Czwartek, 23 Maja 2024 r.
Imieniny: Iwony i Kryspina

Przebudowa drogi powiatowej nr 3218P na odcinku Kościelec - Gąsiorów

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg :
1. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3218P na odcinku Kościelec - Gąsiorów”

DOFINANSOWANIE : 812 087,23 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI : 2 001 131,41 zł

CELE PROJEKTU ORAZ PLANOWANE EFEKTY :
Projektuje się przebudowę układu komunikacyjnego w celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu samochodowym i pieszym. Na istniejącej nawierzchni jezdni zostanie ułożona nowa warstwa ścieralna, po wcześniejszym wykonaniu frezowania profilującego nadającego wstępnie spadki podłużne oraz poprzeczne. Szerokość jezdni po przebudowie wyniesie 6,0 m. W celu dostosowania drogi powiatowej do wymaganej szerokości zachodzi potrzeba wykonania dodatkowych poszerzeń istniejącej konstrukcji drogi powiatowej. Projektuje się jednostronny chodnik dla pieszych o szerokości 2,0 m wzdłuż całej drogi. Nawierzchnia chodnika częściowo zostanie wykonana z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm, a częściowo z betonu asfaltowego. Chodnik od strony jezdni ograniczony zostanie krawężnikiem betonowym 15x30 cm, a od strony prywatnych posesji obrzeżem betonowym 8x30 cm.

Projektuje się wykonanie poboczy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm i szer. 1,0 m. Przewiduje się przebudowę istniejących zjazdów indywidualnych i publicznych. Nawierzchnia zjazdów w ciągu chodnika zostanie wykonana z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm, bądź betonu asfaltowego- zgodnie z PZT. Nawierzchnia zjazdów do pól uprawnych zostanie wykonana z betonu asfaltowego. Projektuje się wykonanie zatoki na 26 miejsc parkingowych przy cmentarzu. Szerokość zatoki 4,5 m, miejsca usytuowane pod kątem 60° w stosunku do krawędzi jezdni. Poprawiony zostanie system odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z korony drogi poprzez nadanie odpowiednich spadków podłużnych i poprzecznych- odwodnienie do istniejących rowów przydrożnych oraz poprzez projektowane wpusty uliczne. Rowy przydrożne zostaną dodatkowo odmulone i oczyszczone, a w obrębie istniejących przepustów oraz wylotów z przykanalików umocnione płytami ażurowymi. Przekraczanie jezdni przez pieszych zostanie ułatwione, poprzez wyznaczenie przejść dla pieszych w miejscach dogodnych, zarówno z punktu widzenia ergonomii ruchu pieszego, jak i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Wykonane zostanie nowe oznakowanie poziome i pionowe zgodnie z zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu. Dla zwiększenia bezpieczeństwa ruchu na drodze, zaprojektowano solarne doświetlenie przejść dla pieszych z aktywnymi znakami D-6.

W ramach inwestycji nie zakłada się budowy kanału technologicznego, ponieważ planowany do przebudowy odcinek drogi jest wyposażony w istniejącą kanalizację teletechniczną światłowodową.

W zakresie podnoszenia standardów technicznych: podniesienie parametrów nośności drogi, zwiększenie szerokości pasów ruchu do 3,0 m, w zakresie poprawy stanu bezpieczeństwa w tym również niechronionych użytkowników drogi wykonanie chodnika oraz wyznaczenie przejść dla pieszych. Zaprojektowano wykonanie zatoki na 26 miejsc parkingowych dla samochodów osobowych.

Data utworzenia: 01 Wrzesień 2023  13:13:44  Ostatnia edycja: 01 Wrzesień 2023  13:13:44  Autor: Katarzyna Nowicka

Turystyka
w Powiecie Kolskim

Najbliższe wydarzenia

Multimedia wideo

Obchody 233. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja w Kole

Dodane:23 Maj 2024  17:19:20  |  Wydarzenia

Fotogalerie

Dzień Strażaka

Przydatne linki

(063) 26 -17 -836     starostwo@starostwokolskie.pl    www.starostwokolskie.pl

Starostwo Kolskie

 • ul. Sienkiewicza 21/23
  62-600 Koło
 • Sekretariat (063) 26 -17 -836
  Biuro podawcze (063) 26-17-841
  fax: (063) 27- 25- 825
 • starostwo@starostwokolskie.pl
 • poniedziałek- piątek
  godz. 7:30 – 15:30
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Realizacja: F&A MEDIA