Czwartek, 23 Maja 2024 r.
Imieniny: Iwony i Kryspina

Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru...

Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego 2017 - 2019

Nazwa projektu
Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego 2017 - 2019

Cel projektu
Głównym celem projektu jest rozwój społeczno-gospodarczy obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego poprzez inwestowanie w szkolnictwo kształcenia zawodowego

Beneficjent
Realizowany w partnerstwie powiatów tureckiego i kolskiego

Całkowita wartość
15 000 000,00 PLN

Wartość dofinansowania
13 300 000,00 PLN - Dofinansowanie ze środków europejskich

Projekt realizowany w ramach programu:
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 (http://wrpo.wielkopolskie.pl/) oraz poddziałania:
WRPO 9.3.2 - Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego

Lata realizacji
2017 - 2018

Szkoły, które zostaną objęte projektem to:
Zespół Szkół Technicznych w Turku
Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Kaczkach Średnich
Zespół Szkół Technicznych w Kole.

Prace modernizacyjne w ZST w Kole obejmą:
- pracownię budowy i naprawy samochodów
- pracownię użytkowania obrabiarek skrawających,
- pracownię elektrotechniki i elektroniki samochodowej
- pracownię elektrotechniki i elektroniki samochodowej
- pracownię diagnozowania i naprawy podzespołów samochodowych skp
- kanał przeglądowy
- pracownię diagnozowania i naprawa podzespołów samochodowych

W ZST Turek doposażona zostanie pracownia: obrabiarek skrawających, logistyki, zaawansowanych systemów pomiarowych, spawalnicza, maszyn skrawających sterowanych numerycznie, teleinformatyczna, informatyczna, elektryczna, mechatroniczna, automatyzacji procesów produkcyjnych, cyfrowych procesów graficznych, CAD/CAM, elektroniczna, wyposażenie laboratorium Smart Academy ("Mały Kopernik"). - Jednym z działań planowanych w projekcie jest zakup wyposażenia do laboratorium Smart Academy, jako centrum kreatywności, które pełnić będzie rolę związaną z promowaniem kształcenia zawodowego wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, a także przedszkoli, czyli mieszkańców gmin z terenu powiatu tureckiego i powiatu kolskiego. Biorąc pod uwagę charakter funkcjonowania laboratorium, jak i poziom zaawansowania znajdującego się w nim sprzętu technicznego działalność ww. laboratorium skierowana będzie wyłącznie do ww. grupy odbiorców.

W ZSR Kaczki Średnie doposażona zostanie: pracownia energia odnawialna - syst. wytw. energii, pracownia budownictwa, pracownia mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, pracownia warsztatów szkolnych, pracownia spawalnictwa, pracownia obróbki skrawaniem, pracownia diagnostyki pojazdów samochodowych, pracownia spedycji, pracownia laboratorium komputerowego, pracownia technika żywienia, organizacji reklamy.

W ZST Koło doposażona zostanie: pracownia Centrum diagnozy - diagnostyki pojazdów samochodowych, konstr. maszyn, pracownie egzaminacyjne, pracownia elektrotechniki i elektroniki, pracownia obróbki skrawaniem.

Projekt jest komplementarny z projektem 8.3.1 WRPO "Kształcenie zawodowe młodzieży priorytetem w rozwoju społeczno-gospodarczym powiatów tureckiego i kolskiego" 

Data utworzenia: 19 Styczeń 2021  13:21:19  Ostatnia edycja: 17 Maj 2021  08:46:39  Autor: Katarzyna Nowicka

Turystyka
w Powiecie Kolskim

Najbliższe wydarzenia

Multimedia wideo

Obchody 233. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja w Kole

Dodane:23 Maj 2024  17:19:20  |  Wydarzenia

Fotogalerie

Dzień Strażaka

Przydatne linki

(063) 26 -17 -836     starostwo@starostwokolskie.pl    www.starostwokolskie.pl

Starostwo Kolskie

 • ul. Sienkiewicza 21/23
  62-600 Koło
 • Sekretariat (063) 26 -17 -836
  Biuro podawcze (063) 26-17-841
  fax: (063) 27- 25- 825
 • starostwo@starostwokolskie.pl
 • poniedziałek- piątek
  godz. 7:30 – 15:30
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Realizacja: F&A MEDIA