Niedziela, 14 Kwietnia 2024 r.
Imieniny: Justyna i Waleriana

XXXIV sesja Rady Powiatu Kolskiego !!!

XXXIV sesja Rady Powiatu Kolskiego !!!

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady Powiatu.

2. Powitanie.

3. Stwierdzenie quorum.

4. Przyjęcie protokołu z XXXII sesji.

5.  Przyjęcie porządku obrad.

6. Informacja Starosty z działalności międzysesyjnej Zarządu.

7. Zapytania i interpelacje.

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kolskiego na 2021r.

9. Podjęcie uchwały w sprawie rocznego planu pracy Rady Powiatu Kolskiego na 2021 rok.

10. Podjęcie uchwały w sprawie rocznego planu pracy stałych Komisji Rady Powiatu Kolskiego na 2021 rok.

11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Powiatowego Progrmau Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na  lata 2021-2024”

12.  Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2020r.

13. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2020-2027.

14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Koło

15.  Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolskiego na

      lata 2021-2027.

     a) przedstawienie projektu uchwały przez Starostę Kolskiego,

      b)  odczytanie opinii stałych Komisji Rady Powiatu, w tym opinii Komisji Budżetu i

        Finansów,

      c) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,

      d) przedstawienie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wniosku o wprowadzenie

         poprawek do projektu wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kolskiego na lata

         2021-2027,

      e)  dyskusja,

      f) głosowanie w sprawie poprawek do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej

         Powiatu Kolskiego na lata 2021-2027,

      g)  głosowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata

        2021-2027 wraz z poprawkami.

16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Kolskiego na 2021r.

      a)  przedstawienie projektu uchwały budżetowej przez Starostę Kolskiego,

      b) odczytanie opinii stałych Komisji Rady Powiatu, w tym Komisji Budżetu i

         Finansów,

      c)  odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,

      d)  przedstawienie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wniosku o wprowadzenie

         poprawek do projektu budżetu Powiatu Kolskiego na 2021 r.,

      e)  dyskusja,

      f)  głosowanie w sprawie poprawek do projektu budżetu Powiatu Kolskiego na 2021r.,

       g)  głosowanie w sprawie projektu uchwały budżetowej wraz z poprawkami.

17 Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

18. Wolne głosy i wnioski.

19. Zamknięcie obrad.

Data utworzenia: 12 Kwiecień 2024  12:58:32  Autor:

Turystyka
w Powiecie Kolskim

Najbliższe wydarzenia

Multimedia wideo

Konferencja "Standardy Ochrony Małoletnich"

Dodane:13 Kwiecień 2024  20:17:36  |  Wydarzenia

Przydatne linki

(063) 26 -17 -836     starostwo@starostwokolskie.pl    www.starostwokolskie.pl

Starostwo Kolskie

 • ul. Sienkiewicza 21/23
  62-600 Koło
 • Sekretariat (063) 26 -17 -836
  Biuro podawcze (063) 26-17-841
  fax: (063) 27- 25- 825
 • starostwo@starostwokolskie.pl
 • poniedziałek- piątek
  godz. 7:30 – 15:30
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Realizacja: F&A MEDIA