Starostwo Kolskie oficjalny serwis internetowy Starostwa Powiatowego w Kole http://www.starostwokolskie.pl/ pl Starostwo Kolskie https://www.e-kolo.pl/logorss.png http://starostwokolskie.pl FA MEDIA Najpiękniejsza Kartka Walentynkowa!!! https://starostwokolskie.pl/news//najpiekniejsza-kartka-walentynkowa Starosta Kolski ogłasza konkurs plastyczny na najpiękniejszą kartkę walentynkową. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży ze szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kolski.

Ogólne informacje dotyczące Konkursu plsatycznego pn.: "Najpiękniejsza kartka Walentynkowa"

 1. Uczestnikiem konkursu mogą być dzieci i młodzież uczęszczające do szkół dla których organem prowadzącym jest Powiat Kolski.
 2. Celem konkursu jest uczczenie Dnia Świętego Walentego, rozwój poczucia estetyki, pomysłowości i kreatywności plastycznej, rozwijanie zdolności manualnych oraz umożliwienie zaprezentowania uzdolnień plastycznych uczestników konkursu.
 3. Konkurs zakłada prezentację twórczości dzieci i młodzieży powiatu w dziedzinie plastyki oraz rozpowszechnienie idei zajęć manualnych pobudzających kreatywność
  i twórczą wyobraźnię.
 4. Każdy uczestnik może dostarczyć jedną Kartkę Walentynkową.
 5. Komunikaty oraz informacje dotyczące konkursu przesyłane będą do szkół, publikowane na stronie internetowej https://starostwokolskie.pl/index.php w zakładce Aktualności - Bieżące Informacje oraz na profilu facebook’owym Powiatu Kolskiego.
 6. Wszelkie pytania należy kierować na adres: k.nowicka@starostwokolskie.pl  lub telefonicznie 63 26 17 823.
 7. Konkurs rozpoczyna się 20 stycznia 2021 roku i trwać będzie do 10 lutego 2021 roku włącznie.
 8. Prace wraz ze zgodami należy przesłać korespondencyjnie
  ( z dopiskiem na kopercie „Najpiękniejsza kartka Walentynkowa”) lub dostarczyć do Starostwa Powiatowego w Kole pokój nr 113, w godzinach od 8:00 do 15:00.
 9. Regulamin kokursu oraz wymagane dokumenty znajdują się poniżej.

 

 

 

 

2021-01-19T13:54:07+01:00 https://starostwokolskie.pl/news//najpiekniejsza-kartka-walentynkowa https://starostwokolskie.pl/uploads/news/a3b7c263a8128a90ea507302b235bb1e.png
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 8 https://starostwokolskie.pl/news//ostrzezenie-meteorologiczne-nr-8 Opady marznące - 1 stopień zagrożenia

IMGW-PIB Meteorological Forecast Centre, Poznan Team ostrzega przed opadami marznącymi (1 stopień zagrożenia) na obszarze powiatu kolskiego od godz. 22:00 dnia 19.01.2021 do godz. 09:00 dnia 20.01.2021 r. Prognozuje się miejscami wystąpienie słabych opadów marznącego deszczu oraz mżawki powodujących gołoledź. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska 85%.

Źródło informacji: IMGW-PIB

2021-01-19T12:52:06+01:00 https://starostwokolskie.pl/news//ostrzezenie-meteorologiczne-nr-8 https://starostwokolskie.pl/uploads/news/5f935b749e364c989768288b40dca8ab.jpg
OGŁOSZENIE O PRZETARGACH!!! https://starostwokolskie.pl/news//ogloszenie-o-przetargach Starosta Kolski ogłasza przetargi ustne na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa. 2021-01-19T12:06:14+01:00 https://starostwokolskie.pl/news//ogloszenie-o-przetargach https://starostwokolskie.pl/uploads/news/ddff22a5c3615d5a87f601f8e00de3eb.jpg Zarząd Powiatu Kolskiego ogłosił konkursy na wykonanie zadań publicznych https://starostwokolskie.pl/news//-zarzad-powiatu-kolskiego-oglosil-konkursy-na-wykonanie-zadan-publicznych

Zarząd Powiatu Kolskiego:

 1. Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2020 poz. 1057 z późn. zm.) ogłasza konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, w roku 2021 w zakresie:
 • wspierania rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, gdzie na realizację tego zadania zgodnie z budżetem Powiatu Kolskiego na 2021 rok przeznacza się: 32.000,00 zł,
 • wspierania działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, gdzie na realizację tego zadania zgodnie z budżetem Powiatu Kolskiego na 2021 rok przeznacza się: 23.000,00 zł,
 • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, gdzie na realizację tego zadania zgodnie z budżetem Powiatu Kolskiego na 2021 rok przeznacza się: 80.000,00 zł,

Oferty należy składać osobiście w biurze podawczym Starostwa Powiatowego w Kole lub za pośrednictwem poczty polskiej na adres Starostwo Powiatowe w Kole, ul. Sienkiewicza 21/23, 62-600 Koło  w terminie

do 10 lutego 2021 r. do godziny 15:30

 

          2. Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2020r. Poz. 1057 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Kolskiego        zaprasza do zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych, zwanych dalej kandydatami, na członków komisji konkursowej, w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, w roku 2021
w zakresie:

 • wspierania rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 • wspierania działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci
  i młodzieży,
 • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Nabór Kandydatów na członków Komisji Konkursowej trwa do 29 stycznia 2021 r., do godz. 15:30.

 

Wszelkie niezbędne dokumenty potrzebne do złożenia ofert znajdują się w BIP pod linkiem:

https://www.bip.starostwokolskie.pl/75,ogloszenia-i-komunikaty

 

2021-01-19T09:02:55+01:00 https://starostwokolskie.pl/news//-zarzad-powiatu-kolskiego-oglosil-konkursy-na-wykonanie-zadan-publicznych https://starostwokolskie.pl/uploads/news/ba18133b6886f66fe4743ae12c623a58.png
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 7 https://starostwokolskie.pl/news//ostrzezenie-meteorologiczne-nr-7 Silny mróz - 1 stopień zagrożenia

IMGW-PIB Meteorological Forecast Centre, Poznan Team ostrzega przed silnym mrozem na obszarze powiatu kolskiego od godz. 03:00 dnia 17.01.2021 do godz. 09:00 dnia 18.01.2021 r. Prognozuje się temperaturę minimalną w nocy miejscami od -17°C do -15°C. Temperatura maksymalna w dzień od -12°C do -10°C. Wiatr o średniej prędkości od 10 km/h do 15km/h. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska 80%.

Źródło informacji: IMGW-PIB

2021-01-16T16:51:02+01:00 https://starostwokolskie.pl/news//ostrzezenie-meteorologiczne-nr-7 https://starostwokolskie.pl/uploads/news/3c5766af65c7dd45ba1e8c0a6086de9d.jpg
Narada koordynacyjna dotycząca budowy północnej obwodnicy Koła!!! https://starostwokolskie.pl/news//narada-koordynacyjna-dotyczaca-budowy-polnocnej-obwodnicy-kola W dniu dzisiejszym tj. 14 stycznia w Starostwie Powiatowym w Kole odbyła się narada koordynacyjna dotyczącą inwestycji pod nazwą „Budowa północnej obwodnicy Koła w ciągu drogi powiatowej nr 3205P”.

Celem narady było omówienie koncepcji dokumentacji opracowywanej przez firmę SM Projektanci z Poznania. W naradzie wzięli udział: Starosta Kolski Robert Kropidłowski, Poseł na Sejm RP Leszek Galemba, Z-ca Burmistrza Miasta Koła Lech Brzeziński, Sekretarz Powiatu Kolskiego Artur Szafrański, Wójt Gminy Koło Mariusz Rybczyński, Wójt Gminy Osiek Mały Marek Górczewski, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kole Grzegorz Kujawa, Anna Orchowska z PZD w Kole,Szymon Antkowiak i Marcin Matysik z firmy SMP Projektanci z Poznania, Jan Bartczak z PGW Wody Polskie ZZ w Kole, Paweł Kubiak z GDDKiA Oddział w Poznaniu, Rejon w Koninie, Anna Sobczak z WZDW w Poznaniu, RDW Koło, Michał Wołoszyński z Pracowni Usług Projektowo – Inwestorskich, „Srebrny Deszcz” z Poznania, Łukasz Ziemniak – Starostwo Powiatowe w Kole, Radni Powiatu Kolskiego Henryk Tomczak, Waldemar Banasiak i Zbigniew Szarecki, Hanna Zywert i Jarosław Mazur z Urzędu Miejskiego w Kole, Liliana Jachowska z Urzędu Gminy Osiek Mały, Andrzej Załęski z RZSW w Kole, Pan Krzysztof Czeboćko, Pani Aleksandra Wojciechowska oraz Konrad Kotleszka.

2021-01-14T15:33:27+01:00 https://starostwokolskie.pl/news//narada-koordynacyjna-dotyczaca-budowy-polnocnej-obwodnicy-kola https://starostwokolskie.pl/uploads/news/cee19d50eb83879a8e6fb08bb55483c6.JPG
WKRĘĆ SIĘ W POMAGANIE !!!! https://starostwokolskie.pl/news//wkrec-sie-w-pomaganie- Ruszyła wielka akcja charytatywna powiatu kolskiego. Starostwo Powiatowe w Kole ruszyło z wielką akcją, do której zaprosiło Pana Sebastiana Szczesiaka oraz Stowarzyszenie w Koło Pomagam, dzięki którym w Kole pojawiło się pięć serc na plastikowe nakrętki. To właśnie plastikowe nakrętki będą głównym bohaterem naszej akcji, której celem oprócz promocji powiatu kolskiego i rekordu Polski jest przede wszystkim cel charytatywny.

W dniu dzisiejszym tj. 14 stycznia, ruszszyliśmy z wielką akcją zbierania plastikowych nakrętek. Chcemy przystąpić do ustanowienia Rekordu Polski, który polega na ułożeniu największego wzoru z plastikowych nakrętek, w naszym przypadku przedstawiającego Herb Powiatu Kolskiego. Do pobicia jest rekord z 2018 roku, należący do mieszkańców Miasta Zgorzelec, którzy ułożyli herb swojego miasta o powierzchni 133,47 metrów kwadratowych. Nas w szczególności interesują kolory nakrętek, z których składa się herb powiatu kolskiego, a mianowicie: czerwony, żółty, biały oraz czarny. Niemniej jednak obiecujemy, że zebrane w ramach akcji nakrętki innego koloru, również się nie zmarnują, w całości przekazane zostaną na cele charytatywne.

Aby ułożyć rekordowy wzór herbu powiatu kolskiego z plastikowych nakrętek potrzeba zebrać ich aż setki kilogramów. Zachęcamy mieszkańców powiatu do włączenia się w naszą akcję. Informacje dotyczące zbiórki nakrętek można uzyskać pod nr tel.: 63 26-17-823.

Wszystkie nakrętki po ułożeniu z nich herbu powiatu, trafią na cel charytatywny, który uzgodniony zostanie wraz ze Stowarzyszeniem w Koło Pomagam. Partnerami naszej akcji oprócz wymienionych powyżej są także firmy Agronas oraz Gramel.

2021-01-14T11:48:20+01:00 https://starostwokolskie.pl/news//wkrec-sie-w-pomaganie- https://starostwokolskie.pl/uploads/news/58872eaaad13c828df1ffb2b10edf883.JPG
Spotkanie z Żeglarzem - Dariuszem Borowiakiem!!! https://starostwokolskie.pl/news//spotkanie-z-zeglarzem---dariuszem-borowiakiem W dniu dzisiejszym tj. 13 stycznia do Starostwa Powiatowego przybył Dariusz Borowiak by złożyć podziękowanie za ufundowanie sztormiaka jak również podzielenia się wrażeniami z wyprawy morskiej do Szwecji. 2021-01-13T14:21:01+01:00 https://starostwokolskie.pl/news//spotkanie-z-zeglarzem---dariuszem-borowiakiem https://starostwokolskie.pl/uploads/news/9ac1d734d1337361c901b22235754c67.JPG Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 6 https://starostwokolskie.pl/news//ostrzezenie-meteorologiczne-nr-6 Oblodzenie - 1 stopień zagrożenia

IMGW-PIB Meteorological Forecast Centre, Poznan Team ostrzega przed oblodzeniem (1 stopien zagrożenia) na obszarze powiatu kolskiego od godz. 22:00 dnia 13.01.2021 do godz. 08:00 dnia 14.01.2021 r. Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach śniegu z deszczem lub mokrego śniegu. Temperatura minimalna -4°C do -2°C, temperatura przy gruncie -5°C do -2°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska 90%.

