Poniedziałek, 6 Grudnia 2021 r.
Imieniny: Jaremy i Mikołaja

XXV sesja Rady Powiatu Kolskiego

XXV sesja Rady Powiatu Kolskiego

XV sesja Rady Powiatu Kolskiego rozpocznie się dzisiaj o godz. 9.00 w auli Liceum Ogólnokształcącego w Kole, ul. Blizna 37, 62-600 Koło.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady Powiatu.
2. Powitanie.
3. Stwierdzenie quorum
4. Przyjęcie protokołu z XXIV sesji.
5. Informacja Starosty z działalności międzysesyjnej Zarządu.
6. Zapytania i interpelacje.
7. Informacja na temat bieżącej sytuacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole.
8. Ocena zasobów pomocy społecznej w powiecie kolskim za 2019 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających na realizację określonych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Kolskim w 2020r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie pomieszczeń przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole.
11. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II stopnia w Kole.
12. Podjęcie uchwały w sprawie włączenia Branżowej Szkoły II stopnia w Kole do Zespołu Szkół Technicznych w Kole, ul. Kolejowa 13, 62-600 Koło.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/129/2019 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 30 października 2019r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom i placówkom, dla których Powiat Kolski jest organem prowadzącym oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2020r.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2020-2027.
16. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
17. Wolne głosy i wnioski.
18. Zamknięcie obrad.

Data utworzenia: 29 Listopad 2021  14:06:55  Autor: Katarzyna Nowicka

Turystyka
w Powiecie Kolskim

Najbliższe wydarzenia

Multimedia wideo

Przekazanie wozu bojowego dla OSP Grzegorzew!!!

Dodane:06 Grudzień 2021  09:20:58  |  Wydarzenia

Przydatne linki

(063) 26 -17 -836     starostwo@starostwokolskie.pl    www.starostwokolskie.pl

Starostwo Kolskie

 • ul. Sienkiewicza 21/23
  62-600 Koło
 • Sekretariat (063) 26 -17 -836
  Biuro podawcze (063) 26-17-841
  fax: (063) 27- 25- 825
 • starostwo@starostwokolskie.pl
 • poniedziałek- piątek
  godz. 7:30 – 15:30
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Realizacja: F&A MEDIA