Środa, 24 Lipca 2024 r.
Imieniny: Krystyny i Olgi

Przebudowa Oddziału Wewnętrznego I w SP ZOZ w Kole w ramach realizacji etapu I

„Przebudowa Oddziału Wewnętrznego I w SP ZOZ w Kole w ramach realizacji etapu I wraz z dostosowaniem budynku głównego szpitala do wymogów ppoż.”

Inwestycja w zakresie przebudowy oddziału wewnętrznego I w ramach etapu I w kolskim szpitalu ma w szczególności zapewnić spełnienie wymogów wynikających ze standardów europejskich, krajowych, a w szczególności Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury o warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać budynki użyteczności publicznej.

Przebudowa oddziału wewnętrznego znajdującego się na pierwszym piętrze budynku głównego szpitala przewiduje w ramach realizacji etapu I wykonanie robót budowlanych branży ogólnobudowlanej, sanitarnej, elektrycznej w tym wentylacji oraz instalacji gazów medycznych. Między innymi przewiduje się zmianę układu sal chorych oraz uzupełnienie o indywidualne łazienki w salach chorych, nowe usytuowanie pokoi lekarzy, pielęgniarek i pokoju zabiegowego oraz innych pomieszczeń technicznych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania oddziału przyczyni się do usprawnienia pracy personelu. W ramach realizacji inwestycji powstaną nowe sale dla chorych, w tym izolatka oraz pomieszczenia dla personelu dostosowane do wysokich standardów opieki zdrowotnej w celu zaspokojenia potrzeb pacjentów poprzez zwiększenie dostępności do świadczeń zdrowotnych oraz udzielania ich na jak najwyższym poziomie.

Dodatkowo w ramach realizacji inwestycji planuje się wykonanie oddymiania klatek schodowych K1, K2 i K4 poprzez ich przebudowę. Ma to na celu poprawę bezpieczeństwa pożarowego, ewakuacji oraz dostosowania klatek do wymogów zawartych w ekspertyzie.

Realizacja inwestycji przyczyni się do podniesienia jakości świadczonych usług.

 • Przewidywana wartość inwestycji (w PLN): 6.352.942,00
 • Kwota wnioskowanych środków (w PLN): 5.400.000,00
 • Deklarowana kwota udziału własnego (w PLN): 952.942,00
 • Procentowy udział własny Wnioskodawcy w realizacji inwestycji: 15%
 • Przewidywany okres realizacji inwestycji: do 12 m-cy

W dniu 26 lipca 2023 roku podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Budownictwa Ogólnego „VESTER” Handzelewicz Spółka Jawna z Kutna Adamem Stanisławem Handzelewiczem na realizację pierwszego etapu przebudowy oddziału wewnętrznego na kwotę 5.472.270,00 zł.

https://starostwokolskie.pl/news/1000/rusza-przebudowa-oddziau-wewntrznego-w-kolskim-szpitalu-za-55-mln-z

Data utworzenia: 16 Listopad 2021  11:13:33  Ostatnia edycja: 08 Sierpień 2023  22:31:25  Autor: Katarzyna Nowicka

Turystyka
w Powiecie Kolskim

Najbliższe wydarzenia

Multimedia wideo

BEZPIECZNE WAKACJE - Piknik z okazji Powiatowych Obchodów Policji

Dodane:24 Lipiec 2024  18:02:28  |  Inne

Przydatne linki

(063) 26 -17 -836     starostwo@starostwokolskie.pl    www.starostwokolskie.pl

Starostwo Kolskie

 • ul. Sienkiewicza 21/23
  62-600 Koło
 • Sekretariat (063) 26 -17 -836
  Biuro podawcze (063) 26-17-841
  fax: (063) 27- 25- 825
 • starostwo@starostwokolskie.pl
 • poniedziałek- piątek
  godz. 7:30 – 15:30
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Realizacja: F&A MEDIA