Źródło informacji: IMGW-PIB

2021-01-13T13:09:23+01:00 https://starostwokolskie.pl/news//ostrzezenie-meteorologiczne-nr-6 https://starostwokolskie.pl/uploads/news/ad077f80989bf3493093905148a866f8.jpg
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 5 https://starostwokolskie.pl/news//ostrzezenie-meteorologiczne-nr-5 Oblodzenie - 1 stopień zagrożenia

IMGW-PIB Meteorological Forecast Centre, Poznan Team ostrzega przed oblodzeniem (1 stopień zagrożenia) na obszarze powiatu kolskiego od godz. 17:00 dnia 12.01.2021 do godz. 08:00 dnia 13.01.2021 r. Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach mokrego śniegu,miejscami śniegu z deszczem. Temperatura minimalna od -3°C do -1°C, temperatura minimalna gruntu około -4°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska 90%.

Żródło informacji: IMGW-PIB

2021-01-12T13:27:44+01:00 https://starostwokolskie.pl/news//ostrzezenie-meteorologiczne-nr-5 https://starostwokolskie.pl/uploads/news/852198188d867610ccf8abfc3006cc6d.jpg
"Dotacja na Twoją firmę" https://starostwokolskie.pl/news//dotacja-na-twoja-firme

Jesteś osobą, która ukończyła 30 rok życia, zamieszkujesz jeden z następujących powiatów: miasto Konin, gnieźnieński, kolski, koniński, słupecki, turecki, wrzesiński, masz szansę na skorzystanie z Projektu w ramach działania 6.3 Samozatrudnienie i Przedsiębiorczość Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+ , którego realizację rozpoczyna Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Koninie w partnerstwie z Wielkopolską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. Z o.o. w Poznaniu oraz Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Ostrowie Wielkopolskim.

Szczegółowe informacje na temat projektu dostępne są na stronie www.twojafirma.arrkonin.org.pl

2021-01-08T08:16:07+01:00 https://starostwokolskie.pl/news//dotacja-na-twoja-firme https://starostwokolskie.pl/uploads/news/5ef35b87a078a55fae056085271291ed.jpg
Szpital Kolski wznowił przyjęcia do Oddziałów!!! https://starostwokolskie.pl/news//szpital-kolski-wznowil-przyjecia-do-oddzialow Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole informuje, iż z dniem 04.01.2021 roku wznowił przyjęcia do Oddziału Dziecięcego, Oddziału Położniczo-Ginekologicznego oraz Oddziału Noworodkowego. 2021-01-07T12:59:34+01:00 https://starostwokolskie.pl/news//szpital-kolski-wznowil-przyjecia-do-oddzialow https://starostwokolskie.pl/uploads/news/970cbbb04d561d46ddd97a4e1d83489b.jpg Ul. Łęczycka w gm. Dąbie oficjalnie otwarta https://starostwokolskie.pl/news//ul-leczycka-w-gm-dabie-oficjalnie-otwarta W dniu 5 stycznia br. oddano do użytku blisko kilometrowy odcinek wyremontowanej jezdni w gm. Dąbie zrealizowanej przez powiat kolski przy udziale gminy Dąbie. W uroczystości otwarcia realizowanej z Funduszu Dróg Samorządowych inwestycji wziął udział minister Zbigniew Hoffmann, poseł Leszek Galemba, reprezentujący wicewojewodę wielkopolskiego Anetę Niestrawską dyrektor wydziału infrastruktury i rolnictwa WUW Tomasz Małyszka, Starosta Kolski oraz władze gminy Dąbie z Burmistrzem gminy na czele.

Wyremontowana ul. Łęczycka stanowi bezpośrednie połączenie z województwem łódzkim, gm. Grabów w powiecie łęczyckim. Całkowity koszt zadania wyniósł 1.999.489.34  zł, a dofinansowanie pochodzące z Fundusz Dróg Samorządowych  wyniosło 70% kosztów kwalifikowalnych tj. 1.313.834,52 zł.

 

- Każda inwestycja realizowana w ramach Funduszu Dróg Samorządowych to doskonały dowód na to, że współdziałanie administracji samorządowej i rządowej, a także wykorzystanie środków pochodzących z rządowych programów jest szansą na wszechstronny i zrównoważony rozwój naszego województwa – zaznaczyła w liście skierowanym do uczestników uroczystości Aneta Niestrawska - wicewojewoda wielkopolski.

 

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 1.999.489.34 zł

Środki Funduszu Dróg Samorządowych – 1.313.834,52 zł

Środki własne Powiatu Kolskiego – 411.392,89 zł

Środki Gminy Dąbie – 274.261,93 zł

2021-01-07T11:00:55+01:00 https://starostwokolskie.pl/news//ul-leczycka-w-gm-dabie-oficjalnie-otwarta https://starostwokolskie.pl/uploads/news/38add445bf37e82c08547b2a338c767c.jpg
102. rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego https://starostwokolskie.pl/news//102-rocznica-wybuchu-powstania-wielkopolskiego Władze Powiatu Kolskiego uczciły 102. rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego.

Z okazji 102. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego Starosta Kolski Robert Kropidłowski oraz Wicestarosta Sylwester Chęciński złożyli wiązankę kwiatów pod Pomnikiem „Bojownikom o wolność i niepodległość” usytuowanym nad zalewem rzeki Warty. Władzom powiatu towarzyszyli, również poseł na Sejm RP Leszek Galemba, Burmistrz Miasta Koła Krzysztof Witkowski oraz Kolscy Patrioci.

2020-12-28T13:43:26+01:00 https://starostwokolskie.pl/news//102-rocznica-wybuchu-powstania-wielkopolskiego https://starostwokolskie.pl/uploads/news/7453925ec366dc9a4f2a63c1f5bbc095.jpg
PUP w Kole - Tarcza 6.0 wydłuża termin składania wniosków przez przedsiębiorców!!! https://starostwokolskie.pl/news//pup-w-kole---tarcza-60-wydluza-termin-skladania-wnioskow-przez-przedsiebiorcow Powiatowy Urząd Pracy w Kole informuje, że przedłużony został nabór wniosków w ramach Tarczy Antykryzysowej.

Szanowni Państwo

W związku z wejściem w życie 16 grudnia br. Ustawy z dnia 9 grudnia 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Powiatowy Urząd Pracy w Kole informuje, że przedłużony został nabór wniosków w ramach Tarczy Antykryzysowej na następujące formy wsparcia:

art. 15 zzb – dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenie społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19,

art. 15 zzc – dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy niezatrudniającego pracowników,

art. 15 zzd – niskooprocentowana pożyczka na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy,

art. 15 zzda – pożyczka dla organizacji pozarządowych,

art. 15 zze – dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla organizacji pozarządowych,

art. 15 zze2 – dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla kościelnej osoby prawnej.

Dokumenty można składać do dnia 10 czerwca 2021 r. elektronicznie lub w formie papierowej.

2020-12-28T08:18:22+01:00 https://starostwokolskie.pl/news//pup-w-kole---tarcza-60-wydluza-termin-skladania-wnioskow-przez-przedsiebiorcow https://starostwokolskie.pl/uploads/news/8e031a596488119c305f9be494f3b43f.JPG
Przekazanie materiałów na cele modernizacyjne strzelnicy Ligi Obrony Kraju!!! https://starostwokolskie.pl/news//przekazanie-materialow-na-cele-modernizacyjne-strzelnicy-ligi-obrony-kraju W dniu 22.12.2020 r., Powiat Kolski przekazał Powiatowej Organizacji Ligi Obrony Kraju w Kole n/w materiały w kwocie 3 992,08 zł na cele modernizacyjne strzelnicy powiatowej w Ruszkowie. Środki na ten cel przekazała Komisja Bezpieczeństwa i Porządku.

Materiały przeznaczone są do wykonania utwardzonego placu pod wiatą, która służy do celów szkoleniowych, tj. prowadzenia zajęć z uczniami klas mundurowych, zawodnikami klubów strzeleckich, ćwiczenia postaw strzeleckich, do nauki budowy i czyszczenia broni, a także zasad posługiwania się bronią i zachowania się na strzelnicy. Na strzelnicy odbywają się coroczne zawody strzeleckie o puchar Starosty Kolskiego, w których uczestniczą mieszkańcy powiatu kolskiego. W tym roku przypadał jubileusz 20-lecia tych rozgrywek, ale z powodu epidemii koronawirusa zawody nie odbyły się. Miejmy nadzieje, że zostaną przeprowadzone w roku 2021.

Strzelnica sportowa służy wszystkim mieszkańcom powiatu kolskiego, a także służbom powiatowym, w szczególności Policji, do treningów strzeleckich, które podnoszą wyszkolenie funkcjonariuszy i tym samym wpływają na zwiększenie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu kolskiego.

W imieniu Starosty Kolskiego,Roberta Kropidłowskiego na ręce Prezesa Powiatowej Organizacji Ligii Obrony Kraju w Kole kpt. rez. Ireneusza Wojtysiaka zakupione materiały przekazał kierownik Pionu Bezpieczeństwa i Zarządzania Starostwa Powiatowego w Kole – Robert Jokiel.

 

 

2020-12-22T16:06:19+01:00 https://starostwokolskie.pl/news//przekazanie-materialow-na-cele-modernizacyjne-strzelnicy-ligi-obrony-kraju https://starostwokolskie.pl/uploads/news/3905eabd2d8fb27517e59b86f044ebf3.jpg
Dom Pomocy Społecznej potrzebuje Wolontariuszy!!! https://starostwokolskie.pl/news//dom-pomocy-spolecznej-potrzebuje-wolontariuszy W związku z trudną sytuacją epidemiologiczną, w której znalazł się Dom Pomocy Społecznej w Kole, przy ul. Poniatowskiego 21, Starosta Kolski zwraca się raz jeszcze z uprzejmą prośbą do Ludzi dobrej woli o udzielenie pomocy w charakterze wolontariatu w celu świadczenia opieki nad Mieszkańcami.

Niniejszym Starosta Kolski składa najserdeczniejsze podziękowania Osobom, które już odpowiedziały na apel. Udzielona pomoc w zapewnieniu opieki osobom starszym i wymagającym codziennej troski jest szczególnie ważna i cenna ze względu na okres świąteczny, który każdy chce przeżywać w spokoju, zdrowiu i poczuciu potrzeby dla innych ludzi tworząc ciepłą i rodzinną atmosferę.

2020-12-22T15:45:21+01:00 https://starostwokolskie.pl/news//dom-pomocy-spolecznej-potrzebuje-wolontariuszy https://starostwokolskie.pl/uploads/news/ed4ab91b5fdf645e79805aaa49356c7e.jpg
V Edycja Szkolnej Ligi Strzeleckiej Powiatu Kolskiego!!! https://starostwokolskie.pl/news//v-edycja-szkolnej-ligi-strzeleckiej-powiatu-kolskiego 21 grudnia sali Starostwa Powiatowego odbyło się wręczenie nagród, statuetek i dyplomów z okazji V Edycji Szkolnej Ligi Strzeleckiej Powiatu Kolskiego 2019/2020. Podczas tegorocznej edycji w szkolnej lidze wzięło udział 9 Drużyn z 7 szkół, w skład których weszły 42 dziewczyny i 48 chłopców.

Rozdanie nagród odbyło się w III Kategoriach:

I Kategoria Dziewcząt

II Kategoria Chłopców

III Kategoria Drużynowa

Dziękujemy Organizatorom za zaangażowanie i wszelki trud włożony w przygotowanie spotkań

Młodym Strzelcom jak również Opiekunom gratulujemy osiągniętych wyników podczas V Edycji  Szkolnej Ligi Strzeleckiej Powiatu Kolskiego i życzymy samych dziesiątek i sukcesów w przyszłych zawodach.

