frątczak ( SOSW), Pani Agata Fijałkowska (PPP) z Zespołu Opiekuńczo- Edukacyjno- Wychowawczego w Kole,

Pani  Magdalena Nejman, Pan Tomasz Szewczyk z Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu,

Dyrektor Pani Katarzyna Poronin, Pani Beata Jóźwik, Pani Dorota Kołodziejska z Zespołu Szkół Technicznych w Kole,

Dyrektor Pan Waldemar Koligot, Pani Anna Karolak, Pani Beata Wojtasik – Kaszyńska z Liceum Ogólnokształcącego w Kole.

2022-10-14T08:17:42+02:00 https://starostwokolskie.pl/news//z-najlepszymi-zyczeniami-z-okazji-dnia-edukacji-narodowej https://starostwokolskie.pl/uploads/news/59caf3555184579c67d695a11d4af73b.jpg