Środa, 24 Lipca 2024 r.
Imieniny: Krystyny i Olgi

O Powiecie

Powiat Kolski leży w centralnej Polsce, we wschodniej części województwa wielkopolskiego, w bezpośrednim sąsiedztwie powiatów: włocławskiego, kutnowskiego, konińskiego, radziejowskiego, poddębickiego, łęczyckiego i tureckiego. Graniczy z województwami: łódzkim oraz kujawsko-pomorskim. Stolicą powiatu jest miasto Koło, w którym mieści się siedziba Starostwa Powiatowego. Powiat zamieszkuje 87 216 osób (według danych na dzień 31.12.2019 r.),


W skład powiatu kolskiego wchodzi 11 gmin, w tym: gmina miejska Koło; trzy gminy miejsko-wiejskie: Przedecz, Kłodawa, Dąbie oraz siedem gmin wiejskich: Osiek Mały, Babiak, Grzegorzew, Olszówka, Chodów, Koło, Kościelec. Na terenie powiatu działa łącznie 212 sołectw.


Zajmuje obszar o łącznej powierzchni 1011 km2. Użytki rolne stanowią 80,2% ogólnego obszaru powiatu i wynoszą 81 057 ha, stanowiąc podstawową formę zagospodarowania przestrzeni. Grunty leśne stanowią ~12,0% terenu zajmując powierzchnię 12 111 ha. Na terenie powiatu kolskiego występują użytki ekologiczne o łącznej powierzchni 496 ha. Nieużytki stanowią natomiast 1,9% ogólnej powierzchni powiatu. Około 1 035 ha, tj. 1,0 % powierzchni powiatu leży pod wodami, z czego 981 ha, tj. 94,8% to grunty znajdujące się pod wodami powierzchniowymi płynącymi.


Powiat Kolski posiada korzystny układ połączeń drogowych, nie tylko na poziomie regionalnym (np. Konin, Poznań, Kalisz), czy krajowym (np. Toruń, Łódź, Wrocław, Warszawa), jak również międzynarodowym (np. Berlin). Miasto Koło, będące stolicą powiatu, znajduje się w stosunkowo niedalekiej odległości od istotnych ośrodków administracyjnych: Warszawa – 193 km, Łódź – 86 km, Poznań – 133 km, Gdańsk – 277 km, Toruń – 112 km, Wrocław – 230 km, Kalisz – 67 km, Berlin – 396 km. Należy podkreślić, że na bardzo dobrą dostępność komunikacyjną powiatu wpływ z całą pewnością ma 25- kilometrowy odcinek autostrady A2 przecinający południową część powiatu (na trasie: Świecko –Poznań –Koło –Dąbie –Łódź –Warszawa – Kałuszyn). Na terenie powiatu występują dwa węzły Autostrady A2 w Kole i Dąbiu. Do istotnych szlaków komunikacyjnych trzeba także zaliczyć drogę krajową DK 92 (na trasie: Rzepin-Poznań-Koło-Kłodawa-Łowicz-Kałuszyn), a także drogi wojewódzkie: DW 473 (Koło –Dąbie –Uniejów –Łask), DW 470 (Kościelec –Turek –Kalisz), DW 269 (Sompolno –Izbica Kujawska –Kowal), DW 263 (Dąbie –Kłodawa –Sompolno –Ślesin –Słupca), DW 270 (Koło –Izbica Kujawska –Lubraniec –Brześć Kujawski).


Powiat Kolski charakteryzuje również stosunkowo dobra dostępność do połączeń kolejowych. Ważnymi szlakami komunikacyjnymi jest magistrala kolejowa Wschód – Zachód (Berlin-Poznań-Koło-Warszawa-Moskwa) ze stacjami w Kole, Barłogach i Kłodawie, a także linia kolejowa Północ-Południe (Herby-Gdynia) łącząca Śląsk z Pomorzem ze stacjami w Babiaku, Lipich Górach, Ponętowie oraz Dąbiu. Obszar powiatu kolskiego uwzględniony został w sieci połączeń kolejowych. Mieszkańcy powiatu mogą korzystać z bezpośrednich połączeń realizowanych w kierunku: Poznania, Łodzi Kaliskiej, Warszawy. Dogodne położenie oraz rozwijająca się infrastruktura komunikacyjna, z której korzystają lokalne przedsiębiorstwa oraz firmy sprzyja rozwojowi powiatu. Stolica powiatu leży w niedalekiej odległości od portów lotniczych zlokalizowanych w Poznaniu (~156 km) oraz w Łodzi (~92 km).


Jeśli chodzi o ukształtowanie powierzchni, w powiecie dominują obszary nizinne. Przeważająca część powiatu leży w dolinie rzeki Warty, która stanowi główny ciek wodny w regionie, tworząc wraz z jej dopływami: Nerem, Rgilewką, Kiełbaską, Warcicą, Notecią oraz pomniejszymi strumieniami sieć wodną. Pod względem geograficznym powiat znajduje się na obszarze Kotliny Kolskiej, Wysoczyzny Tureckiej, Wysoczyzny Kłodawskiej i Pojezierza Kujawskiego. Wskazane mezoregiony wchodzą w skład makroregionu Niziny Południowo-Wielkopolskiej. Ponadto na terenie powiatu znajduje się wiele jezior, z których trzy należą do kompleksu jezior goplańskich. Do najbardziej znanych jezior należą: Jezioro Lubotyńskie, Jezioro Brdowskie, Jezioro Przedeckie.