2020-12-22T14:56:37+01:00 https://starostwokolskie.pl/news//v-edycja-szkolnej-ligi-strzeleckiej-powiatu-kolskiego https://starostwokolskie.pl/uploads/news/937a9557dc20d3a777501b8edd56d0d9.JPG
Budżet Powiatu Kolskiego na 2021 rok!!! https://starostwokolskie.pl/news//budzet-powiatu-kolskiego-na-2021-rok Radni Powiatu Kolskiego uchwalili Budżet na 2021 rok i Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Kolskiego na lata 2021 – 2027.

W projekcie budżetu powiatu na  2021 rok plan dochodów wynosi 93 200 594,92 zł, natomiast wydatki budżetu powiatu zaplanowano w kwocie 96 377 860,42 zł.  

Deficyt budżetu w kwocie 3 177 265,50 zł planuje się pokryć poprzez zaciągnięcie kredytu bankowego.

Na tym etapie główne zadania inwestycyjne jakie Rada Powiatu zatwierdziła to:

 1. „Przebudowa  ul. PCK  w  Kole”   -  750 000,00 zł,
 2. „Kontynuacja budowy odcinka drogi powiatowej nr 3206P Łuczywno – Drzewce” - 3 060 589,14 zł,                                                                                 
 3. „Budowa północnej obwodnicy Koła w ciągu drogi powiatowej nr 3205P”  -  1 200 000,00 zł,
 4. „Przebudowa chodnika wraz  z  infrastrukturą na odcinku ul. Łąkowej w  Kłodawie”  - 260 000,00 zł,
 5. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3437P w miejscowości Zawadka” -  500 000,00 zł

Na inwestycje drogowe po autopoprawkach  Zarząd Powiatu ustalił rezerwę celową w wysokości 1 870 000,00 zł, którą rozdysponuje po przedłożeniu przez gminy uchwał o pomocy finansowej.

Ponadto w roku 2021 planuje się dotacje celowe: 

1) dla Województwa Wielkopolskiego  na:

- „Dofinansowanie projektu pn.: „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”-

210 371,73 zł,

2) dla SP ZOZ  w  Kole na:

- „Dofinansowanie do zadania pn.: „Przebudowa oddziału Chirurgii  w  SP ZOZ  w  Kole wraz  z  wyposażeniem”-

800 000,00 zł.

3) dla Gminy Miejskiej w Kole na:

 - Dofinansowanie do zadania pn.: „Przebudowa boiska piłkarskiego na stadionie przy ul. Sportowej 12 w Kole” – 150 000,00 zł.

Należy również wspomnieć, iż w roku 2021 realizowane będą projekty finansowane z udziałem środków unijnych, których wartość wynosi 2 482 258,41 zł.  Środki te przeznacza się m.in. na realizację wsparcia kształcenia zdalnego w 4 szkołach tj. w Zespole Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole, Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu, Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kłodawie oraz Zespole Szkół Technicznych w Kole.

2020-12-22T13:22:43+01:00 https://starostwokolskie.pl/news//budzet-powiatu-kolskiego-na-2021-rok https://starostwokolskie.pl/uploads/news/a4bf5d6d8bf2525ce8298cace7c00b9e.png
Mamy kolejny mln zł dofinansowania !!! https://starostwokolskie.pl/news//mamy-kolejny-mln-zl-dofinansowania- Miło jest nam poinformować, że Powiat Kolski otrzymał kolejne dofinansowanie dla szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu z WRPO 2014+, tym razem w wysokości 996.125,74 zł na realizację projektu p.: „W Kole wiedzy i kompetencji”.

Dofinansowanie to zostanie przeznaczone na wsparcie na realizację zajęć dodatkowych dla uczniów, wsparcie poprzez doszkalanie nauczycieli oraz uzupełnienie pomocy dydaktycznych zostało skierowane do:

 1. Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych
 2. Liceum Ogólnokształcącego w Kole
 3. Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole
 4. Zespołu Opiekuńczo - Edukacyjno – Wychowawczego w Kole

 

Całkowita wartość projektu wynosi 1.048.663,74 zł. Projekt realizowany będzie przez okres od marca 2021 roku do lutego 2023.

2020-12-22T10:29:28+01:00 https://starostwokolskie.pl/news//mamy-kolejny-mln-zl-dofinansowania- https://starostwokolskie.pl/uploads/news/612e1fe2c19e3a1dffe7a97b4079f001.png
Odbiory robót na drogach powiatowych!!! https://starostwokolskie.pl/news//odbiory-robot-na-drogach-powiatowych W dniu 21 grudnia 2020 r., odbyły się odbiory robót na drogach powiatowych związanych z: - Przebudową chodników wraz z infrastrukturą na odcinku ulicy Łąkowej w Kłodawie, -Przebudową drogi powiatowej nr 3405P Kłodawa – Dąbrowice, -Remontem drogi powiatowej nr 3405P na odcinku Dzierzbice – Kaleń Mała, - Remontem drogi powiatowej 2150P w miejscowości Domaników. Odbiory te odbyły się w obecności Wicestarosty Powiatu Kolskiego Sylwestra Chęcińskiego, Burmistrza Miasta Kłodawy Piotra Michalaka, Wójta Chodowa Marka Kowalewskiego, radnych powiatowych: Marka Marciniaka, Tomasza Barańskiego, Henryka Tomczaka oraz Zastępcy Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Kole Anny Orchowskiej. 2020-12-22T08:59:42+01:00 https://starostwokolskie.pl/news//odbiory-robot-na-drogach-powiatowych https://starostwokolskie.pl/uploads/news/762edd5f9b3b6a5f7d308bcfcf10a6e0.jpg W Wigilię Starostwo Powiatowe w Kole nieczynne https://starostwokolskie.pl/news//w-wigilie-starostwo-powiatowe-w-kole-nieczynne Uprzejmie informujemy, że w Wigilię Starostwo Powiatowe w Kole będzie nieczynne. Za utrudnienia przepraszamy

tutaj wpisz treść

2020-12-21T13:55:26+01:00 https://starostwokolskie.pl/news//w-wigilie-starostwo-powiatowe-w-kole-nieczynne https://starostwokolskie.pl/uploads/news/c9fd3f3f26c989541fbebc8b283d9a5d.png
Kolejne pozyskane dofinansowanie przez Powiat Kolski!!! https://starostwokolskie.pl/news//kolejne-pozyskane-dofinansowanie-przez-powiat-kolski Tym razem otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 1.003.212,50 zł, na realizację 4 projektów dotyczących wsparcie kształcenia zdalnego w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu, Zespole Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole, w Zespole Szkół Technicznych w Kole oraz w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kłodawie.

Pozyskane dofinansowanie jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego  na lata 2014-2020 nabór nr: RPWP.08.03.01-IZ.00-30-001/20

Działanie 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy

Poddziałanie 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy oraz tryb nadzwyczajny w zakresie epidemii COVID-19

Łącznie wszystkie 4 projekty:

Całkowita wartość projektu – 1.180.250,00 zł

Kwota dofinansowania  85% - 1.003.212,50 zł

Wkład własny powiatu – 15% - 177.037,50 zł

 

1.Wsparcie kształcenia zdalnego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole

Data rozpoczęcia projektu 2020-12-01

Data zakończenia projektu 2020-12-31

Całkowita wartość projektu 170 000,00 zł

Kwota dofinansowania 144 500,00 zł

Wyposażenie zostało wybranie na podst. diagnozy i rekomendacji nauczycieli, zostaną zakupione:

1. Laptopy z oprogramowaniem – 34 szt.

2. Tablety graficzne - 34 szt.

 

2.Wsparcie kształcenia zdalnego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kłodawie

Data rozpoczęcia projektu 2020-12-01

Data zakończenia projektu 2020-12-31

Całkowita wartość projektu 254 000,00 zł

Kwota dofinansowania 215 900,00 zł

Wyposażenie zostało wybranie na podst. diagnozy i rekomendacji nauczycieli, zostaną zakupione:

1.Laptopy z oprogramowaniem - 48 szt.

2.Kamera internetowa - 20 szt.

3.Słuchawki bezprzewodowe - 20 szt.

4.Tablet graficzny - 20 szt.

5.Myszka bezprzewodowa - 20 szt.

6.Skaner - 20 szt.

 

3.Wsparcie kształcenia zdalnego w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego

Data rozpoczęcia projektu 2020-12-01

Data zakończenia projektu 2020-12-31

Całkowita wartość projektu 534 000,00 zł

Kwota dofinansowania 453 900,00 zł

Wyposażenie zostało wybranie na podst. diagnozy i rekomendacji nauczycieli, zostaną zakupione:

1. Laptopy z oprogramowaniem – 90 szt.

2. Zestaw do wideokonferencji – 3 szt.

 

4.Wsparcie kształcenia zdalnego w Zespole Szkół Technicznych w Kole

Data rozpoczęcia projektu 2020-12-01

Data zakończenia projektu 2020-12-31

Całkowita wartość projektu 222 250,00 zł

Kwota dofinansowania 188 912,50 zł

Wyposażenie zostało wybranie na podst. diagnozy i rekomendacji nauczycieli, zostaną zakupione:

1. Laptopy z oprogramowaniem – 54 szt.

2. Tablety – 15 szt.

3. Tablety graficzne – 5 szt.

 

2020-12-21T08:49:57+01:00 https://starostwokolskie.pl/news//kolejne-pozyskane-dofinansowanie-przez-powiat-kolski https://starostwokolskie.pl/uploads/news/9618636b7be0e7133aa121b21d25a4e1.png
TARCZA BRANŻOWA 6.0 – NABÓR WNIOSKÓW https://starostwokolskie.pl/news//tarcza-branzowa-60-–-nabor-wnioskow Powiatowy Urząd Pracy w Kole informuje, że w okresie od 19 grudnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r. otwarty jest nabór wniosków o udzielenie jednorazowo dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców.

Przepis wchodzi w życie od 19.12.2020 r. i wprowadzony został zmianami do ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 374 z późn. zm.), w artykule 15zze4.

 

Nowy instrument wsparcia (art. 15zza4), ma na celu jednorazową dotację do 5 tys. zł  dla przedsiębiorców, którzy na dzień 30 września 2020 r. prowadzili działalność gospodarczą, oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodami 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.90.A, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z, i których przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w październiku albo listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 r.

 

Wniosek mikroprzedsiębiorca i mały przedsiębiorca składają wyłącznie w formie elektronicznej do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na swoją siedzibę, do dnia 31 stycznia 2021 r.

Aby uzyskać jednorazowo dotację mikroprzedsiębiorca lub mały przedsiębiorca powinien złożyć wniosek wraz z załącznikami poprzez portal:

 

Szczegółowe informacje dotyczące zasad i warunków udzielenia pomocy w formie dofinansowania dostępne są na stronie:

Wortal Publicznych Służb Zatrudnienia prowadzony przez Powiatowy Urząd Pracy w Kole - aktualna strona : Tarcza antykryzysowa COVID-19 (praca.gov.pl)

2020-12-21T08:08:14+01:00 https://starostwokolskie.pl/news//tarcza-branzowa-60-–-nabor-wnioskow https://starostwokolskie.pl/uploads/news/7c8abb0cd5c8f00c162d45083711d54b.JPG
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 87 https://starostwokolskie.pl/news//ostrzezenie-meteorologiczne-nr-87 Gęsta mgła - 1 stopień zagrożenia

IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Poznaniu ostrzega przed gęstą mgłą (1 stopień zagrożenia) na obszarze powiatu kolskiego od godz. 16:00 dnia 19.12.2020 do godz. 09:00 dnia 20.12.2020 r. Prognozuje się gęste mgły miejscami ograniczające widzialność do 100 m. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska 90%.

Źródło informacji: IMGW-PIB.

2020-12-19T15:54:00+01:00 https://starostwokolskie.pl/news//ostrzezenie-meteorologiczne-nr-87 https://starostwokolskie.pl/uploads/news/e012cd00ab0fe449764e5c9a509bdbf9.jpg
W powiecie kolskim powstaje 50 mln inwestycja!!! https://starostwokolskie.pl/news//w-powiecie-kolskim-powstaje-50-mln-inwestycja Rusza budowa Centralnego Magazynu Próbek Geologicznych. Dzięki staraniom władz powiatu kolskiego oraz posła Leszka Galemby udało się przekonać władze Ministerstwa Środowiska, które doceniły walory powiatu kolskiego i jego lokalizacje w centralnej Polsce do realizacji dużej inwestycji na ternie powiatu kolskiego w gm. Kłodawa.

