Sobota, 4 Lutego 2023 r.
Imieniny: Andrzeja i Weroniki

Terminarz sesji

 

 

Planowane terminy sesji Rady Powiatu Kolskiego w 2023 r. (czwartek) godz. 10:30

 • 26 styczeń
 • 23 luty
 • 30 marzec
 • 27 kwiecień
 • 25 maj
 • 23 czerwiec (piątek)
 • 31 sierpień
 • 28 wrzesień
 • 26 październik
 • 30 listopad
 • 31 grudzień

 

LXIV sesja Rady Powiatu Kolskiego odbędzie się w dniu 26 stycznia 2023 r. o godz. 11 00
w sali 102 Starostwa Powiatowego w Kole przy ul. Sienkiewicza 21/23.

Porządek obrad :

 1.  Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady Powiatu.
 2.  Powitanie.
 3.  Stwierdzenie quorum.
 4.  Przyjęcie protokołu z LXIII sesji.
 5.  Przyjęcie porządku obrad.
 6.  Informacja Starosty z działalności międzysesyjnej Zarządu.
 7.  Zapytania i interpelacje.
 8.  Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2023r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2023-2030.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Powiat Kolski na 2023r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole.
 12.  Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego  Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadań z zakresu administracji rządowej.
 14. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Kolski w 2022r.
 15. Sprawozdanie z działalności  Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2022r.
 16. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Powiatu Kolskiego za 2022r.
 17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 18. Wolne głosy i wnioski.
 19. Zamknięcie obrad.

 

                                                                                                                      Przewodniczący
                                                                                                                Rady Powiatu Kolskiego

                                                                                                                     /-/ Marek Świątek  

 

Zainteresowani mogą śledzić przebieg obrad za pośrednictwem transmisji on-line dostępnej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kole w zakładce
"Rada Powiatu Kolskiego"
oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Kole w zakładce
"SAMORZĄD → Transmisja Sesji".
Sprawy, które chcieliby Państwo poruszyć na sesji, można przesłać na adres e-mail: brz@starostwokolskie.pl.

Zachęcamy także do kontaktu telefonicznego: 63/ 26 17 863

 

 

Data utworzenia: 03 Marzec 2020  19:06:48  Ostatnia edycja: 25 Styczeń 2023  12:55:57  Autor: Katarzyna Nowicka

Turystyka
w Powiecie Kolskim

Najbliższe wydarzenia

Multimedia wideo

Uroczyste otwarcie wyremontowanych sal porodowych

Dodane:04 Luty 2023  11:07:48  |  Kronika wideo

Przydatne linki

(063) 26 -17 -836     starostwo@starostwokolskie.pl    www.starostwokolskie.pl

Starostwo Kolskie

 • ul. Sienkiewicza 21/23
  62-600 Koło
 • Sekretariat (063) 26 -17 -836
  Biuro podawcze (063) 26-17-841
  fax: (063) 27- 25- 825
 • starostwo@starostwokolskie.pl
 • poniedziałek- piątek
  godz. 7:30 – 15:30
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Realizacja: F&A MEDIA