Czwartek, 23 Maja 2024 r.
Imieniny: Iwony i Kryspina

Terminarz sesji

Planowane terminy sesji Rady Powiatu Kolskiego w 2024 r. (czwartek) godz.

 • 16 maj
 • czerwiec (piątek)
 • sierpień
 •  wrzesień
 • październik
 • listopad
 • grudzień

 

 II sesja Rady Powiatu Kolskiego odbędzie się w dniu 16 maja 2024 r. o godz. 13 30
w sali 102 Starostwa Powiatowego w Kole przy ul. Sienkiewicza 21/23.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady Powiatu.
 2. Powitanie.
 3. Stwierdzenie kworum.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kolskiego.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LIII/345/2018 Rady Powiatu Kolskiego 
  z dnia 27 września 2018r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Kolskiego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania wiceprzewodniczącego Rady Powiatu właściwego do dokonywania czynności związanych z wyjazdami służbowymi przewodniczącego Rady Powiatu.
 9. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Powiatu Kolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2023r.
 10. Wolne głosy i wnioski.
 11. Zamknięcie obrad.

 

                                                                                                          Przewodniczący

                                                                                                   Rady Powiatu Kolskiego

                                                                                                       /-/ Ryszard Kasiorek

 

Zainteresowani mogą śledzić przebieg obrad za pośrednictwem transmisji on-line dostępnej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kole w zakładce
"Rada Powiatu Kolskiego"
oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Kole: https://starostwokolskie.pl/strona/80/transmisje-sesji

Sprawy, które chcieliby Państwo poruszyć na sesji, można przesłać na adres e-mail: brz@starostwokolskie.pl.

Zachęcamy także do kontaktu telefonicznego: 63/ 26 17 863

 

 

Data utworzenia: 03 Marzec 2020  19:06:48  Ostatnia edycja: 15 Maj 2024  15:09:35  Autor: Katarzyna Nowicka

Turystyka
w Powiecie Kolskim

Najbliższe wydarzenia

Multimedia wideo

Obchody 233. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja w Kole

Dodane:23 Maj 2024  14:24:32  |  Wydarzenia

Fotogalerie

Dzień Strażaka

Przydatne linki

(063) 26 -17 -836     starostwo@starostwokolskie.pl    www.starostwokolskie.pl

Starostwo Kolskie

 • ul. Sienkiewicza 21/23
  62-600 Koło
 • Sekretariat (063) 26 -17 -836
  Biuro podawcze (063) 26-17-841
  fax: (063) 27- 25- 825
 • starostwo@starostwokolskie.pl
 • poniedziałek- piątek
  godz. 7:30 – 15:30
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Realizacja: F&A MEDIA