W dniu 17 grudnia br. odbyło się wideospotkanie z udziałem Pana Michała Kurtyki – Ministra Klimatu i Środowiska oraz Pana Piotra Dziadzio – Podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska i Klimatu oraz Głównego Geologa Kraju, na którym oficjalnie zaprezentowana została inwestycja.

Dziś możemy już Państwu powiedzieć, że inwestycja pn.: „Budowa magazynu rdzeni wiertniczych i budynku analityczno-laboratoryjnego w Leszczach w ramach zadania pn.: „Wsparcie zadań Państwowej Służby Geologicznej w zakresie centralizacji archiwów rdzeni wiertniczych PIG-PIB” powstaje w powiecie kolskim w miejscowości Leszcze w gm. Kłodawa.

W październiku 2020 r. rozpoczęły się pierwsze prace budowlane kluczowej inwestycji Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego. W Leszczach koło Kłodawy powstanie nowoczesna hala przeznaczona do przechowywania próbek geologicznych, głównie w postaci rdzeni wiertniczych, a także budynek analityczno-laboratoryjny, który umożliwi wykonywanie na miejscu badań próbek geologicznych. Dzięki nowoczesnym systemom wysokiego składowania hala pomieści milion metrów bieżących rdzeni. Wykonawcą inwestycji będzie Firma Budowlana ANNA-BUD Sp. z o.o. Inwestycja zostanie sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a wsparcia przy realizacji udzieliły ministerstwa nadzorujące Państwowy Instytut Geologiczny – PIB. Otwarcie obiektu planowane jest na 2023 rok.

W ramach inwestycji powstanie magazyn rdzeni wiertniczych i budynek analityczno-laboratoryjny. W budynku magazynu rdzeni wiertniczych o powierzchni około 7500 m2 zaprojektowano rozwiązanie paletowego składowania próbek na regałach stałych. W budynku analityczno-laboratoryjnym o powierzchni użytkowej 1007,40 m2 zaprojektowano przestrzeń nowoczesnej, podzielonej modułowo profilatorni oraz pomieszczenia umożliwiające wykonywanie na bieżąco specjalistycznych badań geologicznych. Zaprojektowana w budynku sala konferencyjna umożliwi organizację spotkań branżowych (zjazdów naukowych, warsztatów, konferencji dla 100 osób).

W ramach przedsięwzięcia wokół budynków powstanie, również obszar terenów zielonych, którego powierzchnia to aż 69% terenu zabudowy. Przewidziano nasadzenia drzew i krzewów oraz zagospodarowanie terenu małą architekturą.

2020-12-17T18:38:45+01:00 https://starostwokolskie.pl/news//w-powiecie-kolskim-powstaje-50-mln-inwestycja https://starostwokolskie.pl/uploads/news/a59a4be8dd2c2b1df2b271dd5beecdc9.jpg
Dofinansowanie zakupu komputera dla dziecka z rodziny rolniczej https://starostwokolskie.pl/news//dofinansowanie-zakupu-komputera-dla-dziecka-z-rodziny-rolniczej Rodzina prowadząca gospodarstwo rolne, w skład której wchodzi co najmniej dwoje dzieci w wieku szkolnym, które nie ukończyły 18-ego roku życia może ubiegać się od dofinansowanie zakupu komputera stacjonarnego lub przenośnego do kwoty 1 500 zł. Wnioski o dofinansowanie zakupu komputera można składać do Biur Powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do 30 grudnia 2020 r.

Rodzina prowadząca gospodarstwo rolne, w skład której wchodzi co najmniej dwoje dzieci w wieku szkolnym, które nie ukończyły 18-ego roku życia może ubiegać się od dofinansowanie zakupu komputera stacjonarnego lub przenośnego do kwoty 1 500 zł.

Wnioski o dofinansowanie zakupu komputera można składać do Biur Powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do 30 grudnia 2020 r.

Aby móc ubiegać się o pomoc:

 • łączny dochód uzyskany przez rodziców w 2019 r., podzielony na rodziców i dzieci w wieku do 18 lat nie może przekraczać w przeliczeniu na osobę 1 200 zł miesięcznie;
 • rodzina nie otrzymała w ostatnich trzech latach komputera zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów lub dofinansowania ich zakupu.

Do wniosku w celu potwierdzenia dochodu należy dołączyć: kopie decyzji ustalających wymiar podatku rolnego na 2019 r. oraz kopie zeznań podatkowych za 2019 r., w przypadku uzyskania dochodu z innych źródeł.

Dofinansowany zostanie zakup komputera dokonany od 10 grudnia 2020 r. do 31 marca 2021 r.

Kwota maksymalnego dofinansowania (zaliczki) zostanie określona na podstawie wniosków, które zostaną złożone do Biur Powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Ostateczne rozliczenie zostanie dokonane na podstawie faktur dostarczonych do ARiMR do 15 kwietnia 2021 r. W przypadku, gdy wnioskodawca dostarczy fakturę w mniejszej kwocie to zwróci różnicę ARiMR, jeśli wcale nie dostarczy faktury to zwróci całą kwotę.

Szczegółowe informacje na temat zasad przyznawania pomocy będą zamieszczone na stronie internetowej ARiMR pod adresem: www.arimr.gov.pl.

Podstawa prawna: § 13ze rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Źródło: ARiMR

2020-12-17T09:36:00+01:00 https://starostwokolskie.pl/news//dofinansowanie-zakupu-komputera-dla-dziecka-z-rodziny-rolniczej https://starostwokolskie.pl/uploads/news/e684d7934b88f828715b35d140ac10e7.jpg
Rocznica Grudnia 1970 https://starostwokolskie.pl/news//rocznica-grudnia-1970 Za chleb, wolność i nową Polskę!!! W dniach 14-22 grudnia 1970 roku doszło do fali strajków i protestów robotników, które na polecenie władz PRL zostały brutalnie stłumione przez wojsko i milicję. Jak wynika z ustaleń historyków, śmierć poniosło wówczas 41 osób, nie licząc żołnierzy i milicjantów.

tutaj wpisz treść

2020-12-17T08:48:33+01:00 https://starostwokolskie.pl/news//rocznica-grudnia-1970 https://starostwokolskie.pl/uploads/news/856c86b045f642859a0a55ac4999835b.jpg
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 86 dla powiatu kolskiego https://starostwokolskie.pl/news//ostrzezenie-meteorologiczne-nr-86-dla-powiatu-kolskiego Gęsta mgła - 1 stopień zagrożenia

IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Poznaniu ostrzega przed gęstą mgłą na obszarze powiatu kolskiego od godz. 19:00 dnia 16.12.2020 do godz. 07:00 dnia 17.12.2020 r. Prognozuje się gęste mgły w zasięgu których widzialność może wynosić miejscami od 100 m do 200 m. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska 80%.

Źródło informacji: IMGW-PIB.

2020-12-16T16:51:59+01:00 https://starostwokolskie.pl/news//ostrzezenie-meteorologiczne-nr-86-dla-powiatu-kolskiego https://starostwokolskie.pl/uploads/news/7a55c0bc30e487222852873d72b30fd8.jpg
XXXIII sesja Rady Powiatu Kolskiego https://starostwokolskie.pl/news//xxxiii-sesja-rady-powiatu-kolskiego 2020-12-16T14:49:41+01:00 https://starostwokolskie.pl/news//xxxiii-sesja-rady-powiatu-kolskiego https://starostwokolskie.pl/uploads/news/dc14a12bb4d75e53818022011bf88063.png Pani Donata Rewers nauczycielem mianowanym! https://starostwokolskie.pl/news//pani-donata-rewers-nauczycielem-mianowanym W dniu 14.12.2020 r., Starosta Kolski Robert Kropidłowski wręczył Pani Donacie Dorocie Rewers Akt Nadania Stopnia Awansu Zawodowego - Nauczyciela Mianowanego. Pani Dorota jest nauczycielem w ZSRCKU w Kościelcu. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. 2020-12-14T10:02:33+01:00 https://starostwokolskie.pl/news//pani-donata-rewers-nauczycielem-mianowanym https://starostwokolskie.pl/uploads/news/63d1e6344056eee03ce928fc53a8d5a0.JPG Życzenia świąteczne https://starostwokolskie.pl/news//zyczenia-swiateczne 2020-12-14T07:52:56+01:00 https://starostwokolskie.pl/news//zyczenia-swiateczne https://starostwokolskie.pl/uploads/news/d831afe988cb45cdb9e3e1c010407162.jpg Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 85 https://starostwokolskie.pl/news//ostrzezenie-meteorologiczne-nr-85 Opady marznące - 1 stopień zagrożenia

IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Poznaniu ostrzega przed opadami marznącymi ( 1 stopień zagrożenia) na obszarze powiatu kolskiego od godz. 21:00 dnia 12.12.2020 do godz. 08:00 dnia 13.12.2020 r. Prognozuje się miejscami wystąpienie słabych opadów marznącego deszczu lub mżawki powodujących gołoledź. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska 80%.

Żródło informacji: IMGW-PIB.

2020-12-12T13:56:11+01:00 https://starostwokolskie.pl/news//ostrzezenie-meteorologiczne-nr-85 https://starostwokolskie.pl/uploads/news/608410ecfa418394f7e9eddfa10444ec.jpg
Mamy kolejne pół mln zł na szpital!!! https://starostwokolskie.pl/news//mamy-kolejne-pol-mln-zl-na-szpital Z wielką radością możemy Państwa poinformować, że Powiat Kolski otrzymał kolejne wsparcie z przeznaczeniem na rzecz kolskiego szpitala. W dniu dzisiejszym w siedzibie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu Starosta Kolski Robert Kropidłowski podpisał umowę na dofinansowanie powiatu. Ze strony Wojewody Wielkopolskiego umowę o dofinansowanie podpisała Wicewojewoda Pani Aneta Niestrawska.

Decyzją Prezesa Rady Ministrów przyznano z rezerwy budżetowej środki finansowe w kwocie 498.400,00 zł z przeznaczeniem dla Powiatu Kolskiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Zakup sprzętu – wyposażenie pracowni endoskopii w SP ZOZ w Kole”.

Dzięki otrzymanym środkom finansowym z budżetu państwa oraz środkom finansowym z powiatu kolskiego SP ZOZ w Kole może rozstrzygnąć przetarg na wyposażenie pracowni endoskopii na kwotę ponad 620 tys. W ramach tej kwoty kolski szpital wzbogaci się o nowoczesny sprzęt do endoskopii:

 • wideokolonoskop z dodatkowym kanałem „Water-Jet”  i insuflatorem CO2 -  2 kpl.
 • wideogastroskop z dodatkowym kanałem „Water-Jet” - 2 kpl.
 • automatyczna szafa do przechowywania endoskopów z systemem suszenia - 1 kpl.
 • stół do badań endoskopowych -  1kpl.
 • system cyfrowej archiwizacji i rejestracji badań endoskopowych wraz ze stanowiskiem komputerowym i drukarką  – 1 kpl.
 • stanowisko do automatycznego mycia i dezynfekcji  endoskopów giętkich – 1 kpl.

Przypomnijmy, że w dniu 28 września 2019 roku na spotkaniu w Kole z mieszkańcami powiatu kolskiego Premier Mateusz Morawiecki obiecał pomoc kolskiemu szpitalowi. W dniu 22 czerwca 2020 r. podpisano umowę na dofinansowanie w wyniku, której Powiat Kolski otrzymał 1,2 mln zł  z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa oddziału chirurgii w SP ZOZ w Kole wraz z wyposażeniem”. Cieszymy się, że Pan Premier dotrzymał słowa i dzisiejsze wsparcie jest już drugim dofinansowaniem naszego szpitala. Łącznie Powiat Kolski otrzymał 1,7 mln zł.

2020-12-11T11:48:09+01:00 https://starostwokolskie.pl/news//mamy-kolejne-pol-mln-zl-na-szpital https://starostwokolskie.pl/uploads/news/713758172bdefde9888be394b8dc08fb.jpg
3 mln zł dla Powiatu Kolskiego na budowę sali https://starostwokolskie.pl/news//3-mln-zl-dla-powiatu-kolskiego-na-budowe-sali Powiat Kolski otrzyma 3 mln zł wsparcia w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na budowę sali gimnastycznej.

