Środa, 24 Lipca 2024 r.
Imieniny: Krystyny i Olgi

III edycja Programu POLSKI ŁAD

III edycja PGR – Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych

Przebudowa drogi powiatowej nr 3412P w miejscowości Turzynów

Opis inwestycji: Przebudowa drogi w systemie „zaprojektuj i wybuduj” o szerokości jezdni 6,00 m.

Część projektowa zadania obejmuje: aktualizację map do celów projektowych z ustaleniem granic, wykonanie badań geotechnicznych, wykonanie Projektu Budowlanego i Projektu Technicznego, uzyskanie opinii, uzgodnień i decyzji zezwalających na realizację robót. Część realizacyjna zadania obejmuje: roboty pomiarowe, roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, wydłużenie i wzmocnienie istniejącego lub wykonanie nowego obiektu mostowego, wykonanie elementów odwodnienia, frezowanie nawierzchni bitumicznej, wykonanie konstrukcji poszerzeń jezdni, konstrukcji chodników z betonowej kostki brukowej, zjazdów z betonowej kostki brukowej, wykonanie poboczy z klińca drogowego, budowa kanału technologicznego, usunięcie kolizji, oznakowanie, pogłębienie rowów, oczyszczenie i naprawa przepustów, humusowanie i obsianie trawą terenów zielonych. Inwestycja przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców na drogach publicznych. W znaczący sposób przyczyni się do zwiększenia dostępności komunikacyjnej zarówno mieszkańców z terenów popegerowskich, jak też potencjalnych przedsiębiorców oraz ograniczy skalę migracji osób z terenów wiejskich. Da to szansę na zwiększenie przedsiębiorczości na terenie gminy. Dzięki inwestycji lokalna społeczność otrzyma dogodny dostęp do usług publicznych, jak szkoła podstawowa w Chodowie, lekarz rodzinny w Chodowie, kościół i cmentarz parafialny w Rdutowie, kościół i cmentarz parafialny w Dzierzbicach, Urzędu Gminy Chodów, dworzec kolejowy w Turzynowie. Poszerzonadroga umożliwi rozwój gospodarczy miejscowości Turzynów poprzez możliwość przejazdu pojazdów ciężarowych.

 

Przewidywany okres realizacji Inwestycji: Powyżej 12 miesięcy

Przewidywana wartość Inwestycji (w PLN): 2.000.000,00

Kwota otrzymanych środków (w PLN): 1.960.000,00

Data utworzenia: 18 Październik 2022  13:47:25  Ostatnia edycja: 18 Październik 2022  13:47:25  Autor: Katarzyna Nowicka

Turystyka
w Powiecie Kolskim

Najbliższe wydarzenia

Multimedia wideo

BEZPIECZNE WAKACJE - Piknik z okazji Powiatowych Obchodów Policji

Dodane:24 Lipiec 2024  18:02:28  |  Inne

Przydatne linki

(063) 26 -17 -836     starostwo@starostwokolskie.pl    www.starostwokolskie.pl

Starostwo Kolskie

 • ul. Sienkiewicza 21/23
  62-600 Koło
 • Sekretariat (063) 26 -17 -836
  Biuro podawcze (063) 26-17-841
  fax: (063) 27- 25- 825
 • starostwo@starostwokolskie.pl
 • poniedziałek- piątek
  godz. 7:30 – 15:30
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Realizacja: F&A MEDIA