Czwartek, 23 Maja 2024 r.
Imieniny: Iwony i Kryspina

W Kole wiedzy i kompetencji

 


Projekt współfinansowany z Funduszy Europejskich

 

Nazwa projektu

„W Kole wiedzy i kompetencji”

Cel projektu

Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia w zakresie kompetencji kluczowych uczniów potrzebnych im na rynku pracy oraz doskonalenie właściwych postaw/umiejętności uczniów przez doposażenie 19 pracowni przedmiotowych i 1 pracowni dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, przeszkolenie 75 nauczycieli  oraz przeprowadzenie zajęć dodatkowych w celu nabycia przez 572 uczniów, w tym 27 uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi kompetencji kluczowych Projekt stanowi kompleksową odpowiedź na zidentyfikowane problemy szkół.

Wsparcie zostało skierowane do 4 szkół:

 1. Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych,
 2. Liceum Ogólnokształcącego w Kole ,
 3. Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole,
 4. Zespołu Opiekuńczo - Edukacyjno – Wychowawczego w Kole.

Beneficjent

 • Powiat Kolski

Całkowita wartość

 • 1.048.663,74 PLN

Wartość dofinansowania

 • 996.125,74 PLN

Projekt realizowany w ramach programu:

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020

Poddziałania:

 • Poddziałania 8.1.2. Kształcenie ogólne.

Lata realizacji

 • 2021 – 2023

Efekty realizacji projektu: 

Realizacja projektu przyczyni się do poprawy jakości kształcenia uczniów w ww. placówkach, do zwiększenia kompetencji dydaktycznych kadry pedagogicznej, zniwelowania różnic w poziomie nabytej wiedzy, uatrakcyjnieniu procesu kształcenia i zwiększeniu motywacji uczniów do dalszej nauki, co jest szczególnie istotne w przypadku  uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Projekt obejmuje wyposażenie pracowni przedmiotowych i zakłada równocześnie wsparcie skierowane do uczniów w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz doskonalenie nauczycieli w zakresie nauczania opartego na metodzie eksperymentu. Kompleksowe działania pozwolą znacznie zwiększyć szanse absolwentów szkół na rynku pracy.

Data utworzenia: 10 Maj 2021  08:58:12  Ostatnia edycja: 10 Maj 2021  09:00:47  Autor: Katarzyna Nowicka

Turystyka
w Powiecie Kolskim

Najbliższe wydarzenia

Multimedia wideo

Obchody 233. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja w Kole

Dodane:23 Maj 2024  17:19:20  |  Wydarzenia

Fotogalerie

Dzień Strażaka

Przydatne linki

(063) 26 -17 -836     starostwo@starostwokolskie.pl    www.starostwokolskie.pl

Starostwo Kolskie

 • ul. Sienkiewicza 21/23
  62-600 Koło
 • Sekretariat (063) 26 -17 -836
  Biuro podawcze (063) 26-17-841
  fax: (063) 27- 25- 825
 • starostwo@starostwokolskie.pl
 • poniedziałek- piątek
  godz. 7:30 – 15:30
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Realizacja: F&A MEDIA