Poniedziałek, 24 Czerwca 2024 r.
Imieniny: Jana i Danuty

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja piąta

Budowa północnej obwodnicy Koła w ciągu drogi powiatowej NR 3205P

Opis inwestycji: Przedmiotowa inwestycja zgodnie z opracowanym już projektem budowlanym usytuowana będzie po północnej stronie miasta Koła, zaczynając w miejscowości Chojny skrzyżowaniem z drogą krajową Nr 92 w kierunku drogi wojewódzkiej DW270 i kończąc skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 3205P w m. Borki. Obwodnica przechodzi przez tereny użytkowane rolniczo. Inwestycja polegać będzie na budowie obwodnicy o nawierzchni bitumicznej wraz z budową skrzyżowań z istniejącą siecią drogową. Ponadto obejmuje budowę dodatkowych jezdni, ciągów komunikacyjnych, zjazdów, przepustów, obiektów inżynierskich, wykonanie odwodnienia, budowę oświetlenia drogowego, kanału technologicznego, przebudowę i zabezpieczenie kolidujących urządzeń obcych. Głównym celem inwestycji jest poprawa obsługi i rozwoju strefy przemysłowej miasta Koła oraz stworzenie na terenie gminy Koło dostępności do obszarów potencjalnej aktywizacji gospodarczej.

Inwestycja ta jako element rozbudowy infrastruktury Powiatu przyczyni się do zwiększenia jego atrakcyjności pod względem inwestycji i zatrudnienia. Będzie zdecydowanym krokiem na rzecz usuwania barier przestrzennych w przepływie ludzi i towarów, a także ułatwieniem w zakresie dostępności do obszarów inwestycyjnych i gospodarczych oraz odciążeniem obecnego układu komunikacyjnego regionu. Tereny wokół obwodnicy stanowią spójny funkcjonalnie teren inwestycyjny oznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako teren produkcji.

 • Przewidywany okres realizacji Inwestycji: Powyżej 12 miesięcy
 • Przewidywana wartość Inwestycji (w PLN): 225.000.000,00
 • Kwota otrzymanych środków (w PLN): 220.500.000,00
Data utworzenia: 11 Wrzesień 2023  15:24:22  Ostatnia edycja: 11 Wrzesień 2023  15:24:22  Autor: Katarzyna Nowicka

Turystyka
w Powiecie Kolskim

Najbliższe wydarzenia

Multimedia wideo

XXIII POWIATOWE ZAWODY STRZELECKIE O PUCHAR STAROSTY KOLSKIEGO

Dodane:24 Czerwiec 2024  07:39:05  |  Wydarzenia

Przydatne linki

(063) 26 -17 -836     starostwo@starostwokolskie.pl    www.starostwokolskie.pl

Starostwo Kolskie

 • ul. Sienkiewicza 21/23
  62-600 Koło
 • Sekretariat (063) 26 -17 -836
  Biuro podawcze (063) 26-17-841
  fax: (063) 27- 25- 825
 • starostwo@starostwokolskie.pl
 • poniedziałek- piątek
  godz. 7:30 – 15:30
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Realizacja: F&A MEDIA