Piątek, 1 Marca 2024 r.
Imieniny: Antoniny i Albina

II edycja programu POLSKI ŁAD

 1. Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych w Kole

Opis inwestycji: Realizacja zadania polegać będzie na termomodernizacji budynku Zespołu Szkół

Ekonomiczno - Administracyjnych w Kole. Przeprowadzenie zakresu prac modernizacyjnych budynku szkolnego ma na celu poprawę efektywności energetycznej, a przez to uzyskanie oszczędności energii, co pozwoli uzyskać niższe koszty. Dodatkowo przyczyni się do poprawy kondycji środowiska poprzez zmniejszenie emisji CO2. Zakres prac przewidzianych do realizacji na budynku szkoły:

- modernizacja/wymiana instalacji grzewczej,

- ocieplenie stropodachu wraz z wymianą pokrycia dachowego,

- ocieplenie ścian zewnętrznych,

- wymiana stolarki okiennej drewnianej wraz z obróbką otworów okiennych i wymianą parapetów,

- wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej wraz z obróbką otworów drzwiowych.

Realizacja powyższego zakresu pozwoli zredukować zapotrzebowanie na energię cieplną (koszty związane z ogrzewaniem i przygotowaniem ciepłej wody użytkowej). Dodatkowo w budynku szkoły wymienione zostaną oprawy oświetleniowe na LED oraz wykonana zostanie instalacja fotowoltaiczna, która wytwarzać będzie energię elektryczną na potrzeby własne obiektu.

Przewidywany okres realizacji Inwestycji - Powyżej 12 miesięcy

Przewidywana wartość Inwestycji (w PLN) - 4.500.000,00

Kwota otrzymanych środków (w PLN) 4.050.000,00

 1. Budowa ulicy Toruńskiej w Kłodawie

Opis inwestycji: Budowa odcinka ulicy Toruńskiej w miejscowości Kłodawa o długości 525,81 m, szerokości jezdni z obustronnym ściekiem: 6,00-6,60 m. Planowana budowa obejmuje: roboty pomiarowe, roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, wykonanie elementów odwodnienia, rozbiórkę nawierzchni bitumicznej, wykonanie ścieków, wykonanie konstrukcji jezdni, wykonanie konstrukcji chodników z betonowej kostki brukowej, wykonanie zjazdów z betonowej kostki brukowej, wykonanie poboczy gruntowych, budowa kanału technologicznego, usunięcie kolizji telekomunikacyjnych, oznakowanie, humusowanie i obsianie trawą terenów zielonych.

Przewidywany okres realizacji Inwestycji: Do 12 miesięcy

Przewidywana wartość Inwestycji (w PLN): 3.000.000,00

Kwota otrzymanych środków (w PLN): 2.850.000,00

 1. Przebudowa dróg i ulic powiatowych w zakresie budowy chodników, ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych

Opis inwestycji: Przebudowa dróg i ulic powiatowych dotyczy budowy chodników, ścieżek rowerowych i ciągów pieszo – rowerowych na terenie następujących miejscowości: DP3199P w m. Grzegorzew, DP3418P w m. Budki Nowe, DP3400P w m. Ruszków Pierwszy, DP3401P Przedecz- Katarzyna, DP3457P - ul. Kolejowa w Kole.

Planowane do wykonania roboty obejmują: roboty pomiarowe, roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, odhumusowanie, roboty ziemne, wykonanie elementów odwodnienia, wykonanie konstrukcji i nawierzchni chodników, ścieżek rowerowych i ciągów pieszo - rowerowych, wykonanie zjazdów i skrzyżowań z drogami publicznymi, wykonanie poboczy, budowa kanałów technologicznych, usunięcie kolizji, oznakowanie, pogłębienie rowów, oczyszczenie i naprawa przepustów, humusowanie i obsianie trawą terenów zielonych, oznakowanie pionowe i poziome, montaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego, doświetlenie przejść dla pieszych.

Przewidywany okres realizacji Inwestycji: Do 12 miesięcy

Przewidywana wartość Inwestycji (w PLN): 6.500.000,00

Kwota otrzymanych środków (w PLN): 6.175.000,00

Data utworzenia: 18 Październik 2022  13:45:07  Ostatnia edycja: 18 Październik 2022  13:45:07  Autor: Katarzyna Nowicka

Turystyka
w Powiecie Kolskim

Najbliższe wydarzenia

Multimedia wideo

Konferencja "Standardy Ochrony Małoletnich"

Dodane:29 Luty 2024  10:57:01  |  Wydarzenia

Przydatne linki

(063) 26 -17 -836     starostwo@starostwokolskie.pl    www.starostwokolskie.pl

Starostwo Kolskie

 • ul. Sienkiewicza 21/23
  62-600 Koło
 • Sekretariat (063) 26 -17 -836
  Biuro podawcze (063) 26-17-841
  fax: (063) 27- 25- 825
 • starostwo@starostwokolskie.pl
 • poniedziałek- piątek
  godz. 7:30 – 15:30
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Realizacja: F&A MEDIA