Czwartek, 25 Lipca 2024 r.
Imieniny: Krzysztofa i Jakuba

Atrakcje turystyczne

Jak już wcześniej wspomniano, do głównych walorów naturalnych występujących na terenie powiatu kolskiego należy zaliczyć rzeki, jeziora oraz lasy. Do największych jezior należą: Jezioro Brdowskie (198,2 ha), Jezioro Lubotyń (110,8 ha), należące do kompleksu jezior goplańskich, a także Jezioro Przedecz (100,0 ha). Ponadto część gminy Babiak, a mianowicie miejscowość Psary znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie Jeziora Modzerowskiego. Przez obszar powiatu przepływa rzeka Warta, stanowiąca największy dopływ Odry.


Malownicze tereny położone w dorzeczu Warty, rozległe lasy oraz występujące jeziora sprzyjają rozwojowi bazy turystycznej, a także zachęcają do uprawiania różnych form rekreacji związanych z czynnym wypoczynkiem. Posiadanie licznych walorów naturalnych z całą pewnością ma wpływ na rozwój różnych form aktywnej turystyki kwalifikowanej. Największą popularnością cieszy się turystyka biegowa, rowerowa oraz piesza.


Na terenie powiatu kolskiego znajdują się trasy rowerowe, do najciekawszych i najbardziej uczęszczanych należą:
• Szlak rowerowy nr 1: Koło - Dobrów - Police Mostowe - Police Ruszkowskie - Police Średnie - Białków Kościelny - Leszcze II - Dąbrowice - Trzęśniew Mały - Trzęśniew - Waki - Ochle - Dzierawy - Koło (czerwony);
• Szlak rowerowy nr 2: Koło - Zawadka - Rzuchów - Majdany - Ladorudzek - Tarnówka - Grzegorzew - Stellutyszki - Powiercie - Zawadka - Koło (niebieski);
• Szlak rowerowy nr 3: Koło - Borki - Młynek - Budzisław Stary - Drzewce - Smólniki - Plebanki - Kolonia Lipiny - Lipiny - Lichenek - Babiak - Zakrzewa - Brzezie - Lubotyń - Góraj - Mchowo - Wiercin - Radoszewice - Polonisz - Brdów - Nowiny Brdowskie - Osówie - Kiełczew - Kiełczewek - Boguszyniec - Mikołajówek - Koło (zielony);
• Nadwarciański Szlak Rowerowy – Poznań - zapory na jeziorze Jeziorsko.
Coraz większe znaczenie zyskuje również turystyka rzeczna, przyrodnicza czy konna. Mieszkańcy powiatu mogą doskonalić swoje umiejętności jeździeckie w stadninach koni mieszczących się w Czołowie oraz Bierzwiennej Krótkiej.


Obszar powiatu kolskiego może poszczycić się licznymi obszarami dziedzictwa przyrody:
1) Obszar Natura 2000 Pradolina Bzury-Neru
2) Obszar Natura 2000 Dolina Środkowej Warty
3) Obszar chronionego krajobrazu Goplańsko-Kujawski
4) Rezerwat leśny Kawęczyńskie Brzęki
5) Rezerwat przyrody Rogóźno
6) Złotogórski Obszar Chronionego Krajobrazu
7) Kompleks przyrodniczy Bielce koło Kościelca
8) Użytek ekologiczny Dąbskie Błota.


Powiat Kolski nie należy do regionów typowo turystycznych, jednak może pochwalić się licznymi zabytkami, których historia sięga nawet XIV wieku. Wśród zachowanych, atrakcyjnych pod względem historycznym i turystycznym zabytków architektury należy wymienić: kościoły, ratusze, zespoły i dworki pałacowe, ruiny zamków, dworki ukazujące najstarsze style architektoniczne, a także pomniki i zbiory muzealne.


