Czwartek, 23 Maja 2024 r.
Imieniny: Iwony i Kryspina

Fundusz Dróg Samorządowych

„Przebudowa drogi powiatowej nr 3402P na odcinku ulicy Łęczyckiej w Dąbiu”

 • DOFINANSOWANIE :   1 313 834,52 zł

 • CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI :   1 876 906,46 zł

 • CELE PROJEKTU ORAZ PLANOWANE EFEKTY :

Celem zadania jest przebudowa odcinka drogi, który stanowi wschodni wlot do miasta Dąbie. Droga powiatowa 3402P w mieście Dąbie, ul. Łęczycka łączy się bezpośrednio z drogami wyższej kategorii, tj. drogą wojewódzką nr 263 oraz drogą wojewódzką nr 473. Droga stanowi bezpośrednie połączenie z województwem łódzkim, gm. Grabów, powiat Łęczycki.

Do odcinka drogi objętego zakresem zadania przylega bezpośrednio obszar AG (aktywizacji gospodarczej) o powierzchni około 10,00 ha.

Obiekty użyteczności publicznej zlokalizowane w obrębie odcinka objętego zadaniem: 1. Stacja uzdatniania wody w Dąbiu, 2. Posterunek Policji w Dąbiu, 3. Wintech Production Group Sp. z o.o. (firma prowadząca działalność w branży meblowej) 4. Bryl Elżbieta. Środki Ochrony Roślin i Art. Ogrodnicze 5. Jar-Bud Jarosław Krysiak – kamieniarstwo, brukarstwo, liternictwo, 6. "Koziński-Dopierała" Auto-Handel.

Realizacja zadania przyniesie wiele korzyści takich jak: zwiększenie płynności ruchu, skrócenie czasu przejazdu oraz lepszy komfort w czasie dojazdu do szkół, kościoła, Urzędu Miejskiego w Dąbiu, Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Dąbiu, Ośrodka Zdrowia w Dąbiu, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbiu, Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbiu, Banku Spółdzielczego w Dąbiu oraz Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dąbiu.

Zgodnie z opracowaną Strategią Rozwoju Miasta i Gminy Dąbie na lata 2014 - 2020 poprawa jakości infrastruktury drogowej jest osią priorytetową ponieważ, oprócz wymienionych wyżej korzyści, zmieni również wizerunek miasta co będzie mieć wpływ na rozwój turystyki i agroturystyki zwiększy atrakcyjność inwestycyjną oraz zwiększy dostępność do podstawowych usług publicznych. Strategia ta wpisuje się w Strategię Rozwoju Powiatu Kolskiego w zakresie infrastruktury drogowej i towarzyszącej, a także w Strategię Rozwoju Województwa Wielkopolskiego zapisaną w celu operacyjnym - Rozwój Obszarów Wiejskich.

„Budowa odcinka drogi powiatowej nr 3206P Łuczywno – Drzewce”

 • DOFINANSOWANIE: 3 024 022,14
 • CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 4 320 031,63
 • CELE PROJEKTU ORAZ PLANOWANE EFEKTY:

W związku z koniecznością likwidacji drogi powiatowej nr 3214P i odcinka drogi powiatowej 3206P wynikającej z realizacji odkrywki węgla brunatnego „Drzewce” przez PAK Kopalnię Węgla Brunatnego Konin S.A. podjęto decyzję o budowie nowego odcinka drogi powiatowej nr 3206P relacji Łuczywno-Drzewce.

Inwestycja znajduje się w obszarze o wysokim wskaźniku peryferyjności czasowej, dlatego niezbędne są skuteczne działania zapobiegające temu zjawisku.

Przy projektowanej drodze znajduje się Centrum genetyczne - pozyskiwania i unasieniania zwierząt gospodarskich, w Łuczywnie Szkoła Podstawowa z Biblioteką.

Poprawa infrastruktury drogowej będzie mieć pozytywny wpływ na rozwój turystyki i agroturystyki - w pobliżu znajduje się jezioro i lasy. Nowo wybudowana droga stanie się również nowym dogodnym połączeniem i skróceniem dojazdu do Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej w Licheniu Starym.

Budowa odcinka drogi powiatowej wpisuje się w Strategię Rozwoju Powiatu Kolskiego w zakresie Infrastruktury drogowej i towarzyszącej, a także w Strategię Rozwoju Województwa Wielkopolskiego zapisaną w celu operacyjnym - Rozwój Obszarów Wiejskich.

Przedmiotem inwestycji jest budowa odcinka drogi powiatowej nr 3206P. Stan przed realizacją projektu to droga o nawierzchni gruntowej, w części grunty rolne oraz tereny leśne. Stan projektowany to budowa drogi od skrzyżowania z istniejącym już odcinkiem drogi powiatowej 3206P w Łuczywnie wraz z poszerzeniem tego skrzyżowania, poprzez budowę nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr 3206P, budowę chodników na skrzyżowaniu w Łuczywnie, budowę kanalizacji deszczowej, przebudowę kolizji istniejącego uzbrojenia terenu, wykonanie rowów przydrożnych wraz ze zbiornikami retencyjno - odparowującymi, budowę zjazdów publicznych oraz indywidualnych, zagospodarowanie terenu poprzez nasadzenie drzew oraz zieleni niskiej. W zakresie podnoszenia standardów technicznych: podniesienie parametrów nośności drogi, zwiększenie szerokości pasów ruchu do 3,0 m, w zakresie poprawy stanu bezpieczeństwa w tym również niechronionych użytkowników drogi doświetlenie przejścia dla pieszych, oznakowanie pionowe - dodatkowy aktywny znak D-6 na wysięgniku nad jezdnią w miejscowości Łuczywno spełniający Rekomendacje Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Data utworzenia: 02 Luty 2021  09:08:27  Ostatnia edycja: 06 Sierpień 2021  10:23:54  Autor: Katarzyna Nowicka

Turystyka
w Powiecie Kolskim

Najbliższe wydarzenia

Multimedia wideo

Obchody 233. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja w Kole

Dodane:23 Maj 2024  17:19:20  |  Wydarzenia

Fotogalerie

Dzień Strażaka

Przydatne linki

(063) 26 -17 -836     starostwo@starostwokolskie.pl    www.starostwokolskie.pl

Starostwo Kolskie

 • ul. Sienkiewicza 21/23
  62-600 Koło
 • Sekretariat (063) 26 -17 -836
  Biuro podawcze (063) 26-17-841
  fax: (063) 27- 25- 825
 • starostwo@starostwokolskie.pl
 • poniedziałek- piątek
  godz. 7:30 – 15:30
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Realizacja: F&A MEDIA