To już kolejne wsparcie dla Powiatu Kolskiego w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Przypomnijmy, że w sierpniu 2020 r. Powiat Kolski w ramach tego funduszu otrzymał prawie 3,7 mln zł.

 

Tym razem inwestycja z rządowym wsparciem polegać będzie na rozbudowie Zespołu Szkół Technicznych w Kole o salę gimnastyczną z zapleczem socjalnym. Powstała w ramach realizacji inwestycja przyczyni się do stworzenia warunków dla rozwoju sportu i rekreacji, a przede wszystkim odgrywać będzie ważną rolę w kategorii zdrowia, edukacji, integracji społecznej. Z obiektów sportowych korzystać będą dwie placówki: Zespół Szkół Technicznych i Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy.

2020-12-10T11:52:45+01:00 https://starostwokolskie.pl/news//3-mln-zl-dla-powiatu-kolskiego-na-budowe-sali https://starostwokolskie.pl/uploads/news/25a6842af64081ae99411967c8519ae7.png
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 84 https://starostwokolskie.pl/news//ostrzezenie-meteorologiczne-nr-84 Opady marznące - 1 stopień zagrożenia

IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Poznaniu ostrzega przed opadami marznącymi (1 stopień zagrozenia) na obszarze powiatu kolskiego od godz. 08:50 dnia 10.12.2020 do godz. 21:00 dnia 10.12.2020 r. Miejscami występują i prognozuje się dalsze wystąpienie słabych opadów marznącego deszczu oraz mżawki powodujących gołoledź. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska 80%.

Źródło informacji: IMGW-PIB.

2020-12-10T09:19:29+01:00 https://starostwokolskie.pl/news//ostrzezenie-meteorologiczne-nr-84 https://starostwokolskie.pl/uploads/news/eff45b8e5647d82aebc70514da5d3636.jpg
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 83 dla powiatu kolskiego https://starostwokolskie.pl/news//ostrzezenie-meteorologiczne-nr-83-dla-powiatu-kolskiego Opady marznące na obszarze powiatu kolskiego - 1 stopień zagrożenia

IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Poznaniu ostrzega przed opadami marznącymi (1 stopień zagrożenia) na obszarze powiatu kolskiego od godz. 00:00 dnia 08.12.2020 do godz. 09:00 dnia 08.12.2020 r. Prognozuje się miejscami wystąpienie słabych opadów marznącego deszczu powodującego gołoledź. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska 80%.

Źródło informacji: IMGW-PIB.

2020-12-07T18:36:05+01:00 https://starostwokolskie.pl/news//ostrzezenie-meteorologiczne-nr-83-dla-powiatu-kolskiego https://starostwokolskie.pl/uploads/news/ad17fc11e4b515ebc66eb286caf6ac29.jpg
Barbórka 2020 ! https://starostwokolskie.pl/news//barborka-2020- 2020-12-04T09:26:28+01:00 https://starostwokolskie.pl/news//barborka-2020- https://starostwokolskie.pl/uploads/news/e8c23d53d3ac3ef217eb0481acb9cb21.jpg Rozstrzygnięto konkurs ofert w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w 2021 roku https://starostwokolskie.pl/news//rozstrzygnieto-konkurs-ofert-w-zakresie-prowadzenia-punktow-nieodplatnej-pomocy-prawnej-w-2021-roku- Uchwała nr 0025.59.82.2019 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego, realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu kolskiego w 2020 roku 2020-12-04T09:17:14+01:00 https://starostwokolskie.pl/news//rozstrzygnieto-konkurs-ofert-w-zakresie-prowadzenia-punktow-nieodplatnej-pomocy-prawnej-w-2021-roku- https://starostwokolskie.pl/uploads/news/85332fea46076c39792654b3567a3ff7.jpg Kolejna dotacja dla Powiatu Kolskiego https://starostwokolskie.pl/news//kolejna-dotacja-dla-powiatu-kolskiego W dniu dzisiejszym Starosta Kolski Robert Kropidłowski wspólnie Wicewojewodą Wielkopolskim Panią Anetą Niestrawską podpisali umowę w sprawie przyznania Powiatowi Kolskiemu dotacji na realizację bieżących zadań własnych powiatu przeznaczonej na dofinansowanie domów pomocy społecznej.

W wyniku podpisanej umowy Powiat Kolski otrzyma dofinansowanie w wysokości 95 tys. zł na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Kole przy ul. Blizna, czyli dom prowadzony przez siostry orionistki. Podobne środki otrzyma Dom Pomocy Społecznej w Kole przy ul. Poniatowskiego.

 

Dotacja przeznaczona jest na realizację bieżących zadań własnych Powiatu, w związku z sytuacją epidemiczną w kraju wywołaną wirusem SARS-CoV-2, w szczególności na wzmocnienie zabezpieczenia domów pomocy społecznej przed skutkami występowania wirusa, na zapewnienie kadry niezbędnej do zachowania ciągłości usług świadczonych przez te jednostki oraz zakup niezbędnych środków ochrony osobistej czyli sprzętu i wyposażenia.

2020-12-03T17:48:55+01:00 https://starostwokolskie.pl/news//kolejna-dotacja-dla-powiatu-kolskiego https://starostwokolskie.pl/uploads/news/d77c69374c44af0ed0d1adff9f236901.jpg
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 82 dla powiatu kolskiego https://starostwokolskie.pl/news//ostrzezenie-meteorologiczne-nr-82-dla-powiatu-kolskiego Opady marznące - 1 stopień zagrożenia

IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Poznaniu ostrzega przed opadami marznącymi (1 stopień zagrożenia) na obszarze powiatu kolskiego od godz. 10:00 dnia 03.12.2020 do godz. 17:00 dnia 03.12.2020 r. Prognozuje się miejscami wystąpienie słabych opadów marznącego deszczu powodujących gołoledź. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska 80%.

Żródło infortmacji: IMGW-PIB.

2020-12-03T09:27:42+01:00 https://starostwokolskie.pl/news//ostrzezenie-meteorologiczne-nr-82-dla-powiatu-kolskiego https://starostwokolskie.pl/uploads/news/1a4e99dcbb93f5cd9a2e44d6544e8022.jpg
Ponad 100 tys. zł dla kolskiego szpitala !!! https://starostwokolskie.pl/news//ponad-100-tys-zl-dla-kolskiego-szpitala- W dniu dzisiejszym w siedzibie Kutnowskiej Hodowli Buraka Cukrowego w Straszkowie została podpisana umowa darowizny na rzecz kolskiego szpitala. Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego Sp. z o.o. z siedzibą w Straszkowie przekazała na rzecz szpitala w Kole kwotę w wysokości 105.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup 15 łóżek do remontowanego oddziału chirurgii kolskiego szpitala oraz adaptacji obecnej sali porodowej znajdującej się na terenie SPZOZ w Kole.

Uroczystego podpisania umowy darowizny dokonali Prezes Zarządu KHBC Grzegorz Fiałkowski oraz Dyrektor SP ZOZ w Kole Iwona Wiśniewska przy udziale Posła na Sejm RP Leszka Galemby oraz Starosty Kolskiego Roberta Kropidłowskiego.

Dzięki przekazanym środkom finansowym szpital w Kole zyska nowoczesne łóżka, które dopełnią inwestycję jaka obecnie jest realizowana na terenie szpitala w zakresie kompleksowego remontu oddziału chirurgii.

2020-11-30T18:39:01+01:00 https://starostwokolskie.pl/news//ponad-100-tys-zl-dla-kolskiego-szpitala- https://starostwokolskie.pl/uploads/news/faa5aaaffc5c51fac57610d45541e738.jpg
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 81 dla powiatu kolskiego https://starostwokolskie.pl/news//ostrzezenie-meteorologiczne-nr-81-dla-powiatu-kolskiego Oblodzenie 1 stopnia

IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Poznaniu ostrzega przed oblodzeniem (1 stopień zagrożenia) na obszarze powiatu kolskiego od godz. 19:00 dnia 29.11.2020 do godz. 09:00 dnia 30.11.2020 r. Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach dszczu i deszczu ze śniegiem, na wschodzie regionu miejscami mokrego śniegu. Temperatura minimalna od -2°C do 0°C, temperatura minimalna gruntu od -3°C do -1°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska 85%. 

Żródło informacji: IMGW-PIB.

2020-11-29T15:34:55+01:00 https://starostwokolskie.pl/news//ostrzezenie-meteorologiczne-nr-81-dla-powiatu-kolskiego https://starostwokolskie.pl/uploads/news/7d93d4d444c309823e9159f8709e4cc7.jpg
Powiat Kolski w budowie. Kilkanaście inwestycji drogowych w toku https://starostwokolskie.pl/news//powiat-kolski-w-budowie-kilkanascie-inwestycji-drogowych-w-toku Mimo, że 2020 rok dobiega końca na drogach powiatowych ciągle trwają inwestycje. Powiat Kolski aktualnie realizuje kilkanaście zadań drogowych począwszy od budowy dróg, a na remontach kończąc. Na dzień 12 listopada 2020 roku wydatki finansowe w zakresie inwestycji drogowych wynoszą ponad 9 mln zł.

Obecnie trwa, również realizacja inwestycji, które są dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych tj.:

 

 • „Budowa drogi powiatowej nr 3206P Łuczywno –Drzewce”,
 • „Przebudowa drogi powiatowej nr 3402P na odcinku ulicy Łęczyckiej w Dąbiu”.

 

W ostatnim tylko miesiącu Powiatowy Zarząd Dróg w Kole przekazał tereny drogowe pod następujące roboty budowlane:

 • „Remont drogi powiatowej nr 2150P w miejscowości Domaników”,
 • „Przebudowa drogi powiatowej nr 3415P w miejscowości Krzewata”,
 • „Remont drogi powiatowej nr 3405P na odcinku Dzierzbice - Kaleń Mała”,
 • „Przebudowa drogi powiatowej nr 3419P Budzisław Stary - Luboniek”,
 • „Przebudowa drogi powiatowej nr 3437P w miejscowości Zawadka”,
 • „Remont odcinka drogi powiatowej nr 3404P Grzegorzew - Tarnówka”,
 • „Przebudowa drogi powiatowej nr 3405P Kłodawa - Dąbrowice”,
 • „Przebudowa drogi powiatowej 3199P Mąkoszyn - Przybyłów”,
 • „Remont drogi powiatowej nr 3419P w miejscowości Kiełczew Smużny Czwarty”.

