Poniedziałek, 24 Czerwca 2024 r.
Imieniny: Jana i Danuty

Kształcenie zawodowe młodzieży priorytetem w rozwoju społeczno-gospodarczym...

Kształcenie zawodowe młodzieży priorytetem w rozwoju społeczno-gospodarczym powiatów tureckiego i kolskiego 2016 - 2019

 

Nazwa projektu
Kształcenie zawodowe młodzieży priorytetem w rozwoju społeczno-gospodarczym powiatów tureckiego i kolskiego 2016 - 2019

Cel projektu
Głównym celem projektu jest uzyskanie kwalifikacji zawodowych uczniów i uczennic szkół i placówek kształcenia zawodowego zlokalizowanych na terenie powiatów tureckiego i kolskiego od IV kwartału 2016 r. do IV kwartału 2019 r.

Beneficjent 
Realizowany w partnerstwie powiatów tureckiego i kolskiego

Całkowita wartość
1 982 227,20 PLN

Wartość dofinansowania 
1 784 004,48 PLN

 

Projekt realizowany w ramach programu:

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 (http://www.wrpo.wielkopolskie.pl)

 

oraz poddziałania:

WRPO 8.3.1 - Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy

 

Lata realizacji

2016 - 2019

Efektem realizacji projektu będzie  przygotowanie wykwalifikowanych pracowników pod potrzeby lokalnego i regionalnego rynku pracy.

Realizacja projektu ma spowodować skrócenie do niezbędnego minimum czasu adaptacji przyszłych pracowników, wyeliminować kosztowny i długotrwały proces przystosowania oraz przyczynić się do poprawy zdolności zatrudnieniowej uczniów i uczennic szkół kształcenia zawodowego.

W ramach projektu przewidziano do realizacji następujące działania:

- wyposażenie w sprzęt oraz materiały dydaktyczne służące kształceniu zawodowemu i ustawicznemu istniejących obiektów szkolnych

- doskonalenie kompetencji nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez studia podyplomowe

- staże zawodowe oraz kursy/szkolenia dla uczniów i uczennic

Szkoły objęte projektem to: Zespół Szkół Technicznych w Turku, Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Kaczkach Średnich oraz Zespół Szkół Technicznych w Kole.

W ramach projektu wsparciem objęte zostaną następujące kierunki kształcenia: technik pojazdów samochodowych, technik mechanik, technik mechatronik, technik technologii żywności, technik logistyk, technik spedytor, technik informatyk, technik ochrony środowiska, operator obrabiarek skrawających, technik chłodnictwa i klimatyzacji oraz urządzeń sanitarnych, technik cyfrowych procesów graficznych,  technik reklamy, technik mechanizacji rolnictwa, itd.

Kierunki kształcenia zaproponowane w projekcie są zgodne z zapotrzebowaniem rynku pracy w branżach zidentyfikowanych jako branże o największym potencjale rozwojowym i branżach strategicznych dla naszego regionu. Są to branże: wnętrza przyszłości (inteligentne technologie i materiały), przemysł jutra (maszyny i elementy maszyn, procesy specjalne oraz nowe technologie i materiały), biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów, transformacja gospodarcza i poprawa jakości życia w dziedzinie wyspecjalizowanych procesów logistycznych.

Planowana liczba uczestników/uczestniczek projektu: 631

Projekt jest komplementarny z projektem 9.3.2 WRPO "Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego" 

Data utworzenia: 19 Styczeń 2021  13:16:52  Ostatnia edycja: 19 Styczeń 2021  13:16:52  Autor: Katarzyna Nowicka

Turystyka
w Powiecie Kolskim

Najbliższe wydarzenia

Multimedia wideo

XXIII POWIATOWE ZAWODY STRZELECKIE O PUCHAR STAROSTY KOLSKIEGO

Dodane:24 Czerwiec 2024  07:39:05  |  Wydarzenia

Przydatne linki

(063) 26 -17 -836     starostwo@starostwokolskie.pl    www.starostwokolskie.pl

Starostwo Kolskie

 • ul. Sienkiewicza 21/23
  62-600 Koło
 • Sekretariat (063) 26 -17 -836
  Biuro podawcze (063) 26-17-841
  fax: (063) 27- 25- 825
 • starostwo@starostwokolskie.pl
 • poniedziałek- piątek
  godz. 7:30 – 15:30
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Realizacja: F&A MEDIA