Z uwagi na występujące licznie zasoby dziedzictwa historycznego i kulturalnego, szczególną rolę w powiecie kolskim odgrywa kwalifikowana turystyka kulturowa, religijna, a także muzealna. Znajdujące się na terenie powiatu zabytki architektoniczne znacząco podnoszą atrakcyjność turystyczną regionu, stanowiąc podstawę dla rozwoju ruchu turystycznego. W miejscowościach wiejskich można spotkać bardzo wiele cennych i urokliwych kościółków – zabytków reprezentujących drewnianą sztukę sakralną. Wpływ na ich liczną obecność na ziemiach kolskich ma bliskość Gniezna, które stanowiło dawniej ośrodek kultowego chrześcijaństwa w Polsce.Do najciekawszych miejsc wartych odwiedzenia przez turystów zalicza się: ruiny zamku w Kole nad rzeką Wartą oraz ruiny zamku w Borysławicach pamiętające okres XIV i XV wieku, ratusz miejski w Kole, kościół farny pobudowany w stylu gotyckim, Klasztor OO. Bernardynów w Kole reprezentujący styl barokowo-rokokowy, kościół w Kościelcu reprezentujący sztukę romańską czy zamek w Przedczu wybudowany w połowie XIV wieku. Do zabytków klasycystycznych należą ratusze w Kłodawie, Dąbiu oraz Przedczu. Brdów z kolei może poszczycić się Sanktuarium Matki Bożej Zwycięskiej, w którym znajduje się historyczny obraz Matki Boskiej Zwycięskiej, namalowany w XV w. na życzenie Władysława Jagiełły. Z miejscowości tej umiejscowionej między dwoma jeziorami pochodzi matka Poli Negri - legendy kina niemego. Na cmentarzu w Brdowie znajduje się grobowiec dziadka Fryderyka Chopina - Jakuba Krzyżanowskiego, a także spoczywają bliscy Poli Negri89. Niewątpliwie turystyczną perełkę regionu stanowi odrestaurowany Pałac hrabiego Kreutza w Kościelcu wzniesiony po 1836 roku, obecnie stanowiący siedzibę Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych.


Bardzo ważnym pod względem historycznym miejscem dla regionu jest Muzeum byłego niemieckiego Obozu Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem, który stanowił pierwszy oraz najdłużej działający niemiecki obóz zagłady. Obecnie na terenie Muzeum każdego roku organizowane są liczne uroczystości upamiętniające pomordowanych podczas II wojny światowej91. W Kole z kolei funkcjonuje Muzeum Technik Ceramicznych, którego zbiory nawiązują do historii kolskiego fajansu. Do miejsc historycznych o znaczeniu regionalnym należą także: Kościół p.w. św. Rodziny w Przedczu, gdzie w 1931 r. funkcję wikariusza sprawował kardynał Stefan Wyszyński oraz Pustelnia w Kościele św. Trójcy w Dobrowie.


Na terenie powiatu kolskiego występują szlaki turystyczne związane z dziedzictwem historii i kultury. Do najciekawszych należą:
• szlak bunkrów i schronów w mieście Koło,
• szlak gotycki powiatu kolskiego – ukazujący piękno kościołów, katedr, klasztorów, ratuszy, zamków obronnych, ruin i murów miejskich – wybudowanych między XIV a XVI wiekiem.


Do interesujących miejsc zasługujących na uwagę każdego turysty z całą pewnością należy Kopalnia Soli Kłodawa, stanowiąca główną atrakcję regionu. Kopalnia ta jest jedyną czynną kopalnią soli na świecie, która udostępnia turystom podziemną trasę turystyczną, zlokalizowaną 600 m pod powierzchnią ziemi. Na placu przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Kole umiejscowiono pomnik symbolizujący „K-Dron”, będący jedynym takim pomnikiem na świecie. Budowla ta stanowi jedenastościenną bryłę geometryczną odkrytą przez Janusza Kapustę, artystę o zainteresowaniach filozoficznych oraz matematycznych, pochodzącego z Zalesia w gminie Dąbie. We wsi Leszcze w gminie Kłodawa mieści się archiwum rdzeni i próbek geologicznych, które stanowi jedyny taki obiekt o charakterze zabytkowym, zarządzany przez Narodowe Archiwum Geologiczne Państwowego Instytutu Geologicznego.