Ponadto w ostatnich miesiącach zakończono inwestycje pn.:

 • „Przebudowa chodnika na ulicy Warszawskiej w Kłodawie”,
 • „Przebudowa dróg powiatowych: część I -nr 3518P ulica Kuleszy, część II - nr 3521P ulicy Księdza Ornastowskiego w Przedczu”,
 • „Remont odcinków drogi powiatowej nr 3410P w m. Rycerzew”,
 • „Inwestycja na skrzyżowaniu dróg Aleja Jana Pawła II – Powstańców Wielkopolskich – Powstania Warszawskiego Położonych w ciągu obwodnicy miasta Koła”,
 • Przebudowa drogi powiatowej nr 3424P w miejscowości Kiełczew Smużny Pierwszy na odcinku o długości 0,228 km,
 • Remont drogi powiatowej nr 3405P w miejscowości Głogowa,
 • Przebudowa drogi powiatowej nr 3437P w miejscowości Zawadka na odcinku o długości 0,926 km.
Obecnie trwa, również realizacja inwestycji, które są dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych tj.: „Budowa drogi powiatowej nr 3206P Łuczywno –Drzewce”, „Przebudowa drogi powiatowej nr 3402P na odcinku ulicy Łęczyckiej w Dąbiu”. W ostatnim tylko miesiącu Powiatowy Zarząd Dróg w Kole przekazał tereny drogowe pod następujące roboty budowlane: „Remont drogi powiatowej nr 2150P w miejscowości Domaników”, „Przebudowa drogi powiatowej nr 3415P w miejscowości Krzewata”, „Remont drogi powiatowej nr 3405P na odcinku Dzierzbice - Kaleń Mała”, „Przebudowa drogi powiatowej nr 3419P Budzisław Stary - Luboniek”, „Przebudowa drogi powiatowej nr 3437P w miejscowości Zawadka”, „Remont odcinka drogi powiatowej nr 3404P Grzegorzew - Tarnówka”, „Przebudowa drogi powiatowej nr 3405P Kłodawa - Dąbrowice”, „Przebudowa drogi powiatowej 3199P Mąkoszyn - Przybyłów”, „Remont drogi powiatowej nr 3419P w miejscowości Kiełczew Smużny Czwarty”. Ponadto w ostatnich miesiącach zakończono inwestycje pn.: „Przebudowa chodnika na ulicy Warszawskiej w Kłodawie”, „Przebudowa dróg powiatowych: część I -nr 3518P ulica Kuleszy, część II - nr 3521P ulicy Księdza Ornastowskiego w Przedczu”, „Remont odcinków drogi powiatowej nr 3410P w m. Rycerzew”, „Inwestycja na skrzyżowaniu dróg Aleja Jana Pawła II – Powstańców Wielkopolskich – Powstania Warszawskiego Położonych w ciągu obwodnicy miasta Koła”, Przebudowa drogi powiatowej nr 3424P w miejscowości Kiełczew Smużny Pierwszy na odcinku o długości 0,228 km, Remont drogi powiatowej nr 3405P w miejscowości Głogowa, Przebudowa drogi powiatowej nr 3437P w miejscowości Zawadka na odcinku o długości 0,926 km.
Więcej przeczytasz na: https://www.e-kolo.pl/wiadomosci,16494,powiat-kolski-w-budowie-kilkanascie-inwestycji-drogowych-w-toku
Obecnie trwa, również realizacja inwestycji, które są dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych tj.: „Budowa drogi powiatowej nr 3206P Łuczywno –Drzewce”, „Przebudowa drogi powiatowej nr 3402P na odcinku ulicy Łęczyckiej w Dąbiu”. W ostatnim tylko miesiącu Powiatowy Zarząd Dróg w Kole przekazał tereny drogowe pod następujące roboty budowlane: „Remont drogi powiatowej nr 2150P w miejscowości Domaników”, „Przebudowa drogi powiatowej nr 3415P w miejscowości Krzewata”, „Remont drogi powiatowej nr 3405P na odcinku Dzierzbice - Kaleń Mała”, „Przebudowa drogi powiatowej nr 3419P Budzisław Stary - Luboniek”, „Przebudowa drogi powiatowej nr 3437P w miejscowości Zawadka”, „Remont odcinka drogi powiatowej nr 3404P Grzegorzew - Tarnówka”, „Przebudowa drogi powiatowej nr 3405P Kłodawa - Dąbrowice”, „Przebudowa drogi powiatowej 3199P Mąkoszyn - Przybyłów”, „Remont drogi powiatowej nr 3419P w miejscowości Kiełczew Smużny Czwarty”. Ponadto w ostatnich miesiącach zakończono inwestycje pn.: „Przebudowa chodnika na ulicy Warszawskiej w Kłodawie”, „Przebudowa dróg powiatowych: część I -nr 3518P ulica Kuleszy, część II - nr 3521P ulicy Księdza Ornastowskiego w Przedczu”, „Remont odcinków drogi powiatowej nr 3410P w m. Rycerzew”, „Inwestycja na skrzyżowaniu dróg Aleja Jana Pawła II – Powstańców Wielkopolskich – Powstania Warszawskiego Położonych w ciągu obwodnicy miasta Koła”, Przebudowa drogi powiatowej nr 3424P w miejscowości Kiełczew Smużny Pierwszy na odcinku o długości 0,228 km, Remont drogi powiatowej nr 3405P w miejscowości Głogowa, Przebudowa drogi powiatowej nr 3437P w miejscowości Zawadka na odcinku o długości 0,926 km.
Więcej przeczytasz na: https://www.e-kolo.pl/wiadomosci,16494,powiat-kolski-w-budowie-kilkanascie-inwestycji-drogowych-w-toku
Obecnie trwa, również realizacja inwestycji, które są dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych tj.: „Budowa drogi powiatowej nr 3206P Łuczywno –Drzewce”, „Przebudowa drogi powiatowej nr 3402P na odcinku ulicy Łęczyckiej w Dąbiu”. W ostatnim tylko miesiącu Powiatowy Zarząd Dróg w Kole przekazał tereny drogowe pod następujące roboty budowlane: „Remont drogi powiatowej nr 2150P w miejscowości Domaników”, „Przebudowa drogi powiatowej nr 3415P w miejscowości Krzewata”, „Remont drogi powiatowej nr 3405P na odcinku Dzierzbice - Kaleń Mała”, „Przebudowa drogi powiatowej nr 3419P Budzisław Stary - Luboniek”, „Przebudowa drogi powiatowej nr 3437P w miejscowości Zawadka”, „Remont odcinka drogi powiatowej nr 3404P Grzegorzew - Tarnówka”, „Przebudowa drogi powiatowej nr 3405P Kłodawa - Dąbrowice”, „Przebudowa drogi powiatowej 3199P Mąkoszyn - Przybyłów”, „Remont drogi powiatowej nr 3419P w miejscowości Kiełczew Smużny Czwarty”. Ponadto w ostatnich miesiącach zakończono inwestycje pn.: „Przebudowa chodnika na ulicy Warszawskiej w Kłodawie”, „Przebudowa dróg powiatowych: część I -nr 3518P ulica Kuleszy, część II - nr 3521P ulicy Księdza Ornastowskiego w Przedczu”, „Remont odcinków drogi powiatowej nr 3410P w m. Rycerzew”, „Inwestycja na skrzyżowaniu dróg Aleja Jana Pawła II – Powstańców Wielkopolskich – Powstania Warszawskiego Położonych w ciągu obwodnicy miasta Koła”, Przebudowa drogi powiatowej nr 3424P w miejscowości Kiełczew Smużny Pierwszy na odcinku o długości 0,228 km, Remont drogi powiatowej nr 3405P w miejscowości Głogowa, Przebudowa drogi powiatowej nr 3437P w miejscowości Zawadka na odcinku o długości 0,926 km.
Więcej przeczytasz na: https://www.e-kolo.pl/wiadomosci,16494,powiat-kolski-w-budowie-kilkanascie-inwestycji-drogowych-w-toku
Obecnie trwa, również realizacja inwestycji, które są dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych tj.: „Budowa drogi powiatowej nr 3206P Łuczywno –Drzewce”, „Przebudowa drogi powiatowej nr 3402P na odcinku ulicy Łęczyckiej w Dąbiu”. W ostatnim tylko miesiącu Powiatowy Zarząd Dróg w Kole przekazał tereny drogowe pod następujące roboty budowlane: „Remont drogi powiatowej nr 2150P w miejscowości Domaników”, „Przebudowa drogi powiatowej nr 3415P w miejscowości Krzewata”, „Remont drogi powiatowej nr 3405P na odcinku Dzierzbice - Kaleń Mała”, „Przebudowa drogi powiatowej nr 3419P Budzisław Stary - Luboniek”, „Przebudowa drogi powiatowej nr 3437P w miejscowości Zawadka”, „Remont odcinka drogi powiatowej nr 3404P Grzegorzew - Tarnówka”, „Przebudowa drogi powiatowej nr 3405P Kłodawa - Dąbrowice”, „Przebudowa drogi powiatowej 3199P Mąkoszyn - Przybyłów”, „Remont drogi powiatowej nr 3419P w miejscowości Kiełczew Smużny Czwarty”. Ponadto w ostatnich miesiącach zakończono inwestycje pn.: „Przebudowa chodnika na ulicy Warszawskiej w Kłodawie”, „Przebudowa dróg powiatowych: część I -nr 3518P ulica Kuleszy, część II - nr 3521P ulicy Księdza Ornastowskiego w Przedczu”, „Remont odcinków drogi powiatowej nr 3410P w m. Rycerzew”, „Inwestycja na skrzyżowaniu dróg Aleja Jana Pawła II – Powstańców Wielkopolskich – Powstania Warszawskiego Położonych w ciągu obwodnicy miasta Koła”, Przebudowa drogi powiatowej nr 3424P w miejscowości Kiełczew Smużny Pierwszy na odcinku o długości 0,228 km, Remont drogi powiatowej nr 3405P w miejscowości Głogowa, Przebudowa drogi powiatowej nr 3437P w miejscowości Zawadka na odcinku o długości 0,926 km.
Więcej przeczytasz na: https://www.e-kolo.pl/wiadomosci,16494,powiat-kolski-w-budowie-kilkanascie-inwestycji-drogowych-w-toku
Obecnie trwa, również realizacja inwestycji, które są dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych tj.: „Budowa drogi powiatowej nr 3206P Łuczywno –Drzewce”, „Przebudowa drogi powiatowej nr 3402P na odcinku ulicy Łęczyckiej w Dąbiu”. W ostatnim tylko miesiącu Powiatowy Zarząd Dróg w Kole przekazał tereny drogowe pod następujące roboty budowlane: „Remont drogi powiatowej nr 2150P w miejscowości Domaników”, „Przebudowa drogi powiatowej nr 3415P w miejscowości Krzewata”, „Remont drogi powiatowej nr 3405P na odcinku Dzierzbice - Kaleń Mała”, „Przebudowa drogi powiatowej nr 3419P Budzisław Stary - Luboniek”, „Przebudowa drogi powiatowej nr 3437P w miejscowości Zawadka”, „Remont odcinka drogi powiatowej nr 3404P Grzegorzew - Tarnówka”, „Przebudowa drogi powiatowej nr 3405P Kłodawa - Dąbrowice”, „Przebudowa drogi powiatowej 3199P Mąkoszyn - Przybyłów”, „Remont drogi powiatowej nr 3419P w miejscowości Kiełczew Smużny Czwarty”. Ponadto w ostatnich miesiącach zakończono inwestycje pn.: „Przebudowa chodnika na ulicy Warszawskiej w Kłodawie”, „Przebudowa dróg powiatowych: część I -nr 3518P ulica Kuleszy, część II - nr 3521P ulicy Księdza Ornastowskiego w Przedczu”, „Remont odcinków drogi powiatowej nr 3410P w m. Rycerzew”, „Inwestycja na skrzyżowaniu dróg Aleja Jana Pawła II – Powstańców Wielkopolskich – Powstania Warszawskiego Położonych w ciągu obwodnicy miasta Koła”, Przebudowa drogi powiatowej nr 3424P w miejscowości Kiełczew Smużny Pierwszy na odcinku o długości 0,228 km, Remont drogi powiatowej nr 3405P w miejscowości Głogowa, Przebudowa drogi powiatowej nr 3437P w miejscowości Zawadka na odcinku o długości 0,926 km.
Więcej przeczytasz na: https://www.e-kolo.pl/wiadomosci,16494,powiat-kolski-w-budowie-kilkanascie-inwestycji-drogowych-w-toku
Obecnie trwa, również realizacja inwestycji, które są dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych tj.: „Budowa drogi powiatowej nr 3206P Łuczywno –Drzewce”, „Przebudowa drogi powiatowej nr 3402P na odcinku ulicy Łęczyckiej w Dąbiu”. W ostatnim tylko miesiącu Powiatowy Zarząd Dróg w Kole przekazał tereny drogowe pod następujące roboty budowlane: „Remont drogi powiatowej nr 2150P w miejscowości Domaników”, „Przebudowa drogi powiatowej nr 3415P w miejscowości Krzewata”, „Remont drogi powiatowej nr 3405P na odcinku Dzierzbice - Kaleń Mała”, „Przebudowa drogi powiatowej nr 3419P Budzisław Stary - Luboniek”, „Przebudowa drogi powiatowej nr 3437P w miejscowości Zawadka”, „Remont odcinka drogi powiatowej nr 3404P Grzegorzew - Tarnówka”, „Przebudowa drogi powiatowej nr 3405P Kłodawa - Dąbrowice”, „Przebudowa drogi powiatowej 3199P Mąkoszyn - Przybyłów”, „Remont drogi powiatowej nr 3419P w miejscowości Kiełczew Smużny Czwarty”. Ponadto w ostatnich miesiącach zakończono inwestycje pn.: „Przebudowa chodnika na ulicy Warszawskiej w Kłodawie”, „Przebudowa dróg powiatowych: część I -nr 3518P ulica Kuleszy, część II - nr 3521P ulicy Księdza Ornastowskiego w Przedczu”, „Remont odcinków drogi powiatowej nr 3410P w m. Rycerzew”, „Inwestycja na skrzyżowaniu dróg Aleja Jana Pawła II – Powstańców Wielkopolskich – Powstania Warszawskiego Położonych w ciągu obwodnicy miasta Koła”, Przebudowa drogi powiatowej nr 3424P w miejscowości Kiełczew Smużny Pierwszy na odcinku o długości 0,228 km, Remont drogi powiatowej nr 3405P w miejscowości Głogowa, Przebudowa drogi powiatowej nr 3437P w miejscowości Zawadka na odcinku o długości 0,926 km.
Więcej przeczytasz na: https://www.e-kolo.pl/wiadomosci,16494,powiat-kolski-w-budowie-kilkanascie-inwestycji-drogowych-w-toku
Obecnie trwa, również realizacja inwestycji, które są dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych tj.: „Budowa drogi powiatowej nr 3206P Łuczywno –Drzewce”, „Przebudowa drogi powiatowej nr 3402P na odcinku ulicy Łęczyckiej w Dąbiu”. W ostatnim tylko miesiącu Powiatowy Zarząd Dróg w Kole przekazał tereny drogowe pod następujące roboty budowlane: „Remont drogi powiatowej nr 2150P w miejscowości Domaników”, „Przebudowa drogi powiatowej nr 3415P w miejscowości Krzewata”, „Remont drogi powiatowej nr 3405P na odcinku Dzierzbice - Kaleń Mała”, „Przebudowa drogi powiatowej nr 3419P Budzisław Stary - Luboniek”, „Przebudowa drogi powiatowej nr 3437P w miejscowości Zawadka”, „Remont odcinka drogi powiatowej nr 3404P Grzegorzew - Tarnówka”, „Przebudowa drogi powiatowej nr 3405P Kłodawa - Dąbrowice”, „Przebudowa drogi powiatowej 3199P Mąkoszyn - Przybyłów”, „Remont drogi powiatowej nr 3419P w miejscowości Kiełczew Smużny Czwarty”. Ponadto w ostatnich miesiącach zakończono inwestycje pn.: „Przebudowa chodnika na ulicy Warszawskiej w Kłodawie”, „Przebudowa dróg powiatowych: część I -nr 3518P ulica Kuleszy, część II - nr 3521P ulicy Księdza Ornastowskiego w Przedczu”, „Remont odcinków drogi powiatowej nr 3410P w m. Rycerzew”, „Inwestycja na skrzyżowaniu dróg Aleja Jana Pawła II – Powstańców Wielkopolskich – Powstania Warszawskiego Położonych w ciągu obwodnicy miasta Koła”, Przebudowa drogi powiatowej nr 3424P w miejscowości Kiełczew Smużny Pierwszy na odcinku o długości 0,228 km, Remont drogi powiatowej nr 3405P w miejscowości Głogowa, Przebudowa drogi powiatowej nr 3437P w miejscowości Zawadka na odcinku o długości 0,926 km.
Więcej przeczytasz na: https://www.e-kolo.pl/wiadomosci,16494,powiat-kolski-w-budowie-kilkanascie-inwestycji-drogowych-w-toku
