Poniedziałek, 6 Grudnia 2021 r.
Imieniny: Jaremy i Mikołaja

XXVI sesja Rady Powiatu Kolskiego

XXVI sesja Rady Powiatu Kolskiego

Zapraszamy do śledzenia transmisji z obrad XXVI sesji Rady Powiatu Kolskiego:

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady Powiatu.
2. Powitanie.
3. Stwierdzenie quorum
4. Przyjęcie protokołu z XXV sesji.
5. Informacja Starosty z działalności międzysesyjnej Zarządu.
6. Zapytania i interpelacje.
7. Informacja Dyrektora PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Kole Jana Bartczaka na temat melioracji w powiecie kolskim.
8. Sprawozdanie z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole za 2019r.
9. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy za 2019r.
10. Ocena zagrożeń i przestępczości wśród dzieci i młodzieży na terenie Powiatu Kolskiego w I kwartale 2020r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kole.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia części działki 56/12 ark. mapy 50, na cele garażowe i parkingowe wspólnocie mieszkaniowej „Cichy Kąt”.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu Kolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie za 2019r.”
14. Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę nr XXV/182/2020 w sprawie utworzenia Branżowej szkoły II stopnia w Kole.
15. Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę nr XXV/183/2020 w sprawie włączenia Branżowej Szkoły II stopnia w Kole do Zespołu Szkół Technicznych w Kole, ul. Kolejowa 13, 62-600 Koło.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2020r.
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Babiak na realizację przedsięwzięcia pn.: „Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego”.
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Chodów na realizację przedsięwzięcia pn.: „Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego”.
19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Dąbie na realizację przedsięwzięcia pn.: „Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego”.
20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Grzegorzew na realizację przedsięwzięcia pn.: „Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego”.
21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kłodawa na realizację przedsięwzięcia pn.: „Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego”.
22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Koło na realizację przedsięwzięcia pn.: „Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego”.
23. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kościelec na realizację przedsięwzięcia pn.: „Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego”.
24. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Koło na realizację przedsięwzięcia pn.: „Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego”.
25. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Olszówka na realizację przedsięwzięcia pn.: „Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego”.
26. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Osiek Mały na realizację przedsięwzięcia pn.: „Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego”.
27. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Przedecz na realizację przedsięwzięcia pn.: „Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego”.
28. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
29. Wolne głosy i wnioski.
30. Zamknięcie obrad.

Data utworzenia: 05 Grudzień 2021  22:49:28  Autor: Katarzyna Nowicka

Turystyka
w Powiecie Kolskim

Najbliższe wydarzenia

Multimedia wideo

Przekazanie wozu bojowego dla OSP Grzegorzew!!!

Dodane:06 Grudzień 2021  09:20:58  |  Wydarzenia

Przydatne linki

(063) 26 -17 -836     starostwo@starostwokolskie.pl    www.starostwokolskie.pl

Starostwo Kolskie

 • ul. Sienkiewicza 21/23
  62-600 Koło
 • Sekretariat (063) 26 -17 -836
  Biuro podawcze (063) 26-17-841
  fax: (063) 27- 25- 825
 • starostwo@starostwokolskie.pl
 • poniedziałek- piątek
  godz. 7:30 – 15:30
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Realizacja: F&A MEDIA