Powiat Kolski posiada bogatą ofertę wydarzeń kulturalno-rozrywkowo-sportowych. Jest organizatorem, ale również włącza się we współorganizację wielu imprez o charakterze regionalnym, ogólnopolskim, a nawet międzynarodowym. Do najbardziej znanych, odbywających się cyklicznie wydarzeń należą: Wielkopolskie Święto Mleka i Powiatu Kolskiego organizowane we współpracy z Okręgową Spółdzielnią Mleczarską w Kole. Wydarzenie to zostanie szczegółowo przedstawione w kolejnym rozdziale niniejszej pracy. Każdego roku we współpracy z gminami z terenu powiatu kolskiego organizowane są Dożynki Powiatowo-Gminne. Dużym zainteresowaniem cieszy się także „Dzień Ogórka”, odbywający się Karszewie, gm. Dąbie. Impreza to doskonała promocja produkcji oraz przetwórstwa tego zielonego warzywa. Stałym punktem w kalendarzu imprez powiatowych są Powiatowe Zawody Strzeleckie, podczas których zawodnicy rywalizują o Puchar Starosty Kolskiego. Każdego roku dzieci i młodzież z terenu powiatu kolskiego uczestniczy w Powiatowych Obchodach Dnia Ziemi i Lasu w Szkółce Zespolonej Kiejsze. Wydarzenie to dostarcza uczniom wiedzy na temat otaczającej nas przyrody. Przykładem wydarzeń kulturalno-rozrywkowych, które nawiązują do lokalnych tradycji są: Powiatowe Spotkanie z Folklorem oraz Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych. Na terenie gminy Kościelec odbywają się jedne z największych targów rolniczych w Wielkopolsce, których organizatorem jest Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. Co dwa lata drużyny Ochotniczych Straży Pożarnych z każdej gminy prezentują swoje umiejętności oraz sprawność bojową podczas organizowanych wspólnie z Zarządem Powiatowym OSP oraz Komendą Powiatową Państwowej Straż Pożarnej w Kole Zawodów Sportowo-Pożarniczych. Powiat Kolski włącza się także w organizację takich imprez, jak: Koło Blues Festival połączony z Międzynarodowym Zlotem Motocykli i Automobili, Kolski Piknik Jeździecki czy Międzynarodowe Kryterium Kolarskie o „Srebrną Szprychę” - Memoriał im. Zdzisława Walczaka98. Bardzo popularną imprezą o zasięgu międzynarodowym jest Międzynarodowy Bieg Warciański im. Zdzisława Krzyszkowiaka odbywający się w październiku. Wydarzenie to bez wątpienia stanowi wizytówkę powiatu kolskiego, przyciągając biegaczy z całego świata.
Data utworzenia: 03 Marzec 2020  19:05:36  Ostatnia edycja: 10 Marzec 2020  11:24:37  Autor: Katarzyna Nowicka

Turystyka
w Powiecie Kolskim

Najbliższe wydarzenia

Multimedia wideo

BEZPIECZNE WAKACJE - Piknik z okazji Powiatowych Obchodów Policji

Dodane:24 Lipiec 2024  18:02:28  |  Inne

Przydatne linki

(063) 26 -17 -836     starostwo@starostwokolskie.pl    www.starostwokolskie.pl

Starostwo Kolskie

 • ul. Sienkiewicza 21/23
  62-600 Koło
 • Sekretariat (063) 26 -17 -836
  Biuro podawcze (063) 26-17-841
  fax: (063) 27- 25- 825
 • starostwo@starostwokolskie.pl
 • poniedziałek- piątek
  godz. 7:30 – 15:30
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Realizacja: F&A MEDIA