Niedziela, 13 Czerwca 2021 r.
Imieniny: Antoniego i Lucjana

Terminarz sesji

Planowane terminy sesji Rady Powiatu Kolskiego w 2021 r. (czwartek) godz. 9:00

 • 28 styczeń godz. 10:00
 • 25 luty
 • 25 marzec
 • 29 kwiecień
 • 27 maj
 • 24 czerwiec
 • 26 sierpień
 • 30 wrzesień
 • 28 październik
 • 25 listopad
 • 22 grudzień

XL sesja Rady Powiatu Kolskiego 27 maja 2021 r. o godz. 9.00 w sali 102 Starostwa Powiatowego w Kole przy ul. Sienkiewicza 21/23

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady Powiatu.
 2. Powitanie.
 3. Stwierdzenie quorum
 4. Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Informacja Starosty z działalności międzysesyjnej Zarządu.
 7. Zapytania i interpelacje.
 8. Sprawozdanie z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole za 2020 r.
 9. Informacja z działalności Powiatowego Inspektora Sanitarnego  za 2020 r.
 10. Ocena zagrożeń i przestępczości wśród dzieci i młodzieży.
 11. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za 2020 r.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie  zasad używania herbu i flagi Powiatu Kolskiego
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wynajęcia pomieszczeń w przyziemiu budynku sterylizatorni na świadczenie kompleksowych usług utrzymania czystości w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kole.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2021r.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2021-2027.
 16. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
 17. Wolne głosy i wnioski.
 18. Zamknięcie obrad

 

                                                                                                                                                         

                                                                                            

Przewodniczący

Rady Powiatu Kolskiego

/-/ Marek Świątek

 

W związku z trwającym stanem epidemii w obradach sesji uczestniczyć będą jedynie osoby, których obecność jest wymagana wyłącznie w zakresie procedowania uchwał.

Zainteresowani mogą śledzić przebieg obrad za pośrednictwem transmisji on-line dostępnej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kole w zakładce "Rada Powiatu Kolskiego"

oraz stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Kole w zakładce "Transmisje on-line". Sprawy, które chcieliby Państwo poruszyć na sesji, można przesłać na adres e-mail: brz@starostwokolskie.pl.

Zachęcamy także do kontaktu telefonicznego: 63/ 26 17 863.

Data utworzenia: 03 Marzec 2020  19:06:48  Ostatnia edycja: 27 Maj 2021  09:41:28  Autor: Katarzyna Nowicka

Turystyka
w Powiecie Kolskim

Najbliższe wydarzenia

Multimedia wideo

XL sesja Rady Powiatu Kolskiego

Dodane:12 Czerwiec 2021  15:59:55  |  Transmisje sesji

Przydatne linki

(063) 26 -17 -836     starostwo@starostwokolskie.pl    www.starostwokolskie.pl

Starostwo Kolskie

 • ul. Sienkiewicza 21/23
  62-600 Koło
 • Sekretariat (063) 26 -17 -836
  Biuro podawcze (063) 26-17-841
  fax: (063) 27- 25- 825
 • starostwo@starostwokolskie.pl
 • poniedziałek- piątek
  godz. 7:30 – 15:30
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Realizacja: F&A MEDIA