Obecnie trwa, również realizacja inwestycji, które są dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych tj.: „Budowa drogi powiatowej nr 3206P Łuczywno –Drzewce”, „Przebudowa drogi powiatowej nr 3402P na odcinku ulicy Łęczyckiej w Dąbiu”. W ostatnim tylko miesiącu Powiatowy Zarząd Dróg w Kole przekazał tereny drogowe pod następujące roboty budowlane: „Remont drogi powiatowej nr 2150P w miejscowości Domaników”, „Przebudowa drogi powiatowej nr 3415P w miejscowości Krzewata”, „Remont drogi powiatowej nr 3405P na odcinku Dzierzbice - Kaleń Mała”, „Przebudowa drogi powiatowej nr 3419P Budzisław Stary - Luboniek”, „Przebudowa drogi powiatowej nr 3437P w miejscowości Zawadka”, „Remont odcinka drogi powiatowej nr 3404P Grzegorzew - Tarnówka”, „Przebudowa drogi powiatowej nr 3405P Kłodawa - Dąbrowice”, „Przebudowa drogi powiatowej 3199P Mąkoszyn - Przybyłów”, „Remont drogi powiatowej nr 3419P w miejscowości Kiełczew Smużny Czwarty”. Ponadto w ostatnich miesiącach zakończono inwestycje pn.: „Przebudowa chodnika na ulicy Warszawskiej w Kłodawie”, „Przebudowa dróg powiatowych: część I -nr 3518P ulica Kuleszy, część II - nr 3521P ulicy Księdza Ornastowskiego w Przedczu”, „Remont odcinków drogi powiatowej nr 3410P w m. Rycerzew”, „Inwestycja na skrzyżowaniu dróg Aleja Jana Pawła II – Powstańców Wielkopolskich – Powstania Warszawskiego Położonych w ciągu obwodnicy miasta Koła”, Przebudowa drogi powiatowej nr 3424P w miejscowości Kiełczew Smużny Pierwszy na odcinku o długości 0,228 km, Remont drogi powiatowej nr 3405P w miejscowości Głogowa, Przebudowa drogi powiatowej nr 3437P w miejscowości Zawadka na odcinku o długości 0,926 km.
Więcej przeczytasz na: https://www.e-kolo.pl/wiadomosci,16494,powiat-kolski-w-budowie-kilkanascie-inwestycji-drogowych-w-toku
Obecnie trwa, również realizacja inwestycji, które są dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych tj.: „Budowa drogi powiatowej nr 3206P Łuczywno –Drzewce”, „Przebudowa drogi powiatowej nr 3402P na odcinku ulicy Łęczyckiej w Dąbiu”. W ostatnim tylko miesiącu Powiatowy Zarząd Dróg w Kole przekazał tereny drogowe pod następujące roboty budowlane: „Remont drogi powiatowej nr 2150P w miejscowości Domaników”, „Przebudowa drogi powiatowej nr 3415P w miejscowości Krzewata”, „Remont drogi powiatowej nr 3405P na odcinku Dzierzbice - Kaleń Mała”, „Przebudowa drogi powiatowej nr 3419P Budzisław Stary - Luboniek”, „Przebudowa drogi powiatowej nr 3437P w miejscowości Zawadka”, „Remont odcinka drogi powiatowej nr 3404P Grzegorzew - Tarnówka”, „Przebudowa drogi powiatowej nr 3405P Kłodawa - Dąbrowice”, „Przebudowa drogi powiatowej 3199P Mąkoszyn - Przybyłów”, „Remont drogi powiatowej nr 3419P w miejscowości Kiełczew Smużny Czwarty”. Ponadto w ostatnich miesiącach zakończono inwestycje pn.: „Przebudowa chodnika na ulicy Warszawskiej w Kłodawie”, „Przebudowa dróg powiatowych: część I -nr 3518P ulica Kuleszy, część II - nr 3521P ulicy Księdza Ornastowskiego w Przedczu”, „Remont odcinków drogi powiatowej nr 3410P w m. Rycerzew”, „Inwestycja na skrzyżowaniu dróg Aleja Jana Pawła II – Powstańców Wielkopolskich – Powstania Warszawskiego Położonych w ciągu obwodnicy miasta Koła”, Przebudowa drogi powiatowej nr 3424P w miejscowości Kiełczew Smużny Pierwszy na odcinku o długości 0,228 km, Remont drogi powiatowej nr 3405P w miejscowości Głogowa, Przebudowa drogi powiatowej nr 3437P w miejscowości Zawadka na odcinku o długości 0,926 km.
Więcej przeczytasz na: https://www.e-kolo.pl/wiadomosci,16494,powiat-kolski-w-budowie-kilkanascie-inwestycji-drogowych-w-toku
Obecnie trwa, również realizacja inwestycji, które są dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych tj.: „Budowa drogi powiatowej nr 3206P Łuczywno –Drzewce”, „Przebudowa drogi powiatowej nr 3402P na odcinku ulicy Łęczyckiej w Dąbiu”. W ostatnim tylko miesiącu Powiatowy Zarząd Dróg w Kole przekazał tereny drogowe pod następujące roboty budowlane: „Remont drogi powiatowej nr 2150P w miejscowości Domaników”, „Przebudowa drogi powiatowej nr 3415P w miejscowości Krzewata”, „Remont drogi powiatowej nr 3405P na odcinku Dzierzbice - Kaleń Mała”, „Przebudowa drogi powiatowej nr 3419P Budzisław Stary - Luboniek”, „Przebudowa drogi powiatowej nr 3437P w miejscowości Zawadka”, „Remont odcinka drogi powiatowej nr 3404P Grzegorzew - Tarnówka”, „Przebudowa drogi powiatowej nr 3405P Kłodawa - Dąbrowice”, „Przebudowa drogi powiatowej 3199P Mąkoszyn - Przybyłów”, „Remont drogi powiatowej nr 3419P w miejscowości Kiełczew Smużny Czwarty”. Ponadto w ostatnich miesiącach zakończono inwestycje pn.: „Przebudowa chodnika na ulicy Warszawskiej w Kłodawie”, „Przebudowa dróg powiatowych: część I -nr 3518P ulica Kuleszy, część II - nr 3521P ulicy Księdza Ornastowskiego w Przedczu”, „Remont odcinków drogi powiatowej nr 3410P w m. Rycerzew”, „Inwestycja na skrzyżowaniu dróg Aleja Jana Pawła II – Powstańców Wielkopolskich – Powstania Warszawskiego Położonych w ciągu obwodnicy miasta Koła”, Przebudowa drogi powiatowej nr 3424P w miejscowości Kiełczew Smużny Pierwszy na odcinku o długości 0,228 km, Remont drogi powiatowej nr 3405P w miejscowości Głogowa, Przebudowa drogi powiatowej nr 3437P w miejscowości Zawadka na odcinku o długości 0,926 km.
Więcej przeczytasz na: https://www.e-kolo.pl/wiadomosci,16494,powiat-kolski-w-budowie-kilkanascie-inwestycji-drogowych-w-toku
Obecnie trwa, również realizacja inwestycji, które są dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych tj.: „Budowa drogi powiatowej nr 3206P Łuczywno –Drzewce”, „Przebudowa drogi powiatowej nr 3402P na odcinku ulicy Łęczyckiej w Dąbiu”. W ostatnim tylko miesiącu Powiatowy Zarząd Dróg w Kole przekazał tereny drogowe pod następujące roboty budowlane: „Remont drogi powiatowej nr 2150P w miejscowości Domaników”, „Przebudowa drogi powiatowej nr 3415P w miejscowości Krzewata”, „Remont drogi powiatowej nr 3405P na odcinku Dzierzbice - Kaleń Mała”, „Przebudowa drogi powiatowej nr 3419P Budzisław Stary - Luboniek”, „Przebudowa drogi powiatowej nr 3437P w miejscowości Zawadka”, „Remont odcinka drogi powiatowej nr 3404P Grzegorzew - Tarnówka”, „Przebudowa drogi powiatowej nr 3405P Kłodawa - Dąbrowice”, „Przebudowa drogi powiatowej 3199P Mąkoszyn - Przybyłów”, „Remont drogi powiatowej nr 3419P w miejscowości Kiełczew Smużny Czwarty”. Ponadto w ostatnich miesiącach zakończono inwestycje pn.: „Przebudowa chodnika na ulicy Warszawskiej w Kłodawie”, „Przebudowa dróg powiatowych: część I -nr 3518P ulica Kuleszy, część II - nr 3521P ulicy Księdza Ornastowskiego w Przedczu”, „Remont odcinków drogi powiatowej nr 3410P w m. Rycerzew”, „Inwestycja na skrzyżowaniu dróg Aleja Jana Pawła II – Powstańców Wielkopolskich – Powstania Warszawskiego Położonych w ciągu obwodnicy miasta Koła”, Przebudowa drogi powiatowej nr 3424P w miejscowości Kiełczew Smużny Pierwszy na odcinku o długości 0,228 km, Remont drogi powiatowej nr 3405P w miejscowości Głogowa, Przebudowa drogi powiatowej nr 3437P w miejscowości Zawadka na odcinku o długości 0,926 km.
Więcej przeczytasz na: https://www.e-kolo.pl/wiadomosci,16494,powiat-kolski-w-budowie-kilkanascie-inwestycji-drogowych-w-toku
Obecnie trwa, również realizacja inwestycji, które są dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych tj.: „Budowa drogi powiatowej nr 3206P Łuczywno –Drzewce”, „Przebudowa drogi powiatowej nr 3402P na odcinku ulicy Łęczyckiej w Dąbiu”. W ostatnim tylko miesiącu Powiatowy Zarząd Dróg w Kole przekazał tereny drogowe pod następujące roboty budowlane: „Remont drogi powiatowej nr 2150P w miejscowości Domaników”, „Przebudowa drogi powiatowej nr 3415P w miejscowości Krzewata”, „Remont drogi powiatowej nr 3405P na odcinku Dzierzbice - Kaleń Mała”, „Przebudowa drogi powiatowej nr 3419P Budzisław Stary - Luboniek”, „Przebudowa drogi powiatowej nr 3437P w miejscowości Zawadka”, „Remont odcinka drogi powiatowej nr 3404P Grzegorzew - Tarnówka”, „Przebudowa drogi powiatowej nr 3405P Kłodawa - Dąbrowice”, „Przebudowa drogi powiatowej 3199P Mąkoszyn - Przybyłów”, „Remont drogi powiatowej nr 3419P w miejscowości Kiełczew Smużny Czwarty”. Ponadto w ostatnich miesiącach zakończono inwestycje pn.: „Przebudowa chodnika na ulicy Warszawskiej w Kłodawie”, „Przebudowa dróg powiatowych: część I -nr 3518P ulica Kuleszy, część II - nr 3521P ulicy Księdza Ornastowskiego w Przedczu”, „Remont odcinków drogi powiatowej nr 3410P w m. Rycerzew”, „Inwestycja na skrzyżowaniu dróg Aleja Jana Pawła II – Powstańców Wielkopolskich – Powstania Warszawskiego Położonych w ciągu obwodnicy miasta Koła”, Przebudowa drogi powiatowej nr 3424P w miejscowości Kiełczew Smużny Pierwszy na odcinku o długości 0,228 km, Remont drogi powiatowej nr 3405P w miejscowości Głogowa, Przebudowa drogi powiatowej nr 3437P w miejscowości Zawadka na odcinku o długości 0,926 km.
Więcej przeczytasz na: https://www.e-kolo.pl/wiadomosci,16494,powiat-kolski-w-budowie-kilkanascie-inwestycji-drogowych-w-toku
Obecnie trwa, również realizacja inwestycji, które są dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych tj.: „Budowa drogi powiatowej nr 3206P Łuczywno –Drzewce”, „Przebudowa drogi powiatowej nr 3402P na odcinku ulicy Łęczyckiej w Dąbiu”. W ostatnim tylko miesiącu Powiatowy Zarząd Dróg w Kole przekazał tereny drogowe pod następujące roboty budowlane: „Remont drogi powiatowej nr 2150P w miejscowości Domaników”, „Przebudowa drogi powiatowej nr 3415P w miejscowości Krzewata”, „Remont drogi powiatowej nr 3405P na odcinku Dzierzbice - Kaleń Mała”, „Przebudowa drogi powiatowej nr 3419P Budzisław Stary - Luboniek”, „Przebudowa drogi powiatowej nr 3437P w miejscowości Zawadka”, „Remont odcinka drogi powiatowej nr 3404P Grzegorzew - Tarnówka”, „Przebudowa drogi powiatowej nr 3405P Kłodawa - Dąbrowice”, „Przebudowa drogi powiatowej 3199P Mąkoszyn - Przybyłów”, „Remont drogi powiatowej nr 3419P w miejscowości Kiełczew Smużny Czwarty”. Ponadto w ostatnich miesiącach zakończono inwestycje pn.: „Przebudowa chodnika na ulicy Warszawskiej w Kłodawie”, „Przebudowa dróg powiatowych: część I -nr 3518P ulica Kuleszy, część II - nr 3521P ulicy Księdza Ornastowskiego w Przedczu”, „Remont odcinków drogi powiatowej nr 3410P w m. Rycerzew”, „Inwestycja na skrzyżowaniu dróg Aleja Jana Pawła II – Powstańców Wielkopolskich – Powstania Warszawskiego Położonych w ciągu obwodnicy miasta Koła”, Przebudowa drogi powiatowej nr 3424P w miejscowości Kiełczew Smużny Pierwszy na odcinku o długości 0,228 km, Remont drogi powiatowej nr 3405P w miejscowości Głogowa, Przebudowa drogi powiatowej nr 3437P w miejscowości Zawadka na odcinku o długości 0,926 km.
Więcej przeczytasz na: https://www.e-kolo.pl/wiadomosci,16494,powiat-kolski-w-budowie-kilkanascie-inwestycji-drogowych-w-toku
Obecnie trwa, również realizacja inwestycji, które są dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych tj.: „Budowa drogi powiatowej nr 3206P Łuczywno –Drzewce”, „Przebudowa drogi powiatowej nr 3402P na odcinku ulicy Łęczyckiej w Dąbiu”. W ostatnim tylko miesiącu Powiatowy Zarząd Dróg w Kole przekazał tereny drogowe pod następujące roboty budowlane: „Remont drogi powiatowej nr 2150P w miejscowości Domaników”, „Przebudowa drogi powiatowej nr 3415P w miejscowości Krzewata”, „Remont drogi powiatowej nr 3405P na odcinku Dzierzbice - Kaleń Mała”, „Przebudowa drogi powiatowej nr 3419P Budzisław Stary - Luboniek”, „Przebudowa drogi powiatowej nr 3437P w miejscowości Zawadka”, „Remont odcinka drogi powiatowej nr 3404P Grzegorzew - Tarnówka”, „Przebudowa drogi powiatowej nr 3405P Kłodawa - Dąbrowice”, „Przebudowa drogi powiatowej 3199P Mąkoszyn - Przybyłów”, „Remont drogi powiatowej nr 3419P w miejscowości Kiełczew Smużny Czwarty”. Ponadto w ostatnich miesiącach zakończono inwestycje pn.: „Przebudowa chodnika na ulicy Warszawskiej w Kłodawie”, „Przebudowa dróg powiatowych: część I -nr 3518P ulica Kuleszy, część II - nr 3521P ulicy Księdza Ornastowskiego w Przedczu”, „Remont odcinków drogi powiatowej nr 3410P w m. Rycerzew”, „Inwestycja na skrzyżowaniu dróg Aleja Jana Pawła II – Powstańców Wielkopolskich – Powstania Warszawskiego Położonych w ciągu obwodnicy miasta Koła”, Przebudowa drogi powiatowej nr 3424P w miejscowości Kiełczew Smużny Pierwszy na odcinku o długości 0,228 km, Remont drogi powiatowej nr 3405P w miejscowości Głogowa, Przebudowa drogi powiatowej nr 3437P w miejscowości Zawadka na odcinku o długości 0,926 km.
Więcej przeczytasz na: https://www.e-kolo.pl/wiadomosci,16494,powiat-kolski-w-budowie-kilkanascie-inwestycji-drogowych-w-toku
2020-11-27T18:15:35+01:00 https://starostwokolskie.pl/news//powiat-kolski-w-budowie-kilkanascie-inwestycji-drogowych-w-toku https://starostwokolskie.pl/uploads/news/c08d8cd8401f08c48b3ccbd77c97d152.webp
XXXII sesja Rady Powiatu Kolskiego - transmisja na żywo https://starostwokolskie.pl/news//xxxii-sesja-rady-powiatu-kolskiego---transmisja-na-zywo 2020-11-26T09:12:45+01:00 https://starostwokolskie.pl/news//xxxii-sesja-rady-powiatu-kolskiego---transmisja-na-zywo https://starostwokolskie.pl/uploads/news/f2c782efdd620127fe9fd9b943271d08.png Kolejne inwestycje drogowe w powiecie kolskim w ramach Funduszu Dróg Samorządowych https://starostwokolskie.pl/news//kolejne-inwestycje-drogowe-w-powiecie-kolskim-w-ramach-funduszu-drog-samorzadowych Tym razem nasze 3 inwestycje znalazły się na liście zadań powiatowych rekomendowanych do dofinansowania ze środków Funduszu 2020-11-23T15:01:51+01:00 https://starostwokolskie.pl/news//kolejne-inwestycje-drogowe-w-powiecie-kolskim-w-ramach-funduszu-drog-samorzadowych https://starostwokolskie.pl/uploads/news/4e26dca46f5b668d6b3fa1b14c7ba29d.png Starostwo Powiatowe w Kole wspiera kolski szpital https://starostwokolskie.pl/news//starostwo-powiatowe-w-kole-wspiera-kolski-szpital O tym, jak ważne są sprawy związane ze zdrowiem mieszkańców świadczy inicjatywa Starostwa Powiatowego w Kole.
Dziś SPZOZ w Kole przekazano 16 000 sztuk atestowanych maseczek ochronnych typu FFP2 o łącznej wartości 18 720,00 złotych. Ich zakup w całości sfinansowano ze środków budżetu Powiatu Kolskiego.
 