Dominującą gałęzią gospodarki na terenie powiatu kolskiego jest rolnictwo. Przeważającą część, bo aż 80,2 % obszaru powiatu zajmują użytki rolne (81 057 ha). Wśród gospodarstw rolnych przodują gospodarstwa o powierzchni do 15h, które stanowią 90% całości. Znaczna część z nich kontynuuje tradycje rodzinne. Na terenie powiatu kolskiego znajduje się 9 181 prywatnych gospodarstw rolnych, z których ponad 93,0% zajmuje się działalnością rolniczą. Z tego ~32,0% gospodarstw to gospodarstwa mało obszarowe zajmujące powierzchnię do 5,0 ha, są to zatem gospodarstwa, z których dochód przeznaczany jest na bieżące utrzymanie. W ciągu ostatnich lat rolnicy z terenu powiatu kolskiego wprowadzali wiele innowacyjnych rozwiązań, aby sprostać standardom unijnym oraz oczekiwaniom rynku krajowego, jak i zagranicznego. W większości gospodarstw prowadzona jest produkcja roślinna, związana przede wszystkim z uprawą zbóż: pszenicy oraz kukurydzy, ale także ziemniaków, rzepaku i upraw przemysłowych. Plantatorzy swoje produkty dostarczają lokalnym przedsiębiorstwom, które prowadzą działalność związaną ze skupem oraz przetwórstwem roślin, a także mleka i mięsa.


Ważną gałęzią gospodarki jest również przemysł. Znaczącą rolę dla rozwoju gospodarczego powiatu kolskiego pełnią dwa duże zakłady zlokalizowane na terenie Koła. W branży mięsnej znane w skali kraju są Zakłady Mięsne Sokołów S.A, natomiast w branży mleczarskiej silną pozycję posiada Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska. Wyroby tych firm konsumowane są w całym kraju, jak również eksportowane za granicę. Bardzo duże znaczenie, nie tylko z punktu widzenia turystyki, ma Kopalnia Soli w Kłodawie. Kopalnia od ponad pół wieku prowadzi wydobycie soli kamiennej, która wykorzystywana jest do celów spożywczych oraz drogowych. Na obszarze gminy Osiek Mały występują ponadto złoża węgla brunatnego (Kopalnia Węgla Brunatnego Konin), a także pokłady wód geotermalnych oraz złoża kopalin pospolitych (piaski, żwiry) na terenie miasta Koła oraz gminy Dąbie.


Na terenie powiatu kolskiego działa bardzo wiele rozwijających się oraz uznanych firm, które zatrudniają tysiące mieszkańców. Ich produkty znane są w całym kraju, ale także trafiają na rynek europejski oraz światowy. Wśród najbardziej znanych podmiotów gospodarczych zlokalizowanych na terenie powiatu należy wymienić:

• Wipasz S.A. - producent pasz dla trzody, drobiu i bydła,
• Geberit Produkcja Sp. z o.o. - zakład wyrobów sanitarnych,
• M & K Foam Sp. z o.o. - fabryka materacy,
• firmy zajmujące się produkcją szkła hartowanego (Glaspo Sp. z o.o., Segla Baryła, Florczak Spółka Jawna w Osieku Małym),
• zakłady związane z produkcją nasienną roślin motylkowych, traw i zbóż (Agronas Sp. z o.o.) oraz odmian buraka cukrowego (Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego),
• zakłady specjalizujące się w produkcji przewoźnych i stacjonarnych traków taśmowych oraz brzeszczotów (Wood Mizer Industries Sp. z o.o.),
• zakłady produkujące materiały ścierne (Saint-Gobain HPM Polska Sp. z o.o., Andre Abrasives Articles).


Jeśli chodzi o strukturę podmiotów gospodarczych w powiecie przeważają firmy należące do tzw. pozostałej działalności gospodarczej, stanowiące 76,4% podmiotów ogółem. Do podstawowych form działalności zalicza się handel hurtowy oraz detaliczny, naprawę pojazdów samochodowych, budownictwo, a także przetwórstwo przemysłowe. W większości są to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Powiat kolski posiada również dość dobrze rozwiniętą sferę usług i handlu.
Znaczna część przedsiębiorców z terenu powiatu kolskiego zrzeszonych jest w Kolskiej Izbie Gospodarczej. Instytucja ta dba o interesy firm, reprezentuje je oraz promuje uczestnicząc w licznych spotkaniach, konferencjach, targach czy wystawach.
Data utworzenia: 03 Marzec 2020  18:53:11  Ostatnia edycja: 10 Marzec 2020  12:11:04  Autor: Katarzyna Nowicka

Turystyka
w Powiecie Kolskim

Najbliższe wydarzenia

Multimedia wideo

BEZPIECZNE WAKACJE - Piknik z okazji Powiatowych Obchodów Policji

Dodane:24 Lipiec 2024  18:02:28  |  Inne

Przydatne linki

(063) 26 -17 -836     starostwo@starostwokolskie.pl    www.starostwokolskie.pl

Starostwo Kolskie

 • ul. Sienkiewicza 21/23
  62-600 Koło
 • Sekretariat (063) 26 -17 -836
  Biuro podawcze (063) 26-17-841
  fax: (063) 27- 25- 825
 • starostwo@starostwokolskie.pl
 • poniedziałek- piątek
  godz. 7:30 – 15:30
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Realizacja: F&A MEDIA