Środa, 24 Lipca 2024 r.
Imieniny: Krystyny i Olgi

Cyfrowy Powiat - Powiat Kolski

Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Nazwa projektu: Cyfrowy Powiat - Powiat Kolski

Cel projektu: Wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa. Dofinansowanie będzie można otrzymać na zadania związane z:

 • Cyfryzacją urzędów JST i jednostek im podległych oraz nadzorowanych poprzez nabycie sprzętu IT i oprogramowania, licencji niezbędnych do realizacji e-usług, pracy i edukacji zdalnej.
 • Edukację cyfrową dla JST w zakresie obsługi nabytego sprzętu oraz oprogramowania i licencji.
 • Analizą stanu cyberbezpieczeństwa JST, a także zapewnieniem cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych.

Zakres rzeczowy wniosku Powiatu Kolskiego obejmowała:

 1. zakup 34 komputerów AIO,
 2. zakup 41 oprogramowań,  
 3. zakup 3 skanerów,
 4. wykonanie diagnozy z zakresu cyberbezpieczeństwa
 5. szkolenie pracowników z zakresu cyberbezpieczeństwa

Wnioskodawca: Powiat Kolski

Wartość dofinansowania: 258 324,00 zł

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia Grantodawca: Skarb Państwa w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa. (https://www.gov.pl/web/cppc/cyfrowy-powiat)

Okres realizacji: 2022-2023

Cel główny projektu: Powiat Kolski przyznane dofinansowanie zamierza przeznaczyć na zaspokojenie potrzeb w zakresie cyfryzacji Starostwa Powiatowego w Kole poprzez zakup komputerów, oprogramowania, skanerów, co pozwoli zmodernizować lub wymienić starsze urządzenia oraz ulepszyć istniejącą infrastrukturę informatyczną. W związku z tym, iż przetwarzanie dokumentów wymaga szczególnej dbałości o cyfrowe bezpieczeństwo w ramach grantu zostanie przeprowadzona diagnoza cyberbezpieczeństwa. Ponadto dofinansowanie zostanie przeznaczone na realizację zadania z trzeciego obszaru, a mianowicie edukację pracowników z zakresu cyberbezpieczeństwa.

Data utworzenia: 18 Październik 2022  13:41:15  Ostatnia edycja: 18 Październik 2022  13:41:15  Autor: Katarzyna Nowicka

Turystyka
w Powiecie Kolskim

Najbliższe wydarzenia

Multimedia wideo

BEZPIECZNE WAKACJE - Piknik z okazji Powiatowych Obchodów Policji

Dodane:24 Lipiec 2024  18:02:28  |  Inne

Przydatne linki

(063) 26 -17 -836     starostwo@starostwokolskie.pl    www.starostwokolskie.pl

Starostwo Kolskie

 • ul. Sienkiewicza 21/23
  62-600 Koło
 • Sekretariat (063) 26 -17 -836
  Biuro podawcze (063) 26-17-841
  fax: (063) 27- 25- 825
 • starostwo@starostwokolskie.pl
 • poniedziałek- piątek
  godz. 7:30 – 15:30
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Realizacja: F&A MEDIA