W obecnej sytuacji przekazane środki ochrony osobistej pomogą skuteczniej chronić zarówno pacjentów, jak i personel medyczny szpitala.
2020-11-20T12:44:46+01:00 https://starostwokolskie.pl/news//starostwo-powiatowe-w-kole-wspiera-kolski-szpital https://starostwokolskie.pl/uploads/news/df0aea026640d3f22376fe1a8fd46ffd.JPG
Uwaga mieszkańcy Grzegorzewa https://starostwokolskie.pl/news//uwaga-mieszkancy-grzegorzewa Powiat Kolski podpisał właśnie umowę na przebudowę chodnika w Grzegorzewie na odcinkach ulic: Toruńska, Plac 1000-lecia Państwa Polskiego oraz Uniejowska. W ramach inwestycji przebudowane zostanie ponad 285 m chodnika. Koszt inwestycji to 275 682,04 zł, a wykonawcą będzie lokalna firma Perfekt POSESJA Agnieszka Zalas. 2020-11-18T08:20:44+01:00 https://starostwokolskie.pl/news//uwaga-mieszkancy-grzegorzewa https://starostwokolskie.pl/uploads/news/95bbb2c218c0c8173460f23788d4140a.jpg Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w dzierżawę https://starostwokolskie.pl/news//wykaz-nieruchomosci-skarbu-panstwa-przeznaczonej-do-oddania-w-dzierzawe Wykaz nieruchomości będącej własnością gminy Koło w użytkowaniu wieczystym Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

obręb: 0004, Chojny, gm. Koło

nr działki: 229 ark. m. 1

2020-11-17T10:50:55+01:00 https://starostwokolskie.pl/news//wykaz-nieruchomosci-skarbu-panstwa-przeznaczonej-do-oddania-w-dzierzawe https://starostwokolskie.pl/uploads/news/44123a0547ca4848200177c376be5063.jpg
Druhowie OSP Koło nad Wartą włączyli się w akcję Chryzantema https://starostwokolskie.pl/news//druhowie-osp-kolo-nad-warta-wlaczyli-sie-w-akcje-chryzantema Starostwo Powiatowe w Kole aktywnie włączyło się w akcję pomocy producentom i sprzedającym kwiaty. Z inicjatywy starosty kolskiego Roberta Kropidłowskiego, urząd w ramach pomocy dla lokalnych przedsiębiorców przejął od ARiMR blisko 4 tys. sztuk chryzantem. Udekorowano nimi cmentarze, kościoły oraz miejsca pamięci na terenie powiatu kolskiego.
Do akcji włączyli się także druhowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP Koło nad Wartą, którzy do późnych godzin wieczornych rozwozili i układali kwiaty.
 
Kwiatami udekorowano Pomnik poświęcony zakładnikom polskim znajdujący się na terenie Muzeum byłego niemieckiego Obozu Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem.
 
Bardzo dziękujemy za Wasze zaangażowanie i wsparcie
2020-11-12T18:15:18+01:00 https://starostwokolskie.pl/news//druhowie-osp-kolo-nad-warta-wlaczyli-sie-w-akcje-chryzantema https://starostwokolskie.pl/uploads/news/e2df847601e333721f59f83b7963115b.jpg