Czwartek, 25 Lipca 2024 r.
Imieniny: Krzysztofa i Jakuba

REZERWACJA WIZYTY W URZĘDZIE

Regulamin internetowej rezerwacji wizyt w Wydziale Komunikacji i Ruchu Drogowego

Krok 1

Aby skorzystać z internetowej rezerwacji wizyt należy wejść na stronę: https://rezerwacja.starostwokolskie.pl

WAŻNE!:

Stronę systemu kolejkowego można uruchomić wyłącznie poprzez wprowadzenie podanej strony na pasku adresowym znajdującym się u góry ekranu przeglądarki –  w innym wypadku – (wpisując adres w innym miejscu przeglądarki) strona nie otworzy się poprawnie.

 

Krok 2

Po wejściu na podaną stronę należy wybrać właściwą usługę z poniższych grup spraw:

 1. Rejestracja pojazdów (wymiana dowodów rejestracyjnych, brak miejsca na badanie techniczne, wtórnik dowodu rejestracyjnego, zawiadomienie o nabyciu pojazdu, wtórnik oznaczeń, czasowe wycofanie pojazdu z ruchu, zmiana współwłasności, zastaw rejestrowy, - inne (np. bagażnik).
 2. Wyrejestrowanie pojazdu (demontaż, kradzież), zgłoszenie sprzedaży, nadanie nr VIN/tabliczki znamionowej, zaświadczenia).
 3. Odbiór dowodów rejestracyjnych, zmiany w dowodzie (gaz, hak, Vat, L), odbiór dowodu zatrzymanego przez Policję, kopie dokumentów.

 

Krok 3

Należy wybrać termin wizyty, godzinę oraz wypełnić formularz podając następujące dane: Imię i nazwisko, adres e-mailowy, a następnie wybrać opcję zarezerwuj wizytę. Rezerwacja może być dokonana pod warunkiem, że termin planowanej wizyty nie został wcześniej zajęty przez inną osobę.

WAŻNE!:

Na podany adres e-mailowy zostanie wysłane potwierdzenie rezerwacji wraz z wygenerowanym kodem, który należy wprowadzić na biletomacie.

W przypadku rezygnacji z zarezerwowanego terminu wizyty należy z pozycji wiadomości przesłanej na email odmówić wizytę.

 

Krok 4

Po zgłoszeniu się do Wydziału należy wybrać na biletomacie opcję ,,Rezerwacja internetowa”, po czym wyświetlony zostanie komunikat o konieczności wprowadzenia numeru rejestracji (kod wygenerowany dla rezerwacji, który znajduje się na potwierdzenie internetowej rejestracji wizyty przesłany na podany adres e-mailowy).
Po wpisaniu kodu wydrukowany zostanie bilet.

WAŻNE!:

Wygenerowanie biletu możliwe jest nie wcześniej niż 15 minut przed planowaną wizytą i nie później niż 5 minut po zarezerwowanej godzinie wizyty.

Przybycie po wyznaczonej godzinie wizyty i niewygenerowanie biletu przed wizytą skutkować będzie automatycznym anulowaniem rezerwacji i utratą kolejki.

 

Krok 5

Wydrukowany bilet należy zachować i oczekiwać na komunikat głosowy (na korytarzu na parterze) wskazujący odpowiednie stanowisko, do którego należy się udać.

Liczbę osób oczekujących wraz z podziałem na stanowiska obsługi można również obserwować na ekranie znajdującym się na 1 piętrze na ekranie znajdującym się przy wejściu na salę rejestracyjną (brak głosowego wezwania)

 

WAŻNE INFORMACJE:

 1. System internetowej rezerwacji wizyt umożliwia umawianie wizyt w Wydziale z maksymalnym 14 dniowym wyprzedzeniem.
 2. Do skutecznego zarezerwowania wizyty konieczne jest podanie adresu e-mailowego na który zostanie przesłane potwierdzenie rezerwacji wizyty wraz z kodem rezerwacyjnym, który należy wprowadzić po przybyciu do Urzędu na biletomacie.
 3. Przy pobieraniu biletu z biletomatu na określoną godzinę uprawnia do załatwienia jednej sprawy. Obowiązuje zasada 1bilet = 1 sprawa.
 4. Przy rezerwacji internetowej maksymalna ilość rezerwacji na 1 adres IP na dzień to: 1
 5. Nieodebranie biletu przed zaplanowaną godziną (najpóźniej 5 minut po zarezerwowanej godzinie) spowoduje anulowanie rezerwacji.
 6. Próba wygenerowania biletu wcześniej niż 15 minut przez zarezerwowaną godziną skutkuje niemożnością wydrukowania biletu.
 7. Godzina rezerwacji wizyty określona jest orientacyjnie, może ona ulec opóźnieniu, w zależności od zakończenia obsługi poprzedniego Petenta lub wynikać może z przyczyn niezależnych od Urzędu.
 8. Podczas wypełnienia formularza rezerwacji wizyty należy podać prawdziwe dane. Niedopuszczalne są wszelkie formy zamiany rezerwacji z inną osobą oraz odstępowanie rezerwacji innej osobie.
 9. Celem realizacji zarezerwowanej wizyty i załatwienia sprawy należy zgłosić się do Wydziału z wypełnionym wnioskiem i kompletem dokumentacji koniecznym do załatwienia danej sprawy. Wykaz niezbędnej dokumentacji wraz z podziałem na sprawy znajduję się na stronie www.bip.starostwokolskie.pl w zakładce Wydział Komunikacji i Ruchu Drogowego.
 10. W przypadku braku wolnych numerów do obsługi na dany dzień w biletomacie pojawi się następujący komunikat: ,,Maksymalna liczba Klientów na dziś została osiągnięta”.
 11. Biletomat znajdujący się w budynku Wydziału Komunikacji i Ruchu Drogowego uruchamia się automatycznie o godzinie 730 oraz blokuje o godzinie 1400 lub przy braku wolnych numerów kolejkowych.
Data utworzenia: 03 Marzec 2020  18:30:00  Ostatnia edycja: 17 Lipiec 2024  09:51:55  Autor: Katarzyna Nowicka

Turystyka
w Powiecie Kolskim

Najbliższe wydarzenia

Multimedia wideo

BEZPIECZNE WAKACJE - Piknik z okazji Powiatowych Obchodów Policji

Dodane:24 Lipiec 2024  18:02:28  |  Inne

Przydatne linki

(063) 26 -17 -836     starostwo@starostwokolskie.pl    www.starostwokolskie.pl

Starostwo Kolskie

 • ul. Sienkiewicza 21/23
  62-600 Koło
 • Sekretariat (063) 26 -17 -836
  Biuro podawcze (063) 26-17-841
  fax: (063) 27- 25- 825
 • starostwo@starostwokolskie.pl
 • poniedziałek- piątek
  godz. 7:30 – 15:30
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Realizacja: F&A MEDIA